Jizerské hory bez bariér!

S námi víte KAM
Zpět

Jizerské hory bez bariér!

Jizerské hory bez bariér!

Jizerské hory bez bariér!Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., vydalo v rámci projektu Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor novou mapu. Tato mapa byla vyhotovena se záměrem rozšířit turistickou nabídku pro návštěvníky Jizerských hor, kteří mají svůj pohyb více či méně ztížený. Nejedná se pouze o návštěvníky na invalidních vozících, ale i o rodiny s dětskými kočárky, malými dětmi na kolech a v neposlední řadě handbikery.

 

Jizerské hory bez bariér!Součástí mapy je devět ucelených okruhů – tipů na výlety, přičemž výchozím bodem je vždy místo s možností zaparkování automobilu. Barevné zobrazení tras odpovídá značení v terénu, které je provedeno v podobě barevných šipek nebo terčíků s piktogramem, a vyjadřuje přitom zjednodušeně i náročnost trasy (modrá značí trasy nejlehčí, zelená středně náročné, červená náročné).
O náročnosti trasy vypovídá také její profi l s barevně odlišeným typem povrchu (štěrk, panel, asfalt). Zároveň zde naleznete i informace o restauracích a ubytovacích zařízeních v Jizerských horách a okolí, včetně dostupnosti jejich služeb pro návštěvníky s omezeným pohybem. Vážení návštěvníci, věříme, že tato mapa přispěje k vašemu poznání krás Jizerských hor a budete se k nám rádi vracet. Mapu i mnoho dalších informací můžete získat v informačním centru.

Jizerské hory bez bariér! Jizerské hory bez bariér!

Jizerské hory bez bariér!Jizerské hory bez bariér!

Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.
Mírové náměstí 3100, 466 01 Jablonec nad Nisou
mobil: +420 774 667 677, fax: +420 483 311 370
www.jablonec.com, info@jablonec.com

KAM po Česku listopad - prosinec 2016
cs
KAM na výlet Rodina 2016/2017
cs
Pražský přehled kulturních pořadů 12/2016
cs
Travel EYE November 2016 - February 2017
en de
OPEN Czechia Listopad 2016 - Luty 2017
pl sk
KAM po Česku