cs en pl sk

Über uns

S námi víte KAM
Zpět

Über uns

Profil redakce

KAM po Česku je zapsaný spolek – nezisková organizace, jejímž posláním je především podpora domácího a příhraničního cestovního ruchu. Prostřednictvím svých tištěných médií, internetového serveru nebo ediční řady publikací oslovuje cílové skupiny jako rodiny s dětmi, studenty, aktivní populaci a seniory. Podporuje akce cestovního ruchu, společenské i charitativní, stejně jako subjekty, které se významnou měrou podílejí na rozvoji těchto aktivit.

Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.

KAM po Česku je zapsaný spolek – nezisková organizace, jejímž posláním je především podpora domácího a příhraničního cestovního ruchu. Prostřednictvím svých tištěných médií, internetového serveru nebo ediční řady publikací oslovuje cílové skupiny jako rodiny s dětmi, studenty, aktivní populaci a seniory. Podporuje akce cestovního ruchu, společenské i charitativní, stejně jako subjekty, které se významnou měrou podílejí na rozvoji těchto aktivit.

 

Turistický magazín KAM po Česku ©

Turistický magazín KAM po Česku © 
šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
registrováno: MK ČR E 17865; ISSN 1802-8640
vychází ZDARMA česky 9x ročně

 

Turistický magazín Travel EYE ©

Turistický magazín Travel EYE ©
registrováno: MK ČR E 17866; ISSN 1802-8659
vychází ZDARMA německy a anglicky 4x ročně

Turistický magazín OPEN Czechia ©

Turistický magazín OPEN Czechia ©
registrováno: MK ČR E 19800; ISSN 1804-6304
vychází ZDARMA polsky a slovensky 2x ročně

Pražský přehled kulturních pořadů ©

Pražský přehled kulturních pořadů ©
registrováno: MK ČR E 10266
ke koupi za 30 Kč (předplatné 26 Kč), česky 12x ročně

Turistický magazín KAM na výlet ©

Turistický magazín KAM na výlet ©
registrováno: MK ČR E 20253; ISSN 1804-9451
vychází ZDARMA česky – jako občasník

KAM po Česku ©

Server www.kampocesku.cz
Na našich redakčních webových stránkách jsou zveřejňována všechna periodika redakce v plném znění i jejich tištěná podoba. Jsou zde placené i neplacené příspěvky z regionů České republiky a příhraničí, reakce čtenářů, ankety, soutěže i jejich výsledky. Návštěvníci zde najdou kalendář kulturně-společenských akcí, zprávy z tiskových konferencí nebo třeba knižní e-shop či doporučené ubytování v ČR a příhraničí. Průměrná měsíční návštěvnost serveru koncem roku 2011 překročila 30 000 unikátních přístupů za měsíc.

KAM po Česku ©
Edice KAM po Česku

Edice KAM po Česku
V ediční řadě vycházejí publikace se zaměřením na podporu rozvoje domácího cestovního ruchu. Nabízí neotřelé pohledy na naši historii i současnost, doplněné zajímavostmi a atraktivitami regionů ČR.

Dosud vyšlo:
(2008) Kuriozity po Česku aneb jednou nohou v nebi
(2009) Od gotiky cesta aneb městečka a města Čech, Moravy a Slezska
(2011) KAM na výlet s rodinou a jinou zvířenou
(2013) KAM za zážitkem nejvíc největším

Info KAM

infoKAM © 
Turistické listy nabízejí levné a moderní řešení poskytování informací při zachování vysokého standardu jejich využití v informačních centrech, na veletrzích cestovního ruchu nebo na internetu. Tato volba vám nabídne nepřeberné množství využití v oblasti tištěných materiálů, reklamy a internetu. Nedílnou součástí je také využití moderní technologie QR Code, kde po jeho naskenování do mobilního telefonu získá čtenář, návštěvník či turista důležité informace obsažené v „Turistickém listě“.

Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.


Partnerství


WOHIN für Kinder

Planen Sie einen Ausflug? Möchten Sie Ihre Kinder mitnehmen, wissen aber nicht, wohin...

Abonnement

PŘEDPLATNÉ -  KAM po Česku   KAM po Česku...

Ausflugstipp von

Nehmen Sie eine Einladung von bekannten Persönlichkeiten zu einem Ausflug in Böhmen...

Reportagen

Aussagen ehemaliger Häftlinge der Strafanstalt des Gestapo in der Kleinen Festung und...

Annonce

Mediaplan 2011

Wohin für KAM

S námi víte KAM – předplatné KAM po Česku...


KAM po Česku listopad - prosinec 2016
cs
KAM na výlet Rodina 2016/2017
cs
Pražský přehled kulturních pořadů 12/2016
cs
Travel EYE November 2016 - February 2017
en de
OPEN Czechia Listopad 2016 - Luty 2017
pl sk
KAM po Česku