Bethel Henry Strousberg a Zbiroh

27.04.2021 | 20:14
Bethel Henry Strousberg a Zbiroh

Koncem šedesátých let 19. století bylo Zbirožsko chudým krajem, jehož obyvatelé se zabývali převážně zemědělstvím, drobnými řemesly (zejména cvočkařstvím) a prací v železárnách. V roce 1868 došlo k významné změně a velkostatek Zbiroh zakoupil za 9,4 milionu zlatých pruský podnikatel Bethel Henry Strousberg, přezdívaný „Král železnic“.

Podle jeho vize se Zbirožsko mělo stát nejprůmyslovější oblastí Čech tzv. českým Manchesterem. Strousberg navázal na činnost starých komorních železáren, v krátké době byly uvedeny do provozu železárny na Františkově, na Borku, vystavěny koksárny, válcovny, pro zaměstnance na katastru obce Kařez kolonie dělnických domků, jídelna a hotel Borek. V plánu bylo město „Strousberg-stadt“ vybavené infrastrukturou. Nová železniční trať měla propojit všechny provozy od Zbiroha po Dobřív.
Zbirožský zámek nechal B. H. Strousberg v letech 1869-1870 nákladně přebudovat v novorenesančním stylu na reprezentační sídlo své rodiny. Vtiskl mu jeho dnešní podobu i za cenu odstranění cenných architektonických prvků z doby gotiky, renesance a baroka. Strousbergova rodina přesídlila z Berlína do zbirožského zámku v roce 1870.
Strousbergův podnikatelský záměr výrazně zasáhl do rázu zdejší krajiny výstavbou průmyslových podniků, odlesněním velkých ploch důsledkem zvýšení objemu těžby dřeva pro využití v železárnách a následkem několika rozsáhlých lesních kalamit.
Hospodářská krize, přecenění finančních možností, podcenění místních poměrů zejména kvality železné rudy vedly k finančním ztrátám a s krachem na vídeňské burze roku 1873 spělo Strousbergovo podnikání k zániku. Definitivní krach přišel v říjnu roku 1875, dluhy činily přes 95 milionů marek. Sociální poměry obyvatelstva, pro které se Strousberg stal zaměstnavatelem, se rázem velice zhoršily. V důsledku těchto změn došlo i k velkému odchodu obyvatel Zbirožska do Ameriky.
Po téměř 150 letech od megalomanského podnikatelského plánu se na Zbirožsku dochovalo několik řadových domků dělnické kolonie v katastru obce Kařez tzv. Pětidomí, Sedmidomí, Čtyřdomí, industriální areál budov na Borku a u železniční tratě Praha - Plzeň objekt bývalého hotelu Borek. Mezi zaniklými železárnami na Františkově a na Borku nalezneme zbytky náspu železniční tratě s kamenným mostem, budované v letech 1873-1875. Strousbergova dráha v celé plánované délce nebyla dokončena.

Městské muzeum Zbiroh a Muzeum J. V. Sládka
Masarykovo nám. 28, 338 08 Zbiroh
tel.: +420 373 749 538
e-mail: muzeum@zbiroh.cz
www.zbiroh.cz
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.