Obnovy a opravy pražských památek

27.08.2021 | 20:32
PP_2021_09_Stranka_22

Hlavní město Praha je výjimečné množstvím státem chráněných nemovitých kulturních památek a staveb, které se nacházejí v historicky významných lokalitách, památkově chráněných rezervacích a zónách.

Jedním ze zásadních úkolů hl. m. Prahy je nejen poznávat, chránit a následně pečovat o kulturní památky a památkově významné objekty, ale také finančně podporovat vlastníky objektů, kteří se o státem chráněné hodnoty starají a pravidelně je opravují.

Za finanční podpory hl. m. Prahy, která představovala za období 1992  – 2020 částku 1 556 000 tis. Kč, bylo na území hl. m. Prahy opraveno 1 901 objektů. Hlavním zájmem města je při opravě a obnově objektů podpořit zvýšené náklady, které zahrnují především odborné stavební a restaurátorské práce. Dotace se poskytují na objekty, které jsou kulturními památkami, nebo se nacházejí na území Pražské památkové rezervace či v  památkových zónách hl. m. Prahy. Finanční prostředky lze také poskytnout na restaurování movitých kulturních památek, které se nacházejí na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy a  na odstranění graffiti a antigraffitový nátěr na předmětných objektech.
Objekty, které byly opraveny či obnoveny za přispění dotace z  rozpočtu hl. m. Prahy jsou zveřejněny na webových strán-kách odboru památkové péče MHMP https://pamatky.praha.eu / záložka DOTACE, přehled poskytnutých grantů.

Ukázky opravených objektů finančně podpořených z rozpočtu hl. m. Prahy

  • Oprava fasády objekt v ul. Dukelských hrdinů 696/43, k. ú. Holešovice, Praha 7
  • Restaurování kaple sv. Jana Nepomuckého ulice Práčská na par. č. 2077, k. ú. Záběhlice, Praha 10
  • Restaurování bočního oltáře sv. Judy Tadeáše kostel sv. Ducha, Dušní, k. ú. Staré Město, Praha 1
  • Restaurování sakristie a nástěnných maleb kostel sv. Jakuba Staršího, Kostelní náměstí, k. ú. Kunratice, Praha 4

Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.