Kroměříž – skvělá historie a přívětivá současnost

29.05.2010 | 23:10
Kroměříž – skvělá historie a přívětivá současnost

Poznejte město Kroměříž i jeho podmanivou krásu. Nechte se provést Arcibiskupským zámkem stejně jako jeho oběma zahradami, které byly pro svou jedinečnost v roce 1998 zapsány na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Navštivte historické centrum, které je městskou památkovou rezervací. Navštivte Hanácké Atény.

Původní osada vznikla při brodu jantarové stezky, spojující Podunají s Baltem. První písemná zmínka o trhové vsi pochází z roku 1110, kdy olomoucký kníže Ota II. Černý prodal osadu olomouckému biskupu Janovi, zvanému Břichatý. Olomoučtí biskupové pak měli klíčový vliv na dějiny Kroměříže až do poloviny 19. století. Za husitských válek město často měnilo majitele a strádalo. Olomouckým biskupům se vrátilo až počátkem 16. století za biskupa Stanislava Thurza, který se zasloužil o výstavbu reprezentativní goticko-renesanční biskupské rezidence v místě dnešního zámku. Dalšímu biskupu Františku z Dietrichštejna se podařilo obnovit středověké privilegium olomouckých biskupů - razit vlastní minci. Za stavovského povstání biskupové o panství opět přišli a získali ho zpět až po bitvě na Bílé hoře (1620). Pohromou pro město byla třicetiletá válka, kdy v létě roku 1643 z celkem 244 domů zůstalo stát pouhých 69. Zanedlouho přišla morová epidemie a zkázu dovršil další požár (1656), při kterém v budově radnice shořely všechny městské knihy a dokumenty. Mariánský sloup na Velkém náměstí je poděkováním těch, kteří tyto útrapy přežili.
V druhé polovině 17. století za biskupa Karla II. Liechtenštejna-Kastelkorna se město začalo znovu rozvíjet - za svůj dnešní vzhled vděčí právě tomuto člověku.
Biskup nechal vystavět raně barokní zámek s obrazárnou a knihovnou, kanovnické domy, založil piaristické gymnázium, vybudoval Květnou a Podzámeckou zahradu i novou mincovnu. Kroměříž se tak stala významným kulturním centrem Moravy. Bohužel už v roce 1742 bylo město poničeno pruským vojskem a v roce 1752 zničil jeho značnou část včetně zámku další velký požár. Do dějin opět vstoupilo v revolučním roce 1848, kdy se v Arcibiskupském zámku uskutečnilo zasedání ústavodárného říšského sněmu za účasti našich předních osobností, jako byl F. Palacký, K. H. Borovský, F. Rieger, J. K. Tyl a další. Poslední velkou ranou pro město byl konec 2. světové války, kdy prchající nacisté vyhodili most přes řeku Moravu a zapříčinili požár zámecké věže. Od té doby se město začalo měnit do své dnešní krásy.
Milovníkům pamětihodností můžeme doporučit například Arcibiskupský zámek (památka UNESCO) s unikátními historickými interiéry, Podzámeckou zahradu (památka UNESCO), která svou rozlohou patří k největším historickým zahradám u nás, nebo Květnou zahradu - Libosad (památka UNESCO). Zmínit musíme také Vrchnostenský kapitulní dům (dnes Muzeum Kroměřížska) se skvělou archeologicko-historickou expozicí "Historie ukrytá pod dlažbou města". Dále je to chrám sv. Mořice, původně gotická stavba z roku 1260, kde letos probíhají oslavy 750. výročí založení chrámu, chrám sv. Jana Křtitele, který patří k nejcennějším barokním památkám Moravy, nebo kostel blahoslavené Panny Marie, založený na místě původního kostela předměstské trhové vsi.
Nejslavnějšími rodáky města jsou malíř a grafik Max Švabinský, spisovatelé Jaromír Tomeček a Jindřich Spáčil, dirigent Václav Talich, scenárista Miloš Macourek nebo herci Jana Andresíková, Bořivoj Navrátil, Antonín Procházka a Josef Karlík.

Přijměte naše pozvání do Hanáckých Atén a poznejte kolorit moderního města s úžasnou historií.

www.azz.cz
www.muzeum-km.cz
www.mesto-kromeriz.cz
www.mesto-kromeriz.cz/kz.asp

?
Znáte jméno dalšího známého rodáka, básníka, grafika a písničkáře, který se tu narodil v roce 1944? Pokud ano, napište nám do 15. 6. na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro tři vylosované ze správných odpovědí máme připraveny skvělé publikace o městě, které věnoval Městský úřad Kroměříž.

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, památka UNESCO


Festival Hudba v zámku a zahradách
Koncerty profesionálních hudebníků
v Arcibiskupském zámku a koncerty
studentských souborů v Podzámecké zahradě.
červen-srpen
telefon: +420 573 332 344
www.hudba-kromeriz.cz

Galerie Orlovna
Nová galerie výtvarného umění prezentuje současné přední i začínající umělce z tuzemska i ze zahraničí.
březen-říjen
telefon: +420 603 783 153
www.galerie-orlovna.cz

Salvádor Dalí: Božský komediant
Výstava významného světového malíře
- plastiky, grafiky, malované talíře, fotografie.
20. 5. - 15. 8. Muzeum Kroměřížska - Galerie v podloubí
telefon: +420 573 338 388
www.muzeum-km.cz

Podrobnosti na www.mesto-kromeriz.cz

Bavte se s námi!


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0počet zhlédnutí: 11111

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2010

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.