Rok 2016 je rokom Karola IV.

24.02.2016 | 20:30
Rok 2016 je rokom Karola IV.

V tomto roku si pripomíname jedno významné výročie. Pred sedemsto rokmi sa totiž narodil český kráľ a cisár Svätej ríše rímskej – Karol IV. Ambiciózny panovník európskeho významu, vynikajúci diplomat, ktorému sa nielen v zemiach Koruny českej, ale tiež v čele Ríše darilo udržiavať mocenskú rovnováhu. Bol pragmatickým vládcom a zároveň vizionárom, jeho zakladateľské dielo pretrvalo storočia.

Narodenie syna znamenalo pre kráľovskú rodinu vždy dôležitú udalosť. Nebolo tomu inak ani 14. mája 1316, kedy sa v Prahe Eliške Přemyslovne a Jánovi Luxemburskému narodil chlapec, pokrstený tradičným menom najdôležitejšieho zemského patróna – Václav. Výrazne ho ovplyvnila výchova na francúzskom dvore. Počas jeho takmer sedemročného pobytu vo Francúzsku, kde tiež prijal meno svojho kmotra – francúzskeho kráľa – Karol, sa mu náhle otvorila cesta ku rozsiahlemu vzdelaniu.

Významné politické a osobné kontakty na seba nenechali dlho čakať. Priateľom sa mu stal napríklad Pierre Roger de Rosieres – budúci pápež Kliment VI. I vďaka jeho podpore sa mohol Karol IV. neskôr uchádzať o ríšsky trón. Tiež prvá Karolova manželka, Blanka z Valois, ho spájala s francúzskymi kráľmi.

V neskorej jeseni roku 1333 sa Karol po dlhých rokoch vracal do Čiech. Mal za sebou pobyt v Luxembursku, aj vojenské skúsenosti v severotalianskych signoriach (stredoveké mestské štáty). Dobre si uvedomoval dôležitosť Českého kráľovstva a spoliehal sa naň viac ako na rodové Luxemburské grófstvo. Mocenskú oporu i finančné zázemie hľadal predovšetkým v zemiach Koruny českej, najskôr ako moravský markgróf a neskôr z pozície českého kráľa a cisára Svätej ríše rímskej.

Sídelným mestom sa mu stala Praha. Pozornosť sústredil najskôr na úpravy Pražského hradu, ale časom ju rozšíril na oba brehy vltavskej kotliny. Zväčšenie a ohradenie dnešnej Malej Strany, vrátane Petřína tzv. Hladným múrom, bolo iba drobným doplnením najvýznamnejšej fundácie, ktorou Karol výrazne zmenil Prahu. Založenie Nového Mesta pražského v roku 1348, usadenie mnohých rádov, výstavba kostolov, podpora rýchleho osídľovania mesta remeselníkmi, to všetko vzbudzuje obdiv aj dnes.

5. apríla 1355 dosiahol Karol IV. jednu významnú métu. Vo večnom meste bol korunovaný za cisára. Bolo tým formálne potvrdené jeho postavenie, ktoré ho oprávňovalo stáť v čele Svätej ríše rímskej a riešiť problémy vtedajšej Európy. Aj v tejto úlohe sa osvedčil.

V tomto roku bude istotne mnoho príležitostí, zoznámiť sa bližšie s osobnosťou Karola IV. Využite ich!

PhDr. Jaroslava Nováková, Prague City Tourism

VÝSTAVY
  • Národná galéria v Prahe – Valdštejnská jazdiareň
15. 5. – 25. 9. Cisár Karol IV. 1316-2016
Bavorsko-česká zemská výstava k 700. výročiu
narodenia.
kontakt: Valdštejnská 3, Praha 1
  • Pražský hrad – Cisárska koniareň
15. 5. – 28. 9. Žezlo a koruna
kontakt: Pražský hrad - II. nádvorie, Praha 1
 
Viac na www.prague.eu


Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.