Platební podmínky

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností jak uhradit kupní cenu za zboží:
a) zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele
b) dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím zásilkové služby České pošty
c) poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.