O nás

S námi víte KAM
Zpět

O nás

KAM po Česku je zapsaný spolek – nezisková organizace, jejímž posláním je především podpora domácího a příhraničního cestovního ruchu. Prostřednictvím svých tištěných médií, internetového serveru nebo ediční řady publikací oslovuje cílové skupiny jako rodiny s dětmi, studenty, aktivní populaci a seniory. Podporuje akce cestovního ruchu, společenské i charitativní, stejně jako subjekty, které se významnou měrou podílejí na rozvoji těchto aktivit.

 

Turistický magazín KAM po Česku ©

Turistický magazín KAM po Česku © 
šéfredaktor: Luděk Sládek (ludek@kampocesku.cz)
registrováno: MK ČR E 17865; ISSN 1802-8640
vychází ZDARMA česky 9x ročně

 

Turistický magazín Travel EYE ©

Turistický magazín Travel EYE ©
registrováno: MK ČR E 17866; ISSN 1802-8659
vychází ZDARMA německy a anglicky 4x ročně

Turistický magazín OPEN Czechia ©

Turistický magazín OPEN Czechia ©
registrováno: MK ČR E 19800; ISSN 1804-6304
vychází ZDARMA polsky a slovensky 2x ročně

Pražský přehled kulturních pořadů ©

Pražský přehled kulturních pořadů ©
registrováno: MK ČR E 10266
ke koupi za 30 Kč (předplatné 26 Kč), česky 12x ročně

Turistický magazín KAM na výlet ©

Turistický magazín KAM na výlet ©
registrováno: MK ČR E 20253; ISSN 1804-9451
vychází ZDARMA česky – jako občasník

KAM po Česku ©

Server www.kampocesku.cz
Na našich redakčních webových stránkách jsou zveřejňována všechna periodika redakce v plném znění i jejich tištěná podoba. Jsou zde placené i neplacené příspěvky z regionů České republiky a příhraničí, reakce čtenářů, ankety, soutěže i jejich výsledky. Návštěvníci zde najdou kalendář kulturně-společenských akcí, zprávy z tiskových konferencí nebo třeba knižní e-shop či doporučené ubytování v ČR a příhraničí. Průměrná měsíční návštěvnost serveru koncem roku 2011 překročila 30 000 unikátních přístupů za měsíc.

KAM po Česku ©
Edice KAM po Česku

Edice KAM po Česku
V ediční řadě vycházejí publikace se zaměřením na podporu rozvoje domácího cestovního ruchu. Nabízí neotřelé pohledy na naši historii i současnost, doplněné zajímavostmi a atraktivitami regionů ČR.

Dosud vyšlo:
(2008) Kuriozity po Česku aneb jednou nohou v nebi
(2009) Od gotiky cesta aneb městečka a města Čech, Moravy a Slezska
(2011) KAM na výlet s rodinou a jinou zvířenou
(2013) KAM za zážitkem nejvíc největším

Info KAM

infoKAM © 
Turistické listy nabízejí levné a moderní řešení poskytování informací při zachování vysokého standardu jejich využití v informačních centrech, na veletrzích cestovního ruchu nebo na internetu. Tato volba vám nabídne nepřeberné množství využití v oblasti tištěných materiálů, reklamy a internetu. Nedílnou součástí je také využití moderní technologie QR Code, kde po jeho naskenování do mobilního telefonu získá čtenář, návštěvník či turista důležité informace obsažené v „Turistickém listě“.

Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v magazínech vydavatele.


Partnerství

KAM po Česku listopad - prosinec 2016
cs
KAM na výlet Rodina 2016/2017
cs
Pražský přehled kulturních pořadů 12/2016
cs
Travel EYE November 2016 - February 2017
en de
OPEN Czechia Listopad 2016 - Luty 2017
pl sk
KAM po Česku