Pražská vlastivěda - leden 2020

19.12.2019 | 22:38
Pražská vlastivěda - leden 2020

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V LEDNU 2020

4. 1. / so
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY
. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová

5. 1. / ne
BOTANICKÁ ZAHRADA V TROJI
. Vydejte se s námi na zimní vycházku expozicí Botanické zahrady v Troji, která se rozkládá na ploše téměř 25 ha. Během našeho putování nezapomeneme ani na součást areálu-vinici sv. Kláry, jejíž historie sahá až do středověku. Právě z její kamenné terasy je nejkrásnější pohled na celou Prahu a Trojský zámek. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 102, 144 „Na Pazderce“ (autobusy jedou od metra C „Kobylisy“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO IV. V rámci objevování dalších zákoutí města, které kdysi s takovou pečlivostí Karel IV. zakládal, se vydáme do ulic osady Opatovice, Jircháře a také do oblasti Vojtěšské čtvrti. Zjistíme, zda ještě něco zůstalo z původní zástavby a jak tuto oblast poznamenala asanace Prahy. Nezapomeneme ani na zajímavé osobnosti spojené se zdejší lokalitou. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na nároží Spálené a Lazarské ulice před domem Diamant. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

7. 1. / út
ROHANSKÝ PALÁC
. Komentovaná prohlídka vybraných sálů pražského sídla rodu Rohanů, ve kterém dnes sídlí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, aby si s sebou vzali své občanské průkazy (vstup do budovy ministerstva). Zájemci bez občanských průkazů nebudou do budovy vpuštěni! Začátek akce ve 12:45 a ve 14:45 před vstupem do paláce (Karmelitská 529/7, Praha 1, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Alexandra Škrlandová

8. 1. / st
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV.
 Zuřivý reportér E. E. Kisch hledal a nacházel za svého života kouzlo dvorků a průchodů Starého Města. V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí ulicemi, měšťan používá kromě nich tu a tam průchodů, jestliže si chce zkrátit cestu“. I my se opět vydáme poznávat další staroměstské průchody. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na Malém náměstí před domem č. 11. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská
VOJTA NÁPRSTEK A AMERICKÝ KLUB DAM – PŘEDNÁŠKA. Před 155 lety vznikl v Praze první ženský spolek „Americký klub dam“, jehož založení inicioval slavný český vlastenec, mecenáš a cestovatel Vojta Náprstek. Pojďme si připomenout za jakých okolností se utvářel spolek, který sehrál důležitou roli v tehdejší osvětové činnosti či v emancipaci žen. Zároveň zjistíme, kolik významných osobností se na jeho aktivitách v domě „U Halánků“ podílelo. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

9. 1. / čt
CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM
. Pojďte se s námi vypravit do míst, která jsou neodmyslitelně spjatá s husitskou reformací. Víte, že král Jiří z Poděbrad si kostel natolik zamiloval, že zde doslova zanechal své srdce? Společně se podíváme i do interiéru, kde si budete moci prohlédnout skvosty gotického umění jako je Týnská Madona či Kalvárie. Svou nesmazatelnou stopu uvnitř zanechali i stavitel Matěj Rejsek či barokní malíř Karel Škréta. A víte, co má s dnes již opět katolickým chrámem společného židovský chlapec Šimon Abeles? POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 50 Kč/za osobu. Bc. Renáta Kouřilová

11. 1. / so
BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA
. Na vycházce se seznámíme s unikátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932–1936, na jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů tří generací (např. P. Janák, J. Gočár, O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). Povíme si také, kdo byli stavebníci vil a jaké byly jejich životní osudy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU. Narození Karla IV. bývá někdy situováno právě do tohoto kdysi nádherného gotického paláce na Staroměstském náměstí. Prohlédneme si jeho sklepení, kapli v přízemí a gotické prvky zachované v dalších přístupných prostorách objektu, který jinak slouží jako výstavní prostor GHMP. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do domu 40 Kč/za osobu. PhDr. Jarmila Škochová
DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. Procházka po Starém Městě pražském návštěvníky seznámí se známými i méně známými domovními znameními. V rámci plánované trasy nebude opomenuta ani historie kostela sv. Jakuba, pražského Ungeltu, Týnského chrámu nebo Staroměstského náměstí s radnicí a orlojem. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

12. 1. / ne
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I.
 Projdeme unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. Povíme vám, jak poznat dílo Brokoffa a jak Braunovo, proč má sv. Vít u nohou lvy, co provedl František Serafínský, že ho otec vydědil, a jestli vám Jan Nepomucký splní tajná přání. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na Maltézském náměstí u Brokofova sloupu (Praha 1, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová
VILLA GRÉBOVKA. Navštivte s námi vilu pražského průmyslníka Moritze Gröbeho, která stojí v parku, známého dnes pod názvem Havlíčkovy sady. Prohlédneme si interiér zrekonstruované vily. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do vily z Havlíčkových sadů. Jednotná cena 160 Kč. Milada Racková

13. 1. / po
ROMÁNSKOU PRAHOU
. Opakování prosincové vycházky. Pod dnešní úrovní ulic jsou skrytá bývalá přízemí kamenných románských domů, svědků života obyvatel ve 12. a 13. století. Většina těchto suterénů je dnes s úspěchem komerčně využívána, ale navštěvována spíše turisty než místními obyvateli. Pojďme si některé z nich prohlédnout. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před domem U Černé Matky Boží (Celetná ulice, Staré Město). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

14. 1. / út
ZA VLASTOU BURIANEM
. Na vycházce si připomeneme legendu československého plátna Vlastu Buriana, od jehož smrti v lednu uplyne již 58 let. Ukážeme si nejznámější podniky, ve kterých působil, navštívíme také dnešní Divadlo Komedie, někdejší Divadlo Vlasty Buriana, kde povídání o našem nejslavnějším komikovi zakončíme. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do paláce Lucerna ze Štěpánské ulice. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

16. 1. / čt
OBECNÍ DŮM
. Pojďte s námi na výjimečnou prohlídku perly pražské secese, Obecního domu, který byl postaven na místě původní rezidence českých králů, tzv. Králova dvora. Prohlédneme si překrásné secesní interiéry a připomeneme si také jak významnou roli hrál Obecní dům v historii Prahy i celého novodobého státu. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před vchodem do Obecního domu z náměstí Republiky. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. ­PhDr. Jaroslava Nováková

17. 1. / pá
PORTRÉT V ČECHÁCH POHLEDEM DVOU STOLETÍ
. Výstava v Císařské konírně, kterou připravila Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Spolek výtvarných umělců Mánes, mapuje fenomén portrétu od Josefa Mánesa po Kamila Lhotáka. Od romantismu po Skupinu 42. Podíváme se na vývoj podobizny od 19. do 20. století a její specifika (reprezentace a dobová klišé versus individualita a psychologie). POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 před vstupem do Císařské konírny z II. nádvoří. Jednotná cena 160 Kč. Monika Švec Sybolová

18. 1. / so
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PRVNÍ.
 Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ DRUHÉ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
PRAŽSKÝ HRAD A JEHO PROMĚNA NAPŘÍČ STALETÍMI. Procházka Pražským hradem s návštěvou interiéru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při které si připomeneme nejvýznamnější historické a architektonické proměny ve vývoji rezidence českých králů. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 10:30 na III. nádvoří u žulového obelisku. Cena 250/200 Kč. POZOR! Vstupenka je součástí okruhu B (Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta). Po skončení vycházky je možno v rámci této vstupenky individuálně navštívit zmíněné objekty. PhDr. Jaroslava Nováková
TRMALOVA VILA A OKOLÍ. Obec Strašnice byla v pramenech zmíněna poprvé koncem 12. století, kdy náležela do majetku Vyšehradské kapituly. My si na vycházce projdeme architektonicky cennou vilovou čtvrť, která zde vznikla v prvních dvou desetiletích 20. století. Navštívíme také zdejší nejvýznamnější vilu od Jana Kotěry, postavenou pro rodinu ředitele obchodní školy Františka Trmala. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 na zastávce tramvaje č. 7, 26 „Strašnická“ (ve směru do Vršovic). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do vily 70/40 Kč. Marie Hátleová
KARLOVÝM NÁMĚSTÍM KŘÍŽEM KRÁŽEM. Seznámíme se se zdejší architekturou i s osobnostmi, které byly s tímto náměstím spojeny. Připomeneme si založení Nového Města pražského i první pražskou defenestraci. Dozvíte se také, jak to doopravdy bylo s doktorem Faustem či komu se říkalo Don Benito, a proč je jeho levá ruka pohřbena v Havaně. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před kostelem sv. Ignáce. Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová
Z ROZTYL K HAMERSKÉMU RYBNÍKU. Vydejte se s námi na zajímavé území na rozhraní Prahy 4, 10 a 11. Půjdeme kolem Kunratického lesa ke Geologickému ústavu, zastavíme se na břehu Hamerského rybníka a poté dorazíme ke kostelu Narození Panny Marie v Záběhlicích, jehož historie sahá až do 12. století. Pěší trasa cca 4,5 km. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u východu z metra C „Roztyly“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

19. 1. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI
. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 a ve 14:00 prohlídka pro děti. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 10:30, 11:00, 12:00, 12:30 a ve 13:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová
MAISELOVA SYNAGOGA A HISTORICKÁ MIKVE. Na vycházce navštívíme novogotickou Maiselovu synagogu, ve které se dnes nachází stálá expozice „Židé v českých zemích, 10. – 18. století“. Na závěr vycházky vstoupíme také do prostor historické židovské rituální lázně – mikve. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 13:00 před vchodem do Maiselovy synagogy (Maiselova 10, Praha 1). Jednotná cena 200 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D.
BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. Opakování vycházky ze dne 11. 1. 2020. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

20. 1. / po
SOKOL PRAŽSKÝ – „TUŽME SE“.
Roku 1862 byla založena Tělocvičná jednota pražská, později přejmenovaná na Sokol Pražský. U zrodu stály významné osobnosti např. Jan Evangelista Purkyně, Miroslav Tyrš nebo Jindřich Fügner, který poskytl i finanční prostředky ke stavbě vlastní tělocvičny. Tato budova slouží dodnes svému účelu. Byla postavena v novorenesančním slohu architektem Ignácem Vojtěchem Ullmannem. Při její návštěvě si prohlédneme vybrané prostory včetně historických sálů a povíme si něco i o historii Sokola. POZOR! - omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 před domem v Žitné ulici č. 42, Nové Město. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

21. 1. / út
MODERNÍM KARLÍNEM OD ROHANSKÉHO OSTROVA
. Karlín se stal v roce 1817 historicky prvním pražským předměstím, které se začalo koncem 19. století v souvislosti s rozvojem průmyslu měnit v tovární čtvrť. Od devastující povodně v roce 2002 probíhá v Karlíně intenzivní výstavba. Nové objekty se budují převážně mezi Rohanským nábřežím a Vltavou. Vznikl zde např. projekt moderních budov River City Prague, který je postaven na myšlence energeticky úsporného provozu a stojí zde také architektonicky vysoce ceněná budova Main Point Karlin. Dále se jedná o přestavby nebo dostavby starých továrních objektů. Jak se čtvrť v současnosti mění a vzkvétá, můžete posoudit na vycházce od Rohanského ostrova. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 3, 8, 24 „Karlínské náměstí“ (ve směru k Florenci). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

22. 1. / st
VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA – PŘEDNÁŠKA
. Prostřednictvím obrazové prezentace se seznámíme s vývojem Vltavy jako dopravní cesty. Od voroplavby, nákladních člunů k paroplavbě a motorovým lodím. Od volné řeky k její regulaci a stavbám přehrad. POZOR! – omezená kapacita sálu na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

23. 1. / čt
PORTRÉT V ČECHÁCH POHLEDEM DVOU STOLETÍ
. Opakování vycházky ze dne 17. ledna 2020. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 před vstupem do Císařské konírny z II. nádvoří. Jednotná cena 160 Kč. Monika Švec Sybolová

25. 1. / so
NEBYL TO JEN LISTOPAD
. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD. Románské kamenné domy byly skutečným unikátem ve středověké Praze a jejich pozůstatky byly odhaleny až při asanaci Starého Města na přelomu 19. a 20 století. Jsou skryty v suterénech domů a nejsou běžně přístupné. Navštívíme některé z nich – dům pánů z Kunštátu a Poděbrad a podzemí pod Staroměstskou radnicí. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před domem pánů z Kunštátu a Poděbrad v Řetězové ul. č. p. 222/3, Praha 1, Staré Město. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 30 Kč. PhDr. Jarmila Škochová
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Jednotná cena 200 Kč. Alexandra Škrlandová
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ. Na vycházce si představíme část jedné z nejstarších osad v Praze, jejíž genius loci dodnes odráží průběh událostí a život obyvatel ovlivněných blízkou Vltavou a obchodní cestou při brodu přes Štvanici – Velké Benátky. Společnost obchodníků, mlynářů, rybářů a řemeslníků zde byla tvořena obvykle třemi etniky: Čechy, Němci a Židy. Ti všichni zde zanechali nesmazatelné stopy v architektuře, umění a kultuře, ovlivňující tuto část pražské památkové rezervace doposud. Projdeme se nejstarší částí této pražské čtvrti, kde již zanechala archeologické nálezy doba bronzová v podobě kultury knovízské. Ukážeme si místo pobytu německých kupců při brodu přes Vltavu a jejich kostel sv. Petra. Povídat si budeme také o přeměně této lokality v centrum byznysu a ukážeme si, kde stávalo ještě nedávno jedno z nejhezčích nádraží střední Evropy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na Petrském náměstí pod platany. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

26. 1. / ne
ZA PŘEMYSLOVSKOU PRINCEZNOU DO ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA
. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II. Projdeme unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. Povíme vám, jak poznat dílo Brokoffa a jak Braunovo, jak dopadla první transplantace v dějinách, co se zdálo Luitgardě, proč je nad sv. Křížem židovský nápis, jak Kryštof málem neunesl batole a kdo všechno poslouchal kázání Antonína Paduánského. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před Malostranskou mosteckou věží. Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
MAISELOVA SYNAGOGA A HISTORICKÁ MIKVE. Opakování vycházky ze dne 19. 1. 2020. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Maiselovy synagogy (Maiselova 10, Praha 1). Jednotná cena 200 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D.
OD BELGICKÉ AMBASÁDY K VELVYSLANECTVÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ANEB AMBASÁDY II. Tentokrát společně projdeme ulicí Valdštejnskou, kterou nezdobí jen Valdštejnský palác, je zde i několik dalších okázalých šlechtických sídel, která dnes slouží jako velvyslanectví cizích zemí. Projdeme náměstím Velkopřevorským i Maltézským, abychom si představili paláce, kde dnes působí velvyslanectví zemí tak významných jako je Francie, Japonsko či Dánsko. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zahradním prostranství stanice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

27. 1. / po
CIZINCI V PRAZE I. ČÁST – PŘEDNÁŠKA
. Praha po staletí vzbuzovala zájem vědců, učenců a proslulých osobností z mnoha zemí. Svým pobytem a činností obohacovali naše město a šířili jeho pověst do světa. Prezentace přiblíží tyto slavné návštěvníky Prahy a ukáže místa jejich působení. POZOR! – omezená kapacita sálu na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

28. 1. / út
BÍLKOVA VILA
. Během komentované prohlídky se zaměříme na život a dílo sochaře Františka Bílka. Povíme si, kde se narodil, z jaké rodiny pocházel, kam chodil do školy, kde studoval nebo s kým se přátelil. Zajímat nás bude také, jak získal pro stavbu svého domu lukrativní parcelu na Hradčanech a jak to bylo se stavbou samotnou i jejími interiéry. V ateliéru pak prostřednictvím děl samotného autora spatříme přerod zpočátku neúspěšného snílka v uznávaného umělce. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 40 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

29. 1. / st
OD BAROKNÍCH ZAHRAD K „PRAŽSKÉMU MANCHESTRU“ (A JEŠTĚ KOUSEK DÁL) – PŘEDNÁŠKA
. Smíchov prošel od 17. století několika převratnými proměnami. Krásu barokních zahrad s letohrádky vystřídaly v 1. pol. 19. století komíny továren, aby na jeho konci ustoupily blokové zástavbě přepychových nájemních domů. Ani moderní architektura 20. a 21. století nezůstala bez odezvy. Na dobových snímcích si ukážeme nejvýznamnější stavby a připomeneme ty, které dnes už nemůžeme spatřit. POZOR! – omezená kapacita sálu na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V LEDNU 2020

18. 1. / so
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PRVNÍ
. Tisíce lidí denně obdivují krásu Staroměstského orloje. Leč jen hrstka lidí v něm umí číst. Jen hrstka lidí ví, že jeho výzdoba není jen tak ledajaká. Jen hrstka lidí zná hrůzostrašné tajemství, které za orlojem stojí. Buďte jedním z těchto vyvolených a přidejte se k nám na cestě za poznáním pražského orloje! V rámci prvního zastavení našeho pětidílného cyklu si představíme první radniční dům, kapli svatou a právě i orloj. Nahlédneme pod pokličku středověkých učenců, povíme si něco o české historii a strávíme čas ve společnosti dvanácti apoštolů. Navštívíme i zbrusu novou dětskou dílnu a vytvoříme si vlastní radnici. Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč (%). Kamila Mandziuková, DiS.

18. 1. / so
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ DRUHÉ
. Kdo to byl švec? A provazník? A co takový voštinář? A hamerník? Tato a mnohá jiná řemesla si představíme v rámci Druhého zastavení, které nás zavede do vskutku pohádkové radní síně. Tam, kde se rozhodovalo o Starém Městě, do míst, kde byli jmenováni cechovní mistři, ale i mnoho lidí odsouzeno k odpykání trestu ve špince. Co to byla špinka? I to se dozvíme! A to opravdu důkladně. Neváhejte a přijďte se dozvědět něco více o historii cechů a jejich znaků. Čekají nás i kvízové otázky, kouzelný pytlík plný dobrot, tajemná postava a pracovní list s částí originální deskové hry. Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč (%). Kamila Mandziuková, DiS.

19. 1. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI
. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdalipak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvízu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:30 a ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

25. 1. / so
NEBYL TO JEN LISTOPAD
. Každý zná události z listopadu 1989. Díky nim dnes žijeme v demokratickém státě. Byl ale listopad náhodně vybraným termínem? Pojďte se s námi ponořit do dnů ponurých i veselých, do dnů století boje za svobodu a demokracii, do dnů, které mohli prožívat vaši rodiče či prarodiče. Setkejte se lidmi, které dnes již potkat nemůžete. Přijďte si utřídit, co a jak se stalo. Naučná prohlídka pro mládež představí reprezentační prostory Staroměstské radnice jako cestu dvacátým stoletím. Určeno pro mládež ve věku 12-19 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 a v 11:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 70 Kč. Kamila Mandziuková, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková

26. 1. / ne
ZA PŘEMYSLOVSKOU PRINCEZNOU DO ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA
. Vydejte se s námi po stopách přemyslovské princezny Anežky, která spolu se svým bratrem králem Václavem I. založila na Starém Městě významný klášter. Na vycházce si budeme vyprávět o postavě budoucí světice, i o tom, jak se v takovém klášteře žilo a čím se vyznačoval gotický sloh. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela sv. Haštala na Haštalském náměstí, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. Vycházky se konají za každého počasí při účasti nejméně 5 osob. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na měsíc LEDEN 2020 bude zahájen v úterý 17. prosince 2019 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc ÚNOR 2020 bude zahájen 27. ledna 2020.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)
Turistické informační centrum Můstek
(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
24. 12. (10:00 – 14:00), 25. 12. (11:00 – 17:00), 26. 12. (11:00 – 17:00), 31. 12. (9:00 – 14:00),
1. 1. 2020 (12:00 – 18:00)
Turistické informační centrum Staroměstská radnice
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
24. 12. (10:00 – 14:00), 25. 12. (11:00 – 17:00), 26. 12. (11:00 – 17:00), 31. 12. (9:00 – 14:00),
1. 1. 2020 (12:00 – 18:00)
Turistické informační centrum Václavské náměstí
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)
denně 10:00 - 18:00
24. – 26. 12. (ZAVŘENO), 31. 12. (ZAVŘENO),
1. 1. 2020 (ZAVŘENO), 13. 1. 2020 – 18. 3. 2020 ZAVŘENO
Turistické informační centrum Letiště Praha T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 20:00
24. 12. (8:00 – 16:00), 25. 12. (8:00 – 17:00),
26. 12. (8:00 – 19:00), 31. 12. (8:00 – 16:00),
1. 1. 2020 (10:00 – 20:00)
Turistické informační centrum Letiště Praha T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 22:00
24. 12. (8:00 – 16:00), 25. 12. (8:00 – 17:00), 26. 12. (8:00 – 19:00), 31. 12. (8:00 – 16:00),
1. 1. 2020 (10:00 – 20:00)
Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4
Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY
po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
24. – 26. 12. (ZAVŘENO), 27. 12. (10:00 – 14:00),
31. 12. (8:00 – 12:00), 1. 1. 2020 (ZAVŘENO)
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO 2020
Zápis do letního semestru Pražské univerzity pro každého 2020 v plném proudu! Více informací na www.praguecitytourism.cz/univerzita a eshop.prague.eu

KURZ PRŮVODCE PRAHOU A CESTOVNÍHO RUCHU
Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo pro zájemce o průvodcovské kurzy rekvalifikační kurzy průvodců Prahou i cestovního ruchu. Kurzy budou otevřeny od 7. ledna 2020. Přihlásit se můžete do 2. ledna 2020. Více informací najdete na www.praguecitytourism.cz
Dotazy na studijni@prague.eu nebo na tel.: 221 714 125
Předprodej na eshop.prague.eu

Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz
Zaregistrujte se na www.prague.eu/newsletter a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu.


Obrázek č.0 Obrázek č.1 Obrázek č.2 Obrázek č.3 Obrázek č.4 Obrázek č.5 Obrázek č.6 Obrázek č.7 Obrázek č.8 Obrázek č.9 Obrázek č.10 Obrázek č.11 Obrázek č.12 Obrázek č.13 Obrázek č.14 Obrázek č.15Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.