Pražská kultura před 67 lety - duben 1953  Přidat aktualitu

21.03.2020 | 19:22
Pražská kultura před 67 lety - duben 1953

Milí čtenáři,
při tvorbě této rubriky mi většinou přichází na mysl, zda-li se tehdejší návštěvníci kulturních akcí vlastně vůbec bavili. Programy jsou poplatné socialistickému režimu, ať výběrem témat či samotnou náplní, snad kromě několika čestných výjimek. Za vzor byl dáván sovětský lid se svým přístupem ke kultuře a dokonce i turistika byla řízena podle sovětské metody. Byla to tehdejší realita a zřejmě ji většina diváků a posluchačů brali za svou. Budiž.
Alice Braborcová

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ, DUBEN 1953

Z PRAŽSKÝCH AKTUALIT
Od 11. do 30. dubna 1953 budou probíhat v Národním divadle, v Tylově a Smetanově divadle představení závěrečného kola celostátní přehlídky čs. profesionálních divadel, zvané „Divadelní žatva“. – Dne 4. dubna 1953 bude slavnostně otevřeno Museum počátků čs. dělnického hnutí v Praze – Břevnově, v domě U kaštanu (nároží Bělohorské tř. a Potockého ul. Přístupno bude denně, kromě pondělí, od 9 do 18 hod., ve středu a v sobotu od 9 do 20 hod. – Výzva zakládat a rozvíjet turistické oddíly při výborech TVS (rubrika tělovýchovy a sportu).

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
Stalingradci | Divadlo Čs. armády /nyní Divadlo na Vinohradech/, nám. Míru
Doznání plk. Fostera | Komorní divadlo, Hybernská 10
Jegor Bulyčov | Disk – Divadelní studio Akademie musických umění, Karlova 8
Ruka ruku myje | Divadlo St. K. Neumanna /nyní Divadlo pod Palmovkou/, tř. Rudé armády 34
Pohádka o Ivanu a Mášence | Městské divadlo pro mládež /nyní Divadlo v Dlouhé/, Dlouhá tř. 39

LIDOVÁ ZÁBAVA
Artistická veselá představení | Pražské lidové varieté (bývalý Drahňovský), Vodičkova 26
Stálý velký cirkusový program – je měněn čtrnáctidenně. V programových obměnách vystupují cvičená zvířata | Cirkus Praha, Karlovo nám.
Zoologická zahrada v Troji – uvidíte: všechny druhy šelem, opic i lidoopů, přežvýkavce, dva slony, dva tapíry, dva hrochy, řadu druhů medvědů, psovitých a kunovitých šelem, hyeny, mnoho ptactva (okrasného, dravého i vodního), plazy, hady a krokodily. K osvěžení návštěvníků je v ZOO restaurace, v letním období také kiosky. Ve všech pavilonech zvěře se za chladného počasí topí. ZOO je nám bohatým zdrojem poučení i zábavy.

FILMY V PRAŽSKÝCH KINECH
Sovětská Armenie – SSSR | kino Letka, Václavské nám., Praha II (kino přírodních, cestopisných, vědecko-populárních a kreslených filmů)
Volha – Don – SSSR | Sevastopol, Václavské nám. 22, Praha I
Carmen – USA | kino Mladých, Klimentská 4, Praha II
Zloděj kol – Itálie | Zvon, Plzeňská 130, Praha XVII
Anna proletářka – ČSR | Odboj – premiérové kino, Paříkova 94, Praha XI

HUDBA
Večer italské operní hudby. Beno Blachut, Miluše Dvořáková, Theodor Šrubař. Orchestr Čs. rozhlasu řídí F. Dyk. Aida, Maškarní ples, Troubadour, Komedianti, Tosca | Smetanova síň, Obecní dům hl. m. Prahy, nám, Republiky, Praha I
Varhanní a pěvecký koncert. Ve prospěch České katolické charity. Oldřich Kovář, zpěv, M. Fiedlerová, G. Horvátová, Irena Ledvinová, varhany. Arie z oper: Prodaná nevěsta, Hubička, Čertova stěna, Othello, Její pastorkyně, Eugen Oněgin. Varhanní skladby: Čajkovskij, Dvořák, C. Franck, Wiedermann | Dům umělců /dnes Rudolfinum/, Smetanovo nám., Praha I
Pěvecký koncert k 75. narozeninám Stanislava Taubra. Spoluúčinkují: Milada Musilová, Theodor Šrubař. Dvořák: Biblické písně, Smetana: arie z op. Dalibor, Hubička. R. Wagner: Lohengrin aj.

PŘEHLED PRAŽSKÝCH VÝSTAV
Podle vzoru sovětských lidí, kteří ve svém volném čase pravidelně navštěvují musea, galerie a výstavy, získáváme i my nový vztah ke svým museím. Musea stávají se pro mládež i pro dospělé občany živými studovnami k rozšíření vzdělání.
Jubilejní výstava k 85. narozeninám Adolfa Zahela | Platýz, Národní tř. 37
Výstava Boženy Jelínkové – Jiráskové | Galerie Práce, Národní tř. 30, Praha II
Výstava 2000. představení „Prodané nevěsty“ v Národním divadle | Smetanovo museum, Novotného lávka 1
Posmrtná výstava Vladimír Kováře | Myslbek, Na Příkopě 19, Praha II

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Krajský výbor pro tělesnou výchovu a sport (Praha VXI, Zborovská 11) má v řadě svých sekcí ustavenu také sekci turistiky. Okresní sekce turistiky byly vyzvány, aby hlásily oddíly turistiky ze svých okresů. Tam, kde okresních sekcí turistiky není, vzala si krajská sekce turistiky za úkol pomoci k ustavení této sekce. Za tím účelem doporučuje svolat na okresech zástupce jednotlivých oddílů turistiky, případně i dalších zájemců a je ochotna k této instruktáži vyslat svého člena, který by ustavení sekce byl nápomocen. Turistika je letos v plánu celoroční práce každého sportovního oddílu. Krajská sekce turistiky má zájem na tom, aby ve všech sportovních oddílech byla turistika správně prováděna. Řídím se přitom zkušenostmi turistiky Adělungovy v SSSR, která ve své charakteristice je zaměřena k brannosti lidu a skýtá vhodné osvěžení po práci.
Od 31. května do 6. června 1953 se bude konat v Dobřichovicích u Prahy značkařský kurz. Výbory TVS nechť vyhledají vhodné zájemce z řad turistiky.
Od 12. do 18. října 1953 bude uskutečněna týdenní škola pro vedoucí turistiky. Vyhledávejte již nyní vhodné cvičitele turistiky.

PŘEDNÁŠKY
Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí:
Vzhledem k hlubokému žalu čs. lidu nad úmrtím s. J. V. Stalina v březnu t. r. byla data přednášek posunuta, takže termíny dnů v dubnu, místnosti a hodin, kdy se přednášky konají, budou přesně uvedeny v denním tisku a na plakátech. Tyto přehledu umožní však zájemcům předem plánovat svou účast na těchto přednáškách.
Přednášky n. p. Čedok – Střediska služeb návštěvníkům Prahy:
Umělecko-historické památky Prahy. Přednáška doprovázena krátkými filmy: Staroměstský orloj, Památník Žižka a Sarabanda v kinu Olympic ve Spálené ulici v Praze II. Přednáší Dr. E. Poche.
Prahou budovatelskou, historickou a zmizelou. Karlovo nám. a okolí. Přednášku doplněnou četnými světelnými obrazy prosloví v Domě umělců v Praze I, v 17.15 hod, Jaromír Soukup.
Prahou slavných hudebníků. Přednáška v Leninově síni ÚLK na náměstí primátora Dr. V. Vacka v Praze I v 17.30 hod. Přednáší Dr. Zd. Mollik.

NOVÉ POJMENOVÁNÍ ULIC V PRAZE – SPĚJÍCÍ K SOCIALISMU

PRAHA 15
dříve / nyní
Dvorecká / Jeremenkova
Na křížku / Vlnitá (prodloužení)
Pod myslivnou I / Pod myslivnou
Pod myslivnou II / Machovcova
Pod myslivnou III / Vostrého
Podhajská / Na zvoničce (prodlužení)
Mezi lysinami I / Mezi lysinami
Mezi lysinami II / K dubinám (prodloužení)
Švarcenberský ostrov / Veslařský
V dubině / V Zátiší (prodloužení)
V rovinách I / V rovinách
V rovinách II / K sídlišti
V Zátiší / V lučinách
Vinutá / Psohlavců (prodloužení)

PRAHA 16
Divišova / Radlická (prodloužení)
Ganglova / Bieblova
Kellerova / Janáčkova
Kroftova / Rosy Luxemburgové
Mozartova / Liebknechtova
Na věnečku / Ostrovského (prodloužení)
Přední Mozartova / Mozartova
Radlická / Za Ženskými domovy
Růženy Jesenské / Ostrovského
Štefánikova třída / třída S. M. Kirova
Tučného / Jindřicha Plachty
U vorového přístavu / Vladislava Vančury
Vančurova / Victora Huga

Vydalo Vydavatelství n. p. Čedok (Středisko služeb návštěvníkům Prahy), Praha II, ul. 28, října 6. Vytiskly Středočeské tiskárny, závod 04. Cena 4 Kčs.


Obrázek č.1 Obrázek č.2


Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.