Pražská kultura před 67 lety - červenec 1953  Přidat aktualitu

20.06.2020 | 13:28
Pražská kultura před 67 lety - červenec 1953

ČERVENEC 1953
Milí čtenáři,
kultura v letních měsících je spíše přizpůsobena oddechovému trávení volného času, tak v našem výběru najdete tentokrát i pozvání na vycházku či sportovní a kulturní vyžití v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka na pražském Výstavišti v Holešovicích. Nezapomněli jsme ovšem i na tehdejší výstavy, filmy, koncerty a divadlo. I socialistický člověk potřeboval po budování lepší společnosti odpočívat…
Alice Braborcová

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ, ČERVENEC 1953

Aby byl co nejlépe, nejpříjemněji a nejradostněji využit sobotní a nedělní odpočinek po práci, bylo zřízeno středisko kultury a oddechu na starém výstavišti v Praze 7. Jsou tu nepřetržitě každému k disposici: gorodky, hřiště pro odbíjenou, košíkovou, lukostřelba, hala s deseti ping-pongovými stoly. Čítárna a knihovna s bohatým výběrem knih a časopisů je stále přístupna. Šachové a jiné společenské hry volně k disposici. Instalován je tu televisor pro veřejný poslech československého televisního vysílání. Pro zábavu dětí jsou připraveny maňáskové hry, dětské estrády, braný koutek. Pestré estrádní pořady souborů lidové umělecké tvořivosti a předních pražských umělců účinkují na programových tribunách letního kina, malé i velké arény a před fontánou výstaviště. Taneční parket zůstává v provozu až do 23. hodiny.

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
Car a tesař | Smetanovo divadlo /dnes Státní opera Praha/
Romance o Oldřichu a Boženě | Realistické divadlo Zdeňka
Nejedlého /dnes Švandovo divadlo na Smíchově/
Kosa na kámen | Divadlo komedie
Postrašení medvídci | Divadlo Dětského domu

FILMY V PRAŽSKÝCH KINECH
Šťastný Sinkiang – Čína | kino Letka
Kubánští kozáci – SSSR | kino Lucerna
Kvetoucí Ukrajina – SSSR | kino Blaník
Kavalkáda džungle – USA | kino Moskva
Kde supi nelétají – Anglie | kino Moskva
Fanfán Tulipán – Francie | kino Paříž
Ústřední předprodej vstupenek do kin má SLUNA, Praha II, Václavské nám., tel. 232033.

HUDBA
Starofrancouzská hudba a poesie. Účinkují: Věra Jindřichová, kol. soprán, zpěv, Karel Höger, laureát státní ceny | Klementinum
O Španělsku si zpívám. Estráda španělské hudby, tance, poesie. Účinkují: Zd. Bronislavská, D. Horníčková, A. Bartoš, Milan Bláha,
Ota Čermák, Rud. Deyl ml., Břet. Novotný aj. Uvádějí Božena Obrová a Dr. J. Pixa | Valdštejnská zahrada
Tisíciletí milostné písně. Učinkují: J. Snížkov, cembalo, L. Vondráčková, zpěv, Ant. Müller, viola d’amour. Pořad: písně a hudba
o lásce (od antiky až do dneška) | Ledeburská zahrada

VÝSTAVY
Celostátní výstava lidové tvořivosti. Výrobky lidového umění, obrazy, plastiky, fotografie aj. Výstava bude otevřena do srpna t. r. denně od 8-21 hodin, kromě pondělí. Vstupné 2 Kčs, pro děti hromadné návštěvy 1 Kčs. Můžete se tam také zúčastnit denně probíhajících přednášek o lidové tvořivosti i pořadů pěveckých a recitačních, plánovaných na večerní hodiny. Každou neděli dopoledne sehraje tam maňáskové divadlo hodnotné hry pro děti. Na výstavě bude prodej výrobků lidových umělců: výšivky, textil, keramika, výrobky ze dřeva a perleti. Podrobný katalog | Výstavní dům u Hybernů
Výstava nábytku „Bydlíme vkusně a účelně“. Přehled typů vyrobených v roce 1953 a průzkumová přehlídka nových typů pro
rok 1954. | Praha Holešovice, Průmyslový palác

Karáskova galerie | Praha 1, Malá Strana, Tyršův dům | Galerie výtvarného umění slovanských národů
Souborná výstava grafiky národního umělce Maxe Švabinského k příležitosti jeho 80. narozenin | Národní galerie, Kinského palác, Staroměstské nám.

VYCHÁZKY

CELKOVÁ PROHLÍDKA PETŘÍNA
Nejkrásnější panorama našeho hlavního města, které nám skýtá pohled z Petřína, učinilo tato místa cílem všech výprav a návštěvníků Prahy. Lanová dráha. Jezdí v jarních a letních měsících od 10. hod. ráno (v neděli od 9 hod. dop.) do 18 až 20 hodin večer, podle prodlužujících se dnů v letním období. Intervaly 10minutové. Pohon elektrický, strojním zařízením v orní části budovy na vrcholu. Vybudována roku 1933. Bezpečné, nejmodernější brzdící zařízení pro případ poruchy. Délka trati 600 m, doba jízdy cca 10 min. Trať jednokolejná, uprostřed výhybka pro oba vozy (systém Obtův). Od roku 1892 až do let 1915 do počátku prvé světové války jezdila zde lanovka na pohon vodní, tzv. převahou. Vůz nahoře naplnil nádrž pod vozem vodou a vytáhl spodní vůz, tj. dole se nacházející, převahou nahoru. Dole byla voda vypuštěna. Pro nehospodárnost tohoto zařízení již v roce 1915 zrušena. Byla 18 let mimo provoz a Pražané chodili pěšky. Z lanové dráhy vystoupíme nahoře (konečná stanice) do Fučíkova růžového sadu. Krásné místo odpočinku pracujícím Velké Prahy. Odtud jdeme doprava cestou po schodech dolů a navštívíme Bludiště a dioráma na Petříně. Vstoupíme nejprve do zrcadlového bludiště, kde vypouklá nebo prohnutá zrcadla uvádějí návštěvníky v podiv a smích. Zájem všech upoutá krásný dioramatický obraz prosvětlený denním světlem a plasticky působící na oko divákovo, znázorňující bitvu na Karlově mostě roku 1648, kdy vestfálský mír ukončil třicetiletou válku. Švédové napadli Prahu, obsadili Malou Stranu – Menší Město a odtud učinili několik výpadů na Staré Město – přes Karlův most. Byli však odraženi především pražskými studenty. Barevně působící obraz je dílem bratří Leibscherů. Prohlídka sálu s fotografiemi hrafů a zámků naší vlasti zakončuje tuto zajímavou prohlídku. Nastoupíme k prohlídce památného barokního kostelíka sv. Vavřince, přestavěného v letech 1725–1770. Uvnitř vzácné malby a umělecká výzdoba vynikajících malířů. Proti tomuto kostelíku je okrouhlá stavba, která znázorňuje kopii Božího hrobu v Jerusalemě. V blízkosti je Petřínská železná rozhledna, vystavěná v roce 1891 podle vzoru pařížské velké Eiffelovy věže, ovšem menší – výška Eiffelovy věže je 300 m, Petřínské 60 m. Na vrcholu věže, ve výšce 185 m nad hladinou Vltavy je televisní antena, která bude sloužiti nejmodernějšímu zařízení radiotelevizního vysílání. Na horním patře (celkem 2 patra) je nadmořská výška 390 m, dole v přízemí 330 m. Rozhledna má celkem 199 schodů dvojím směrem (dvojité schodiště) takže se shora jdoucí nepotkávají s jdoucími nahoru. Výhled shora na moře budov za příznivě jasného počasí odměňuje naši námahu: pohraniční hory až 200 km vzdálené vidíme na obzoru. Památný Říp vystupuje nad úrodnou nížinou Roudnice a v dáli zříme i kouřící hornické město Kladno, kde naši horníci dobývají z nitra země černé démanty, tak potřebné pro náš těžký průmysl – uhlí. V přízemí bude zřízen stánek s informacemi a občerstvením pro návštěvníky. Informační stánek Čedok před rozhlednou poskytne všechny informace o možnosti dalších prohlídek.
Alpinium – květnice trvalek. Krásné, horské klima milující trvalky, kvetoucí téměř celé jaro a léto jsou chloubou pracovníků kom. pod. zahrady hl. m. Prahy.
Vyhlídková věž při hladové zdi. Stálá služba průvodců se 3 dalekohledy a triedry nám umožní se seznámiti blíže se všemi památnými a budovatelskými objekty hlavního města. Odborný výklad. Vhodné pro školy a hromadné skupiny. Neobtížný výstup, krásná vyhlídka.
Památný kostelík podkarpatskoruský v Petřínských sadech (býv. zahrada Kinských) ukáže nám krásy lidového stavitelského umění.

TURISTIKA
NAŠE PRAŽSKÉ UBYTOVNY

S rozvojem socialistického cestovního ruchu a nové turistiky, naplněné vlastivědným poznáváním a brannými prvky, nabývají ubytovny stále většího významu. Vedle hotelového ubytování je tudíž třeba věnovat zvýšenou pozornost hromadného ubytování výprav školní mládeže, masových organisací a pracujících ze závodů. Nestačí, jsou-li účastníci zájezdů spokojeni s organizací přepravy a s kulturní náplní své cesty, včetně průvodcovských služeb. Samozřejmě má jejich uznání zahrnout i možnosti stravovací a ubytovací. A tak, i když si je vědom toho, že v budoucnosti budou nároky na tuto část služeb cestovního ruchu ještě vyšší, snaží se již nyní n. p. Čedok o dobrou úroveň svěřených mu ubytoven – a to jak jejich vybavením, tak vzornou čistotou a správným dozorem, zajišťující dobrý ohlas ve veřejnosti.
Naše ubytovna v Praze II, Palackého ulice č. 15
Ubytovna n. p. Čedok v Praze Michli, Leninova tř. 124
Ubytovny v Husově třídě a Liliové ulici v Praze 1

Vydalo Vydavatelství n. p. Čedok (Středisko služeb návštěvníkům Prahy), Praha II, ul. 28, října 6. Vytiskly Středočeské tiskárny, závod 04. Cena 5 Kčs.


Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.