Pražská vlastivěda - září 2020  Přidat aktualitu

21.08.2020 | 20:14
Pražská vlastivěda - září 2020

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ZÁŘÍ 2020

Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy,
předprodej na září 2020 bude zahájen v eshopu i v turistických informačních centrech Prague City Tourism v úterý 25. srpna v 9:03 dopoledne.

V rámci hygienických opatření v souvislosti s nákazou Covid-19 prosíme o trpělivé dodržování aktuálních opatření (např. držet bezpečný rozestup a používat hygienické roušky tam, kde to situace vyžaduje), nařízených ministerstvem zdravotnictví tak, abychom zajistili, co možná největší bezpečnost návštěvníků a hladký průběh akcí. Dovolujeme si zájemce upozornit, že účast na vycházkách je na vlastní riziko a organizátor vycházek Pražské vlastivědy neručí za zdravotní stav účastníků skupiny. Pokud patříte do rizikové skupiny obyvatel, prosíme, zvažte svoji účast na akci. Pokud pociťujete příznaky nemoci Covid-19, zůstaňte raději doma.
Z důvodů opatření v souvislosti s nákazou Covid-19 není již možné zakoupit vstupenky na místě srazu vycházky v den jejího konání. Veškerý prodej je zajištěn předprodejem v eshopu PCT a v Turistických informačních centrech PCT. Jedinou výjimkou, kde lze případně dokoupit vstupenky na nevyprodané akce těsně před jejich začátkem, jsou akce, konané v objektu Staroměstské radnice. V tomto případě využijte TIC Staroměstská radnice. V případě pozdější hodiny začátku akce využijte pokladnu v objektu Staroměstské radnice. Z hygienických důvodů preferujeme v rámci předprodeje platby kartou, nicméně na TIC je možné platit jako obvykle i v hotovosti.
Stálého zájmu návštěvníků Pražské vlastivědy si velmi vážíme a rádi bychom upozornili, že Kartička 5 + 1 a její využití zůstávají nadále stejná. Tzn. za každou zakoupenou vstupenku na akci Pražské vlastivědy, získáte jedno kolečko PCT. Při nasbírání pěti koleček, máte šestou vycházku zdarma! Uplatnění šesté vycházky zdarma platí pro akce, které jsou u ceny vycházky označené znaménkem (%) a nejsou vyprodané. Uplatnit plnou kartičku můžete v Turistických informačních centrech Prague City Tourism, kde Vám bude za ni vystavena nulová vstupenka. Pokud nemáte možnost dojít si pro nulovou vstupenku osobně, napište nám na vlastiveda@prague.eu a uplatněte svoji plnou kartičku. Kolečka při koupi vstupenek na TIC PCT obdržíte při platbě vstupenky. Pokud objednáváte online, bude Vám kolečko přiděleno organizačním pracovníkem na místě srazu vycházky. Kartičky obdržíte vždy na místě srazu u organizačních pracovníků.
Klienti, kteří si zakoupili vstupenky na zrušené březnové vycházky osobně na některém z TIC, si mohou vyzvednout svoji vratku pouze v recepci centrály PCT na Arbesově náměstí. Nadále platí, že zájemcům, kteří se nemohou dostavit osobně pro vratku na TIC, je možné platbu poslat přímo na účet. V tomto případě prosíme o zaslání písemné žádosti na mail vlastiveda@prague.eu

1. 9. / ÚT
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II.
Projdeme unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. Povíme vám, jak poznat dílo Brokoffa a jak Braunovo, jak dopadla první transplantace v dějinách, co se zdálo Luitgardě, proč je nad sv. Křížem židovský nápis, jak Kryštof málem neunesl batole a kdo všechno poslouchal kázání Antonína Paduánského. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:30 před Malostranskou mosteckou věží. Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

3. 9. / ČT
SMÍCHOVSKÝ HŘBITOV MALVAZINKY
. Hřbitov byl založen na konci 19. století na pozemcích usedlosti Malvazinka jako centrální hřbitov pro Smíchov i přilehlé obce a projektován známým architektem A. Barvitiem. Při procházce malvazineckým hřbitovem se seznámíme s hroby mnoha osobností, které zde nalezly poslední místa odpočinku – spisovatelé Jakub Arbes, historik umění Emanuel Poche, sochař Čeněk Vosmík, herci Antonie Nedošinská, Eman Fiala a Ferenc Futurista, průmyslník a konstruktér Josef Walter, objevitel krevních skupin Jan Janský a nejnověji i zpěvák Karel Gott. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 17:00 na stanici autobusu č. 137 „Urbanova“ (ve směru jízdy od Knížecí). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

5. 9. / SO
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI
. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
KLÁNOVICE – MINULOST A SOUČASNOST. Vycházka nás zavede do míst, která byla pojmenována po zakladateli původní osady, písaři zbraslavského okresního soudu, Václavu Klánovi. Rozsáhlá lesní lokalita se postupně přeměnila na vyhledávanou lázeňskou a rekreační zónu. Dnes je významnou pražskou přírodní lokalitou s nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem na území Prahy.

Předpokládaná délka trasy cca 4 km (vycházka končí v blízkosti zastávky autobusu „Smržovská“). POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na železniční zastávce „Praha – Klánovice“ (vlak jede ze stanice „Praha - Masarykovo nádraží“ ve 13:30, autobus č. 221, 303 jezdí od stanice metra B „Černý most“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

6. 9. / NE
LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO
. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

8. 9. / ÚT
ZA HISTORIÍ HOSTIVAŘE
. Stará Hostivař představuje dochovaný soubor původní zástavby statků, mlýnů i bydlení domkářů. Zdejší, původně románský kostelík, byl až do roku 2007 považován za běžný venkovský kostel. Restaurátorský průzkum však přinesl mimořádně cenný objev doposud neznámých fresek s hodnotou evropského významu. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 na stanici autobusu č. 177, 181 „Hostivařské náměstí“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

9. 9. / ST
PROFESORSKÉ DOMY V BUBENČI
. Československo na samém prahu své existence poskytlo nový domov mnoha emigrantům z revolučního Ruska. Tito emigranti se v rámci integrace do české společnosti začali sdružovat do stavebních a bytových družstev. Česko‑ ruské profesorské stavební a bytové družstvo vybudovalo v Praze‑ Bubenči rozsáhlý obytný dům. Ačkoliv jeho obyvatelé z řad ruské inteligence z něj byli násilně vystěhováni hned po r. 1945, zachovala se v objektu do dnešních dnů velmi působivá pravoslavná modlitebna. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před objektem (ul. Rooseveltova 29, Praha 6). Cena 120/80 Kč. Alexandra Škrlandová

10. 9. / ČT
PRAŽSKÉ POMNÍKY III. – OD KARLA K HUSOVI
. Projdeme se po Starém a Židovském Městě a podíváme se, kde všude se skrývají pomníky, pamětní desky či jen volně stojící sochy ve veřejném prostoru. Uvidíme dobu barokní, klasicistní i současnou obtisknutou v kameni. Položíme si otázky, jak udělat kvalitní pomník historické osobnosti či intelektuálovi. Jak uctít svatého či jak vzdát poctu živlům. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:30 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí u Karlova mostu. Cena 120/80 Kč. Monika Švec Sybolová

12. 9. / SO
NORDIC WALKING: KRÁLOVSKOU OBOROU
. Jsme rádi, že Vás můžeme pozvat na jubilejní 10. ročník Nordic Walking! Letošní zkrácenou sezónu opět zahájíme tradičně procházkou Královské obory, která se poprvé veřejnosti otevřela v roce 1804. Královská obora, Pražany zvaná Stromovka, prošla a stále prochází v posledních letech velkou obnovou. Po skončení oprav Šlechtovy restaurace se tak po mnoha letech plně obnoví společenská funkce významného místa v parku a oživí se kulturní a společenský život ve Stromovce. Během vycházky naší pozornosti neuniknou ani další památky, např. o kousek opodál na návrší renesanční Místodržitelský letohrádek. Naše cesta od Císařského mlýna povede dále podél „Malé říčky“, slepého ramena Vltavy, abychom se vrátili k výchozímu bodu naší trasy. Zájemci, kteří si zakoupí vstupenku (v eshopu nebo osobně v jednom z Turistických informačních center PCT) obdrží na místě srazu vycházky dárek od Prague City Tourism! POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji. Začátek akce v 10:00 u fontány před vstupem do areálu Výstaviště (nejbližší zastávka tramvaje č. 6, 12, 17 „Výstaviště Holešovice“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
MINULOST A SOUČASNOST MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ. Po mnoha letech váhání a diskusí byl obnoven Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Souvislosti jeho vzniku, zničení a obnovy si připomeneme u příležitosti 370. výročí jeho instalace. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před Husovým pomníkem na Staroměstském náměstí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ - OD FLORENCE K HOTELU IMPERIAL. Na vycházce projdeme centrální ulicí bývalé osady Poříč od Florence k náměstí Republiky s historickými názvy Halířová a Slaměná kolem tzv. Zázraku Na Poříčí. Povíme si o málo známých místech, kde pobývali L. Janáček, G. Apollinaire nebo B. Němcová. V místech starých kabaretů vzpomeneme na O. Nového, A. Longena, E. Basse, J. Vojtu a další herce. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou Muzea hl. m. Prahy Na Florenci. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka

13. 9. / NE
JAK PETSCHEK Z PEČEK KE JMĚNÍ PŘIŠEL
. O historii bohaté a rozvětvené rodiny Petschků si budeme vyprávět mezi jejich bubenečskými vilami. Cestou se ale nevyhneme ani jiným zajímavostem, podíváme se na Lannovu vilu, vilu Bianca a Místodržitelský letohrádek. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 131 „Sibiřské náměstí“ (jede od stanice metra A „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
MEZI HVĚZDOU A VĚTRNÍKEM. Prohlédneme si několik významných architektonických počinů 2. poloviny 20. století. Povídat si budeme o architektech i o slavných chemicích. Například se dozvíte, co měli společného Leonardo da Vinci a Otto Wichterle a co předcházelo vynálezu silonu. V závěru vycházky si připomeneme osobnost Kryštofa Dientzenhofera a jednu z jeho méně známých staveb. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na konečné zastávce tram. č. 1, 2 „Sídliště Petřiny“. Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

14. 9. / PO
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI
. Tentokrát prozkoumáme pražské průchody kolem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme především ty prvorepublikové. Ukážeme si také místa, kde sice už dnes průchody nenajdeme, ale můžeme si udělat představu, jak se tudy v minulosti dalo pohodlně procházet. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před budovou Burzovního paláce (Rybná 14, Staré Město). Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

15. 9. / ÚT
STAROMĚSTSKÝ UNGELT
. Vycházka s výkladem o historickém objektu, nacházejícím se mezi Týnskou a Štupartskou ulicí na Starém Městě pražském. Poznáme zajímavou historii původně opevněného kupeckého dvora, který se ve středověku stal pražským střediskem mezinárodního obchodu. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek.
Začátek akce v 16:00 před kostelem sv. Jakuba v ulici Malá Štupartská. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

16. 9. / ST
KRÁLOVSKÉ VINOHRADY I
. Jak rostly Královské Vinohrady a proč jsou dodnes půvabně dochovanou částí metropole, jejíž podoba se téměř vůbec nezměnila. Prohlédneme si zajímavá zákoutí v oblasti mezi Vinohradskou vodárnou a náměstím Míru. Zjistíme, kde byly usazeny významné firmy či jaké osobnosti patří k této lokalitě. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 u Vinohradské vodárny. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

18. 9. / PÁ
ULICEMI HRADČAN PO STOPÁCH SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
. Na vycházce si budeme vyprávět o osudech těch, kteří ovlivnili nejen samotné Hradčany a Prahu, ale často i celé dějiny. Věnovat se budeme Čechům i cizincům, kteří na Hradčanech pobývali a působili zde v dobrém i ve zlém. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 22 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

19. 9. / SO
DO HOLEŠOVIC NEJEN ZA BROUKEM A BABKOU
. Na vycházce pražskou čtvrtí Holešovice se seznámíme s její historií, zajímavými stavbami renomovaných architektů i krásnou výzdobou zdejších obytných domů. Dozvíte se, kde bývala první ze sítě moderních prodejen zvaných „broukárny“, co se označuje termínem „Molochov“ a nezapomeneme samozřejmě ani na slavné obyvatele čtvrti a jejich životní příběhy. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do budovy Veletržního paláce. Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová
NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ IX. V místech, kde se vytvářené Nové Město dotýkalo hradeb, vznikla řada monumentálních staveb, jejichž reprezentační účel je patrný dodnes. Připomeneme si, jak kdysi vypadalo náměstí Republiky, kde byl hotel Modrá hvězda, kde sídlili piaristé a mnoho dalších zajímavostí. Nezapomeneme ani na osudy těch, kteří zde žili či pracovali. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na náměstí Republiky před OD Kotva. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

20. 9. / NE
RADNICE DOKOŘÁN 2020
. Speciální prohlídka k výročí založení Staroměstské radnice – prohlédneme si její historické interiéry, středověké podzemí i běžně nepřístupné svatební síně. Výklad doplní hudební i dramatická vystoupení, projekce historických snímků, ukázka svatebního obřadu a řada zákulisních informací z pořádání svateb a jejich historie. Netradiční prohlídku završí zábavný kvíz o věcné ceny a poukaz na prohlídku běžně nepřístupného mechanismu orloje. Akci pořádá Prague City Tourism ve spolupráci s MČ Praha 1. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Délka prohlídky 160 minut. Jednotná cena 30 Kč. Průvodci PCT.
ZE SRBSKA PŘES BÝVALÉ BUBOVICKÉ VODOPÁDY NA KARLŠTEJN. Vycházka povede malebnými místy Českého krasu, kudy chodil Vojta Náprstek a kudy vedla první značená cesta pro turisty u nás. V Srbsku si připomeneme nadcházející jubileum sv. Ludmily i sv. Ivana. Projdeme okolo přírodní zajímavosti tzv. Bubovických vodopádů, Karlovy studně a dubu sedmi bratří do obce Karlštejn. Trasa cca 5 km. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 na železniční zastávce „Srbsko“ (vlak jede ze zastávky „Praha – Hl. nádraží“ v 8:46). Cena 120/80 Kč. Mgr. Vladimír Trnka
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

21. 9. / PO
VINOHRADSKÉ VILY
. Během vycházky se projdeme kolem nejvýznamnějších vinohradských vil a připomeneme si slavné české osobnosti, které si tuto zahradní čtvrť vybrali za svůj domov. Povíme si také něco o historii výstavby rodinných domů a trendu zahradních měst. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 10, 16 „Orionka“ ve směru z centra. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

23. 9. / ST
ANGLICKÉ ZAHRADNÍ MĚSTO NA HRADČANSKÝCH BAŠTÁCH
. Vedle Bílkovy vily v dnešní Mickiewiczově ulici v oblasti bývalých barokních bastionů byly před první světovou válkou postaveny i jiné velmi pozoruhodné stavby. Zastavíme se u kubistické dvojvily podle projektu J. Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry, R. Stockara, E. Králíčka a dalších. A připomeneme si též pozůstatky oněch barokních hradeb i už neexistující vojenský kostelík Panny Marie. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:30 u Bílkovy vily (Mickiewiczova ulice 1). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

26. 9. / SO
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ČTVRTÉ ZASTAVENÍ
. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. PÁTÉ ZASTAVENÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
HLEDÁME LETNÍ BYT ZN. ČERNOŠICE II. Ve známém pražském letovisku vznikla řada zajímavých vil pro sezónní pobyt i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti Jan Kotěra, Osvald Polívka, František Roith, Karel Stráník, Karel Štipl, ale i řada dalších, dnes již méně známých stavitelů. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 na železniční stanici „Černošice“ (nástupiště ve směru Beroun, vlak jede ze stanice „Praha‑ Hl. nádraží“ v 9:18 nebo ve 13:18, ze stanice „Praha‑ Smíchov“ v 9:25 a ve 13:25). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO NA KARLOVĚ. V zakládací listině tohoto chrámu se Karel IV. dne 18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému a osobně položil základní kámen kostela. Kostel zažil období slávy i doby úpadku, nic ho však nedokázalo vyvrátit z kořenů. Čeká na vás příběh areálu augustiniánů kanovníků a krása díla, kterou nám předkové zanechali. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 11:00 před vstupem do kostela. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. Alexandra Škrlandová
RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 13:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

27. 9. / NE
OD BAROKNÍCH ZAHRAD K „PRAŽSKÉMU MANCHESTERU“ – SMÍCHOV V PROMĚNÁCH ČASU II.
Smíchov prošel od 17. století několika převratnými proměnami. Krásu barokních zahrad s letohrádky vystřídaly v 1. pol. 19. století komíny továren, aby na jeho konci ustoupily blokové zástavbě přepychových nájemních domů. Ani moderní architektura 20. a 21. století nezůstala bez odezvy. My se tentokrát společně projdeme centrem Smíchova kolem nám. 14. října a křižovatky Anděl. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do kostela sv. Václava ze Štefánikovy ulice. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:30 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

30. 9. / ST
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VII
. I na Novém Městě najdeme řadu průchodů. V těchto místech vedou činžovními domy, které v průběhu 19. a 20. stol. nahradily původní zástavbu. Pohybovat se budeme v okolí ulic Vodičkova, Spálená a Jungmannova. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před budovou Myšák Gallery ve Vodičkově ulici. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ZÁŘÍ 2020

5. 9. / SO
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI
. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Mgr. Renata Lišková, Mgr. Dana Taimrová

6. 9. / NE
LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO
. Přijďte se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková

26. 9. / SO
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ ČTVRTÉ
. Za celá staletí se na českém trůnu vystřídalo mnoho osobností i řada panovnických dynastií. Panovníků velkých, i těch menších. Vladařů, již drželi ochrannou ruku nad českou korunou, i těch, na jejichž vládu bychom nejraději zapomněli. Byli to Češi i cizinci, muži na slovo vzatí i třasořitkové, králové i šašci. Čtvrté zastavení nás zavede do Jiříkovy síně, kde se dozvíme více o životě a kralovaní tří panovníků, kteří přinesli slávu Praze i celému Království českému. Jeden z nich nás dokonce navštíví. Kdo to ale bude? Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Kamila Mandziuková, DiS.

26. 9. / SO
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PÁTÉ
. Kdo se bojí, nesmí do… podzemí! To, co je ukryto pod Staroměstskou radnicí, je tajemné a temné. Přeneseme se do doby gotické, ba i románské! Naše Páté zastavení nebude ledajaké. V rámci dobrodružné hry si sami projdete spletité chodby, budete luštit hádanky a plnit úkoly. A hlavně hledat heslo, abyste se z podzemí vůbec dostali! Pokud jste předchozí Zastavení promeškali, nesmutněte, tato hra je i pro vás. Tak co, máte dost odvahy? Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Kamila Mandziuková, DiS.

• Vycházky se konají s maximálním počtem 20 - 40 účastníků ve skupině (neurčí‑ li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.
• Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT.
• Akce, na které lze uplatnit nulovou vstupenku jsou označeny znaménkem % u ceny vycházky. Tzn. za každou zakoupenou vstupenku na akci Pražské vlastivědy, získáte jedno kolečko PCT. Při nasbírání pěti koleček, máte šestou vycházku zdarma! Akce, na které lze uplatnit nulovou vstupenku jsou označeny znaménkem % u ceny vycházky a nesmí být vyprodané. Uplatnit plnou kartičku můžete v Turistických informačních centrech Prague City Tourism a v recepci PCT, kde Vám bude za kartičku vystavena nulová vstupenka. Pokud nemáte možnost vyzvednout si nulovou vstupenku osobně, napište nám na
vlastiveda@prague.eu a uplatněte svoji plnou kartičku. Při koupi vstupenek na TIC PCT obdržíte kolečka při platbě vstupenky. Pokud objednáváte online, bude Vám kolečko přiděleno organizačním pracovníkem na místě srazu vycházky po předložení vstupenky. Kartičky obdržíte vždy na místě srazu vycházky u organizačních pracovníků.
• Organizační pracovník je oprávněn kdykoliv během vycházky zkontrolovat platnou vstupenku.
• Zaplacené vstupné na vycházky se nevrací, vstupenky se nevyměňují. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě nákupu online, bude částka automaticky vrácena zpět na účet.
• Vycházky se konají za každého počasí při účasti nejméně 5 osob.
• Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej vycházek na ZÁŘÍ 2020 bude zahájen v úterý 25. srpna 2020 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc ŘÍJEN 2020 bude zahájen v pátek 25. září 2020.

AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBU TIC PCT SLEDUJTE NA WEBU
WWW.PRAGUE.EU

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM MŮSTEK
(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)
ƒdenně 9:00 - 19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM STAROMĚSTSKÁ RADNICE
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)
ƒdenně 9:00 - 19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)
ƒZRUŠENO

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LETIŠTĚ PRAHA T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)
ƒDO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)
ƒdenně 8:00 - 22:00

RECEPCE PCT, ARBESOVO NÁMĚSTÍ 70/4
Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY
ƒpo – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO
Nenechte si ujít nové cykly o Praze plné zajímavostí. Předprodej byl zahájen v červnu 2020. Více informací a dostupnost volných míst na www.praguecitytourism.cz/univerzita a eshop.prague.eu

KURZY PRŮVODCE PRAHOU
V říjnu otevíráme nově koncipované Rekvalifikační kurzy průvodce Prahou a cestovního ruchu. Více informací najdete www.praguecitytourism.cz/kurzy nebo na tel. č. 221 714 125

CYKLOHRÁČEK
I po letních prázdninách se výletní vlak Cyklohráček prohání malebnou krajinou kolem zříceniny hradu Okoř z Prahy do Slaného a k železničnímu muzeu ve Zlonicích. Každou sobotu i neděli máte i nadále možnost navštívit vlak plný her a zábavy a zkrátit si tak čas cestou na výlet. K Cyklohráčku patří i dopravní akce pořádané Pražskou integrovanou dopravou, a tak v sobotu 12. září proběhne na pražském Masarykově nádraží další ročník oblíbeného Pražského železničního dne. Více informací nejen o Cyklohráčku najdete na www.pid.cz/cyklohracek.

OPEN HOUSE 2020
Již 6. ročník festivalu Open House Praha proběhne od 1. do 6. září 2020 a opět veřejnosti zpřístupní desítky budov a unikátních prostorů. Pro zájemce o architekturu je připraven po celý týden bohatý doprovodný program. Více informací na
www.openhousepraha.cz
 

PRAGUE CITY TOURISM
Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz
ƒ
Zaregistrujte se na www.prague.eu/newsletter a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu.


Obrázek č.1 Obrázek č.2 Obrázek č.3 Obrázek č.4 Obrázek č.5 Obrázek č.6 Obrázek č.7 Obrázek č.8 Obrázek č.9 Obrázek č.10 Obrázek č.11 Obrázek č.12 Obrázek č.13 Obrázek č.14Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.