Pražská vlastivěda - srpen 2020  Přidat aktualitu

22.07.2020 | 22:16
Pražská vlastivěda - srpen 2020

Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy, prázdniny jsou v plném proudu, stejně tak vycházky Pražské vlastivědy. Přijměte pozvání na některou z nich a zpestřete si s námi léto v Praze.

V rámci hygienických opatření v souvislosti s nákazou Covid-19 Vás prosíme i nadále o dodržování bezpečných rozestupů mezi jednotlivými účastníky. Dovolujeme si zájemce upozornit, že účast na vycházkách je na vlastní riziko a organizátor vycházek Pražské vlastivědy neručí za zdravotní stav účastníků skupiny.
Z hygienických důvodů nebude do odvolání možné zakoupit vstupenky na místě srazu vycházky v den jejího konání. Jedinou výjimkou, kde lze případně dokoupit vstupenky na nevyprodané akce těsně před jejich začátkem, budou vycházky, konané v objektu Staroměstské radnice. V tomto případě využijte TIC Staroměstská radnice. V případě pozdější hodiny začátku využijte pokladnu v objektu Staroměstské radnice. Veškerý prodej bude zajištěn předprodejem v eshopu PCT a v Turistických informačních centrech PCT. Z hygienických důvodů preferujeme v rámci předprodeje platby kartou, nicméně na TIC je možné platit jako obvykle i v hotovosti.
Předprodej vycházek Pražské vlastivědy na září 2020 bude zahájen v eshopu a v turistických informačních centrech PCT v úterý 25. srpna v 9:03 dopoledne. Osobně si můžete vstupenky zakoupit v Turistických informačních centrech na Můstku, Staroměstské radnici a v recepci PCT na Arbesově náměstí.

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V SRPNU 2020

1. 8. / so
ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO VIII.
Zakladatel Nového Města pražského, český král Karel IV., rozhodně netušil, kolik důležitých staveb bude jednou zdobit oblast ­Albertova a Slupi. Vydáme se právě tam a nemineme ani krásnou zahradu Ztracenka. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 u kostela Zvěstování Přesvaté Bohorodice (Zvěstování Panny Marie Na Slupi), (nejbližší zastávka tram. č. 7, 14, 18, 24 „Albertov“). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

2. 8. / ne
Z NÁMĚSTÍ KINSKÝCH KE KOSTELU SV. MICHALA
. Komentovaná prohlídka zahrady, kterou jako anglický park vybudoval v letech 1827 – 1831 Rudolf Kinský. V rámci vycházky navštívíme také unikátní dřevěný kostelík sv. Michala, původem z Podkarpatské Rusi. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u hlavního vstupu do zahrady Kinských z náměstí Kinských. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

4. 8. / út
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I.
Projdeme unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. Povíme vám, jak poznat dílo Brokoffa a jak Braunovo, proč má sv. Vít u nohou lvy, co provedl František Serafínský, že ho otec vydědil, a jestli vám Jan Nepomucký splní tajná přání. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 17:00 na Maltézském náměstí u Brokoffova sloupu (Praha 1, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

5. 8. / st
BUBENEČSKÉ VILY: HISTORISMUS A SECESE NA STARÉ CÍSAŘSKÉ CESTĚ DO STROMOVKY
. Prohlédneme si exteriéry vil s pozoruhodnou malířskou a plastickou výzdobou, postavené významnými architekty pro významné osobnosti­‑vily Wilfertova, Suchardova, Lannova, Koulova, Maškova, od architektů J. Zasche, J. Kouly, I. Ullmanna, J. Kotěry. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:30 na zastávce tramvaje č. 12, 18, 20 „Chotkovy sady“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

7. 8. / pá
LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY
. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

8. 8. / so
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko­‑gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 19:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 125 Kč. Josefina Jelínková

9. 8. / ne
OD BAROKNÍCH ZAHRAD K MODERNÍMU MĚSTU: SMÍCHOV V PROMĚNÁCH ČASU I
. Smíchov prošel od 17. století několika převratnými proměnami. Krásu barokních zahrad s letohrádky vystřídaly v 1. pol. 19. století komíny továren, aby na jeho konci ustoupily blokové zástavbě přepychových nájemních domů. Ani moderní architektura 20. a 21. století nezůstala bez odezvy. My se tentokrát společně projdeme Kinského třídou /Štefánikova/ a jejím okolím. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vstupem do zahrady Kinských z náměstí Kinských. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

12. 8. / st
OD KAROLINA KE KLEMENTINU
. Univerzita Karlova byla slavnostně založena listinou ze dne 7. 4. 1348 a studium zde bylo organizováno ve čtyřech fakultách. K založení Karlovy koleje pro 12 magistrů artistické fakulty došlo, ale až roku 1366. Pojďte s námi po stopách univerzitních kolejí od Karolina po pražské Klementinum. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem do Karolina z Ovocného trhu. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

15. 8. / so
STARÁ LIBEŇ A NOUZOVÉ KOLONIE
. První písemná zpráva o osadě Libeň a zároveň o gotické tvrzi pochází z roku 1363. Tvrz spolu s celou Libní vlastnila patricijská rodina Rotlevů, které patřily i domy na Starém Městě pražském. Během staletí s dalšími majiteli byla tvrz přebudována na barokní zámek, který hrál několikrát významnou roli v našich dějinách. Libeň byla až do začátku 19. století klidným venkovským předměstím Prahy, s řadou viničních a zemědělských usedlostí. S bouřlivým průmyslovým rozvojem prudce stoupl i počet průmyslových podniků a obyvatel. Na vrchu zvaném Hrádek pak projdeme nouzové kolonie, které zde kvůli krizi a následné velké nezaměstnanosti v období první republiky vyrostly. Zlikvidovat tato nouzová obydlí se minulému režimu nepodařilo a dodnes zde na kopci nad velkoměstem běží život. Předpokládaná délka trasy cca 5 km (trasa končí v blízkosti stanice metra B „Palmovka“). POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na tramvajové zastávce č. 3, 10 „Libeňský zámek“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

16. 8. / ne
HLEDÁME LETNÍ BYT ZN. ČERNOŠICE I. ČÁST
. Ve známém pražském letovisku vznikla řada zajímavých vil pro sezónní pobyt i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti Jan Kotěra, Osvald Polívka, František Roith, Karel Stráník, Karel Štipl, ale i řada dalších, dnes již méně známých stavitelů. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 na železniční stanici „Černošice“ (nástupiště ve směru Beroun, vlak jede ze stanice „Praha – Hl. nádraží“ v 9:18 nebo ve 13:18 nebo ze stanice „Praha­‑Smíchov“ v 9:25 a ve 13:25). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Poznejte s námi největší židovský hřbitov v České republice. Na pohřebišti otevřeném v roce 1890 odpočívá řada známých a významných osobností, v čele s Franzem Kafkou, ale nalezli bychom zde i rodinné hrobky předních židovských rodin. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před hlavní bránou na hřbitov z ulice Izraelská (nejbližší spoj stanice metra A „Želivského“). Cena 120/80 Kč. Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D.

22. 8. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI
. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
PRAŽSKÝ HRAD A JEHO ZAJÍMAVOSTI. Kdysi sídlo knížat, králů a císařů, nyní prezidentská rezidence, ale vždy symbol české státnosti. Pražský hrad byl v každé z těchto rolí budován i ničen. Při procházce si připomeneme, kdy vznikla Královská zahrada a proč byl vlastně postaven Letohrádek královny Anny, jak byl Hrad rozšiřován nebo kde nalezneme jeho historické hradby. Upřesníme si také s jakými osobnostmi jsou spjata hradní zákoutí a jejich vývoj. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU V PŘÍPADĚ OBNOVENÍ KONTROL. Začátek akce v 10:00 u vchodu do Královské zahrady z ulice U Prašného mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

23. 8. / ne
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENO! NEBYL TO JEN LISTOPAD
. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
REZERVACE TETÍNSKÉ SKÁLY. Projdeme nenáročnou, málo známou cestou z Berouna do Srbska. Uvidíme jeskyně, skály, ale i zákoutí oblíbená malíři, milenci a rybáři. Uvidíme i nejstarší brod a pohanskou cestu na Tetín. Sídlo sv. Ludmily si prohlédneme z místa, odkud ji kreslil nezapomenutelný Kája Saudek. Vycházka připomene i rozsáhlé oratorium A. Dvořáka, sv. Ludmila. Délka trasy cca 5,5 km. Doporučujeme pevnou a odolnou obuv, případně vlastní trekingové hole. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před nádražím Beroun (vlak jede ze stanice „Praha­‑Hl. nádraží“ v 8:48). Cena 120/80 Kč. Mgr. Vladimír Trnka

25. 8. / út
ZAHRADY KLÁŠTERA SVATÉ ANEŽKY
. Přijďte se podívat do nově zrekonstruovaných zahrad Anežského kláštera a na propojení středověkého prostoru a soch z 20. století. Podíváme se na vývoj českého sochařství od secese k postmoderně a nahlédneme do života kláštera klarisek a menších bratří ve 13. století. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do Anežského kláštera z Anežské ulice. Cena 120/80 Kč. Monika Švec Sybolová

29. 8. / so
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. PÁTÉ ZASTAVENÍ
. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
NÁMĚSTÍ MALÉ STRANY. Pojďte s námi objevovat vybraná náměstí Malé Strany! Povíme si, odkud se vzala jejich dnešní jména a kterými významnými budovami a památkami se tato veřejná prostranství honosí. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 na Dražického náměstí u historického kandelábru. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko­‑gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 19:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 125 Kč. Bc. Antonín Baloun

30. 8. / ne
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V SRPNU 2020

22. 8. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI
. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Mgr. Renata Lišková + Mgr. Dana Taimrová

7. 8. / pá
LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY
. Seznamte se se strašidly a legendami, které se váží k uličkám Malé Strany! Zjistíme, kdo se v noci potuluje po Černínském paláci, koho vyděsil malostranský kostlivec nebo kudy vede cesta bezhlavého jezdce! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 18:00 na zastávce tram. č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková

29. 8. / so
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PÁTÉ
. Kdo se bojí, nesmí do… podzemí! To, co je ukryto pod Staroměstskou radnicí, je tajemné a temné. Přeneseme se do doby gotické, ba i románské! Naše Páté zastavení nebude ledajaké. V rámci dobrodružné hry si sami projdete spletité chodby, budete luštit hádanky a plnit úkoly. A hlavně hledat heslo, abyste se z podzemí vůbec dostali! Pokud jste předchozí Zastavení promeškali, nesmutněte, tato hra je i pro vás. Tak co, máte dost odvahy? Určeno pro mládež ve věku 12-18 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Počet osob bude specifikován na základě bezpečnostních opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 a v 16:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Kamila Mandziuková, DiS.
Vycházky se konají s maximálním počtem 40 účastníků ve skupině (není­‑li uvedena jiná kapacita nebo neurčí­‑li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.
Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT.

Akce, na které lze uplatnit nulovou vstupenku jsou označeny znaménkem % u ceny vycházky. Tzn. za každou zakoupenou vstupenku na akci Pražské vlastivědy, získáte jedno kolečko PCT. Při nasbírání pěti koleček, máte šestou vycházku zdarma! Akce, na které lze uplatnit nulovou vstupenku jsou označeny znaménkem % u ceny vycházky a nesmí být vyprodané. Uplatnit plnou kartičku můžete v Turistických informačních centrech Prague City Tourism a v recepci PCT, kde Vám bude za kartičku vystavena nulová vstupenka. Kartičky obdržíte vždy na místě srazu vycházky u organizačních pracovníků. Pokud nemáte možnost vyzvednout si nulovou vstupenku osobně, napište nám na vlastiveda@prague.eu a uplatněte svoji plnou kartičku. Při koupi vstupenek na TIC PCT obdržíte kolečka při platbě vstupenky. Pokud objednáváte online, bude Vám kolečko přiděleno organizačním pracovníkem na místě srazu vycházky po předložení vstupenky.
Organizační pracovník je oprávněn kdykoliv během vycházky zkontrolovat platnou vstupenku.
Zaplacené vstupné na vycházky se nevrací, vstupenky se nevyměňují. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě nákupu online, bude částka automaticky vrácena na účet.
Vycházky se konají za každého počasí při účasti nejméně 5 osob.
Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on­‑line na eshop.prague.eu
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e­‑mailové adrese: vlastiveda@prague.eu
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na letní dvojčíslo ČERVENEC­‑SRPEN 2020 byl zahájen ve čtvrtek 25. června 2020 v 10:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc ZÁŘÍ 2020 bude zahájen v úterý 25. srpna 2020.

AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBU TIC PCT SLEDUJTE NA WEBU WWW.PRAGUE.EU

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

Turistické informační centrum Můstek
(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00 – 19:00

Turistické informační centrum Staroměstská radnice
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)
denně 9:00 – 19:00

Turistické informační centrum Václavské náměstí
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)
ZRUŠENO

Turistické informační centrum Letiště Praha T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)
DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO

Turistické informační centrum Letiště Praha T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 – 20:00

Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4
Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY
po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO
Pražská univerzita pro každého - nenechte si ujít nové cykly o Praze plné zajímavostí. V prodeji od června 2020. Více informací na www.praguecitytourism.cz/univerzita a eshop.prague.eu

CYKLOHRÁČEK

Speciální vlaková souprava Cyklohráčku vás při vašich cestách za výlety doprovází i po celé letní prázdniny. Každou sobotu, neděli i svátky vás vlak opět dvakrát denně sveze z pražského Hlavního nádraží do královského města Slaný či k železničnímu muzeu ve Zlonicích. Děti dostanou na památku drobné upomínkové předměty, cyklisté obdrží reflexní pásku a cyklomapu. Pokud nevíte, kam vyrazit, s Cyklohráčkem se dostanete do malebné přírody kolem zříceniny hradu Okoř.
Více informací přináší web www.pid.cz/cyklohracek nebo sociální sítě tohoto výletního vláčku.

Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz
Zaregistrujte se na www.prague.eu/newsletter a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e­‑mailovou adresu.
 


Obrázek č.1 Obrázek č.2 Obrázek č.3 Obrázek č.4 Obrázek č.5 Obrázek č.6 Obrázek č.7 Obrázek č.8 Obrázek č.9 Obrázek č.10 Obrázek č.11 Obrázek č.12Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.