Pražská vlastivěda - říjen 2020  Přidat aktualitu

22.09.2020 | 20:40
Pražská vlastivěda - říjen 2020

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ŘÍJNU 2020

Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy,
předprodej na říjen 2020 bude zahájen v eshopu i v turistických informačních centrech Prague City Tourism v pátek 25. září v 9:03 dopoledne.

V rámci hygienických opatření v souvislosti s nákazou Covid-19 prosíme o trpělivé dodržování aktuálních opatření (např. držet bezpečný rozestup a používat hygienické roušky tam, kde to situace vyžaduje), abychom mohli zajistit, co možná největší bezpečnost návštěvníků a hladký průběh akcí. Dovolujeme si zájemce upozornit, že účast na vycházkách je na vlastní riziko a organizátor vycházek Pražské vlastivědy neručí za zdravotní stav účastníků skupiny. Pokud patříte do rizikové skupiny obyvatel, prosíme, zvažte svoji účast na akci. Pokud pociťujete příznaky nemoci Covid-19, zůstaňte raději doma.
Z důvodů opatření v souvislosti s nákazou Covid-19 není již možné zakoupit vstupenky na místě srazu vycházky v den jejího konání. Veškerý prodej je zajištěn předprodejem v eshopu PCT a v Turistických informačních centrech PCT. Jedinou výjimkou, kde lze případně dokoupit vstupenky na nevyprodané vycházky těsně před jejich začátkem, jsou akce, konané v objektu Staroměstské radnice. V tomto případě využijte TIC Staroměstská radnice. V případě pozdější hodiny začátku akce využijte pokladnu v objektu Staroměstské radnice. Z hygienických důvodů preferujeme v rámci předprodeje platby kartou, nicméně na TIC je možné platit jako obvykle i v hotovosti.

Kartička 5 + 1
Stálého zájmu návštěvníků Pražské vlastivědy si velmi vážíme a rádi bychom upozornili, že Kartička 5 + 1 a její využití zůstávají nadále stejná. Tzn. za každou zakoupenou vstupenku na akci Pražské vlastivědy, získáte jedno kolečko PCT. Při nasbírání pěti koleček, máte šestou vycházku zdarma! Uplatnění šesté vycházky zdarma platí pro akce, které jsou u ceny vycházky označené znaménkem (%) a nejsou vyprodané. Uplatnit plnou kartičku můžete v Turistických informačních centrech Prague City Tourism, kde Vám za ni bude vystavena nulová vstupenka. Pokud nemáte možnost dojít si pro nulovou vstupenku osobně, napište nám na vlastiveda@prague.eu a uplatněte svoji plnou kartičku. Kolečka při koupi vstupenek na TIC PCT obdržíte při platbě vstupenky. Pokud objednáváte online, bude Vám kolečko přiděleno organizačním pracovníkem na místě srazu vycházky. Kartičky obdržíte vždy na místě srazu u organizačních pracovníků.

Vratky za zrušené březnové vycházky
Klienti, kteří si zakoupili vstupenky na zrušené březnové vycházky osobně na některém z TIC, si mohou vyzvednout svoji vratku pouze v recepci centrály PCT na Arbesově náměstí. Možnost vyzvednout si březnové vratky platí do konce listopadu 2020. Nadále platí, že zájemcům, kteří se nemohou dostavit osobně pro vratku na TIC, je možné platbu poslat přímo na účet. V tomto případě prosíme o zaslání písemné žádosti na mail vlastiveda@prague.eu

3. 10. / so
RUDOLFINUM
. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
S VÝHLEDEM NA BOTIČ. V jižním cípu Vinohrad se skrývá několik zajímavých staveb. Projdeme kolem vily Osvěta, ve které se narodil Jan Masaryk. Ukážeme si Zvonařku, kde nejen vyráběl pražskou šunku Antonín Chmel, ale kde také končila koňka. Na Nuselských schodech uvidíme nejstarší zachovanou vinohradskou stavbu, kapli sv. Rodiny. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 na stanici MHD „Jana Masaryka“ (ve směru do Vršovic). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
OSADA NA BABĚ 1932–36. V r. 1932 byla zahájena pod vedením arch. Pavla Janáka stavba funkcionalistické vilové osady na Babě, která je dodnes svojí unikátní urbanistickou a architektonickou celistvostí nejzachovalejším souborem tohoto typu v Evropě. Na její výstavbě se podílely tři generace architektů. Majiteli byly většinou známé osobnosti, např. Pavel Janák, Cyril Bouda, Václav Řezáč nebo manželé Paličkovi - s jejich příběhy se během vycházky seznámíme. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

4. 10. / ne
KDE BÝVALY STARÉ DEJVICE
. V oblasti mezi Bořislavkou a Vítězným náměstím vznikala v meziválečném období čtvrť vil a řadových domů. Najdeme zde díla Josefa Gočára, Magdy Jansové, Jaroslava Fragnera a dalších architektů. Prohlédneme si zbytky Starých Dejvic, zajímavou sochařskou galerii v parku i bývalé Státní reálné gymnázium od Evžena Linharta. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 na rohu ulic Evropské a U Dejvického rybníčku (nejbližší zastávka tramvaje č. 20, 26 „Na Pískách“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
LIBEŇSKÁ SYNAGOGA. Prohlídka objektu spojená s výkladem o historii židovského osídlení v této části Prahy. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do objektu (Ludmilina 601/4, Praha 8). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek na synagogu 20 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D.
PO STOPÁCH NEJSTARŠÍHO Z ŘEMESEL. Prostituce jako nejstarší řemeslo nemohla minout ani Prahu. O existenci nočních radovánek se hovoří např. v souvislosti s Týnem, jenž býval označovaný jako „Veselý dvůr“. Velký rozkvět zaznamenala prostituce za vlády Karla IV. i Rudolfa II. O očistu mravů se pokusila Marie Terezie, která zřídila komisi cudnosti jako součást mravnostní policie. Velká koncentrace domů, označených červenou lucernou byla na Starém Městě, bylo jich zde prý víc jak 50. Povíme si o abolici, o pracovnicích, které pracovaly na „čerstvém povětří“, ale i o pražském slangu. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Prašné brány (ze strany náměstí Republiky). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

10. 10. / so
KOSTEL SV. TOMÁŠE NA MALÉ STRANĚ
. Komentovaná prohlídka kostela s výkladem o historii kláštera augustiniánů. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 11:00 před vchodem do kostela z Josefské ulice (nejbližší spoj zastávka tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské náměstí“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 40 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová
OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ. Vydejte se s námi poznávat malostranské paláce, ve kterých dnes sídlí významné ambasády. Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti těchto budov a postupně si představíme velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Francie, nebo Spojených států amerických. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

11. 10. / ne
JAK SE BAVILA PRVNÍ REPUBLIKA
. Projdeme se Prahou v místech, kde slavné kavárny, kabarety a hospůdky první republiky vyprávějí, jak se bavili Pražané po vzniku samostatného státu. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do historické budovy Národního divadla z Národní třídy. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová
PRAŽSKÝ MONTMARTRE. Projdeme se severní částí Letné a povídat si budeme především o malířích a sochařích, kteří zde žili, studovali či tvořili. Zavzpomínáme i na Lídu Baarovou. Víte, které jídlo měla v oblibě? POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 1, 8, 12, 25, 26 „Letenském náměstí“ (ve směru na Hradčanskou). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

12. 10. / po
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ V PROMĚNÁCH ČASU
. Projdeme se Václavským náměstím jako otevřenou knihou architektury. Představíme si hlavní historické a společenské události, které na náměstí proběhly. Ukážeme si, co už nestojí a co mohlo stát lépe. Zamyslíme se nad tím, co je veřejný prostor a jak ovlivňuje naše vnímání města. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do historické budovy Národního muzea. Cena 120/80 Kč. Monika Švec Sybolová

17. 10. / so
LETOVISKO V ÚDOLÍ ZÁTIŠSKÉHO POTOKA
. Na vycházce z Lhotky do Hodkoviček nejdříve navštívíme kostel Panny Marie Královny míru se zajímavou křížovou cestou Karla Stádníka a pak se vydáme mezi vily nevelkého, ale půvabného letoviska. Uvidíme, kde bývávaly Rücklovy léčivé sluneční lázně, kam zajel na návštěvu T. G. Masaryk, a skončíme u Hořovského vily, kde spojili své umění Pavel Janák a František Kysela. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před kostelem v ulici U Lhotky 36/330 (nejbližší stanice autobusu „Lhotka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
PROCHÁZKA Z MAHLEROVÝCH DO RIEGROVÝCH SADŮ. Pojďte s námi ze Žižkova na pražské Vinohrady a poznejte historii zdejší zeleně. Naše cesta povede směrem od Žižkovského televizního vysílače, který dnes stojí uprostřed Mahlerových sadů, v blízkosti starého židovského hřbitova. Následně projdeme rozlehlými Riegrovými sady, které se staly dědici vyhlášené zahrady Kanálka, nacházející se kdysi za městskými hradbami. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na rohu ulic Ondříčkova a Milešovská (nejbližší spoj stanice metra trasy A „Jiřího z Poděbrad“). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

18. 10. / ne
NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ X.
Tentokrát se vydáme v rámci poznávání Nového Města pražského do často opomíjené osady Rybníček, jedné z nejstarších částí Prahy. Nahlédneme do míst, jejichž podoba se výrazně změnila až v 19. století. Připomeneme si nejen významné stavby této lokality, včetně rotundy sv. Longina, ale také osobnosti spojené s touto čtvrtí. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u kostela sv. Štěpána. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
KOSTEL SV. KLIMENTA A JEHO OKOLÍ. Prohlédneme si jeden z nejstarších pražských kostelů sv. Klimenta, který byl během vlády Josefa II. zrušen, aby byl v 19. století opět obnoven a získal neogotický vzhled. Nyní patří pod správu Českobratrské církve evangelické, která jej propůjčuje ke konání bohoslužeb anglické farnosti Starokatolické církve. Následně se vydáme procházkou po okolí, povídat si budeme např. o Vávrově domě, někdejším obydlí pražských mlynářů, ve kterém dnes sídlí Poštovní muzeum. Našemu vyprávění neujde ani zrekonstruovaná a na expozici předělaná Novomlýnská vodárenská věž. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do kostela sv. Klimenta (ulice Klimentská 18, Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%) + na konci vycházky možnost individuálně navštívit Novomlýnskou vodárenskou věž dle ceníku MHMP. Alexandra Škrlandová

20. 10. / út
KRÁLOVSKÉ VINOHRADY II
. Procházka jednou z nejzajímavějších pražských rezidenčních čtvrtí poodhalí zajímavé domy, ale i obyvatele Královských Vinohrad. Mimo jiné zjistíme, co byla Kanálka či Tabáková režie a kde bydlel třeba Edvard Beneš. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 na náměstí Jiřího z Poděbrad před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

22. 10. / čt
PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM
. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost Vám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! - omezený počet účastníků ve skupině. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 17:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

23. 10. / pá
HAVLÍČKOVY SADY
. Při procházce Havlíčkovými sady si povíme, jak vypadalo území Královských Vinohrad v dávné historii a čím Karel IV. podnítil mohutný rozmach vinohradů. Prohlédneme si drobné stavby v parku - Grottu, Pavilon s historickým kuželníkem i Viniční altán. Procházku zakončíme ve vinném sklípku, kde můžete ochutnat víno z Viničních Hor. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:30 u hlavní brány (z Rybalkovy ulice). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

24. 10. / so
OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM
. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ. Volné pokračování zářijové vycházky. Z Florence půjdeme okolo Desfourského paláce k místu, kde byla tajná konstrukční kancelář raket V1, V2 a V3. Povíme si, kde žil Jan Roháč z Dubé a kde stála velká jezdecká kasárna. Kolem lahůdkářství Linka, známého v Evropě svým salátem, dojdeme k paláci YMCA. Zde si připomeneme T. G. Masaryka i Alici Masarykovou a ve vedlejších domech K. H. Máchu, J. K. Tyla, Ferdinanda Dobrotivého nebo F. Kafku. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou Muzea hl. m. Prahy Na Florenci. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko­‑gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 19:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

25. 10. / ne
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PRVNÍ
. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ DRUHÉ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:30 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

31. 10. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI
. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY. Vycházku zahájíme u Rudolfina, kde si budeme vyprávět o nepříliš voňavé historii tohoto místa a o tom, co nynější koncertní chloubě předcházelo. Projdeme částí Židovského města kolem Pinkasovy synagogy, která dnes ukrývá rituální lázeň zvanou mikve. Mnoho se také dozvíme o nynější Kaprově ulici a pražské asanaci, která tento kout Prahy změnila k nepoznání. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na náměstí Jana Palacha u hlavního vchodu do budovy Rudolfina. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
PROCHÁZKA CHOTKOVÝMI A LETENSKÝMI SADY S VÝHLEDY NA PANORAMA PRAHY. Během vycházky si připomeneme vznik a historii Chotkových sadů, které mají velký význam na poli historie pražské veřejné zeleně. Spatříme panorama Prahy a postupně se přesuneme směrem k Letné. Nezapomeneme zmínit Viléma knížete Hanavského a zajímavou památku, která díky jeho velkorysosti zdobí Letenské sady. Ukážeme si, kde jezdila první tramvaj, pozemní lanovka i pohyblivé schody a kolem Bruselského pavilonu dojdeme až ke kostelu sv. Klimenta. POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 22 „Královský letohrádek“ (ve směru Malostranská). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ŘÍJNU 2020

24. 10. / so
Od Dvou slunců ke Třem housličkám
. Na malé návštěvníky bude tentokrát čekat poznávání a povídání o domovních znameních a osobnostech Malé Strany. Ukážeme si nejznámější znamení v Nerudově ulici a vyprávět si budeme o jejich zajímavé historii. Chybět nebude ani kvíz a sladká tečka na konci! Vhodné pro děti od 6 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková

25. 10. / ne
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PRVNÍ
. Tisíce lidí denně obdivují krásu Staroměstského orloje. Leč jen hrstka lidí v něm umí číst. Jen hrstka lidí ví, že jeho výzdoba není jen tak ledajaká. Jen hrstka lidí zná hrůzostrašné tajemství, které za orlojem stojí. Buďte jedním z těchto vyvolených a přidejte se k nám na cestě za poznáním pražského orloje! V rámci prvního zastavení našeho pětidílného cyklu si představíme první radniční dům, kapli svatou, a právě i orloj. Nahlédneme pod pokličku středověkých učenců, povíme si něco o české historii a strávíme čas ve společnosti dvanácti apoštolů. Navštívíme i zbrusu novou dětskou dílnu a vytvoříme si vlastní radnici. Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Kamila Mandziuková, DiS

25. 10. / ne
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ DRUHÉ
. Kdo to byl švec? A provazník? A co takový voštinář? A hamerník? Tato a mnohá jiná řemesla si představíme v rámci Druhého zastavení, které nás zavede do vskutku pohádkové radní síně. Tam, kde se rozhodovalo o Starém Městě, do míst, kde byli jmenováni cechovní mistři, ale i mnoho lidí odsouzeno k odpykání trestu ve špince. Co to byla špinka? I to se dozvíme! A to opravdu důkladně. Neváhejte a přijďte se dozvědět něco více o historii cechů a jejich znaků. Čekají nás i kvízové otázky, kouzelný pytlík plný dobrot, tajemná postava a pracovní list s částí originální deskové hry. Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Kamila Mandziuková, DiS.

31. 10. / so
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI
. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! - omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Mgr. Renata Lišková, Mgr. Dana Taimrová

• Vycházky se konají s maximálním počtem 40 účastníků ve skupině (není­‑li uvedena jiná kapacita nebo neurčí­‑li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.
• Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT.
• Akce, na které lze uplatnit nulovou vstupenku jsou označeny znaménkem % u ceny vycházky. Tzn. za každou zakoupenou vstupenku na akci Pražské vlastivědy, získáte jedno kolečko PCT. Při nasbírání pěti koleček, máte šestou vycházku zdarma! Akce, na které lze uplatnit nulovou vstupenku jsou označeny znaménkem % u ceny vycházky a nesmí být vyprodané. Uplatnit plnou kartičku můžete v Turistických informačních centrech Prague City Tourism a v recepci PCT, kde Vám bude za kartičku vystavena nulová vstupenka. Kartičky obdržíte vždy na místě srazu vycházky u organizačních pracovníků. Pokud nemáte možnost vyzvednout si nulovou vstupenku osobně, napište nám na vlastiveda@prague.eu a uplatněte svoji plnou kartičku. Při koupi vstupenek na TIC PCT obdržíte kolečka při platbě vstupenky. Pokud objednáváte online, bude Vám kolečko přiděleno organizačním pracovníkem na místě srazu vycházky po předložení vstupenky.
• Organizační pracovník je oprávněn kdykoliv během vycházky zkontrolovat platnou vstupenku.
• Zaplacené vstupné na vycházky se nevrací, vstupenky se nevyměňují. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě nákupu online, bude částka automaticky vrácena na účet.
• Vycházky se konají za každého počasí při účasti nejméně 5 osob.
• Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 861, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na ŘÍJEN 2020 bude zahájen v pátek 25. září 2020 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc LISTOPAD 2020 bude zahájen v pondělí 26. října 2020.

AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBU TIC PCT SLEDUJTE NA WEBU
WWW.PRAGUE.EU

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)
Turistické informační centrum Můstek
(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Staroměstská radnice
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)
denně 9:00 – 19:00
Turistické informační centrum Václavské náměstí
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)
ZRUŠENO
Turistické informační centrum Letiště Praha T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)
DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO
Turistické informační centrum Letiště Praha T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 – 20:00
Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4
Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY
po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY
24. 10. 2020 DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER

Ostavte s námi Den turistických informačních center pořádaný v rámci světového dne pro rozvoj informací. Přijďte mezi 9:00 – 19:00 do informačního centra Prague City Tourism na Můstku, Rytířská 12, Praha 1.
Těšit se můžete na individuální procházku Starým Městem po domovních znameních se zábavným kvízem. Za vyplněný kvíz dostanete vstupenku 1+1 ZDARMA na Staroměstskou radnici, sladkou odměnu a drobné dárečky.

CYKLOHRÁČEK

Cyklohráček, výletní vlak pro malé i velké cestovatele, provází až do 11. 10. 2020 výluka, při které vláček jezdí v pozměněné trase z pražského Masarykova nádraží! Samotný vlak je však v provozu až do 1. 11. 2020, a to každou sobotu, neděli a státní svátky. Přestože se letos nekoná žádné slavnostní ukončení sezóny, můžete se s Cyklohráčkem svézt do obvyklých turisticky zajímavých míst, a to včetně Železničního muzea ve Zlonicích, kam zavítá v sobotu 10. a 24. října 2020. Více informací najdete na webu www.pid.cz/cyklohracek.

Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz

Zaregistrujte se na www.prague.eu/newsletter a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu.
 


Obrázek č.0 Obrázek č.1 Obrázek č.2 Obrázek č.3 Obrázek č.4 Obrázek č.5 Obrázek č.6 Obrázek č.7 Obrázek č.8 Obrázek č.9Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.