Pražská kultura před 67 lety - listopad 1953  Přidat aktualitu

23.10.2020 | 14:03
Pražská kultura před 67 lety - listopad 1953

LISTOPAD 1953
Milí čtenáři,
tentokrát připomínáme výběrem tehdejších pořadů oslavy Měsíce československo-sovětského přátelství, které se každoročně konaly při příležitosti výročí Velké říjnové revoluce, jež proběhla v listopadu. Pamětníkům je, myslím, situace jasná, mladším ročníkům doporučuji událost vygooglit…J Další zvláštností je počet představení, jež některá divadla uváděla. Celý měsíc se hrály jen dvě až tři hry, které se opakovaly a nedaly divákům téměř žádnou možnost volby. Je ale pravda, že rozhodování o tom, na co zajít do divadla, bylo tak velmi snadné.
Alice Braborcová

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ – LISTOPAD 1953

UPOZORNĚNÍ NA POŘADY, AKCE A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
V sobotu 31. 10. a v neděli 1. 11. probíhá akce Vzpomínáme našich osvoboditelů rudoarmějců a našich národních velikánů. Srazy u vchodů hřbitovů od 9–16 hod., bližší tamtéž na návěštních tabulích. Výklad podají odborní průvodci Městského domu osvěty, střediska pro vlastivědnou práci. – V Měsíci čs.-sovětského přátelství soustředí se kulturně společenský život hlavního města do výstavních síní Domu „U Hybernů“ (proti Prašné bráně). Tamtéž je instalována výstava s doplňkem klubovního života; v prostorách výstavní budovy jsou pořádány přednášky, koncerty, besedy s delegáty, estrády pro mládež a děti. Je postaráno o občerstvení. Provoz denně do 24 hod. Uvnitř listu podrobné pořady. Dne 22. 11. v 19.30 hod. se koná ve Smetanově síni Obecního domu slavnostní koncertní estráda Na počest bojovníka Klementa Gottwalda. Proslov Fr. Nečásek. – Sledujte přednášku a prohlídky k 70. výročí Národního divadla. – V listopadu 1953 budete po Praze potkávati školní mládež, která se zapojila do akce prohlídek Prahy po stopách česko-ruských a čs. -sovětských vztahů. – Turistická vlastivědná poradna udílí informace každou středu 17–19 hod. v MDO, vlastivěd. středisko v ul. 28. října 6. – Vlastivědné kroužky při OB obdrží informace každý čtvrtek 17–19 hod. v Ústřední knihovně Praha 1, nám, primátora Dr. Václ. Vacka 1, čítárna časopisů. – Mičurinsko-lysenkovská poradna úřaduje tamtéž k bezplatným poradám v úterý a v pátek 17–19 hod.

CO SE HRÁLO V DIVADLECH

MĚSTSKÉ DIVADLO NA FIDLOVAČCE
Praha 14 – Nusle
Polská krev; Valašská nevěsta; Teče voda proti vodě

DISK – DIVADELNÍ STUDIO AMU
Praha 1, Karlova 8
Hadrián z Římsů; Měšťáci

DIVADLO HL. M. PRAHY V KARLÍNĚ
Praha 3, Křižíkova 10
Zavinil to Ferkl?; Tři mušketýři; Mamzelle Nitouche

DIVADLO JIŘÍHO WOLKRA
dříve Městské divadlo pro mládež
Praha 1, Dlouhá tř. 39
Sůl nad zlato; Pionýrský šátek

FILMY V PRAŽSKÝCH KINECH

MĚSÍC ČS.-SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ
Aréna odvážných – SSSR | kino Alfa
Sejdeme se po vítězství – Čína | Armádní kino
Jestřáb kontra Hrdlička – ČSR | kino Blaník
Keto-Kote – SSSR | kino Jalta
Nezapomenutelný rok 1919 – SSSR | kino Mladých
Příběh opravdového člověka – SSSR | kino Pasáž
Lenin v roce 1918 – SSSR | kino Praha

CYKLUS PŘÍRODOVĚDECKÝCH FILMŮ
Mladá generace čs. přírodovědců, Praha 2, Viničná 7, pořádá cyklus přírodovědeckých filmů v kinu Olympic, Praha 2, Spálená 16. Budou promítány filmy našich autorů i filmy zahraniční produkce. Přírodovědecké filmy jsou bohatým zdrojem zábavy i poučením. Jsou vyhledávány milovníky přírody a všemi, kdož měli příležitost poznat filmy z tohoto oboru. Před každým filmovým představením je odborný výklad a po filmu následuje diskuse.
Ústřední předprodej vstupenek do kin má SLUNA, Praha II, Václavské nám., tel. 23-20-33.

HUDBA
Koncert Svazu československých invalidů ke Dni slepců 14. listopadu 1953 – Smetanova síň: Komorní sdružení profesorů konservatoře, Československé kvarteto, Otakar Hollmann – levoruký pianista, Jaroslava Naňka – nevidomý houslista, Komorní orchestr z členů Národního divadla, řídí J. M. Burghauser. Na pořadu: Leoš Janáček, Jaroslav Tomášek, Sergej Prokofjev, Josef Toman, Ivan Tylňák.
Hudební soboty Gramo Bertramky | Slavní houslisté hrají Mozarta, Slavní pěvci zpívají z Mozartových zpěvoher, H. Berlioz – symfonik, G. Rossini: Lazebník sevillský | Mozartova obec
Zuzana Růžičková – večer německých klasiků | Dům umělců
Dům umělců, nyní Rudolfinum, 19. století

VÝSTAVY
Život a dílo Julia Fučíka | Výstavní síň JVU Myslbek, Na příkopě 101, Praha II
Svět sovětů, pramen poznání SSSR | Výstavní síň n. p. Kniha, Václavské nám, 19, Praha II
Kresby a akvarely Jana Slavíčka | Národní galerie, nám. prim. Dr. V. Vacka 1, budova Ústřední lidové knihovny

K MĚSÍCI ČS.-SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ
Od 8. listopadu do 12. prosince 1953 bude ve Výstavní síni U Hybernů otevřena výstava nazvaná Besedy československo-sovětského přátelství. Vlastní výstava bude umístěna v přízemí s názvem „10 let československo-sovětské smlouvy“. Pokračovat bude částečně v prvním patře U Hybernů exposicí sovětského ovoce, potravin a konserv nejrůznějšího druhu. Celé první patro bude zařízeno jako společenská místnost, kde budou stolky s šachy, buffet, místo pro prodej sovětských a československých lahůdek apod. Po každé přednášce, besedě, se budou návštěvníci bavit samostatně v těchto prostorách Výstavní síně, mohou poslouchat hudbu z reproduktoru, kupovat a konsumovat jídlo, tančit aj. Chystaná výstava není proto výstavou v pravém slova smyslu, ale spíše závodním klubem, společenskou místností apod. Těžiště výstavy je proto v poučení a zábavě, která se má U Hybernů rozvinout po všech stránkách.
Průčelí domu U Hybernů, kolem roku 1910, Muzeum hl. m. Prahy

MUZEA

OBOHACENÍ SBÍREK NÁRODNÍHO MUSEA V PRAZE
Z cenných přírůstků musejních sbírek vynikají tyto:
Zoologické oddělení získalo cenný a vzácný exemplář evropského zubra. Pochází z polské zubří reservace, odkud přišel časem do zoologické zahrady v Praze. Tento vzácný exponát, nesoucí typické znaky tohoto evropského druhu sudokopytnatých přežvýkavců, je jedním z několika desítek zachovaných kusů. Není dlouhá doba, kdy evropský zubr bude mezi vymřelými druhy přes veškeré snahy polských odborníků o jeho zachování, neboť silně degeneruje.
Sbírky zoologického oddělení Národního musea, chovající vzácný exemplář amerického bizona, budou tímto cenných přírůstkem obohaceny o druhý vymírající druh těchto vzácných zvířat.
Před vystavením tohoto exponátu ve sbírkách bude uspořádána v zasedací síni Národního musea přednáška s ukázkami, které osvětlí historii evropského zubra v době současné i v pravěku.
Pravěké oddělení získalo z archeologického výzkumu na Libici cenné zlomky pískovcové náhrobní desky, která byla vsazena do vnější chrámové zdi. Cenný tento nález je předmětem dalšího bádání a bude s přesným popisem instalován na výstavě pravěkého oddělení Národního musea „Slavníkovská a vršovská Libice“, která bude zahájena 10. listopadu 1953.

Vydal Městský dům osvěty – Středisko pro vlastivědnou práci, Praha 2, ul. 28, října 6. Vytiskly Středočeské tiskárny, závod 04. Cena 1 Kčs.


Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.