Museum Kampa  Přidat aktualitu

20.11.2020 | 10:21
Muzeum Kampa_Kejklir

Nadace Jana a Medy Mládkových

U Sovových mlýnů 503/2, 110 00 Praha 1

tel.: +420 257 286 147

www.museumkampa.cz

otevřeno: denně 10.00–18.00

 

STÁLÁ EXPOZICE

František Kupka, Otto Gutfreund: Mistři světového malířství

Expozice v Museu Kampa představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl průkopníka abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé zápůjčky děl Františka Kupky a součástí expozice je rovněž výstava soch Otto Gutfreunda.

 

VÝSTAVY

Peter Oriešek – Kryštof Hošek: Soma Sema

Peter Oriešek (1941–2015) patří k fenomenálním sochařům, kteří od poloviny 60. let spoluurčovali podobu figurace v Československu a v České republice. Výstava představí dosud neznámé práce z ateliéru, které ukazují fascinující Orieškův svět, plný neskutečných, zvláštních, hybridních bytostí, plný krutosti, násilí, vášní, i lásky. Výstavu doprovází velkoformátové plastiky mladého sochaře Kryštofa Hoška, v jehož tvorbě můžeme najít podobná východiska, doplněná o silný akcent k současnému politickému nebo společenskému dění. Kurátor: Ivan Neumann | do 7. 2.

Vladimír Janoušek – sochař Vladimír Janoušek (1922–1986) byl absolventem VŠUP v Praze a zakládajícím členem skupiny UB 12. By autorem komorních i monumentálních realizací, reprezentoval ČSSR na Expu v Ósace v roce 1970, které slavnostně zahajoval společně s japonským umělcem Tarou Okomatem. Během normalizace byla jeho veřejná činnost utlumena. Jeho rozsáhlé dílo nebylo dosud v celé šíři publiku představeno. Výstava bude sestavena z děl ze státních a soukromých sbírek převážně z ČR. Kurátor: Karel Srp | od 1. 3.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

aktuální informace na www.museumkampa.cz/programy

kapacita programů je omezena. Svá místa si rezervujte na rezervace@museumkampa.cz

aktuální program na www.museumkampa.cz/programy

27. 01. | 18.00 | Odlišné vidění Františka Kupky – Kateřina Svatoňová se v přednášce se zaměří zejména na odlišné vidění Františka Kupky a z něj vycházející “odpoutané obrazy” - a to v návaznosti na svou stejnojmennou monografii. Práce Františka Kupky bude sledována v průsečíku několika teoretických a historických kontextů; budou nahlíženy zejména v souvislosti s úvahami o (vícedimenzionálním) prostoru, s dobovými proměnami vnímání a vidění a s vývojem optických médií. Na základě historického průzkumu společensko-vědeckého diskurzu pak Kateřina Svatoňová představí interpretaci samotných obrazů, a to zejména Žena trhající květiny a Kosmické jaro. Přednáška bude vysílána živě na facebooku Musea Kampa (https://www.facebook.com/museumkampa) i na našich webových stránkách www.museumkampa.cz).  

Časy Vladimíra Janouška a českých básníků

Výstava Vladimíra Janouška je nazvána Časy podle jedné ze sbírek Františka Halase. Mezi Janouškovými díly se budete moci procházet za poslechu vybraných básní českých autorů tematizujících plynutí času. Přijďte se k nám do muzea usebrat a zamyslet nad konečností lidské existence | po celou dobu trvání výstavy Vladimíra Janouška

 

WERICHOVA VILA

U Sovových mlýnů 501/7, 110 00 Praha 1

tel.: +420 251 511 669

www.werichovavila.cz

změna otevírací doby do odvolání: otevřeno út–ne 10.00–18.00

aktuální informace o otevírací době sledujte na http://www.werichovavila.cz/navsteva/

Stálá expozice ve sklepení a prvních patrech vily je věnovaná Janu Werichovi, jeho době, tvorbě a současníkům, Osvobozenému divadlu, či Vladimíru Holanovi. Relaxační klubová zóna v přízemí, podkroví Werichovy vily i zahrada nabízí návštěvníkům různorodý kulturní program, divadelní představení, přednášky, koncerty, semináře a taneční vystoupení, workshopy a komentované prohlídky.

 

AKCE

termíny programů mohou být z důvodu epidemiologické situace změněné

aktuální informace o programech a začátku představení sledujte na www.werichovavila.cz/udalosti/

 

foto © Kejklíř I, 1978, masonit, vrstvený hliníkový plech, železo, polychromie, 130 x 100 cm, Nadace Věry a Vladimíra Janouškových