Pražská kultura před 67 lety - březen 1954  Přidat aktualitu

26.02.2021 | 16:08
03_1954.jpeg

BŘEZEN 1954
Milí čtenáři,
vše se dá zneužít, i slova zakladatelů Národního divadla, jak se můžete dočíst v textu níže. Při budování socialismu a tzv. osvětové činnosti se dalo využít ledacos. Snad se naši klasici neobraceli v hrobě. Ovšem perlou je uvádění „šosácké tragikomedie“ Morálka paní Dulské, která měla přispět kdoví k čemu. Prý byla ale oblíbená. Proti tehdejšímu gustu...
Alice Braborcová

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ BŘEZEN 1954

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
Národní divadlo, které vzniklo z práce, vůle a lásky českého lidu, je předurčeno nejen uměleckým mistrovstvím herců, ale i svým repertoárem, aby šlo příkladem ostatním českým divadlům. Již zakladatelé Národního divadla určili při jeho založení linii jeho kulturně uměleckého úkolu slovy: „Divadlo buď školou odrostlého lidu, školou národní a vůbec lidské osvěty. Vzbuď správný, spravedlivý názor na poměry společenské, vychovávej nový život u nás, poukazuj, jaký je a jaký má býti. Veď k moudrosti a k praktickému žití.“ Právě v dnešní době, kdy náš pracující lid bojuje za vybudování socialismu v našem státe, je nutné, aby divadla pomáhala při této výstavbě tím, že budou svým dobře vybraným repertoárem pomáhat lidem radostněji žít a přibližovat velké myšlenkové hodnoty.
Činohra Národního divadla rozšířila proto počet plánovaných premiér na rok 1954. Chce tím poskytnout výběr představení rozmanitých námětů a žánrů a obsáhnout bohatství různých kultur lidstva, bohatství citů a myšlenek, připoutat diváka a dát hereckému souboru základ pro rozmach tvůrčí i umělecké práce.
Již v únoru byla uvedena „šosácká tragikomedie“ G. Zápolské „Morálka paní Dulské“. Tato hra, oblíbená obecenstvem i herci, bojuje, pro diváka velice působivou formou, proti zbytku šosáctví i v našem životě. 13. března bude premiéra hry A. N. Ostrovského „Vlci a ovce“, jedna z největších a nejbojovnějších komedií ruského klasika, odhalující rozkladnou moc peněz a dravčí morálku nastupujícího kapitalismu. 20. března bude pak uvedena premiéra hry Vsevoloda Ivanova „Obrněný vlak 14–69“. Je to hra z poměrně u nás málo známé etapy revolučních bojů na sovětském Dálném východě. První rozhodující úspěch MCHATu se sovětským dramatem. Z bohatého lidského děje vyniká i předobraz vítězné revoluční Číny v postavě čínského proletáře Sin-Bin-U.
Divadlo československé armády uvede 4. března premiéru nové Hikmetovy hry „Legenda o lásce“, napsané na starodávný lidový námět tisícileté legendy. Vysoce dramatickou úlohu nešťastné panovnice má laureátka státní ceny Antonie Hegerlíková a úlohu nadaného a temperamentního malíře Ferchada – Stanislav Remunda.
Již v únoru byly uspořádány první koncerty, které jsou pravidelně vždy v úterý a představují se na nich v náročných pořadech především vynikající umělci mladší generace. Sekce koncertních umělců při Svazu československých skladatelů zvolila pro tento nový cyklus sál Národního klubu v Praze Na příkopě. Nastupující generaci koncertních umělců se tím otevírá representativní koncertní tribuna skromnějšího rozsahu, ale dokonalého prostředí a vybavení. Koncerty byly zahájeny iniciátorem tohoto cyklu, klavíristou Josefem Páleníčkem, který s laureátkou státní ceny Martou Krásovou provedl klavírní a písňový pořad z děl Ludvíka van Beethovena, Gustava Mahlera (Písně tulákovy), Leoše Janáčka aj. Na dalším úterku 2. března přednesou Jan Panenka, Ilja Hurník a Československé kvarteto komorní skladby Bedřicha Smetany v rámci representačních koncertů Roku české hudby. Vlachovo kvarteto a Anna Máchová provedou 9. března dílo Josefa Haydna, Césara Francka a Antonína Dvořáka. Dalším koncertem k Roku české hudby je večer klavírního díla Josefa Suka v provedení Libuše Křepelové. Večer bude 16. března.
Kvarteto Národního divadla, které vzniklo v roce 1942 a poprvé se oficiálně představilo na matiné Smetanových oslav v květnu 1944. Od této doby provedlo kvarteto ND téměř 500 komorních koncertů, na 60 rozhlasových relací, povětšině novinkových, velký počet kulturních brigád pro účely ROH a jiné. Kvarteto ND absolvovalo i úspěšné koncerty v cizině – jen ve Skandinavii 28 koncertů české komorní hudby.
V neděli 14. března v 10.30 hod. provedou členové kvarteta ND (Václav Vacek, Jindřich Kott, Bohumil Klabík, Ladislav Zíka) komorní skladby Bedřicha Smetany: I. kvartet e moll „Z mého života“, II. kvartet d moll a klavírní trio op. 19 g moll. Tímto koncertem, pořádaným v rámci Roku české hudby, oslaví tento komorní soubor současně své 10leté umělecké působení.

FILMY V PRAŽSKÝCH KINECH
Pro premiérová kina vnitřní Prahy, t. j. kina: Alfa, Blaník, Jalta, Lucerna, Paříž, Pasáž, Sevastopol, Moskva, Armádní, Praha, Letka a Mladých, připravuje Čs. státní film v měsíci březnu pravděpodobné uvedení těchto premiér:
Rodná zem – ČSR
Mlýn na Pádu – Ital.
Dobrý příklad – Maď.
Co vyprávěl datel sově – Pol.
Večer s Plachtou – ČSR
Čest přítele – SSSR
Děti ulice – Ital.
Alena – ČSR, retrospektiva
Setkání v Bukurešti – ČSR
Další filmy v kinech:
Křižník Varjag – SSSR | kino Alma, Křemencova ul.
Kavalkáda džungle – USA | kino Vyšehrad, Trojická ul.
Jestřáb kontra Hrdlička – ČSR | kino Sokolovo, Sokolovská ul.
Pionýrský týdeník | kino Dětského domu, Na příkopě
Dovolená s Andělem – ČSR | kino Zvon, Plzeňská ul.
Ústřední předprodej vstupenek do kin má SLUNA, Praha II, Václavské nám., tel. 23-20-33.

HUDBA
Houslový koncert – Ivan Kawaciuk. Na pořadu skladby N. Paganiniho: Sonatina XII, Koncert D dur, výběr z XXIV. caprices, I. popiti, Mojžíš – variace, Rej čarodějnic, Nel-cor piu non mi sento | Smetanova síň Praha, Obecní dům
Mistr Rudolf Deyl, nositel Řádu práce, em. člen Národního divadla bude  vyprávět o starých pražských arénách a jejich hercích. V klasickém vyprávění bude posluchačům sugestivně přiblížena galerie skvělých herců a režisérů v čele s Vendelínem Budilem, dále Karel Lier, Jindřich Vilhelm, Fr. Šípek, M. Hessová, Jan Kubík, Alois Charvát, Antonín Jiříkovský, Antonie Košnerová, Josef Javorčák a Ema Švandová. Znovu oživne veselé divadelní kouzlo zapomenutých arén: V Pštrosce (1869), V lesíčku, na Smíchově (1871–1885), Pištěkovy arény a Holešovické Uranie. Kdo má rád český humor našich kdysi populárních mistrů českého divadla, najde v Deylově besedě znamenité obveselení a občerstvení | Dům umělců / Rudolfinum
Varhanní koncert – Lubina Holanec. Na pořadu skladby M. Regera: Passacaglia f moll, Romance, Sonáta č. 2 d moll, Intermezzo, Fantasie a fuga na jméno B-A-C-H | kostel u Martina ve zdi

VÝSTAVY, EXPOZICE
Smích boří a tvoří – ve výstavních síních Slovanského ostrova. Výstava, která je zběžnou přehlídkou výtvarné, slovesné a dramatické tvorby, které obveselovala lid všech dob a jako faktor pokroku byla a je nástrojem boje proti vykořisťování. Je tam část humoru a satiry starého Říma, humor za feudalismu – éra Molierova a Shakespearova, satira kapitalismu a exposice Dikobraza, Krododila a ostatních pokrokových satirických časopisů. Promítání filmových grotesek | Slovanský ostrov
Slavníkovská a vršovská Libice – kroje, keramika, nářadí. Výstava přírůstků získaných v roce 1953 | Národopisné oddělení Národního musea, Petřínské sady (Kinského zahrada)
Výstava národního umělce Martina Benky | Výstavní dům U hybernů
Praha v díle výtvarníků | Staroměstská radnice

Vydal Městský dům osvěty ÚNV hl. m. Prahy. Redakce a administrace v Praze 2, Jungmannovo nám. 3. Vytiskly Středočeské tiskárny, závod 04. Cena 2 Kčs.


Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.