Pražská kultura před 67 lety - červen 1954  Přidat aktualitu

28.05.2021 | 21:10
kveten_67

Milí čtenáři,
pro nové červnové vydání jsme připravili letmý pohled na kulturní nabídku v letní Praze. Je možné konstatovat, že i před 67 lety se do programu zařazoval osvědčený tahák Mozart a komedie všeho druhu. Odlehčená témata divadelních představení i koncerty nenáročné hudby jsou používány jako výplň letních měsíců dodnes. Diváci se přece chtějí bavit, a ne zatěžovat mysl těžkými náročnými kusy…
Alice Braborcová

LETNÍ SEZONA V PRAŽSKÝCH SADECH
Již v měsíci květnu byla v pražských sadech, hlavně ve Valdštejnské zahradě, zahájena letní sezona divadelních a hudebních představení a estrád. V červnu budou zahájena představení také v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, na Ledebourských terasách, na nádvoří Klementina, v Maltézské zahradě a na Strahově.
Ve Valdštejnské zahradě budou od 19. června do 11. července hrát členové Komorního divadla, loni velmi úspěšný, Shakespearův „Večer tříkrálový“ a „Pes na seně od Lope de Vegy. V Parku kultury a oddechu bude na počest X. sjezdu KSČ 12. června slavnostní představení Smetanovy „Libuše“, 19. června balet členů ND a 26. června L. Stroupežnického „Naši furianti“. V Ledebourských zahradách budou rovněž vystupovat nejlepší soubory LUT a pořádány literárně hudební večery.
Na nádvoří Klementina budou pořádána literární pásma a komorní koncerty, například 17. června „Mozart v Praze“ a 23. června koncert komorního souboru Ars rediviva – stará klasická hudba. Koncem června proběhnou v Klementinu „Večery postav světových divadel“. Hudební oddělení Národního musea uspořádá v červnu v Maltézské zahradě čtyři středeční večery staré hudby, tanců, české lovecké hudby a večer „200 let pěvkyně Josefiny Duškové“. Na Strahově vystoupí v červnu hudební soubory i jednotliví sólisté a od 18. června začíná probíhat šestidílný cyklus „Český Shakespeare“.
Pražská divadla připravila mnoho divadelních premiér. Již v květnu měla premiéru v Divadle komedie satirická hra z pera známého polského satirika J. Jurandota „Taková už je doba“. Zkušený autor, který je uměleckým vedoucím jednoho z varšavských divadel satiry, bojuje v této komedii vtipnou formou proti schematismu v literatuře i proti schematickému pojímání života vůbec. Satira je zasazena do továrního prostředí, kam přijíždí slavný varšavský spisovatel, aby zde hledal látku pro hru ze života pracujících v průmyslu. Ve hře, kterou režíruje K. Svoboda, představuje spisovatele Svatoně Svatopluk Beneš, dále hraje L. Lipský, R. Lysenková aj.
Komorní divadlo připravuje premiéru komedie Vlasty Petrovičové „Děravá škorně“. Autorka čerpá námět ze života mastičkářů, kteří kromě prodeje bylinek provozovali také různé kejklířské výstupy, z nichž se později vyvinula divadelní představení. Zachytila na příběhu bylinkáře Limuze, jeho pomocníka Fabiána a Limuzovy dcery Očky zrod prvních herců u nás. Komedie vystihuje poměry v pražské měšťanské společnosti na počátku XVII. století. Hlavní postavy této hry vytvářejí J. Kemr jako bylinkář Limuz, Alexandra Myšková jeho dceru Očko, R. Lukavský v roli Fabiána aj. Hru režíruje ve výpravě A. Weniga Bedřich Vrbský.
Divadlo komedie uvede v červnu úsměvnou veršovanou komedii polského klasika Alexandra Fredry „Panenské sliby“, kterou režírují O. Ornest a R. Hrušínský. V hlavních rolích hraje Václav Voska, Zdeňka Procházková, Irena Kačírková a Jaromír Spal.
Městské divadlo St. K. Neumanna v Praze-Libni uvede 18. června Shakespearovu veselohru „Veselé paničky windsorské“. Všechny postavy hry – rytíře Falstaffa, veselé paničky, žárlivého Vodičku, dvojctihodného pana Velebu až po sloužícího Flaštičku a Chvostíka – nasytil Shakespeare svým nesmrtelným humorem. Hru režíruje J. Strejček.

HUDBA
Hornické Příbramsko uspořádá Hudební hody k poctě Antonína Dvořáka – v měsíci červnu budou pokračovat každou neděli ve Dvořákově Vysoké, v přírodním lesním divadle, další vzpomínkové akce. Postupně budou provedeny: Jakobín, Slovanské tance, Moravské dvojzpěvy, Čert a Káča a vyvrcholením bude provedení Rusalky Armádním uměleckým souborem Víta Nejedlého.

VÝSTAVY
Věčná družba“ – výstava k 300. výročí opětného sjednocení Ukrajiny s Ruskem | Památník národního písemnictví na Strahově
Jan Evangelista Purkyně“ | výstavní síně pavilonu Myslbek, Na příkopě
Výstava televise“ – výstava je rozdělena na tři části: prvá zachycuje vývoj a současný stav televise v ČSR, druhá část je věnována televisní technice, jejíž vývoj je předváděn na velkém množství modelů v chodu. Je zde mj. speciální konstruovaný model televisního přijímače, jehož všechny součástky jsou namontovány na plexiskle. Třetí část výstavy – výhledy do budoucna – ukazuje pokusy s barevnou a plastickou televisí a její uplatnění v průmyslu | Národní technické museum, Praha VII, Kostelní 42

FILMOVÉ PREMIÉRY V ČERVNU
Výstraha – český barevný film podle námětu a scénáře národní umělkyně Marie Majerové. Režie: Miroslav Cikán, laureát státní ceny. Kamera: Jan Roth. Hudba: E. F. Burian, nositel řádu Práce. Hrají: J. Dohnal, J. Mixa, V. Petruška, laureát státní ceny, O. Lukeš, nositel státní ceny, M. Vášová, J. Pilař, J. Sovák, K. Richtr, S. Bruder, B. Rendl, K. Fialová aj.
Botostroj – český film podle známého románu T. Svatopluka. Režie: K. M. Walló. Kamera: R. Miliš. Hudba: J. Kapr, laureát Stalinovy ceny a čs. státní ceny. Hrají: V. Vejražka, V. Besser, E. Kubešová, P. Skála, M. Vášová, O. Sklenička, V. Fialová aj.
Mariin osud – sovětský barevný film. Režie: I. Šmaruk a V. Ivčenko. Kamera: V. Vojtěnko. Hudba: G. Žukovskij. Hrají: J. Litviněnková, N. Gricenko, T. Konjuchovová, A. Serdjuk, M. Kuzněcov aj.
Přicházejí z tmy – český dobrodružný film. Námět a scénář: Miloslav Fábera. Režie: Václav Gajer. Kamera: Václav Huňka. Hudba: Jiří Srnka. Hrají: zasl. umělec J. Vojta, J. Kurandová, A. Král, S. Sejk, G. Hilmar, D. Medřická, R. Hrušínský ml., B. Záhorský, V. Řepa, E. Cupák, J. Mixa, J. Švorcová, J. Kemr aj.
Ruce vzhůru – francouzský satirický film v českém znění. Režie: Paul Pariot, André Heindrich. Režie české verse: P. Blumenfeld. Mluví: M. Vášová, J. Petrovická, I, Kačírková, B. Záhorský, B. Vrbský, Z. Dítě, R. Deyl ml., R. Hrušínský ml. aj.

LIDOVÁ ZÁBAVA
U PANORAMY – STROMOVKA
 – restaurace
ZK Remos vás srdečně zve denně za každého počasí. 15čl. orchestr Bedřicha Bohuslava, dechová hudba Jaroslava Tvrdého, každé pondělí malá dechová hudba Čs. rozhlasu Miloslava Lonského. Denně estrádní program, 3 hudby, 3 taneční parkety, neděle a svátek od 14 hodin 2 hudby, dvakrát program.

PIVOVAR U SV. TOMÁŠE
Uvádí denně pásmo Vladimíra Škutiny „Hledá se Adlhajda“. Účinkují: Hana Vítová, Ella Šilarová, A. Amlinovská, Jana Veselá, Josef Waltner, Karel Heřmann Zeffi, Ríša Jurist.

Vydal Městský dům osvěty ÚNV hl. m. Prahy. Redakce a administrace v Praze 2, Jungmannovo nám. 3. Vytiskly Středočeské tiskárny, závod 04. Cena 2 Kčs.


Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.