Pražská kultura před 67 lety - září 1954  Přidat aktualitu

27.08.2021 | 20:21
09_1954.jpeg

Milí čtenáři,
jak je vidno z obsáhlého textu přibližujícího fungování Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (dnes Výstaviště Praha v Holešovicích), strana a vláda se vzorně staraly o blaho pracujícího lidu. Nabádalo se i k aktivní činnosti, pasivita se opravdu netrpěla. Nabídka akcí a zájmové činnosti byla pestrá, zřejmě každý si našel něco svého. Jen ta politika se tam pořád pletla, co naplat, taková byla doba.
Alice Braborcová

PARK KULTURY A ODDECHU JULIA FUČÍKA
Jedním z kulturně osvětových zařízení, které bylo v poslední době předáno do služeb lidu, je Park kultury a oddechu Julia Fučíka. Další jasný a přesvědčivý dokument, jak se naše strana a vláda starají o stále stoupající hmotnou a kulturní úroveň pracujících.
K prostorám, již dříve vybudovaným, dostalo se pražskému obyvatelstvu velkolepého daru: v den zahájení letošní činnosti Parku kultury a oddechu Julia Fučíka předal náměstek předsedy vlády a ministr kultury Václav Kopecký Pražanům Sjezdový palác. Prostorné místnosti Sjezdového paláce slouží největším společenským událostem. V levém křídle proběhl v minulých dnech Filmový festival pracujících, který zhlédlo několik desítek tisíc Pražanů. Sem bude také proudit tisíce pracujících na velké taneční zábavy, plesy, karnevaly a estrády. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že tato část Sjezdového paláce pro svou dobrou akustiku vyhovuje i velkým operním a baletním představením. Pravé křídlo bude sloužit především velkým společenským akcím, jakými jsou výstavy všeho druhu, významné sportovní akce i módní přehlídky. Samozřejmě že zejména v zimním období i tato část Sjezdového paláce je vhodná pro pořádání plesů i jiných společenských podniků. Střední část Sjezdového paláce je určena slavnostním shromážděním, sjezdům, pracovním konferencím; je jí také využíváno pro koncerty, estrády a přednášky.
V současné době se v pravém křídle a ve střední části Sjezdového paláce provádějí technické úpravy, které ještě více zpříjemní a zlepší prostředí všem návštěvníkům. Budované teplovodní zařízení umožní nerušený provoz i v zimním období. Nově vystavěné postranní místnosti v pravém křídle budou pro podzimní a zimní měsíce zařízeny jako společenské místnosti. Zde najdou návštěvníci čítárnu, vybavenou denním tiskem, časopisy a knihami, bude zde místnost s televisními přijímači, velká klubovna pro přednášky, film a různé společenské hry. Rodiče jistě uvítají místnosti, vybavené dětským nábytkem a množstvím hraček, kde mohou děti svěřit pracovnicím a sami, bez starosti o ně, se věnovat zábavě a odpočinku.
Ještě po celé měsíce září a říjen mohou návštěvníci zhlédnouti bohatý program v ostatních prostorách Parku kultury a oddechu.
Velkou oblibu u dospělých i u nejmenších získala si Malá scéna, kde jsou pravidelně promítány krátké filmy za denního světla; probíhají tam zejména dětské estrády a pohádková pásma se soutěžemi malých návštěvníků o ceny.
V čítárně se konají pravidelně soutěže návštěvníků na šachových polích. Tyto soutěže, dnes již velmi oblíbené, probíhají také v odbíjené.
Značné pozornosti se těší také cyklus „Před mapou světa“, pravidelné nedělní přednášky o nejzajímavějších mezinárodních událostech. Přednášek o Quatemale, o Indočíně, o ženevské konferenci, o Indii se zúčastnilo několik set posluchačů. Vyhledávané jsou i přednášky zdravotnické a populárně vědecké o vesmíru.
Ve výstavní hale je instalována výstava zemědělská – o úkolech našeho zemědělství, které vyplývají z usnesení X. sjezdu KSČ, připraveny jsou dále výstavy ke Dni tisku, ke Dni armády a výstavy nábytku. Na každé výstavě jsou pořádány přednášky a besedy s předními představiteli našeho hospodářského života. Na poslední výstavě o železniční dopravě proběhlo několik zdařilých besed s dopravními zlepšovateli a těžkotonážníky.
Pro zájemce o tanec a hudbu jsou připraveny četné promenádní koncerty a taneční parkety. Samozřejmou součástí programu Parku kultury a oddechu jsou četné divadelní, koncertní a estrádní pořady, jakož i přehlídky odívání.
Měsíce září a říjen budou věnovány tematickým nedělím a sobotám. Budou to především „Družba ČSM s armádou“, „Den horníků“, „Den tisku“ a „Den družby bezpečnostních složek s pracujícím lidem“.
Snahou všech pracovníků Parku kultury a oddechu Julia Fučíka je, aby návštěvníci chodili do Parku rádi a pravidelně, aby se stali jeho aktivními spolupracovníky. Proto je třeba, aby si návštěvníci uvědomili, že v Parku mají být nejen diváky a posluchači různých programů, ale že se mají především aktivně podílet na činnosti Parku. Tedy nejenom přihlížet šachovým utkáním, ale sami si šachy zahrát, případně se jim naučit. Totéž platí o všech sportovních hrách; Park má instruktory, kteří jsou k disposici návštěvníkům. Rovněž chceme, aby nám návštěvníci svými podněty a připomínkami pomáhali vytvořit program promenádních koncertů a tanečních zábav se společenskými hrami.
Jenom v nejužší spolupráci s občany uvedeme v život heslo: „Za krásnější a bohatší život pracujících!“

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
Vlci a ovce – A. N. Ostrovskij | Tylovo divadlo / nyní Stavovské divadlo
Morálka paní Dulské – G. Zápolská | Tylovo divadlo / nyní Stavovské divadlo
Švejk – Jaroslav Hašek | Armádní umělecké divadlo / dnes Archa
Vlajky na věžích – A. S. Makarenko | Divadlo Čs. armády / dnes Divadlo na Vinohradech
Pražský flamendr – J. K. Tyl | Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého / dnes Švandovo divadlo

KONCERTY
Slavné koloraturní árie. Účinkují: Maria Tauberová, sólistka Národního divadla, Václav Žižka – flétna, prof. A. Holeček – klavírní doprovod. Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, G. Donizetti | Nádvoří Klementina
J. Seidel: Živí mrtvým, G. Mahler: II. symfonie. Účinkuje státní orchestr České filharmonie, ­laureát státní ceny, spoluúčinkuje Český pěvecký sbor, laureát státní ceny, sbormistr Jan Kühn, dirigent Karel Šejna | Smetanova síň, Obecní dům

FILMOVÉ PREMIÉRY V ZÁŘÍ
Věrní přátelé – sovětská barevná veselohra vyznamenaná Velkou cenou na VIII. MFF v Karlových Varech. Režie: M. Kalatozov. Hudba: T. Chrennikov. Hrají: V. Merkurjev, B. Čirkov, A. Borisov, A. Gribov, L. Gricenková, L. Šagalovová aj.
Volání osudu – francouzský film. Režie: Georges Lacombe. V hlavních úlohách: Jean Marais, Jacqueline Porelová a Roberto Benzi.
Nebezpečný náklad – napínavý příběh ze západoněmeckého přístavu. Režie: G. v. Wagenheim. Kamera: C. Puth. Hrají: W. A. Leinau, W. Koch-Hooge, E. Dunkelmannová, S. Düllmannová, E. v. Winterstein aj.
Franz Schubert – barevný rakouský film o životě a díle hudebního skladatele. Režie: Walter Kolm-Veltee. Hrají: H. Schweiger, A. Schmidová, R. Wanka, H. Thimig, M. Eisová aj.
Temná řeka – dobrodružný film z argentinských pralesů. Režie: Hugo del Carril. Kamera: José Maria Beltran. Hudba: Tito Ribero. Hrají: Hugo del Carril, Adriana Bennetti, Raul del Valle, Pedro Laxal aj.
Botostroj – české filmové drama z průmyslového prostředí podle stejnojmenného románu T. Svatopluka, laureáta státní ceny. Režie: K. M. Walló. Kamera: J. Vegricht. Hudba: Jan Kapr, laureát Stalinovy ceny a čs. státní ceny. Hrají: V. Vejražka, V. Besser, P. Skála, E. Kubešová, Z. Řehoř, O. Vykypěl, J. Kurandová, zasl. umělec Fr. Vnouček, V. Fialová, M. Vášová, O. Lukeš, laureát státní ceny, aj.

VÝSTAVY
NÁRODNÍ MUSEUM V PRAZE

Slavníkovská a vršovská Libice. Přináší výsledky čtyřletého archeologického výzkumu na Libici.
Husitská doba a české divadlo. Výstava ukazuje funkci divadla v politickém vývoji českého národa, vlastenecký a buditelských význam českých her z husitského prostředí, přehled inscenací a české herce v historických husitských postavách.

NÁPRSTKOVO MUSEUM V PRAZE
Z Čech až na konec světa. Výstava ukazuje vývoj českého cestovatelství od nejstarších dob až k připravované druhé etapě cesty kolem světa Ing. Hanzelky a Zikmunda.

KURZY
Městský dům osvěty ÚNV hlavního města Prahy pořádá Taneční kursy
Vyučuje Jan Pavlík, mistr Čech ve společenském tanci
Pro začátečníky v úterý, pro pokročilé v pátek
Kursy jsou pořádány v nově upravených místnostech „Slovanského domu“
Zahájení kursů 15. září 1954
Zápis denně v kanceláři Slovanského domu

Vydal Městský dům osvěty ÚNV hl. m. Prahy. Redakce a administrace v Praze 1, U Obecního domu 2. Vytiskly Středočeské tiskárny, závod 04. Cena 2 Kčs.


Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.