Poprava Josefa Pfitznera (75 let)  Přidat aktualitu

06.09.2021 | 15:35
poprava

Poslední veřejná poprava v Československu za účasti asi 30 000 lidí, včetně dětí, se odehrála 6. září 1945 na Soudním náměstí v Praze na Pankráci. Popraven byl historik německé národnosti, za Protektorátu náměstek primátora Prahy, nacistický zločinec Josef Pfitznern.

Josef Pfitzner (24. 3, 1901 Petrovice u Krnova) se narodil v rodině ševce. Po gymnáziu v Opavě vystudoval historii na pražské Německé univerzitě a v roce 1930 se tu stal profesorem katedry východoevropských dějin. Mluvil plynně česky. V druhé polovině 30. let vstoupil do SdP a v Henleinovi viděl cestu ke své slávě. V roce 1938 se stal členem zastupitelstva města Prahy a 16. 3. 1939 vítal Hitlera na Pražském hradě. Poté byl jmenován vládním komisařem ve správě Prahy s titulem náměstka primátora. Od ledna 1940 pravidelně posílal situační zprávy státnímu tajemníkovi K. H. Frankovi. Ideologicky si chtěl podmanit Prahu, kontroloval publikace vydávané o Praze, nechal přezkoušet pražské turistické průvodce. Z Prahy dal odstranit symboly české národní hrdosti, ale i židovské pomníky jako sochu Rabiho Löwa na Mariánském náměstí, socha Mojžíše z Pařížské třídy nebo pomník francouzského historika Ernesta Denise. Chtěl odstranit i Wilsonův památník (odstraněn až po vstupu USA do války). Inicioval vznik komise na změnu pražského znaku, nařídil přezkoumat nápisy na českých památnících a pamětních deskách, vypracoval seznam ulic, které se mají přejmenovat. S K. H. Frankem nese odpovědnost za smrt primátora Otakara Klapky.

Pfitzner 8. 5. 1945 opustil Prahu, v západních Čechách byl ale zajat Američany a 21. 5. předán policii. Ve vězení sepsal úvahu o zhroucení Německa, při výsleších vystupoval sebejistě, distancoval se od SS a hájil se, že jednal pod nátlakem. V žalobě z 1. září 1945 se nehovořilo o opakovaném udávání primátora Otakara Klapky, ale o Pfitznerově činnosti v SdP a NSDAP, jež vedla k ničení majetku města Prahy a cílené germanizaci jeho centra. Mimořádný lidový soud v Praze Pfitznera odsoudil k trestu smrti oběšením.