Karel Poláček postskriptum

29.06.2017 | 11:52
Karel Poláček, 30. 6. 1943

Čas hrá s ľudskými osudmi zvláštne hry. Dokladom toho je aj dar Židovskému múzeu v Prahe, ktorým bol ešte doposiaľ neznámy súbor snímkov Karla Poláčka, ale aj dokumenty a korešpondencia, vrátane dokumentov z obdobia, kedy bol internovaný v Terezínskom gete. Súbor dokumentov pochádza z pozostalosti Anny Vlkové, ktorá žila v susedstve Karla Poláčka v čase okupácie v pražských Vršoviciach.

Súbor obsahuje tri desiatky dosiaľ neznámych dokumentov, dopisnice z Terezínskeho geta, portrétnych fotografi í Karla Poláčka a jeho blízkej priateľky Dory Vaňákovej. Je tu aj niekoľko momentiek urobených na strešnej terase domu na začiatku roka 1943. Teda len pár dní pred nástupom Karla a Dory do transportu, ktorým boli deportovaní 5. júla 1943 do geta v Terezíne. V rodine Vlkových si Karel pred odchodom uschoval cestovný pas, parte otca Jindřicha Poláčka a fotografi e - dopisnice brata Arnošta z bojísk I. svetovej vojny. Neskôr k nim pribudli aj fotografi e, dopis a osem dopisníc Karla Poláčka z Terezínskeho geta, ktoré mali spoločného adresáta Oskara Weisze v Prahe-Michli (brat Dory). Desiaty jesenný transport v októbri 1944 do Osviečimu-Březinky sa stal osudným Dore aj Karlovi Poláčkovi. Ďalším unikátnym dokumentom doby pred odchodom Karla Poláčka do Terezína je jeho denník So žltou hviezdou (vydal Krajský dom osvety v Hradci Králové, 1959). Predkladá nám autorove názory, postrehy, námety, úvahy a aforizmus, ktoré si písal do denníka v roku 1943, očakávajúc každým dňom predvolanie k transportu do Terezína.

10. mája: „Ja som lenivý vziať pero do ruky: človek je snáď zo všetkého najlenivejší na písanie. Pre túto vlastnosť sa ľudia rozchádzajú – ľuďom sa nechce písať dopisy. Radšej chodia k zubárom. Zostal som zatiaľ v Prahe; som v sklade kníh. Vládne tam španielsky ceremoniál; Kto odchádza, musí sa podrobiť balotáži … „(tajné hlasovanie, pôvodne čiernymi a bielymi guličkami)

20. júna: „Do tohto času som nenapísal riadok. Medzitým bola komisia v Kladne, teraz v Kolíne; A ja som nikam nešiel. Na balkóne rozkvitla žerucha a bôb; A vyhrievajú sa dve korytnačky ... „(posledný zápis v denníku)

Pre Pamätník Terezín Luděk Sládek

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial


Obrázek č.1 Obrázek č.2 Obrázek č.3 Dopisnica KP z Terezína O. Weiszovi, 11. 2. 1944 Dopisnica KP z Terezína O. Weiszovi, 23. 1. 1944 Dopisnica KP z Terezína O. Weiszovi, 26. 11. 1943 Hradecké medailóniky, Karel
Poláček – So žltou hviezdou KP píše menom psa jazvečíka Bibiny dopis
adresovaný Anně Vlkové Dora, Karel a Mydlinka, terasa domu v Ruskej ul. 1024,
Vršovice, leto 1943 Obrázek č.10 Obrázek č.11 Obrázek č.12 Obrázek č.13 Vnuk Karla Poláčka, Martin Jelinowicz Foto KP s venovaním
A. Vlkové pred nástupom do
transportu, 30. 6. 1943


Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.