Posledná poprava v Malej pevnosti Terezín

01.05.2011 | 00:00
Posledná poprava v Malej pevnosti Terezín

Bolo by ľahké povedať, že išlo o popravu poslednú, ale jej rozmer sa zapísal do dejín väznice gestapa v Malej pevnosti čiernym písmom. Išlo o najväčšiu popravu v jej dejinách. Prebehla 2. mája 1945. Akt položenia vencov na bývalom popravisku sa tohto roku koná 15. mája o 9. hodine.

Posledná poprava v Malej pevnosti TerezínBolo by ľahké povedať, že išlo o popravu poslednú, ale jej rozmer sa zapísal do dejín väznice gestapa v Malej pevnosti čiernym písmom. Išlo o najväčšiu popravu v jej dejinách. Prebehla 2. mája 1945. Akt položenia vencov na bývalom popravisku sa tohto roku koná 15. mája o 9. hodine.

Absurdné na celom prípade je, že v rovnaký deň bol dobytý Berlín sovietskymi vojskami a porážka nacistov bola len otázkou dní. Len šesť dní pred príchodom Červenej armády do Terezína tu však na príkaz pražského gestapa prišlo o život 51 predovšetkým mladých ľudí, angažovaných prevažne v ľavicových odbojových organizáciách. Druhého mája prišli do Malej pevnosti dvaja úradníci pražského gestapa a na ich zozname bolo 70 mien označených poznámkou XYZ. Boli to mená ľudí držaných na IV. dvore Malej pevnosti v cele č. 44 a určených na likvidáciu. Títo väzni sa mylne domnievali, že budú prepustení na slobodu rovnako ako tuberkulózni väzni o deň skôr. Salvy ozývajúce sa z popraviska prezradili, že idú na smrť. Veľké šťastie v zmätku, ktorý nastal, malití z väzňov, ktorí nedopatrením nereagovali na vyvolávanie dozorcov a následne sa ukryli. Popravených bolo nakoniec 51 zo 70 väzňov. O život prišiel aj významný konfident gestapa Jaroslav Fiala, komunistický funkcionár, ktorý vydal tajnej polícii okolo 1 500 ľudí. V snahe zaistiť si koncom vojny alibi bol zatknutý a prevezený do Malej pevnosti, kde čakal na oslobodenie. Popravených tak bolo v skutočnosti 52, ale počítať Fialu k antifašistom popraveným 2. mája 1945 je možné len ťažko.

Poprava prebehla v súlade s plánom nacistov, známym ako „spálená zem“, ktorý zahŕňal ničenie dôležitých hodnôt, objektov a zariadení, vrátane evakuácie väzňov do oblastí vzdialenejších od frontu. Z rozhodnutia ríšskeho protektora Franka bol vypracovaný zoznam nebezpečných väzňov, opatrený poznámkou XYZ. Znamenalo to likvidáciu nepohodlných osôb bez súdu, na ktorý nacistom na jar 1945 už nezostával čas. Frank tak nesplnil Kaltenbrunnerov príkaz vydaný koncom apríla 1945 po návšteve Terezína a zakazujúci popravy neodsúdených väzňov.

Podrobností popravy 2. 5. 1945 sa zachovalo len málo. Vieme, že najmladší popravený mal 18 rokov a najstarší 57 rokov. Boli medzi nimi aj tri ženy. Telá boli spopolnené v krematóriu litoměřického koncentračného tábora. Popol obetí bol uložený na jeseň 1945 pod ústredným pylónom Národného cintorína pred Malou pevnosťou. Tri dni nato opustili Terezín dozorcovia aj strážna rota SS.

Zdroj: Památník Terezín, foto Luděk Sládek


Obrázek č.0 Obrázek č.0


Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.