cs en pl sk

Kontakt

S námi víte KAM
Zpět

Kontakt

Zapsaný spolek KAM po Česku
registrováno u MV ČR
pod číslem VS/1-1/73867/08-R

adresa redakce

KAM po Česku, z. s.
Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3

tel.: +420 222 944 816-7
mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
www.openczechia.cz
www.travel-eye.eu
www.facebook.com/kampocesku
www.kampocesku.cz

IČ: 26576252
DIČ: CZ26576252

bankovní spojení:

Raiffeisenbank Praha 3
číslo účtu: 3870726001/5500

KAM po Česku, z. s.

Václav Horák
předseda spolku
vasek@kampocesku.cz

RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
zástupce předsedy
ales@kampocesku.cz

Luděk Sládek
šéfredaktor
ludek@kampocesku.cz

Bc. Lucie Sládková
manažerka vydavatelství
sladkova@kampocesku.cz

Michael Švec
člen
michael@kampocesku.cz

redakce

Ing. Marie Kulinkovská
produkční tištěných periodik
kulinkovska@kampocesku.cz

Marcela Kohoutová
odpovědná redaktorka zahraničních magazínů
Travel EYE a OPEN Czechia
kohoutova@kampocesku.cz

Alice Braborcová
odpovědná redaktorka magazínu
Pražský přehled kulturních pořadů
a.braborcova@prazskyprehled.cz

Martina Jurová
redaktorka
martina@kampocesku.cz

Ing. Jana Siglová
redaktorka
prichystalova@kampocesku.cz

Jaromír Kohout
redaktor
kohout@kampocesku.cz

Michaela Pfeifferová
redaktorka
pfeifferova@prazskyprehled.cz

Tomáš Kašička
redaktor
kasicka@kampocesku.cz

Jana Stránská
redaktorka
stranska@kampocesku.cz

Zdena Kubátová
produkce KAM
kubatova@kampocesku.cz

KAM po Česku červenec srpen 2016
cs
KAM na výlet Zima 2015/2016
cs
Pražský přehled kulturních pořadů 09/2016
cs
Travel EYE July - October 2016
en de
Open Czechia Lipiec - Październik 2016
pl sk
KAM po Česku