Třetí bitva o Charkov

27.02.2013 | 00:00
Třetí bitva o Charkov

Byl počátek března 1943 a válka na východní frontě se nezdála ani zdaleka rozhodnutá. Postup Rudé armády se zastavil v prostoru Charkova, kde nebyla dostatečně zajištěna ani obrana. Toho okamžitě využili nacisté k protiútoku. Tak také v okolí vesničky Sokolovo (ukrajinsky Sokolove) vstoupil do bojů 1. československý samostatný prapor.

Vojáci 1. čs. samostatného praporu pod vedením plk. Ludvíka Svobody dorazili do právě osvobozeného Charkova z  výcvikového tábora Buzuluk 1. března 1943. Měli za sebou namáhavý, 350 kilometrů dlouhý pochod, přesto už 2. března po půlnoci vyrazili k  pochodu dalšímu, do prostoru Sokolova. Cílem bylo vybudování obranné linie na zamrzlé řece Mža, lehce překonatelné ně- meckými tanky. Svoboda proto rozhodl, aby jedna rota zaujala před řekou, ve vesnici Sokolovo, předsunuté obranné postavení. Dobrovolně se k tomuto úkolu přihlásil velitel první roty, nadporučík Otakar Jaroš.

Před 70. lety, 8. března 1943, okolo půl druhé odpoledne zaútočila na Sokolovo německá 6. tanková divize čítající 30 tanků. Jejich útok zastavila palba sovětských děl a  raketometů. Na bojišti zůstaly tři „hořící“ tanky, což se ukázalo později jako lest. Nejméně jeden z  nich byl nepoškozený a dým, který z něj stoupal, byl pouze z  dýmovnice. Posádka tanku zaměřila postavení československých a sovětských zbraní, pro něž se toto stalo osudným. Druhý německý útok vedený o  dvě hodiny později zneškodnil jedno ze dvou protitankových děl a těžký kulomet. Rozhořela se bitva, kterou věrně popsal ve svém fi lmu Otakar Vávra (1974). Přestože českoslovenští vojáci odrazili několik útoků pěchoty, německá přesila byla nad jejich síly. Kolem páté odpolední proto zaujaly zbytky roty kruhovou obranu u sokolovského kostela. Kolem sedmé nařídil Svoboda bojujícím v  Sokolovu stáhnout se za řeku. Byl však přeru- šen telefonní kabel, zničena radiostanice a Němci zlikvidovali také spojky vyslané do Sokolova s  rozkazem k  ústupu. Hrdinný, leč nerovný boj u Sokolova proto pokračoval. Padl nadporučík Jaroš, snad zasažen kulkou, snad přejet německým transportérem. Po setmění boje ustaly a ústup ze Sokolova probíhal celou noc. Čechoslováci přesto splnili svůj první velký bojový úkol: nepustit Němce přes řeku Mžu.

Alois Rulapočet zhlédnutí: 1040

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku březen 2013

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku