Červenec - sprpen 2013

01.07.2013 | 00:00

1. července 1883

První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť telefonickou“. Bylo to jen pět let po vydání prvního seznamu v USA. Tím byl jediný papír se jmény 50 osob a firem, které v New Havenu vlastnily telefon. Telefonní čísla chyběla, volalo se přes ústřednu.

2. července 1913

Před 100 lety zahájila provoz Vítkovická závodní dráha. Normálně rozchodná trať Vítkovice–Zábřeh, o stavební délce 4 km, sloužila především pro dopravu písku z dolů v Zábřehu, používala se ale i k dopravě osobní. K pískovým dolům dráha vedla až do října 1964.

2. července 1808

Hynek Jakub Heger (1808–1854) je autorem české těsnopisné soustavy. Jako právník si u vídeňského soudu všiml nedokonalosti běžného písma. Řešením proto byl těsnopis německého vynálezce Gabelsbergera. Roku 1845 převedl Heger Gabelsbergerovo písmo, jako jeden z prvních překladatelů, do češtiny.

4. července 1883 

Amalie Mánesová (1817–1883), dcera Antonína Mánesa a sestra Josefa a Quida, měla zájem o portréty, jako žena se však musela věnovat krajinomalbě. Po smrti otce vedla jeho kurzy i domácnost a podporovala své bratry. Nikdy se nevdala a o slavného bratra Josefa pečovala až do jeho smrti.

5. července 863 

Bratři ze Soluně, misionáři Konstantin a Metoděj, přišli 5. 7. 863 na Velkou Moravu. Na návrh olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka určil papež Pius XI. o tisíc let později 5. červenec svátkem sv. Cyrila a Metoděje. Oslavy milénia příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu proběhly na Velehradě.

6. července 1913 

Dramaturg a režisér Ota Ornest (1913–2002), vůdčí osobnost zlaté éry Městských divadel pražských, byl v roce 1977 odsouzen za dovoz zakázaných autorů do zahraničí. Byl bratrem básníka Jiřího Ortena a herce Zdeňka Ornesta, otcem moderátorky Ester Janečkové a herce a režiséra Jiřího Ornesta.

9. července 1898

České nakladatelství a vydavatelství vzniklo pod názvem Tiskařské družstvo Národně sociální strany. Název Melantrich ale neslo až od roku 1910. V období první republiky Melantrich vydával noviny, časopisy a knižní publikace české i světové literatury. V roce 1999 nakladatelství zaniklo.

11. července 1933 

Osmdesáté narozeniny by dnes oslavila Olga Havlová (1933–1996), první manželka Václava Havla. Proslula nejen podporou svého manžela, ale také prací v disentu a později v charitě. Ta vyvrcholila založením Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

13. července 1943

Českou obec Malín na Ukrajině, založenou v 19. století českými přistěhovalci z Lounska, Žatecka a Rakovnicka, před 70 lety vypálili nacisté. V ranních hodinách nacisté nahnali všechny obyvatele do kostela, školy a stodol, které pak podpálili. Vesnice hořela týden, pozůstatky lidí byly pochovány ve společném hrobě. Škoda jen, že vypálení vsi zůstává ve stínu tragédie Lidic i Ležáků.

14. července 1813 

Jméno českého cestovatele Čeňka Paclta (1813–1887) je vedle slavnějšího Emila Holuba poněkud opomíjeno. Přitom právě on byl prvním Čechem, který navštívil pět obydlených kontinentů. Po vojenské kariéře v USA navštívil Brazílii, Austrálii a Indii. Osudnou se mu ale stala Afrika, kde u řeky Vaal zemřel.

16. července 1313

Nadaný vypravěč vtipných příhod Giovanni Boccaccio napsal své nejslavnější dílo Dekameron před stovkami let. Stále je však obdivováno i zatracováno. Dodneška jsou aktuálními přetvářka, chtíč a hamižnost, častý jev na vysokých postech, ačkoliv od narození Boccaccia uplynulo už 700 let.

24. července 1693

Podpisem „polní trubač“ označoval své partitury s bohatým obsazením dechových nástrojů český hudební skladatel Pavel Josef Vejvanovský. Jeho sonáty, serenády, ale i církevní litanie nebo žalmy se vyznačují melodičností a osobitým kouzlem. Datum úmrtí hudebního génia (1693) je známé, o jeho narození se historici přou.

1. srpna 1883

První srpnový den před 30 lety byl posledním v životě památné lípy ve Tchořovicích. Strom, oslavovaný po staletí malíři i básníky, podlehl v souboji s vichřicí. Podle odhadů byla Tchořovická lípa stará 300 let, dorostla do výšky 28 m a obvod dosáhl 672 cm.

1. srpna 1903

Americká hraničářka Martha Jane Cannary-Burke (1852–1903), známá jako Calamity Jane, by oslavila 110. narozeniny. Aby uživila svou velkou rodinu, pracovala jako kuchařka, servírka, zdravotní sestra, honák a nakonec i jako špionka. Jato postava inspirovala i české divadlo – Banjo band Ivana Mládka má svou Kalamity Jane.

8. srpna 1813

Františka Kinská z Vchynic a Tetova (1813–1881) byla velká lidumilka. Jako kněžna z Lichtenštejna, kterou se stala po sňatku s pozdějším knížetem Aloisem II., založila první fond na pomoc sirotkům v Lichtenštejnském knížectví. Dnes by oslavila dvousté narozeniny.

20. srpna 1813

Je tomu 200 let, co zemřel klavírní a varhanní génius Jan Křtitel Vaňhal (1739–1813). Autor stovek symfonií, smyčcových kvartetů a mší trpěl pocity méněcennosti, možná i duševní chorobou. Kvůli tomu mnoho svých děl zničil navždy. Cítil se ve stínu slavnějších kolegů ze smyčcového kvarteta, které založil: Mazarta, von Dittersdorfa a Haydna.

21. srpna 1968

Kytarista Karel Duba (1929–1968), český průkopník bigbítu v taneční hudbě, vedl populární popovou kapelu Orchestr Karla Duby. 21. srpen 1968 se stal posledním dnem pro jeho orchestr. Po pádu autobusu do propasti při turné po Mongolsku zahynula většina orchestru. Nehodu přežil trumpetista Jiří Jelínek a kontrabasista Karel Wágner.

23. srpna 1933 

Tvůrce moderní architektury Adolf Loos (1870–1933) se zapsal do dějin kultury: vilou Tristana Tzary, horskou vilou Kruner v Payerbachu a také Müllerovou vilou  v Praze nebo Bauerovou vilou v Hrušovanech u Brna. Vila pro Josephine Bakerovou zůstala jen v návrhu, kvůli žárlivému vztahu dvou slavných architektů – Loose a Le Corbusiera k této elektrizující ženě.

27. srpna 1853

Jan Jursa (1853–1938), český učitel a pedagog, autor slabikářů, učebnic češtiny a čítanek, by se dožil 160 let. V roce 1899 vydal s kolegou Adolfem Frumarem český slabikář s kresbami Mikoláše Alše, později pro novou učebnici oslovil malíře Adolfa Kašpara. Z Jursových slabikářů se učily číst celé generace dětí.

29. srpna 1843

Novinář, překladatel, básník a spisovatel Ervín Špindler (1843–1918) se jako starosta zasloužil o rozvoj Roudnice nad Labem, zejména o vybudování železného mostu přes Labe. Jeho současníci ho oceňovali jako vlastence a přesvědčivého řečníka. Jako jeden z mála veřejných činitelů té doby nevyužíval politické funkce k osobnímu obohacení.

30. srpna 1953

Zoologická zahrada Brno, ležící na svazích Mniší hory, dělá návštěvníkům radost již 60 let. Chová 800 zvířat v 210 druzích. Mezi největší úspěchy patří první odchov mláděte medvěda ledního nebo šimpanze. Nově zahrada vybudovala pavilon Tygří skály pro tygry a levharty nebo expozici Beringie pro medvědy kamčatské, rosomáky a sibiřské ptáky.


Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských,...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců....

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769)....

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku...

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat....

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců,...

Září 2015

září 1150 (865 let) Český kníže Vladislav se poprvé setkává s budoucím římským císařem...

Červenec srpen 2015

3. červenec 1945 (70 let) Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa , odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv....

Červen 2015

1. červen 1910 (105 let) V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet . Umělecké nadání zdědil po otci sochaři Emanuelovi Kodetovi. Jeho tvorba byla...

Květen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra...

Duben 2015

1290 (725 let) Narodil se francouzský architekt a stavitel Matyáš z Arrasu . Pracoval v papežských službách...

Březen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv....

Leden únor 2015

- 7985 (10 000 let) Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré. - 3985 (6 000 let) Nejstarší buben je...

Listopad prosinec 2014

1. listopad 1919 (95 let) Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor,...

Leden - prosinec 2014

Historia magistra vitae 9. ledna 1890 (125) V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách se narodil významný...

Září 2014

21. září 1109 (905) Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z  olomoucké  větve dynastie Přemyslovců , byl...

Červenec srpen 2014

11. červenec 1184 př. n. l. Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské...

Květen 2014

květen 1099 V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu ,...

Červen 2014

3. červen 969 Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších...

Duben 2014

Duben 849 Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků . Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo...

Březen 2014

6 000 př. n. l. První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v ...

Leden - únor 2014

17. únor 1650 př. n. l. Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je...

Listopad - prosinec 2013

17. prosinec 1108 Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala...

Říjen 2013

2. října 1373 Císař Karel IV. po dlouhých bojích přesvědčil Wittelsbachy, aby mu dědičně podstoupili Braniborsko . Náhradou dostali hotově...

Září 2013

1. září 2008 Dlouholetý ředitel firmy BataShoeOrganization v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa...

Červenec - sprpen 2013

1. července 1883 První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť...

Červen 2013

1. června 793 Lindisfarne, ostrov v severovýchodní Anglii, spojuje s pevninou úzká cesta průchodná jen při odlivu. Právě tady byl...

Květen 2013

1. května Svátek práce  nebo 1. máj je mezinárodní  dělnický   svátek , který se slaví od...

Duben 2013

1. dubna 1913 Sto let už funguje Jedličkův ústav v Praze jako zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ústav nese...

Březen 2013

3. března 1888 František Langer se narodil v rodině drobného obchodníka. Byl autorem čerpajícím náměty ze života Prahy i její...

Leden - únor 2013

Ach, ty ženy… 1353 a 1393 – dva významné roky v životě Karla IV., protože 2. 2. 1353 zemřela jeho druhá manželka Anna Falcká a 14. 2. 1393...

Červenec - srpen 2011

Slavný knihtiskař 31. 8. 1546 se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína, český humanista, knihtiskař, organizátor literárního života v...

Červen 2011

Attila tvrdě narazil 451 – 20. 6. došlo k bitvě na Katalaunských polích, kde bylo spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů...

Květen 2011

Malíř aktů 1471 – před 540 lety, 21. května, se v Norimberku narodil malíř a grafik Albrecht Dürer. Byl nepochybně mistr...

Duben 2011

Král dobyvatel 1271 − 13. 4. Přemysl Otakar II. podnikl vpád do Uher, protože uherský král Štěpán V. porušil předchozí...

Březen 2011

Z vápna a kamení 966 – je tomu 1 045 let, co Prahu navštívil židovský kupec a cestovatel z Andalusie Ibráhím ibn...
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červenec - srpen 2013

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.