Březen 2014

01.03.2014 | 00:00

6 000 př. n. l.

První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v pálených cihlách drží Mezopotámie okolo roku 3 500 př.n.l.  Cihly byly vysušeny v pecích při teplotě 1000 stupňů Celsia.  Z Roku 640 př.n.l. pocházejí nejstarší krytinové tašky z Héřina chrámu na Olympu v Řecku.

3 500 př. n. l.

Sumerové jako první na světě začali používat obrázkové písmo okolo r. 3 500 př. n. l. Kolem roku. 3 000. př.n.l. národy Peršanů, Asyřanů a Babyloňanů změnily obrázkové písmo na písmo klínové. Přibližně v této době začali Egypťané používat proslulé hieroglyfy.  Roku 1 300 př. n. l. vzniklo z několika set znaků  čínské písmo

200 př. n. l.

Nejstarší obloukové mosty postavili Římané okolo roku 200 př. n. l.

Letos si také připomínáme datum 1158, kdy byla započata nejstarší stavba kamenného obloukového mostu u nás. Jednalo se zároveň o nejstarší most tohoto druhu v Evropě. Most byl pojmenovaný podle manželky českého krále Vladislava II a získal přívlastek Juditin.

25. březen 1189

Syn krále Vladislava II., český kníže z rodu Přemyslovců Bedřich (* okolo 1141/2, † 25. března 1189) vstoupil do našich dějin dokonce dvakrát. Od konce roku 1172 do září 1173 a podruhé koncem června 1178 do 25. března 1189, bohužel, ale jako vladař zodpovědný za čtvrtstoletí státního úpadku.

17. březen 1534

Před 480 lety zemřel jeden z nejvýznamnějších českých šlechticů Vojtěch z Pernštejna a na Pardubicích(4. dubna 1490–17. března1534). Pocházel ze starobylého moravského rodu Pernštejnů a stal se nejvyšším hofmistrem Království českého. Vlastnil rozsáhlá dominia, která úspěšně spravoval a rozšiřoval.

8. březen 1574

Ten den byl Tomáš (Bílek) Albín z Helfenburka zvolen olomouckým biskupem. Byl to syn váženého rožmberského kancléře a sám působil v rožmberských službách. Poté co ovdověl, vstoupil vysokoškolsky vzdělaný Albín do duchovního stavu a dosáhl vysokých církevních hodností. Biskupem byl pouze jeden rok, traduje se, že byl otráven.

3. březen 1584

Víte, kdo se zasloužil o stavbu rozlohou největšího českého rybníku Rožmberk? Byl jím jeden z nejznámějších českých rybníkářů Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Krčín byl nástupcem Štěpánka Netolického, který již před Krčínem zamýšlel založení rybníka v těchto místech. Rožmberk je chloubou umění stavy rybníků v českých zemích.

7. březen 1724

Uplynulo již 290 let od narození Josefa Bendy (7.března1724, Benátky nad Jizerou22.února1804, Berlin), českého houslisty a skladatele v pruské dvorské kapele. Z jeho tvorby je známá houslová sonáta (ve StaatsbibliothekzuBerlinPreussischerKulturbesitz) a 12 capriccií pro sólové housle.

11. březen 1804

Carl Hardtmuth(11. březen 1804 - 19. září 1881) byl podnikatel, politik a hlavně ředitel firmy Koh-i-noor, slavné továrny psacích a výtvarných potřeb. Firmu založil jeho otec a roku 1848 Carl přesunul firmu z Vídně do Českých Budějovic díky dostupnosti surovin a lepšímu dopravnímu spojení. Název Koh-i-Noor je odvozen od názvu diamantu.

4. březen 1849

Císařem Františkem Josefem I. byla v Olomouci vydaná tzv. Březnová čiStadionova ústava. Tuto oktrojovanou („vnucenou“) ústavu, vypracovali ministerský předseda Felix Schwarzenberg a ministr vnitra Franz Seraph von Stadion, podle kterého byla pojmenována. Nikdy nenabyla účinnosti a 31. 12. 1851 byla zrušena.

9. březen 1849

Třebechovickýrodák, rolník, povozník, ale takélidový řezbářJosef Probošt (9. března 1849 – 20. března 1926), zahájil práce na světoznámém Třebechovickém betlému roku 1882. Spolu s J. Sedláčkem jej dokončili po první světové válcea v roce 1999 byl betlém prohlášen Národní kulturní památkou.

18. březen 1854

Tohoto roku by se dožila 160 let MUDr.Bohuslava Kecková(18. března1854, Bukol17. října1911Kostomlaty nad Labem). Naše historicky první českálékařkapůsobila zejména ve Švýcarsku, protože v bývalé monarchii nebylo ženám umožněno provozovat lékařskou praxi ani studovat medicínu. Později Kecková působila jako lékařka na Balkáně.

7. březen 1864

V březnu si připomínáme 150 výročí, kdy se na Pardubicku narodil známý lékař a vlastivědný pracovník MUDr. Adolf Hrstka (7. března1864, Klešice19. května1931, Moravská Ostrava). Hrstka se především zapsal do historie města Štramberku, když se podílel na záchraně pozůstatků štramberského hradua na vzniku štramberské jednoty Sokol.

1. březen 1869

Dnešní UniCredit Bank ČR, které se říkalo UniCredit, byla 4. listopadu 1868 založena pod názvem Živnostenská banka pro Čechy a Moravu. Svou činnost zahájila v pronajatých prostorech nárožního domu ulice Na Příkopech a Panské1. března 1869. Před válkou měla 1068 zaměstnanců a 11 poboček.

30. březen 1869

V Humpolci se narodil Aleš Hrdlička (30. března 1869 – 5. září 1943) světoznámý americký antropolog a lékař českého původu. Přestože většinu svého života strávil v zahraničí, především v USA, byl vždy vlastencem a podporoval za všech okolností svou vlast a také české emigranty v USA. Zemřel ve Washingtonu na infarkt.

22. březen 1874

Letos v březnu by oslavil 140 narozeniny Bohumil Kučera (22. března 1874 – 16. dubna 1921). Byl to první český jaderný fyzik a profesor experimentální fyziky. Ačkoli se nedožil vysokého věku (zemřel ve 47 letech) byl nepochybně jeden z nejtalentovanějších českých fyziků, k jehož žákům patřil i nositel Nobelovy ceny za chemii Jaroslav Heyrovský.

14. březen 1884

Před 130 lety se narodil divadelní režisér Karel Dostal (14. března 1884 – 1. března 1966) Tak jako byla jeho sestra Leopolda Dostalová (první představitelka matky v Čapkově dramatu Matka) jedním z hlavních hereckých pilířů činohry Národního divadla, byl Dostal takovým pilířem mezi režiséry. Kromě režírování byl i hercem.

20. březen 1899

Narodil se zakladatel kosmického práva JUDr.Vladimír Mandl 1899 – 1941) Jako první člověk na světě si uvědomil, že kosmický prostor není jenom prodloužením vzdušného prostoru nad jednotlivými státy, a že státy a ani nikdo jiný nebudou tento prostor ani kosmická tělesa v něm se nacházející výhradně či soukromě vlastnit.

24. březen 1899

115 let uplynulo od narození kapelníka, herce a zpěváka Rudolfa Antonína Dvorského, známého pod jménem R. A. Dvorský (24. března 1899 – 2. srpna 1966) Založil vlastní orchestr Melody Boys, který měl široký záběr, protože většina jeho členů ovládala několik hudebních nástrojů. Orchestr také nahrával filmovou hudbu.

25. březen 1929

Rodák z Počátků Václav Jebavý, český básník a spisovatel, psal pod jménem

Otokar Březina(1868 – 1929). Proslul bohatostí jazyka, obrazovou fantazií, patosem i kosmickým vizionářstvím. Jen Jára Cimrman namítal, že jako básník symbolista si mohl vybrat svůj pseudonym trochu šťastněji.

9. březen 1934

V letošním roce uplyne 80 let od narození prvního člověka, který vzlétl do vesmíru, Jurije Gagarina (9. března 1934 – 27. března 1968). Gagarin odstartoval svůj vesmírný výlet 12. dubna 1961, naši planetu obletěl a po 108 minutách přistál zpět na zem. K dalšímu kosmickému letu se během svého krátkého života již nedostal.

18. březen 1939

Obchodní dům Bílá labuť v centru Prahy v ulici Na Poříčí se otevřel svým zákazníkům 18. března 1939, tři dny po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Supermoderní stavba, ze skla a betonu byla později zapsána do seznamu UNESCO. Škoda jen, že její současné využití neodpovídá také jejímu významu.

9. březen 1959

Panenka Barbie, vyráběná v poměru cca 1:6,spatřila světlo světa 9. Března na americkém veletrhu hraček, kde ji představila společnost Mattel. Autorkou je Ruth Handlerová, která panenku původně vyrobila pro svou dceru Barbarru. Nejprodávanější se stala „Ultra HairBarbie“ z roku 1992.

5. březen 1969

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze byla založená v roce 1969. Zaměřuje se na rozvíjení občanské a šlechtické genealogie, heraldiky i dalších pomocných věd historických. Členům pomáhá při získávání teoretických znalostí v oblasti rodopisného bádání a následném uplatňování.

27. březen 1979

Před 35 lety zemřel hudební skladatel a kapelník Sláva Emanuel Nováček, vlastním jménem Blahoslav Emanuel Nováček, (2. leden 1911 – 27. března 1979) Byl autorem hudby k mnoha filmům např. Kristián nebo Dívka v modrém. Také složil známou píseň Slunečnice do filmu Hotel Modrá hvězda, kterou nazpívala Inka Zemánková.

21. březen 1969

Konflikty v době okupace se často přelévaly do sportovního soutěžení. V hokeji mělo Československo větší šanci prosadit se, než v přímém konfliktu s mocnějším soupeřem. Po dvou výhrách Československa na mistrovství světa v hokeji ve Stockholmu v roce 1969 nad hokejisty ze Sovětského svazuse rozpoutala vlna masového nadšení a demonstrací.

3. březen 1994

Tento den si připomínáme smutné výročí úmrtí slavného českého písničkáře, básníka, novináře, glosátora a grafika Karla Kryla (12. dubna 1944 – 3. března 1994). Karel Kryl byl znám pro své nekompromisní komentování politického dění ve společnosti a byl to jeden z nejvýznamnějších představitelů protestsongu u nás.

25. březen 1999

Na 25. března připadá svátek Dne nenarozených dětí. Toto datum bylo symbolicky zvoleno jako den Zvěstování Panny Marie, přesně 9 měsíců před Narozením Páně, tedy před 25. prosincem. První země, která tento svátek začala uznávat, byl v roce 1999 Salvator. Svátek má připomínat právo na život každého člověka, které začíná okamžikem početí.


Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských,...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců....

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769)....

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku...

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat....

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců,...

Září 2015

září 1150 (865 let) Český kníže Vladislav se poprvé setkává s budoucím římským císařem...

Červenec srpen 2015

3. červenec 1945 (70 let) Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa , odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv....

Červen 2015

1. červen 1910 (105 let) V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet . Umělecké nadání zdědil po otci sochaři Emanuelovi Kodetovi. Jeho tvorba byla...

Květen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra...

Duben 2015

1290 (725 let) Narodil se francouzský architekt a stavitel Matyáš z Arrasu . Pracoval v papežských službách...

Březen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv....

Leden únor 2015

- 7985 (10 000 let) Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré. - 3985 (6 000 let) Nejstarší buben je...

Listopad prosinec 2014

1. listopad 1919 (95 let) Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor,...

Leden - prosinec 2014

Historia magistra vitae 9. ledna 1890 (125) V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách se narodil významný...

Září 2014

21. září 1109 (905) Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z  olomoucké  větve dynastie Přemyslovců , byl...

Červenec srpen 2014

11. červenec 1184 př. n. l. Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské...

Květen 2014

květen 1099 V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu ,...

Červen 2014

3. červen 969 Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších...

Duben 2014

Duben 849 Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků . Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo...

Březen 2014

6 000 př. n. l. První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v ...

Leden - únor 2014

17. únor 1650 př. n. l. Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je...

Listopad - prosinec 2013

17. prosinec 1108 Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala...

Říjen 2013

2. října 1373 Císař Karel IV. po dlouhých bojích přesvědčil Wittelsbachy, aby mu dědičně podstoupili Braniborsko . Náhradou dostali hotově...

Září 2013

1. září 2008 Dlouholetý ředitel firmy BataShoeOrganization v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa...

Červenec - sprpen 2013

1. července 1883 První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť...

Červen 2013

1. června 793 Lindisfarne, ostrov v severovýchodní Anglii, spojuje s pevninou úzká cesta průchodná jen při odlivu. Právě tady byl...

Květen 2013

1. května Svátek práce  nebo 1. máj je mezinárodní  dělnický   svátek , který se slaví od...

Duben 2013

1. dubna 1913 Sto let už funguje Jedličkův ústav v Praze jako zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ústav nese...

Březen 2013

3. března 1888 František Langer se narodil v rodině drobného obchodníka. Byl autorem čerpajícím náměty ze života Prahy i její...

Leden - únor 2013

Ach, ty ženy… 1353 a 1393 – dva významné roky v životě Karla IV., protože 2. 2. 1353 zemřela jeho druhá manželka Anna Falcká a 14. 2. 1393...

Červenec - srpen 2011

Slavný knihtiskař 31. 8. 1546 se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína, český humanista, knihtiskař, organizátor literárního života v...

Červen 2011

Attila tvrdě narazil 451 – 20. 6. došlo k bitvě na Katalaunských polích, kde bylo spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů...

Květen 2011

Malíř aktů 1471 – před 540 lety, 21. května, se v Norimberku narodil malíř a grafik Albrecht Dürer. Byl nepochybně mistr...

Duben 2011

Král dobyvatel 1271 − 13. 4. Přemysl Otakar II. podnikl vpád do Uher, protože uherský král Štěpán V. porušil předchozí...

Březen 2011

Z vápna a kamení 966 – je tomu 1 045 let, co Prahu navštívil židovský kupec a cestovatel z Andalusie Ibráhím ibn...
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku březen 2014

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.