Duben 2014

04.04.2014 | 00:00

Duben 849

Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků. Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo při ní poraženo vojsko prvního východofranského panovníka Ludvíka Němce. Tato bitva pro něj znamenala obrovskou porážku. Po této bitvě se moci chopil Rastislav, druhý velkomoravský kníže z rodu Mojmírovců. 

3. duben – 1. květen 1254

V tomto období byl uzavřen mír mezi Přemyslem II. a Bélou IV. Béla IV. se snažil získat babenberské země vojensky i sňatkovou politikou. Díky mírové dohodě bylo dědictví babenberské rozděleno. Béla IV. se zřekl Rakous a ponechal si Štýrsko. I když to vypadalo na konečný mír, nový konflikt vyprovokoval Bélův syn Štěpán.

18. duben 1389

Židé v Praze během své historie trpěli mnohými pogromy, tedy rasovými nepokoji zaměřenými na Židy. V roce 1939 je doložen největší pogrom na pražské židovské ghetto, jehož záminkou bylo údajně znesvěcení hostie při pouliční šarvátce. Docházelo k násilí, ničení, loupení a mučení, během pogromu zemřelo na 3 000 Židů.

25. duben 1459

Jiří z Poděbradsi jako velký diplomat získal přízeň saského vévody Fridricha III., a proto mu před 555 lety císař Fridrich III. udělil saská léna na českém území. Fridrich a Vilém, saští vévodové, se vzdávají nároků na Most, Duchcov a některá léna České koruny.

Duben 1489

Johann Widmann, rodák z Chebu, matematik a vydavatel první tištění německé početnice, se v roce 1489 zasloužil o objev aritmetických znaků + a –. Tyto znaky se používaly k označení přebytku a nedostatku. Původně (v Evropě na počátku 15. století) se obecně místo těchto znaků používaly symboly p a m.

19. duben 1529

V roce 1529 na zasedání říšského sněmu ve Špýru předložili vyznavači Lutherových zásad protest proti zákazu Lutherova učení a prohlášení Luthera kacířem. Tím fakticky vzniká protestantské hnutí. Luther se také nikdy netajil tím, že se seznámil s Husovým dílem, a otevřeně se pak přiznal i k tomu, že s Husem sympatizuje.

11. duben 1549

Jiří Melantrich z Aventina dokončil tisk prvního vydání české Bible, později známé jako Bible Melantrichova čiMelantriška. Bible, zejména jednalo-li se o kompletní vydání v českém překladu z latiny, byla po celé 16. století velmi výhodným zbožím. Její tisk značně zvyšoval tiskařovu prestiž, což si Melantrich plně uvědomoval.

23. duben 1619

V dubnu roku 1619 podniklo české vojsko vedené Matyášem Thurnem tažení na Moravu a zmocnilo se jihozápadní Moravy včetně Jihlavy a Znojma. Zde se k němu připojila část moravské stavovské reprezentace a s ní postupoval k Brnu. Thurn pak pokračoval dále na jih, snažil se dobýt Vídeň, ale neúspěšně.

Duben 1639

V roce 1639 poprvé přichází do Čech velké švédské vojsko vedené švédským generálem a vojevůdcem ve třicetileté válce Johanem Bannerem. Ten se společně se svým vojskem usadil v severní části Čech v okolí Litoměřic. Přestože bylo vydáno písemné prohlášení o zákazu rabování, postupně docházelo k systematickému plenění.

25. duben 1719

Poprvé vyšel román Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoea, námořníka z Yorku (The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York), kniha anglického autora Daniela Defoea. Jako základ příběhu sloužilo Defoeovi vyprávění o skotském námořníkovi Alexandru Selkirkovi.

10. duben 1749

Připomínáme si výročí narození významného představitele medicíny, anatoma, fyziologa a očního lékaře Jiřího Prochásky. Ačkoli to není všeobecně známé, Procháska zavedl do anatomie injekční stříkačku. Věhlas si zaslouží i pro svou racionálně vyloženou fyziologii nervového systému. Jako oční lékař operoval také šedé zákaly.

1. duben 1779

Mnoho měst, zámků, hradů a dalších objektů v minulosti postihovaly požáry. Výjimku netvoří ani moravské město Krnov. Aprílový požár způsobila ve městě přesně před 235 lety pruská vojska. Požár byl rozsáhlý, shořelo při něm téměř celé město a bylo zničeno několik cenných objektů, a tak následně docházelo k přestavbám.

6. duben 1849

Zemřel jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců Jan Svatopluk Presl (4. září 1791, Praha – 6. dubna 1849, tamtéž). Spoluzakládal českou a odvozeně i slovenskou odbornou terminologii mnoha vědních oborů, zejména v mineralogii, chemii, zoologii a botanice.Zavedl také dvouslovné pojmenovávání anorganických sloučenin.

12. duben 1854

Víte, kde bychom hledali první horskou železnici na světě? U našich sousedů v Rakousku mezi Dolními Rakousky a Štýrskem. Letos slavíme 160 let od doby, kdy na této železnici projel první vlak. V České republice máme hned několik semmeringů, železničních tratí překonávajících horské terény.

18. duben 1869

Roku 1869 došlo díky rozdělení Polytechnického ústavu ke vzniku dvou škol – Českého a Německého polytechnického ústavu Království českého. Tím zanikla krátká historie dvojjazyčné polytechniky v našem hlavním městě. Dnes nese tato škola název České vysoké učení technické, známé díky zkratce ČVUT.

25. duben 1874

Narodil se Guglielmo Marconi (25. dubna 1874, Griffona u Boloně – 20. července 1937, Řím), italský fyzik a vynálezce. Marconi je považován za autora bezdrátového telegrafu, ve skutečnosti si ale stejný vynález patentoval o několik let dříve Nikola Tesla. Pro papeže Pia XI. vybudoval Radio Vatikán (provoz zahájilo v roce 1931).

6. duben 1899

Narodil se český spisovatel, básník a dramatik Josef Toman (6. dubna 1899, Praha – 27. ledna 1977, Praha). Podílel se na činnosti Československé filmové společnosti a Klubu moderních spisovatelů Kámen. Byly vytvořeny filmové, divadelní i rozhlasové podoby několika jeho děl, z nichž nejslavnější je film Řeka čaruje z roku 1945.

15. duben 1899

Narodil se mladší bratr Ference Futuristy, herec, režisér, hudební skladatel a hudebník Eman Fiala (15. dubna 1899, Praha – 24. června 1970, Praha).

Jeho největší filmovou rolí byl fotbalový fanda Eman Habásko v komedii Muži v offsidu (1931), kde mu hrál jeho otce neopakovatelným způsobem Jindřich Plachta.

3.–5. duben 1904

Před 110 lety se konal v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha První český hudební festival. Vystoupili na něm kromě jiných umělců František Ondříček, České kvarteto, Česká filharmonie s dirigentem Oskarem Nedbalem. Protektorem festivalu byl zvolen nejvyšší maršálek Království českého Jiří kníže z Lobkowicz.

6. duben 1904

Před 110 lety se narodil významný režisér a divadelní teoretik Jiří Frejka (6. dubna 1904, Outěchovice u Pelhřimova – 27. října 1952, Praha). Po roce 1948 byl často kritizován, protože jeho umění prý nebylo dost socialistické. V noci z 16. na 17. října 1952 se Frejka těžce postřelil ve své karlínské ředitelně a po deseti dnech zemřel.

8. duben 1914

100 let si připomínáme od smrti známého českého spisovatele, novináře, rodáka z pražského SmíchovaJakuba Arbesa (12. června 1840 – 8. dubna 1914). Za své protivládní zaměření byl odsouzen k vězení v České Lípě. Arbes patřil ke kritikům tehdejší společnosti.

8. duben 1934

Narodila se herečka Karolina Slunéčková, vlastním jménem Olga Sluničková (8. dubna 1934, Kladno – 11. června 1983, Praha), manželka herce Rudolfa Vodrážky. Vyznačovala se obrovskou energií, značnou osobitostí, velkým charismatem a také temperamentem. Zemřela předčasně ve věku 49 let na rakovinu plic.

4. duben 1944

Před 70 lety zemřel český skladatel a sběratel lidových písní Karel Weis (13. února 1862 – 4. dubna 1944). Již od útlého mládí se Karel Weis začal projevovat jako velký hudební talent, a ačkoli nepocházel z majetné rodiny, přesto ho poslali na studia na Pražskou konzervatoř, aby zde mohl rozvíjet své hudební nadání.

12. duben 1944

Zemřel profesor ThDr. Alois Musil – mezi Araby používal jméno Músa ar Rueili (30. června 1868, Rychtářov u Vyškova – 12. dubna 1944, Otryby u Českého Šternberka), moravský katolický kněz, orientalista, biblista, cestovatel, etnograf a spisovatel. Je považován za jednoho z největších orientalistů a arabistů přelomu 19. a 20. století.

21.–24. duben 1954

V dubnu 1954 byl československý prezident Gustáv Husák odsouzen za velezradu k doživotnímu trestu odnětí svobody. Došlo k tomu na základě vykonstruovaného obvinění. Husák ale nakonec trestu smrti unikl a o 15 let později, tedy roku 1969, se dostal do čela KSČ, z funkce generálního tajemníka byl tehdy sesazen Alexander Dubček.

24. duben 1949

Vznikla Pionýrská organizace Junáka, která byla vyhlášena na slučovací konferenci v dubnu 1949, kdy vznikl Československý svaz mládeže (ČSM, později SSM). Proto byl 24. duben (zcela oficiálně až do roku 1989) připomínán jako Den čs. pionýrů. Stejné datum se váže i ke světovému patronu skautů – svátku sv. Jiří.

4. duben 1969

Na protest proti okupaci Československa a normalizační politice se v Jihlavě upálil dělník a komunista Evžen Plocek (29. října 1929, Jihlava – 9. dubna 1969, Jihlava). Jeho čin ale nebyl tak znám jako Palachův a není tolik připomínán. Je nositelem Čestné medaile T. G. Masaryka a mnoha dalších vyznamenání in memoriam.                          

7. duben 1999

Před 15 lety utržila česká poezie velkou ztrátu, začátkem dubna zemřel český básník a esejistaIvan Diviš, jeden z nejvýraznějších českých autorů 2. poloviny 20. století. Patřil ke generaci básníků, která začala psát v době protektorátu. Jeho dílo je kritické, často až vulgární.


Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských,...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců....

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769)....

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku...

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat....

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců,...

Září 2015

září 1150 (865 let) Český kníže Vladislav se poprvé setkává s budoucím římským císařem...

Červenec srpen 2015

3. červenec 1945 (70 let) Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa , odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv....

Červen 2015

1. červen 1910 (105 let) V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet . Umělecké nadání zdědil po otci sochaři Emanuelovi Kodetovi. Jeho tvorba byla...

Květen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra...

Duben 2015

1290 (725 let) Narodil se francouzský architekt a stavitel Matyáš z Arrasu . Pracoval v papežských službách...

Březen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv....

Leden únor 2015

- 7985 (10 000 let) Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré. - 3985 (6 000 let) Nejstarší buben je...

Listopad prosinec 2014

1. listopad 1919 (95 let) Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor,...

Leden - prosinec 2014

Historia magistra vitae 9. ledna 1890 (125) V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách se narodil významný...

Září 2014

21. září 1109 (905) Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z  olomoucké  větve dynastie Přemyslovců , byl...

Červenec srpen 2014

11. červenec 1184 př. n. l. Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské...

Květen 2014

květen 1099 V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu ,...

Červen 2014

3. červen 969 Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších...

Duben 2014

Duben 849 Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků . Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo...

Březen 2014

6 000 př. n. l. První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v ...

Leden - únor 2014

17. únor 1650 př. n. l. Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je...

Listopad - prosinec 2013

17. prosinec 1108 Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala...

Říjen 2013

2. října 1373 Císař Karel IV. po dlouhých bojích přesvědčil Wittelsbachy, aby mu dědičně podstoupili Braniborsko . Náhradou dostali hotově...

Září 2013

1. září 2008 Dlouholetý ředitel firmy BataShoeOrganization v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa...

Červenec - sprpen 2013

1. července 1883 První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť...

Červen 2013

1. června 793 Lindisfarne, ostrov v severovýchodní Anglii, spojuje s pevninou úzká cesta průchodná jen při odlivu. Právě tady byl...

Květen 2013

1. května Svátek práce  nebo 1. máj je mezinárodní  dělnický   svátek , který se slaví od...

Duben 2013

1. dubna 1913 Sto let už funguje Jedličkův ústav v Praze jako zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ústav nese...

Březen 2013

3. března 1888 František Langer se narodil v rodině drobného obchodníka. Byl autorem čerpajícím náměty ze života Prahy i její...

Leden - únor 2013

Ach, ty ženy… 1353 a 1393 – dva významné roky v životě Karla IV., protože 2. 2. 1353 zemřela jeho druhá manželka Anna Falcká a 14. 2. 1393...

Červenec - srpen 2011

Slavný knihtiskař 31. 8. 1546 se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína, český humanista, knihtiskař, organizátor literárního života v...

Červen 2011

Attila tvrdě narazil 451 – 20. 6. došlo k bitvě na Katalaunských polích, kde bylo spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů...

Květen 2011

Malíř aktů 1471 – před 540 lety, 21. května, se v Norimberku narodil malíř a grafik Albrecht Dürer. Byl nepochybně mistr...

Duben 2011

Král dobyvatel 1271 − 13. 4. Přemysl Otakar II. podnikl vpád do Uher, protože uherský král Štěpán V. porušil předchozí...

Březen 2011

Z vápna a kamení 966 – je tomu 1 045 let, co Prahu navštívil židovský kupec a cestovatel z Andalusie Ibráhím ibn...
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.