Listopad prosinec 2014

20.10.2014 | 00:00

1. listopad 1919 (95 let)

Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor, ztvárnil desítky velkých rolí v Národním divadle, z nichž nejvýznamnější jsou Hamlet a Tomáš Becket. Za komunistického režimu byl za své křesťanské přesvědčení omezován v herecké i pedagogické práci.

1. listopad 1974 (40 let)

Zemřel František Muzika, malíř, knižní grafik a scénický výtvarník. Studoval na akademiích v Praze a i v Paříži. Byl členem Devětsilu, SVU Mánes a Nové skupiny. Působil jako umělecký ředitel nakladatelství Aventinum a redaktor časopisu Musaion. Byl též významným scénografem a vedl oddělení užité grafiky na VŠUP v Praze.

1. listopad 1784 (230 let)

V Jizerním Vtelně se narodil František Vetešník, kněz, národní buditel, spisovatel, autor básní a povídek a překladatel. Na kněze byl vysvěcen v roce 1808. Působil v Mcelích, Dolním Bousově, Markvarticích a v roce 1838 byl ustanoven děkanem v Sobotce, kde 19. ledna 1850 zemřel.

2. listopad 1924 (90 let)

Narodil se Rudolf Battěk, filozof, sociolog a politik, člen českého disentu. Během Pražského jara byl poslancem České národní rady, za normalizace byl pronásledován a odstaven z politických funkcí. V roce 1989 se do politiky vrátil jako člen ČSSD a předseda Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

2. listopad 1904 (110 let)

Československý voják a velitel výsadku Destroyer Karel Tichý se narodil v Táboře, po ukončení vojenské služby pracoval jako účetní v Praze a poté jako cvičitel Sokola v Polsku. V roce 1937 odjel do Francie, kde pracoval v obchodě s kávou a poté jako účetní v bance v Paříži. Po napadení Francie se účastnil bojů v řadách československé zahraniční armády.

2. listopad 1914 (100 let)

Josef Valčík, voják a příslušník výsadkové skupiny Silver A, se narodil ve Smolině u Valašských Klobouk. Během okupace Československa spolupracoval se členy výsadku Anthropoid Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, s nimiž provedl atentát na Heydricha. V roce 2002 byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka.

2. listopad 1944 (70 let)

Drahomír Vaňura, československý voják a příslušník výsadku Manganese, v roce 1939 utekl do exilu do Francie, kde byl zařazen k telegrafnímu praporu. Absolvoval vojenský výcvik a roku 1944 se přesunul do Itálie. Poté byl vysazen na Slovensku a dostal se do štábu pro přípravu SNP. 2. listopadu 1944 byl poblíž obce Bahníky zastřelen příslušníky německých jednotek.

2. listopad

Na 2. listopad připadá Památka všech zesnulých, lidově Dušičky. V tento den lidé vzpomínají na své blízké, kteří nejsou mezi námi. Památka zesnulých se slaví od 10. století, kdy bylo zvykem v tento den navštívit hřbitov, na rodinném hrobě rozsvítit svíčku a položit na něj květinu. Tento zvyk vyjadřuje symbol víry a věčného života.

4. listopad 1419 (595 let)

Tento den došlo k boji u Živohoště. Katoličtí šlechtici pod vedením Petra Konopišťského ze Šternberka napadli husitské poutníky ze Sezimova Ústí. Většina z nich byla zabita. Posily západočeských husitů přinutily Petra ze Šternberka se zajatci ustoupit ke Kutné Hoře. Zde byli svrženi do šachty zvané Tábor.

4. listopad 1619 (395 let)

Fridrich Falcký po zjevném váhání přijal nabídku české koruny a byl korunován českým králem. V té době byli tři kandidáti na český trůn: Karel Emanuel Savojský, Jan Jiří Saský a Fridrich Falcký. Pro Fridricha mluvilo to, že byl členem jednoho z nejvýznamnějších rodů a vládcem historicky velmi významného území v říši.

4. listopad 1894 (120 let)

Připomeňme si výročí narození herce a divadelního režiséra Františka Šlégra. Byl přijat do sboru operetního divadla Deklarace. Prošel řadou kočovných divadelních společností. Měl angažmá v městských divadlech v Kladně a Plzni, krátce hostoval také v pražském Národním divadle. Za svůj život ztvárnil řadu filmových i divadelních rolí.

4. listopad 1919 (95 let)

Začátkem listopadu 1919 se narodil JUDr. Vlastislav Chalupa, který byl agentem Státní bezpečnosti a jedním z nejvýkonnějších československých udavačů. Odhaduje se, že má na svědomí až několik set případů udání. Vystupoval pod krycími jmény major Král, dr. Sladký, dr. Černý. Pod jménem Maison emigroval do Francie a pak do USA.

5. listopad 1949 (65 let)

Ve vazební věznici v Praze na Pankráci bylo oběšeno šest nestraníků, představitelů odbojových skupin, kteří byli obviněni z údajného květnového protikomunistického povstání v roce 1949. Jednalo se o první masovou justiční vraždu v totalitním komunistickém režimu, která byla předzvěstí procesu se skupinou Milady Horákové.

5. listopad 1924 (90 let)

Hokejovým fanouškům by nemělo ujít výročí narození hokejisty Karla Stibora. Československo reprezentoval na 14. mistrovství světa v roce 1947 v Praze, kde tým získal zlatou medaili. Hrál i na V. zimních olympijských hrách 1948 ve Švýcarsku. Zemřel při leteckém neštěstí nad kanálem La Manche v roce 1948 při cestě z Paříže do Londýna.

6. listopad 1869 (145 let)

Toho dne byl otevřen provoz na železniční trati České Budějovice – České Velenice. Železniční trať České Budějovice – Gmünd NÖ je jednokolejná celostátní trať, která vede z Českých Budějovic přes České Velenice do stanice Gmünd NÖ v Rakousku. V letech 2006–2010 probíhala elektrizace této železniční trati.

6. listopad 2009 (5 let)

Před pěti lety zemřel Otomar Krejča (23. 11. 1921 – 6. 11. 2009), český herec a divadelní režisér a zakladatel slavného Divadla za branou. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa podepsal petici 2000 slov. V reakci na to byl v roce 1970 vyloučen z KSČ, Divadlo za branou bylo o dva roky později zrušeno.

7. listopad 1619 (395 let)

Tři dny po korunovaci Fridricha Falckého byla korunována jeho manželka Alžběta. Pro české protestantské stavy představovala nová královna příslib anglické pomoci, kterou ovšem Jakub I. svému zeti nikdy neposkytl. Stejně jako její manžel Fridrich Falcký vešel ve známost jako „Zimní král“, tak z Alžběty se stala „Zimní královna“.

7. listopad 1739 (275 let)

Tohoto dne nastala veliká a dlouhá zima, alespoň to tvrdí Veleslavínův Kalendář historický. Kruté mrazy toho roku prý trvaly až do Velikonoc. Následkem neúprosné zimy zahynulo kvůli nedostatku píce v Čechách přes 112 000 kusů dobytka. Naštěstí si díky oteplování už o takových zimách můžeme nechat jenom zdát.

7. listopad 1944 (70 let)

Ve Stockholmu zemřela Hana Kučerová-Záveská, česká architektka a návrhářka nábytku. Provdala se za Dr. Vladimíra Kučeru, československého velvyslance ve Švédsku. Ve Stockholmu žila od roku 1937 až do své smrti. Její nábytek pro Barrandovské terasy z roku 1929 byl později řadu let vyráběn sériově.

7. listopad 1989 (25 let)

V Brně zemřel Jan Skácel, český spisovatel, básník, prozaik a autor poezie pro děti, který se narodil 7. února 1922 ve Vnorovech. V roce 1963 se stal šéfredaktorem kulturní revue Host do domu a Revue otevřené kultury. Jeho dílo bylo oceňované především v zahraničí, roku 1989 obdržel Petrarkovu cenu a cenu Vilenica 89.

8. listopad 1839 (175 let)

Toho dne otevřel Jan Evangelista Purkyně, český fyziolog, anatom, biolog, básník a filozof, první samostatný fyziologický ústav, který se svou ojedinělostí stal vzorem pro ostatní evropské univerzity. Svým příspěvkem o živočišných tkáních složených z buněk s jádry se stal jedním ze spoluzakladatelů cytologie.

8. listopad 1854 (160 let)

Ve Vídni zemřel švýcarský architekt Petr Nobile. Působil ve Vídni, kde se stal vůdčím představitelem pozdního klasicismu a raného historismu. Vrcholem jeho kariéry bylo místo ředitele architektury na Vídeňské akademii výtvarného umění. V letech 1838–1848 se podílel na návrhu novogotické přestavby Staroměstské radnice v Praze.

9. listopad 1849 (165 let)

Narodil se Antonín Kosina, český učitel, básník a spisovatel. Za svůj život napsal řadu básnických sbírek a dalších knih pro mládež. Své básně publikoval v náboženském časopise Blahověst a v milostném časopise Hradečan. Přispěl také do almanachu Kytice. Jeho tvorba je určena zejména pro děti a mládež.

9. listopad 1884 (130 let)

V Praze se konal pohřeb zakladatele Sokola Miroslava Tyrše. Pohřební průvod vedl z tělocvičny v Sokolské ulici směrem na Olšanské hřbitovy. Tyrš zemřel za nejasných okolností v srpnu roku 1884 v tyrolských Alpách, odkud byly jeho ostatky dopraveny do Čech. Tyrš byl uložen do hrobky svého tchána a spolupracovníka Jindřicha Fügnera.

10. listopad 1919 (95 let)

V Plzni se narodila česká malířka Alena Koenigsmarková. Nejdříve malovala porcelán, později se soustředila na malbu portrétů, květin a přírodních motivů. Koenigsmarková se inspirovala školou nového realismu a také novomanýrismem. Za svůj život uspořádala nespočet výstav. Zemřela 2. listopadu 2010 ve věku 91 let.

10. listopad 1944 (70 let)

V Nízkých Tatrách zemřel český novinář a komunistický politik Jan Šverma. Roku 1921 se stal zakládajícím členem KSČ. Patřil mezi mladé komunisty, kteří zcela přijímali myšlenku Kominterny o nutnosti tzv. bolševizace komunistických stran. V letech 1936–1938 se Šverma podílel na politice KSČ jako šéfredaktor Rudého práva.

11. listopad 1549 (465 let)

Broumově propukl silný požár, během kterého kompletně vyhořel i místní zámek. Nové město získalo nejdříve renesanční, později barokní podobu. Došlo také k přebudování městského opevnění, které je i nadále částečně zachované. Po požáru začala znovu prosperovat městská řemeslná výroba a obchod.

11. listopad 1734 (280 let)

V Rychnově nad Kněžnou se narodil český historik, filolog a národní buditel František Martin Pelcl. Stěžejním dílem Pelclovy historické práce byla však Nová kronika česká z let 1791–1795. V lednu 1793 byl za svou vlasteneckou aktivitu jmenován prvním profesorem nově zřízené katedry české řeči a literatury na pražské univerzitě.

12. prosinec 1419 (595 let)

V tento den se odehrála bitva poblíž tvrze Nekmíř nedaleko od Plzně. Při této bitvě porazil Jan Žižka z Trocnova a jeho nepočetný husitský oddíl výrazně silnější vojsko pod vedením Bohuslava ze Švamberka. Během této bitvy byla poprvé za husitské války použita vozová hradba, která chránila bojovníky proti nepřátelské palbě.

12. listopad 1989 (25 let)

V bazilice sv. Petra v Římě byla za přítomnosti téměř 10 000 poutníků z tehdy ještě komunistického Československa slavnostně svatořečena Anežka Česká, řeholnice a „matka chudých“. Anežka se narodila kolem roku 1211 jako dcera krále Přemysla Otakara I. V Praze založila klášter klarisek, kde pečovala o chudé. Zemřela 2. března 1282.

13. listopad 1509 (505 let)

Ve středu po svátku sv. Martina, okolo jedné hodiny v noci, došlo k požáru v Hradci Králové, během něhož shořelo přibližně čtyřicet domů, fara a škola. Částečně vyhořel i kostel sv. Ducha, jeho jedna věž i se zvony. Požár prý zavinila děvečka, která v noci v kostele cosi hledala a při tom z neopatrnosti zapálila lněnou koudel.

14. listopad 1944 (70 let)

V Praze byla Andrejem Vlasovem, bývalým generálem Rudé armády, založena Ruská osvobozenecká armáda (ROA). ROA byla skupina převážně ruských jednotek podřízených vrchnímu velitelství německé nacistické armády během druhé světové války. Mezi dobrovolníky byli sovětští váleční zajatci a ruští emigranti.

15. listopad 1749 (265 let)

Na zámku v Hošticích u Volyně se narodil Václav Leopold Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan, 23. pražský arcibiskup. Roku 1779 se stal kanovníkem kapituly u sv. Víta v Praze. V roce 1814 byl císařem jmenován pražským arcibiskupem. Zemřel dne 14. června 1830, pochován byl v arcibiskupské kapli v katedrále sv. Víta.

16.–17. listopad 1939 (75 let)

V noci nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. Němečtí pořádkoví policisté společně s jednotkami SS natrvalo uzavřeli všech deset českých vysokých škol, 1200 studentů bylo zatčeno a odvlečeno do koncentračních táborů. V souvislosti s těmito událostmi byl v Londýně v roce 1941 vyhlášen Mezinárodní den studentů.

17. listopad 1879 (135 let)

Předsednictvo Českého klubu na Říšské radě ve složení F. L. Rieger, J. Lobkovic a F. Šrom předalo císaři tzv. čtyři memoranda, ve kterých požadovali zrovnoprávnění českého jazyka na úřadech, soudech, školách, živnostenských vzdělávacích ústavech a na pražské univerzitě. Pro úřadování byla čeština zrovnoprávněna s němčinou roku 1880.

17. listopad 1969 (45 let)

Ve věku 69 let zemřel v Praze český filmový režisér a scenárista Václav Krška. Od mládí se věnoval divadlu, literatuře, později se zaměřil na filmovou režii. Jeho režijním debutem byl film Ohnivé léto z roku 1939 zpracovaný na motivy jeho knihy Odcházeti s podzimem. K umělecky nejcennějším filmům patří Měsíc nad řekouStříbrný vítr.

19. listopad 1474 (540 let)

V polském městě Vratislav došlo k příměří mezi třemi králi – českým králem Vladislavem II., polským králem Kazimírem III. a uherským králem Matyášem, který usiloval o českou korunu. K definitivnímu míru mezi Vladislavem a Matyášem došlo až v září roku 1478, kdy byl v Budíně uzavřen mír, jehož součástí bylo i rozdělení českých zemí.

21. listopad 1934 (80 let)

Ministr školství a národní osvěty Jan Krčmář vydal výnos o předání univerzitních insignií a jiných památných věcí, které dosud vlastnila německá univerzita, Karlově univerzitě v Praze, což vyvolalo určité politické napětí. Bezprostředním podnětem k tzv. insigniádě bylo obsazení Karolina německými nacionalistickými vysokoškoláky.

23. listopad 1914 (100 let)

Úředník Slavomír Kratochvíl byl obviněn za šíření protirakouských letáků, následně odsouzen k smrti a zastřelen. Spolu s ním byli zatčeni také Vojtěch Fárek, Vladimír Stejskal a František Radoušek, který byl odsouzen k uvěznění na 8 let. Ostatní obvinění byli později osvobozeni. Kratochvíl byl první obětí českého protirakouského odboje.

24. listopad 1859 (155 let)

Britský přírodovědec Charles Darwin poprvé publikoval knihu O původu druhů, která se později stala základem pro moderní biologii. Dílo popisuje evoluční teorii, tedy domněnku, že druhy rostlin a zvířat se mohou měnit v čase. Dílo mělo obrovský ohlas a bylo přeloženo do třiceti jazyků. Za Darwinova života vyšla kniha celkem šestkrát.

26. listopad 1744 (270 let)

Skončila pruská okupace Prahy, která trvala od 16. září 1744. V první polovině listopadu k městu postupně směřovaly Karlovy jednotky a situace se pro pruské jednotky zhoršovala. Poté co Fridrich II. vydal rozkaz město vyklidit, nastal totální ústup pruských vojsk z Čech. Do prosince 1744 tak byly Čechy od Prusů osvobozeny.

30. listopad 1539 (475 let)

Velká vichřice a přívaly sněhu v okolí Vysokého Mýta zapříčinily, že kupci jedoucí na jarmark přišli o své vozy, zabloudili nebo umrzli. Těla byla nalezena až po roztání sněhu kolem sv. Mikuláše, kdy následovalo další nebezpečí v podobě velké povodně. Událost popisuje kronikář Marek Bydžovský z Florentina.

konec listopadu 1619 (395 let)

Vojsko sedmihradského knížete Gábora Bethlena spolu s vojskem českého hraběte Jindřicha Matyáše Thurna zaútočilo u Vídně na císařské jednotky Ferdinanda II. Bethlen však zradil své spojence a uzavřel s Ferdinandem příměří. Bethlenovy vojenské jednotky se stáhly z Vídně, a Habsburkové tak mohli obnovit své vojenské síly.

1. prosinec 1854 (160 let)

Narození českého sochaře, malíře a profesora Josefa Maudera (1. 12 1854 – 15. 11. 1920). Pocházel z pražské měšťanské rodiny, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze a mezi jeho studenty patřil např. František Bílek. Pořádal umělecká setkání ve svém bytě v Ječné ulici v Praze. Řadíme ho mezi členy mladší generace Národního divadla.

1. prosinec 1959 (55 let)

Úmrtí Josefa Čady (* 30. března 1881), mistra světa v gymnastice a olympionika. Československo úspěšně reprezentoval na letních olympijských hrách v Londýně (1908) a v Antverpách (1920). Na LOH v roce 1920 skončil (bylo mu 39 let) s reprezentačním mužstvem na 4. místě. Za svůj život vybojoval řadu medailí.

2. prosinec 1834 (180 let)

Narození Františka Šimáčka, českého novináře, nakladatele a vlastence († 5. května 1885). První články publikoval v časopisech Zlaté klasy a Pražské noviny. Roku 1857 založil vlastní časopis Posel z Prahy, později byl redaktorem Národních listů (1861). Aktivně se věnoval politice (Český zemský sněm, Říšská rada).

2. prosinec 1879 (135 let)

V chudé české pekařské rodině se narodil Rudolf Friml, pozdější slavný americký pianista a hudební skladatel. Díky stipendiu studoval komponování hudby u Antonína Dvořáka. Hrou na klavír doprovázel evropské a americké turné houslisty Jana Kubelíka. Roku 1906 se trvale usadil v USA.

6. prosinec 1774 (240 let)

Marie Terezie zavádí Všeobecným školním řádem na území Království českého školní docházku dětí ve věku 6–12 let. Povinnou školní docházku pro chlapce zavádí František I. (1805), pro dívky je zákonná od roku 1880. Všeobecné bezplatné a povinné základní školství je ustanoveno Všeobecnou deklarací lidských práv (1948).

6. prosinec 1884 (130 let)

Národní divadlo v Brně (původně České divadlo družstva divadelního v Brně) slavnostně zahájilo svou činnost Kolárovou hrou Magelona, považovanou za vrchol jeho původní tvorby. Hlavní brněnskou scénu dnes tvoří Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo a Divadlo Reduta.

11. prosinec 1949 (65 let)

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čihošti se během kázání faráře Josefa Toufara několikrát vychýlil krucifix. Samotný farář se to dozvěděl od farníků až po několika dnech. Tato událost je známa pod pojmem Čihošťský zázrak a posloužila jako záminka Státní bezpečnosti pro proticírkevní represe a propagandu.

12. prosinec 1844 (170 let)

V rodině vojenského lékaře ve Vídni se narodila herečka Otilie Sklenářová-Malá († 23. února 1912). Roku 1862 vystoupila s českými ochotníky ve Vídni pod pseudonymem Svobodová. Její první velkou rolí byla Panna Orleánská (1863), která jí zajistila angažmá v Prozatímním divadle a následně v Národním divadle (1861– 1903).

18. prosinec 1744 (270 let)

Marie Terezie vypovídá královským reskriptem židovské obyvatelstvo z Čech, Moravy a české části Slezska. Odůvodněním byla spolupráce Židů s nepřátelským Pruskem. Nejen z ekonomických důvodů bylo opatření již v roce 1748 zmírněno a v roce 1755 byl obnoven stav před vydáním reskriptu.

20. prosinec 1859 (155 let)

Patentem č. 227 byl uzákoněn nový živnostenský řád (s působností od 1. května 1860), stanovující podmínky pro svobodné podnikání. Rakouská monarchie tak odstranila poslední zbytky cechů a přešla k důslednému hospodářskému liberalismu. Vyjmuty byly tzv. koncesní živnosti (např. knihtiskařství, zastavárny nebo doprava osob).

21. prosinec 1834 (180 let)

Ve Stavovském divadle v Praze byla uvedena premiéra Tylovy „první národní frašky se zpěvem“ Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Poprvé v ní zazněla lyrická píseň slepého houslisty Mareše v podání operního pěvce K. Strakatého Kde domov můj, jejíž nápěv složil F. Škroup. Ta se později stala naší národní hymnou.

26. prosinec 1349 (665 let)

Karel IV. předává svému bratru Janu Jindřichovi Markrabství moravské jako dědičné léno se vším příslušenstvím. Podmínkou bylo, že si jeho potomci nebudou nárokovat český trůn, pokud budou živi potomci Karla IV. Předáním léna došlo k naplnění závěti Jana Lucemburského.

30. prosinec 1859 (155 let)

Narodil se Josef Bohuslav Foerster, český hudební skladatel, pedagog, spisovatel a hudební kritik. Proslul zejména jako ředitel kůru u sv. Vojtěcha, usiloval o reformu chrámové hudby v duchu ceciliánského hnutí. Jeho bratr Viktor byl známým malířem a mozaikářem.


Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských,...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců....

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769)....

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku...

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat....

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců,...

Září 2015

září 1150 (865 let) Český kníže Vladislav se poprvé setkává s budoucím římským císařem...

Červenec srpen 2015

3. červenec 1945 (70 let) Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa , odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv....

Červen 2015

1. červen 1910 (105 let) V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet . Umělecké nadání zdědil po otci sochaři Emanuelovi Kodetovi. Jeho tvorba byla...

Květen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra...

Duben 2015

1290 (725 let) Narodil se francouzský architekt a stavitel Matyáš z Arrasu . Pracoval v papežských službách...

Březen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv....

Leden únor 2015

- 7985 (10 000 let) Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré. - 3985 (6 000 let) Nejstarší buben je...

Listopad prosinec 2014

1. listopad 1919 (95 let) Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor,...

Leden - prosinec 2014

Historia magistra vitae 9. ledna 1890 (125) V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách se narodil významný...

Září 2014

21. září 1109 (905) Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z  olomoucké  větve dynastie Přemyslovců , byl...

Červenec srpen 2014

11. červenec 1184 př. n. l. Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské...

Květen 2014

květen 1099 V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu ,...

Červen 2014

3. červen 969 Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších...

Duben 2014

Duben 849 Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků . Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo...

Březen 2014

6 000 př. n. l. První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v ...

Leden - únor 2014

17. únor 1650 př. n. l. Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je...

Listopad - prosinec 2013

17. prosinec 1108 Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala...

Říjen 2013

2. října 1373 Císař Karel IV. po dlouhých bojích přesvědčil Wittelsbachy, aby mu dědičně podstoupili Braniborsko . Náhradou dostali hotově...

Září 2013

1. září 2008 Dlouholetý ředitel firmy BataShoeOrganization v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa...

Červenec - sprpen 2013

1. července 1883 První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť...

Červen 2013

1. června 793 Lindisfarne, ostrov v severovýchodní Anglii, spojuje s pevninou úzká cesta průchodná jen při odlivu. Právě tady byl...

Květen 2013

1. května Svátek práce  nebo 1. máj je mezinárodní  dělnický   svátek , který se slaví od...

Duben 2013

1. dubna 1913 Sto let už funguje Jedličkův ústav v Praze jako zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ústav nese...

Březen 2013

3. března 1888 František Langer se narodil v rodině drobného obchodníka. Byl autorem čerpajícím náměty ze života Prahy i její...

Leden - únor 2013

Ach, ty ženy… 1353 a 1393 – dva významné roky v životě Karla IV., protože 2. 2. 1353 zemřela jeho druhá manželka Anna Falcká a 14. 2. 1393...

Červenec - srpen 2011

Slavný knihtiskař 31. 8. 1546 se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína, český humanista, knihtiskař, organizátor literárního života v...

Červen 2011

Attila tvrdě narazil 451 – 20. 6. došlo k bitvě na Katalaunských polích, kde bylo spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů...

Květen 2011

Malíř aktů 1471 – před 540 lety, 21. května, se v Norimberku narodil malíř a grafik Albrecht Dürer. Byl nepochybně mistr...

Duben 2011

Král dobyvatel 1271 − 13. 4. Přemysl Otakar II. podnikl vpád do Uher, protože uherský král Štěpán V. porušil předchozí...

Březen 2011

Z vápna a kamení 966 – je tomu 1 045 let, co Prahu navštívil židovský kupec a cestovatel z Andalusie Ibráhím ibn...
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.