Leden únor 2015

05.01.2015 | 11:43

- 7985 (10 000 let)

Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré.

- 3985 (6 000 let)

Nejstarší buben je starý 6000 let.

1155 (860 let)

Narodil se Přemysl Otakar I., první český král, kterému se podařilo dědičně zajistit královský titul i pro své potomky.

1300 (715 let)

Václav II. provedl měnovou reformu ražením tzv. pražského groše, nejslavnější mince českého mincovnictví. Zavedení nové mince umožnilo objevení stříbra v Kutné Hoře. Pražský groš po čtvrt století ovlivňoval finanční a obchodní vývoj střední Evropy.

1375 (640 let)

Byla zahájena stavba Karlova mostu v Praze.

1375 (640 let)

Karel IV. navrhl vyprojektování průplavu mezi Vltavou a Dunajem přes Šumavu. Podle historických pramenů nechal zahájit tři roky před svou smrtí výkopové práce. Poté se však na projekt zapomnělo a projektse patrně pro značné technické a finanční potíže neuskutečnil.

1400 (615 let)

Byla doložena těžba českých granátů v Českém středohoří.

1470 (545 let)

V Plzni vyšla Kronika Trojánská, nejstarší dochovaná česky psaná tištěná kniha v Čechách. Do dnes existují 3 exempláře. Kronika Trojánská je nejrozsáhlejší dílo staročeské zábavní prózy, které vzniklo podle latinské předlohy ze 14. století. Zpracovává látku o dobytí Troje.

1520 (495 let)

Rybníkář Štěpánek Netolický vybudoval v jižních Čechách 47 km dlouhou Zlatou stoku k odvodnění bažin kolem Lužnice.

1530 (485 let)

Matematik Ondřej Šimkovic (Klatovský) vydal první českou učebnici aritmetiky.

1620 (395 let)

V Praze publikoval Joost Bürgi své logaritmy.

1620 (395 let)

V Praze na Starém Městě u kostela sv. Šimona a Judy byl založen nejstarší metropolitní konvent milosrdných bratří. Po bitvě na Bílé Hoře roku 1620 svěřil císař Ferdinand II. již stávající hospic z doby vlády Karla IV. řádu milosrdných bratří, kteří přišli do Čech.

1670 (345 let)

V Čechách se konaly patrně první pokusy na světě s pluhem.

1675 (340 let)

Vznikla mezinárodní dálková poštovní trať z Prahy do Polska a Ruska.

1705 (310 let)

Christian Josef Willenberg podal první návrh na vytvoření inženýrského učiliště v Praze (realizováno v r. 1717).

1715 (300 let)

V Horním Litvínově byla založena první soukenická manufaktura.

1755 (260 let)

Ve stavbě barokních chrámů vynikli architekti Kryštof Dienzenhofer, Kilián Ignác Dienzenhofer a Anselmo Lurago.

1790 (225 let)

Vzduchoplavec Jean Pierre Blanchard v Praze předvedl svůj horkovzdušný balon.

1845 (170 let)

Profesor pražské polytechniky Karl Josef Napoleon Balling vydal své čtyřsvazkové dílo "Die Gahrungs-chemie" (Kvasná chemie), čímž ovlivnil další vývoj potravinářství.

1850 (165 let)

V Praze vypukla stávka téměř čtyř set tiskařů kartounů, dosud největší stávka v Čechách.

1855 (160 let)

Byla vyrobena první petrolejová lampa.

1875 (140 let)

Thomas Alva Edison si nechal patentovat duplexní a automatický telegraf.

1885 (130 let)

Profesor fyziky František Adam Petřina sestrojil společně s ředitelem vídeňského telegrafu J. W. Gintlem první duplexní telegraf, umožňující současné telegrafování z obou stran linky.

1890 (125 let)

Byla založena Česká akademie věd a umění, jejímž prvním předsedou byl Josef HIávka.

1895 (120 let)

V Praze byla zahájena Národopisná výstava českoslovanská.

1895 (120 let)

Václav Laurin a Václav Klement založili v Mladé Boleslavi továrnu na výrobu jízdních kol. Nejdříve kola jen opravovali, brzy je však začali sami vyrábět a prodávat pod značkou Slavia. Postupně se firma zvětšovala a výroba nabývala továrního charakteru.

1900 (115 let)

Konstruktér Ing. František Mařík postavil v První českomoravské strojírně v Praze první českou lokomotivu "Na Zdar".

1900 (115 let)

Po stávce horníků ve Štýrsku 2. ledna nastalo masové stávkové hnutí horníků v českých zemích.

1905 (110 let)

Emil Kolben sestavil v té době největší generátory na světě pro elektrárnu v Londýně.

1910 (105 let)

Konstruktér Hugo Etrich postavil letadla "Taube", která vydržela ve vzduchu až 1 hodinu a 8 minut.

1910 (105 let)

V Poldině huti v Kladně se začala vyrábět kvalitní nerezavějící ocel pod značkou Anticorro.

1925 (90 let)

Škodovy závody zřídily v Plzni slévárnu lité oceli.

1965 (50 let)

Byla zahájena stavba Ještědu.

1985 (30 let)

Byl zahájen trvalý provoz 1. bloku jaderné elektrárny Dukovany, posledního 4. bloku v roce 1987.

leden 1260 (755 let)

České vojsko vpochodovalo do Štýrska. Přemysl zároveň podpořil nespokojenou místní šlechtu s uherskou vládou a společně vyhnali Uhry ze země. 

leden 1345 (670 let)

Byla vytvořena protilucemburská koalice - Bavorsko, Míšeňsko, Durynsko, Braniborsko, Polsko, Uhersko a Rakousy.

leden 1350 (665 let)

Markrabě Jan Jindřich a Markéta Opavská se ujali vlády na Moravě a jejich sídelním městem se stalo Brno.

leden 1415 (600 let)

Na sjezdu moravských pánů ve Velkém Meziříčí vzešel list kostnickému koncilu, v němž žádali o veřejné slyšení pro Jana Husa.

konec ledna 1620 (395 let)

Král Fridrich Falcký podnikl cestu na Moravu přes Třebíč a Moravský Krumlov, 6. února dorazil do Brna.

leden – duben 1680 (335 let)

Proti povstalcům bylo vysláno vojsko, jehož vrchním velitelem byl jmenován generál Kryštof Vilém Harant z Polžic a Bezdružic.

leden 1777 (238 let)

Propuklo živelné povstání německých poddaných z Teplic nad Metují, Broumovska a Police žádajících zásadní úpravu robotních povinností.

leden 1810 (205 let)

Prezident dvorské komory a finanční ministr O'Donelly předložil plán na ozdravění státních financí.

leden 1930 (85 let)

Na sjezdu v Ružomberku vyhlásila Hlinkova slovenská ludová strana požadavek autonomie jako svůj hlavní politický program.

leden – únor 1940 (75 let)

Začalo formování tzv. Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD), koordinačního centra nekomunistického (občanského) odboje.

1. leden 1770 (245 let)

Marie Terezie vydala nový trestní zákoník sjednocující trestní právo českých a rakouských zemí.

1. leden 1800 (215 let)

Narodil se Václav Emanuel Horák, varhaník, hudební skladatel a pedagog († 3. září 1871).

1. leden 1850 (165 let)

Narodil se Miroslav Krajník, básník a překladatel († 3. července 1907).

1. leden 1860 (155 let)

Narodil se český spisovatel Jan Antoš († 6. června 1899).

1. leden 1860 (155 let)

Narodil se český malíř Jan Vilímek († 15. dubna 1938).

1. leden 1875 (140 let)

Narodil se Otakar Srdínko, český lékař a politik († 21. prosince 1930).

1. leden 1900 (115 let)

Narodil se Václav Čikl, český pravoslavný duchovní a odbojář († 5. září 1942).

1. leden 1900 (115 let)

Začala platit korunová měna, která se stala jedinou zákonnou zemskou měnou. Poměr staré zlatky k nové koruně byl stanoven na 1 : 2. Jedna koruna se dělila na 100 haléřů. Staré zlatkové peníze byly postupně staženy. Korunové bankovky přišly do oběhu po roce 1900.

1. leden 1930 (85 let)

Narodil se Václav Edvard Beneš, česko-americký matematik.

1. leden 1930 (85 let)

Národní divadlo v Praze bylo zestátněno. Vládní návrh předložený kulturnímu výboru senátu Národního shromáždění, byl přijat ode všech stran bez rozdílu národní příslušnosti. Po zestátnění Národního divadla očekávala i některá další divadla finanční pomoc od státu.

1. leden 1935 (80 let)

Narodil se Karel Paukert, český varhaník, hobojista a umělecký kurátor.

1. leden 1950 (65 let)

Přešly církevní matriky do správy národních výborů a byly zavedeny povinné občanské sňatky.

1. leden 1965 (50 let)

Začalo zavádění nové soustavy řízení, která byla postavena na větší hospodářské samostatnosti podniků včetně možnosti podnikání.

1. leden 1980 (35 let)

Zemřel Josef Voříšek, letecký konstruktér, designér a fotograf (* 12. prosince 1902).

1. leden 1980 (35 let)

V Československu vstoupily v platnost nové základní měrné jednotky vycházející z mezinárodní soustavy SI.

1. leden 1990 (25 let)

Město Zlín se vrátilo ke svému původnímu jménu (v letech 1949–1989 se jmenovalo Gottwaldov).

1. leden 1990 (25 let)

Při novoroční amnestii prezidenta Václava Havla bylo omilostněno více než 23 tisíc lidí z tehdejších 31 tisíc vězňů.

1. leden 1990 (25 let)

V Praze zemřel český hrdina Antonín Kalina. Za 2. světové války byl z politických důvodů uvězněn v koncentračním táboře Buchenwald, odkud postupně zachránil přes 900 židovských dětí. V roce 2012 mu byl „in memoriam“ udělen titul Spravedlivý mezi národy.

1. leden 2000 (15 let)

V České republice vzniklo 14 nových krajů.

1. leden 2000 (15 let)

Byla založena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

1. leden 2000 (15 let)

Zemřela Heda Halířová, autorka knih pro mládež (* 13. září 1914).

2. leden 1670 (345 let)

Narodil se Octavio Broggio, český architekt a stavitel italského původu († 24. července 1742).

2. leden 1795 (220 let)

Císařským dekretem byl obnoven trest smrti, který byl původně za vlády císaře Josefa II. zrušen. Trest smrti se vztahoval na velezradu, tajné spolčování, tisk a rozšiřování zakázaných knih. Zločincům mladším 20 let byl uložen pouze mírnější trest těžkého žaláře od 10 do 20 let.

2. leden 1905 (110 let)

Narodil se československý fotbalový reprezentant Karel Podrazil († 1973).

2. leden 1905 (110 let)

Zemřel český malíř a ilustrátor Felix Jenewein (* 4. srpna 1857).

2. leden 1935 (80 let)

Zemřela česká tanečnice Adéla Srnová (* 1. července 1869).

2. leden 1965 (50 let)

Československá televize odvysílala první Večerníček. Proslulá znělka se známou postavičkou Večerníčka je nejstarší českou televizní znělkou. Výtvarníkem byl Radek Pilař a režisérem Václav Bedřich. Prvním večerníčkem byla pohádkaO televizním strašidýlku.

3. leden 1545 (470 let)

Narodil se Adam Huber z Riesenpachu, osobní lékař císaře Rudolfa II. († 23. června 1613).

3. leden 1830 (185 let)

Zemřel severočeský malíř František Liebich (* 1778).

3. leden 1895 (120 let)

Narodil se Pavel Potužák, český geodet, vysokoškolský pedagog a politik († 1. května 1985).

3. leden 1905 (110 let)

Narodil se Josef Vosolsobě, atlet, krasobruslař a sportovní zpravodaj ČTK († 4. dubna 1986).

3. leden 2010 (5 let)

Zemřel operní pěvec Jiří Koutný (* 16. února 1930).

4. leden 1735 (280 let)

Zemřel Jan Florián Hammerschmidt, český kněz, spisovatel a básník (* 4. května 1652).

4. leden 1800 (215 let)

Zemřel Johann Heinrich Marzy, historik, kronikář Jihlavy a mědirytec (* 15. srpna 1722).

4. leden 1825 (190 let)

Zemřel Ferdinand I. Neapolsko-Sicilský, první král Království obojí Sicílie (* 12. ledna 1751).

4. leden 1880 (135 let)

Narodil se Richard Placht, sochař a rytec severočeského původu († 2. února 1962).

4. leden 1900 (115 let)

V Praze vznikl Pražský automobilový klub.

4. leden 1930 (85 let)

Zemřel probošt litoměřické kapituly Josef Kowař (* 3. října 1850).

4. leden 1940 (75 let)

Narodil se Pavel Smetáček, český jazzový klarinetista, saxofonista a kapelník.

4. leden 1940 (75 let)

Narodil se Jiří Kratochvil, český romanopisec, dramatik a novinář.

4. leden 1990 (25 let)

Zemřel Harold Eugene Edgerton, americký vynálezce stroboskopu (* 6. dubna 1903).

4. leden 1990 (25 let)

Byla oznámena výrazná změna kursů československé měny vůči měnám směnitelným, tak i nesměnitelným (devalvace koruny vůči západním měnám).

5. leden 1615 (400 let)

Narodil se slezský šlechtic Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště († 13. března 1686).

5. leden 1855 (160 let)

Narodil se český architekt Quido Bělský († 20. srpna 1909).

5. leden 1860 (155 let)

Ve Filadelfii ve Spojených státech zemřelsv.Jan Nepomuk Neumann, český teolog a katolický misionář. Víra v Boha ho zavedla do USA, kde byl roku 1852 jmenován 4. biskupem Filadelfie. Zde také budoval kostely a katolické školy. Blahořečen byl v roce 1963 a kanonizován v roce 1977.

5. leden 1870 (145 let)

Narodil se Václav Košek, odborový předák a poslanec († 27. února 1943).

5. leden 1885 (130 let)

Narodil se Bedřich Jerie, evangelický farář a spisovatel († 27. října 1965).

5. leden 1990 (25 let)

Zemřel avantgardní fotograf Jaroslav Rössler (* 25. května 1902).

6. leden

Den Tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara. Jejich jména jsou napsána na fresce v Raveně datované po r. 560.

6. leden 1555 (460 let)

Narodil se Melchior z Redernu, rakouský šlechtic, císařský rada a polní maršál († 20. září 1600).

6. leden 1795 (220 let)

Narodil se česko-německý sochař Dominik Zafouk († 1878).

6. leden 1825 (190 let)

Narodil se český nakladatel Ignác Leopold Kober († 26. května 1866).

6. leden 1830 (185 let)

V Herálci se narodil český malíř Adolf Kosárek. Maloval zejména romantickou českou krajinu. Inspiroval se díly svého předchůdce Antonína Mánese. Jeho nejznámějšími malbami jsou Selská svatba či Česká krajina. Zemřel roku 1859 v pouhých 29 letech na tuberkulózu.

6. leden 1850 (165 let)

V Cerhonicích se narodil Ladislav Stroupežnický, dramaturg Národního divadlaa zakladatel českého jevištního realismu. Mezi jeho nejznámější veselohrypatří Zvíkovský rarášek a Naši furianti, ve kterých přinesl na jeviště realistický obraz soudobé české vesnice, rodných Cerhonic.

6. leden 1895 (120 let)

Narodil se československý fotbalový reprezentant Jaroslav Červený († 4. května 1950).

6. leden 1900 (115 let)

Narodil se Fráňa Velkoborský, český spisovatel a textař († 8. listopadu 1958).

6. leden 1920 (95 let)

Proběhl likvidační sjezd Pokrokové strany, většina členů vstoupila do národně socialistické strany, část vytvořila Realistický klub.

6. leden 1925 (90 let)

Zemřel Josef Quido Lexa, učitel a hudební skladatel (* 15. prosince 1891).

6. leden 1970 (45 let)

Zemřel Emanuel Famíra, český sochař a malíř (* 15. prosince 1900).

6. leden 2010 (5 let)

Zemřel český houslař Přemysl Otakar Špidlen (* 18. června 1920).

7. leden 1610 (405 let)

Galileo Galilei poprvé pozoroval tři měsíce Jupiteru: Io, Europu a Callisto, později s Ganymedem nazvané Galileovy měsíce.

7. leden 1710 (305 let)

Narodil se barokní hudební skladatel Josef Antonín Sehling († 17. září 1756).

7. leden 1835 (180 let)

Narodil se geometr a pedagog Antonín Barborka († 1891).

7. leden 1895 (120 let)

Narodil se Melchior Vischer, česko-německý spisovatel a režisér († 21. dubna 1975).

7. leden 1905 (110 let)

Narodil se František Šilhan, katolický kněz a jezuita († 13. února 1985).

7. leden 1920 (95 let)

Zemřel Václav Hübner, ředitel Národního divadla v Brně (* 11. června 1857).

7. leden 2010 (5 let)

Zemřel Jan Halas, český novinář, literát a rozhlasový redaktor (* 8. května 1945).

8. leden 1865 (150 let)

Narodil se český politik a kněz Arnošt Tvarůžek († 17. května 1936).

8. leden 1900 (115 let)

Narodil se český básník Josef Frič († 11. ledna 1973).

8. leden 1920 (95 let)

Narodil se český malíř Kamil Linhart († 19. června 2006).

8. leden 1920 (95 let)

Byla založena Církev československá, která byla v roce 1971 přejmenovaná na Církev československou husitskou.

8. leden 1960 (55 let)

Zemřel český malíř a ilustrátor Jan Fischer (* 22. ledna 1907).

8. leden 1970 (45 let)

Zemřel Jaroslav Werstadt, český historik, novinář a publicista (* 21. března 1888).

8. leden 2000 (15 let)

Zemřel Josef Šimek, český kreslíř a hudebník (* 4. září 1941).

9. leden 1370 (645 let)

Karel IV. vydal ochranný zákaz dovozu cizích vín do Čech. Nařízení mělo chránit místní vinaře před konkurencí zahraničních vín v souladu s hospodářskými zájmy země. Právě za Karla IV. dosáhlo české vinařství největšího rozkvětu.

9. leden 1845 (170 let)

Narodil se Čeněk Ryzner, český lékař, archeolog a sběratel († 12. února 1923).

9. leden 1885 (130 let)

Narodil se Karel V. Rypáček, český novinář a překladatel († 11. března 1957).

9. leden 1905 (110 let)

Narodil se Jiří Brauner, děkan Vysokého učení technického v Brně († 23. ledna 2008).

9. leden 1940 (75 let)

Před 75 lety zemřel Josef Jiránek, český klavírista, hudební pedagog a skladatel (* 24. března 1855).

9. leden 1995 (20 let)

Zemřel Miroslav Pich-Tůma, český odbojář, politik a funkcionář Státní bezpečnosti (* 22. srpna 1919).

9. leden 2005 (10 let)

Zemřel český historik Antonín Klimek (* 18. ledna 1937).

9. leden 2010 (5 let)

Josef Pavlata se zapsal do historie jako dvojnásobný absolutní mistr světa v parašutismu.

10. leden 1055 (960 let)

Zemřel v Chrudimi kníže Břetislav; na trůn nastoupil jeho nejstarší syn Spytihněv II.

10. leden 1880 (135 let)

Narodil se Alois Praveček, český dirigent a hudební skladatel († 19. května 1957).

10. leden 1885 (130 let)

Narodil se Antonín Rýdl, český herec a divadelní režisér († 3. března 1960).

10. leden 1920 (95 let)

Hlučínsko bylo připojeno k Československu na základě Versailleské mírové smlouvy jako součást Českého Slezska. Jedná se o historické území rozdělené mezi okresy Opava a Ostrava. Hlučínsko bylo v letech 1742 - 1920 součástí Pruska, mělo tedy odlišný společenský a ekonomický vývoj.

10. leden 1925 (90 let)

Narodil se Vladimír Vaclík, prezident Světové asociace betlémářů († 30. března 2013).

10. leden 1930 (85 let)

Narodil se Bronislav Danda, bývalý československý hokejový reprezentant.

10. leden 1940 (75 let)

Narodil se Jan Hraběta, český herec a člen divadla Járy Cimrmana.

10. leden 1940 (75 let)

Zemřel český architekt Alois Špalek (* 6. června 1883).

10. leden 1945 (70 let)

Při havárii letadla zahynul Jan Vella, československý stíhací pilot a pilot britského Královského letectva (RAF). Za okupace se zúčastnil domácího odboje, poté emigroval do Velké Británie, kde se stal pilotem RAF. Dne 26. ledna 1945 mu byloposmrtně uděleno vyznamenání Záslužný letecký kříž.

10. leden 1950 (65 let)

Zemřel Jaroslav Kvapil, český režisér, dramatik, básník a překladatel (* 25. září 1868).

10. leden 1955 (60 let)

Zemřel český malíř František Horník-Lánský (* 2. března 1889).

10. leden 1955 (60 let)

Byla ustavena vyšetřovací komise ÚV KSČ pro revizi politických procesů.

10. leden 1985 (30 let)

V Praze zemřel BenoBlachut, český pěvec a člen opery Národního divadla. Byl držitelem čestného titulu Laureát státní ceny a Národní umělec. V roce 1938 ztvárnil Jeníka ve Smetanově Prodané nevěstě v Českém divadle v Olomouci. Od roku 1941 bylčlenem opery Národního divadla.

11. leden 1510 (505 let)

V Praze se konala korunovace Ludvíka Jagellonského, syna krále Vladislava. Ludvík se stal králem již jako tříletý. V době sporů mezi městskými a panskými stavy je Vladislav ujistil, že vedlejší země Koruny (Morava, Lužice a Slezsko) zůstávají i nadále součástí Českého království.

11. leden 1705 (310 let)

Zemřel rakouský státník Dominik Ondřej Kounic (* 30. listopadu 1654).

11. leden 1865 (150 let)

Narodil se Karel Kadlec, právník a spoluautor návrhu ústavy českého státu († 4. prosince 1928).

11. leden 1880 (135 let)

Narodil se český architekt Otakar Novotný († 4. duben 1959).

11. leden 1895 (120 let)

Narodil se Jaroslav Prokeš, český historik a archivář († 30. března 1951).

11. leden 1910 (105 let)

Narodila se česká historička Ludmila Plecháčová-Mucalíková († 16. října 2004).

11. leden 1915 (100 let)

Zemřel Jan Hřímalý, český houslista a hudební pedagog (* 13. dubna 1844).

11. leden 1925 (90 let)

Ve Velké Bíteši se narodil Roman Hemala, český divadelní herec. Studoval herectví na Státní konzervatoři v Brně. Po jeho absolvování získal angažmá v Divadle S. K. Neumanna v Praze. Poté se vrátil do Brna, kde v letech 1952–59 působil v Městském oblastním divadle.

12. leden 1875 (140 let)

Narodil se Stanislaus von Prowazek, český zoolog a parazitolog († 17. února 1915).

12. leden 1890 (125 let)

Narodil se Karel Böhm, český právník, hudební skladatel a dirigent († 13. dubna 1973).

12. leden 1890 (125 let)

Zemřel František Xaver Škorpík, moravský kněz a vlastenec (* 16. října 1813).

12. leden 1890 (125 let)

Narodil se profesor botaniky Jindřich Suza († 19. listopadu 1951).

12. leden 1895 (120 let)

V Doubravicích u Litovle se narodila Anežka Hodinová–Spurná, československá komunistická politička. Roku 1921 se stala členkou KSČ, v jejíchž organizacích zastávala řadu vedoucích funkcí. V 50. letech byla předsedkyní Výboru československých žen a prosovětského mírového hnutí.

12. leden 1915 (100 let)

Narodil se Štefan Košina, československý voják a příslušník výsadku Manganese († 28. listopadu 1983).

12. leden 1925 (90 let)

Narodil se Karel Werner, český indolog, orientalista a filosof náboženství.

12. leden 1945 (70 let)

Byla zahájena Viselsko-oderská operace, při které zahnala Rudá armáda německá vojska za Odru.

12. leden 1970 (45 let)

Zemřel český malíř Jaroslav Benda (* 27. dubna 1882).

12. leden 2010 (5 let)

Zemřel Vratislav Šotola, český sklářský návrhář (* 9. května 1931).

13. leden 845 (1170 let)

Podle letopisů fuldských bylo na dvoře Ludvíka Němceve městě Řezně pokřtěno 14 boemanských vévodů.Tento činměl pravděpodobně zabránit očekáváné válce s Ludvíkem Němcem. Předpokládá se, že křest byl spojen s určitou dohodou, jíž Čechové znovu uznali závislost na Říši.

13. leden 1460 (555 let)

Německý patriciát ve Vratislavi uznal Jiřího z Poděbrad českým králem.

13. leden 1845 (170 let)

Narodil se Karel Eichler, římskokatolický kněz, hudebník a spisovatel († 27. dubna 1918).

13. leden 1885 (130 let)

Narodil se komunistický politik Josef Štětka († 24. října 1963).

13. leden 1900 (115 let)

Na Sokolovsku a Ostravsku vypukla generální stávka horníků, která trvala do 22. ledna.

13. leden 1915 (100 let)

Narodil se Felix Vašečka, slovenský odbojář a komunistický politik († 7. září 2001).

13. leden 1925 (90 let)

Narodila se Marie Terezie Brichtová, česká mniška a překladatelka katolické literatury.

13. leden 1930 (85 let)

Narodil se český spisovatel Miloš Zapletal, autor knih pro mládež a sběratel her.

13. leden 1940 (75 let)

Narodil se Jaroslav Eliáš, český lékař a předseda Společnosti pro duchovní hudbu.

13. leden 1940 (75 let)

Zemřel František Maloch, český botanik a učitel (* 24. dubna 1862).

13. leden 1940 (75 let)

Zemřel český malíř Karel Svoboda-Škréta (* 28. ledna 1860).

13. leden 1945 (70 let)

Sovětská vojska zahájila tzv. Východopruskou operaci, přímý útok na Východní Prusko.

13. leden 1990 (25 let)

Byla založena Československá zemědělská strana, jejímž předsedou se stal F. Trnka (1990-1993).

14. leden 1830 (185 let)

Zemřel Albrecht Aleš ze Šternberka, biskup ve Schwerinu, Litomyšli a arcibiskup magdeburský (* okolo 1333).

14. leden 1880 (135 let)

Narodil se Jiří Stříbrný, český politik a novinář († 21. ledna 1955).

14. leden 1915 (100 let)

Narodil se Rudolf Šmejkal, československý fotbalový reprezentant († 8. listopadu 1972).

14. leden 1925 (90 let)

Zemřel František Drtina, český filozof, univerzitní profesor a jeden ze zakladatelů skautingu u nás (* 3. října 1861).

14. leden 1935 (80 let)

Narodil se Bohumil Smejkal, český houslista a dirigent († 22. března 2009).

14. leden 1955 (60 let)

Zemřel český malíř a ilustrátor Jan Dědina (* 1. září 1870).

14. leden 1970 (45 let)

Zemřel český malíř Pravoslav Kotík (* 1. května 1889).

14. leden 1980 (35 let)

Zemřel český spisovatel František Pilař (* 2. června 1904).

14. leden 1990 (25 let)

Zemřel Bohumil Konečný, malíř a ilustrátor (* 19. dubna 1918).

15. leden 1620 (395 let)

Došlo k ujednání spojeneckého svazku mezi českými a uherskými odbojovými stavy na zasedání uherského sněmu v Prešpurku.

15. leden 1815 (200 let)

Zemřela Lady Hamiltonová, milenka admirála Horatio Nelsona (* 26. dubna 1765).

15. leden 1845 (170 let)

Narodil se JUDr. Ferdinand Zátka, zakladatel velkých potravinářských závodů v Praze-Karlíně.

15. leden 1855 (160 let)

Narodil se sudetoněmecký politik Franz Křepek († 28. dubna 1938).

15. leden 1865 (150 let)

Vojtěch Náprstek založil v domě U Halánků osvětově zaměřený soukromý salon Americký klub dam.

15. leden 1915 (100 let)

Narodil se Metoděj Zemek, český kněz, historik a archivář († 18. října 1996).

15. leden 1915 (100 let)

Narodil se Metoděj Zemek, kněz, historik a archivář († 18. října 1996).

15. leden 1920 (95 let)

Narodil se Anton Malatinský, československý fotbalový reprezentant († 1. prosince 1992).

15. leden 1920 (95 let)

Z Vladivostoku do ČSR byl vypraven první transport československých legií.

15. leden 1920 (95 let)

Z Vladivostoku do ČSR byl vypraven první transport československých legií. Evakuace bojových útvarů Československého vojska na Rusi do vlasti začala již v prosinci 1919 několika transporty invalidů. Poslední loď vyplula 2. září 1920, evakuace byla ukončena do konce prosince.

15. leden 1935 (80 let)

Zemřel československý politik Jan Černý (* 25. dubna 1880).

15. leden 1935 (80 let)

Narodil se Miloš Trapl, český historik a spisovatel.

15. leden 1940 (75 let)

Zemřel Zdeněk Rykr, český malíř, ilustrátor, žurnalista a scénograf (* 26. října 1900).

15. leden 1940 (75 let)

Ve francouzském městě Agde vznikly první dvě pěší divize československé armády. Na základě podepsání československo-francouzské dohody o obnovení armády byl z nově odvedených mužů vojenské jednotky nejdříve zformován 1.pěší pluk, o den později také 1. čs. divize.

15. leden 1940 (75 let)

Zemřel Zdeněk Rykr, český malíř, grafik, sochař, reklamní návrhář (* 26. října 1900).

15. leden 1945 (70 let)

Pět dělostřeleckých pluků 1. čs. armádního sboru se podílelo na útočné operaci proti německým vojskům v bitvě u polského města Jasla. Na počest tohoto nejúspěšnějšího dělostřeleckého bojového vystoupení čs. armády byl 15. leden ustanoven Dnem československého dělostřelectva.

15. leden 1985 (30 let)

Zemřel Martin Dzúr, ministr národní obrany (* 12. července 1919).

15. leden 1985 (30 let)

Zemřel Josef Sedláček, československý fotbalový reprezentant (* 15. prosince 1893).

15. leden 1990 (25 let)

Zemřel Miroslav Hlaváč, skladatel elektroakustické hudby a mostní stavitel (* 23. října 1923).

15. leden 1990 (25 let)

V Praze zemřel František Douda, první československý světový rekordman ve vrhu koulí. V roce 1931 poprvé vytvořil světový rekord. Roku 1932 svůj rekord ještě zlepšil na 16,20 m a tato vzdálenost byla v Československu pokořena až v roce 1951 Jiřím Skoblou.

15. leden 1995 (20 let)

Zemřel český herec Josef Kemr (* 20. června 1922).

15. leden 2010 (5 let)

Zemřela Sylva Langová Williams, herečka českého původu (* 31. srpna 1921).

16. leden 1895 (120 let)

Narodil se Antonín Pelc, karikaturista, malíř a ilustrátor († 24. března 1967).

16. leden 1905 (110 let)

Narodil se Václav Mencl, český historik architektury († 27. července 1978).

16. leden 1920 (95 let)

Konalo se inaugurační shromáždění Společnosti národů. Československo patřilo mezi 32 jejich zakládajících členů.

16. leden 1920 (95 let)

Za účasti 32 zakládajících zemí se konalo inaugurační shromáždění Společnosti národů v Ženevě. Československo v čele s předsedou Edvardem Benešem, bylo jedním ze zakládajících členů. Důraz byl kladen na politiku bezpečnostního systému ve střední Evropě.

16. leden 1925 (90 let)

Zemřel Arnošt Procházka, český literární a výtvarný kritik a překladatel (* 15. listopadu 1869).

16. leden 1980 (25 let)

Zemřel Ing. Bohuslav Schättinger, tužkař, ředitel Koh-i-nooru, regionální historik (* 14. srpna 1898).

17. leden 1775 (240 let)

Knihkupec W. Ch. Gerle založil první půjčovnu knih v Praze v Karlově ulici.

17. leden 1835 (180 let)

Narodil se Ferdinand Schulz, český novinář, kritik a spisovatel († 16. února 1905).

17. leden 1880 (135 let)

Narodil se Jan Kapras, český právní historik a politik († 13. května 1947).

17. leden 1885 (130 let)

Narodil se český spisovatel Jaroslav Kratochvíl († 20. března 1945).

17. leden 1930 (85 let)

Narodila se Jaroslava Moserová-Davidová, lékařka, překladatelka, scenárista, ilustrátorka, politička († 24. března 2006).

18. leden 1890 (125 let)

Narodil se Antonín Pokorný, český violista a hudební skladatel († 1975).

19. leden 1925 (90 let)

Narodil se český zoolog Otakar Leiský, spoluzakladatel Sboru ochrany přírody Společnosti Národního muzea v Praze (1958), nejstarší ekologické organizace v Československu.

20. leden 1930 (85 let)

Narodil se český básník a filozof Egon Bondy († 9. dubna 2007).

20. leden 1930 (85 let)

Zemřel šlechtic Franz Clam-Gallas (* 26. července 1854).

20. leden 1990 (25 let)

Byla zformována tzv. Charta pro Moravu a Slezsko, žádající ve svém programu zákonodárné pravomoci pro Moravu.

21. leden 1885 (130 let)

Narodil se italský polárník a letec Umberto Nobile, který v roce 1926 spolu s Royaldem Admundsenem a L. Ellsworthem přeletěl vzducholodí severní pól.

21. leden 1930 (85 let)

Na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí byl zprovozněn první světelný semafor v Praze. Právě střed Václavského náměstí byl v té době nejzatíženějším dopravním úsekem metropole.Osazení frekventované komunikace semafory souviselo s rekonstrukcí vozovky.

21. leden 1955 (60 let)

Zemřel Jiří Stříbrný, významný prvorepublikový národně-sociální politik (* 14. ledna 1880).

22. leden 1810 (205 let)

Narodil se František August Brauner, český právník a politik († 21. června 1880).

22. leden 1900 (115 let)

Narodil se umělecký fotograf Karel Hájek († 31. března 1978).

23. leden 1810 (205 let)

Zemřel německý fyzik, chemik a objevitel ultrafialových paprsků Johann Wilhelm Ritter (* 16. prosince 1776).

23. leden 1890 (125 let)

Na základě císařského schválení byla založena Česká akademie věd a umění v Praze, na jejímž založení měl rozhodující podíl architekt J. Hlávka.

23. leden 1945 (70 let)

Protektorátní vláda vydala nařízení o nucených pracích pro muže od 18 do 50 let.

24. leden 1925 (90 let)

V Praze bylo zrušeno vybírání mostného.

25. leden 1945 (70 let)

Byla zformována první smíšená letecké divize v SSSR.

26. leden 1640 (375 let)

Zemřel Jindřich Matyáš Thurn, česko-německý šlechtic, jeden z vůdců českého stavovského povstání (* 24. února 1567).

26. leden 1945 (70 let)

V ČSR začaly Stavby mládeže. První z nich byla stavba hutního kombinátu v Kunčicích u Ostravy.

26. leden 1950 (65 let)

Narodil se Ivan Hlinka, český hokejista a hokejový trenér († 16. srpna 2004).

27. leden 1080 (935 let)

Vypukla bitva u Flarchheimu.

27. leden 1940 (75 let)

Byl zatčen Přemysl Šámal, jeden z vedoucích představitelů odbojové organizace Politické ústředí.

28. leden 1900 (115 let)

Byl založen Klub za starou Prahu.

28. leden 1950 (65 let)

Byl zatčen farář Josef Toufar, jedna z obětí komunistického režimu.

28. leden 1975 (40 let)

Zemřel Antonín Novotný, bývalý prezident ČSSR (* 10. prosince 1904).

29. leden 1850 (165 let)

Narodil se Josef Hybeš, český a rakouský levicový politik a novinář († 19. července 1921).

29. leden 1925 (90 let)

Narodil se Armin Delong, zakladatel elektronové mikroskopie.

31. leden 1815 (200 let)

Narodil se plzeňský stavitel Martin Stelzer († 3. srpna 1894), který postavil mimo jiných i Měšťanský pivovar v Plzni, v současnosti světoznámý pivem Prazdroj a Gambrinus.

31. leden 1990 (25 let)

Došlo ke změně složení Federálního shromáždění; kdy se svých mandátů vzdalo 102 poslanců, 35 poslanců bylo odvoláno.

únor 1125 (890 let)

Do Čech se vrátil kníže Soběslav. Těžce nemocný kníže Vladislav povolal k sobě na Vyšehrad Soběslava a uznal ho za svého nástupce.

polovina února 1430 (585 let)

Na hradě Beheimsteinu uzavřel kurfiřt Fridrich Hohenzollernský, tehdejší zástupce Zikmundův v Říši, příměří s husity za cenu výkupného ve výši 14 tisíc zlatých.

únor 1970 (45 let)

Byly zahájeny prověrky v KSČ. Do října 1970 prošlo prověrkami 1 508 326 členů KSČ, z nichž bylo 67 147 vyloučeno, 259 670 komunistům bylo členství zrušeno. Počet členů KSČ se na konci roku 1970 ustálil na 1 217 246, ve srovnání s rokem 1968 klesl početní stav strany o 28%.

1. únor 1650 (365 let)

Byl vydán třetí protireformační dekret.

1. únor 1990 (25 let)

Ministr vnitra ČSSR Richard Sachernechalzrušit Státní bezpečnost (StB). StBse utvářela postupně po 2. sv. válce vlivem sílícího vedení komunistické strany. Pojem Státní bezpečnost původně označoval policejní složku zřízenou za účelem shromažďování informací o skutečnostech ohrožujících stát.

1. únor 1995 (20 let)

Vstoupila v platnost Evropská dohoda o přidružení ČR k Evropské unii.

2. únor 1895 (120 let)

Narodila se česká loutkoherecká Jiřina Skupová († 11. června 1970).

2. únor 1990 (25 let)

V Československu byl slavnostní bohoslužbou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově obnoven plnohodnotný řeholní život.

2. únor 1990 (25 let)

Do Československa přijel na pozvání Václava Havla XIV. dalajláma Tibetu, nositel Nobelovy ceny míru za rok 1989.

2. únor 1990 (25 let)

Prezident Frederik de Klerk vyhlásil konec apartheidu v Jihoafrické republice.

3. únor 1525 (490 let)

Zdeněk Lev z Rožmitálu byl na sněmu českém opět uveden do funkce nejvyššího purkrabího.

3. únor 1890 (125 let)

Ministr justice hrabě F. Schönborn vydal výnosy o změně soudní organizace v Čechách ve smyslu ohraničení soudních okresů podle národnostních hranic.

4. únor 1945 (70 let)

V konviktském sále na Starém Městě v Praze se konal první veřejný český ples.

5. únor 1885 (130 let)

Belgický král Leopold II. založil Svobodný stát Kongo, svoji soukromou africkou doménu.

6. únor 1895 (120 let)

V Praze se narodil Ferdinand Peroutka, český esejista a politický žurnalista. Pracoval jako redaktor deníku Tribuna, později jako redaktor týdeníku Přítomnost a deníku Lidové noviny. V roce 1950 odešel do New Yorku, kde se stal ředitelem československého vysílání Svobodné Evropy.

6. únor 1920 (95 let)

Byl vydán zákon o vytvoření tzv. Velké Prahy. Hlavní město Praha se tak stalo velkoměstem zahrnující 38 okolních obcí, z nichž jen některé byly městy s plně rozvinutou infrastrukturou. Na tvorbě plánu se podílela celá řada nadaných architektů, urbanistů, techniků či národohospodářů.

7. únor 1855 (160 let)

Narodil se český architekt, malíř, etnograf a profesor ČVUT Jan Koula, jeden ze zakladatelů uměleckého průmyslu v Čechách († 18. května 1919).

7. únor 1885 (130 let)

Bylo založeno Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a otevřena první expozice v týž den otevřeném Rudolfinu.

7. únor 1920 (95 let)

Československé legie a vláda sovětského Ruska uzavřely příměří, které umožnilo přesun Čechoslováků po transsibiřské magistrále a odtud do vlasti.

7. únor 1990 (25 let)

Byla ukončena činnost Národní fronty, jejíž pravomoci převzalo Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací v ČSSR.

9. únor 1920 (95 let)

Podpisem špicberské dohody byla uznána svrchovanost Norska nad souostrovím Špicberky.

9. únor 1950 (65 let)

Senátor Joseph McCarthy označil více než 200 pracovníků Ministerstva zahraničních věcí USA za členy komunistické strany.

9. únor 1990 (25 let)

Byl podepsán protokol o obnovení diplomatických styků s Izraelem.

10. únor 1525 (490 let)

Na sněmu v Praze bylo přijato ujednání o sjednocení víry mezi katolíky a utrakvisty.

11. únor 1650 (365 let)

Zemřel René Descartes, francouzský filozof, matematik a fyzik (* 31. března 1596).

11. únor 1790 (225 let)

Šedesát představitelů české šlechty zaslalo „stížný list“ císaři, v němž požadovali obnovení stavovského zemského zřízení.

11. únor 1955 (60 let)

Československá televize odvysílala první přímý televizní sportovní přenos. Jednalo se o zápas v ledním hokeji mezi týmem Prahy a švédským klubem IF Leksand, který se odehrál na pražském zimním stadionu. Díky nadšeným ohlasům diváků se nakonec odvysílal celý zápas.

11. únor 1990 (25 let)

Jihoafrická vláda propustila z vězení Nelsona Mandelu.

11. únor 2005 (10 let)

V Praze zemřela česká herečka Bohumila Myslíková. Vystudovala herectví na JAMU v Brně. Brzy přešla do Prahy jako členka hereckého souboru Čs. filmu a Filmového studia Barrandov. Svou první filmovou roli ztvárnila ve filmu s Vlastou Burianem Nejlepší člověk.

12. únor 1475 (540 let)

Na českém sněmu v Praze byla uzavřena dohoda o rozdělení vlády v zemích Koruny české.

12. únor 1760 (255 let)

Narodil se Jan Ladislav Dusík, český klavírista a skladatel († 20. března 1812).

12. únor 1825 (190 let)

V Praze byla založena Česká spořitelna jako první spořitelna v českých zemích.

12. únor 1835 (180 let)

Kníže Oettingen-Wallerstein zřídil ve Zbraslavi první nedělní řemeslnickou školu v Čechách. Neměla sice charakteristické znaky dnešní školy, ale osvědčila se, a proto byly v příštím roce založeny podobné školy také na Křivoklátě a v Krásné Lípě.

13. únor 1945 (70 let)

Během druhé světové války zahájilo spojenecké letectvo tři dny trvající bombardování Drážďan, jež si vyžádalo více než 25 000 obětí.

13. únor 1960 (55 let)

Čína, Izrael, Velká Británie a Francie měly po Spojených státech a Rusku vedoucí pozici v počtu držení jaderných zbraních.

14. únor 1990 (25 let)

Papež Jan Pavel II. jmenoval pět nových sídelních biskupů a po desetiletích bylo obsazeno všech 13 československých diecézí.

15. únor 1850 (165 let)

V českých zemích bylo poprvé použito telegrafu pro soukromou korespondenci. První telegrafní linka byla zřízena v roce 1846 z Vídně do Brna.

15. únor 1925 (90 let)

V Praze byl 38 spisovateli založen Český PEN klub. Jeho vznik inicioval Karel Čapek, který byl 7 let jeho předsedou. V současné době existuje 145 center ve 104 zemích, které sdružují 20 tisíc tvůrců usilujících o svobodu vyjadřování, svobodu slova a svobodný život člověka.

15. únor 1955 (60 let)

Prezident Antonín Zápotocký přijal jugoslávského velvyslance, což byl počátek normalizace československo-jugoslávských vztahů.

16. únor 1930 (85 let)

Národní strana práce ukončila svou činnost a vedení strany doporučilo svým členům, aby vstoupili do Československé národně socialistické strany.

16. únor 2005 (10 let)

V platnost vstoupil Kjótský protokol o omezení emisí skleníkových plynů ovlivňujících změny klimatu.

17. únor 1140 (875 let)

Novým českým knížetem byl po dlouhých jednáních zvolen Vladislav II.

17. únor 1600 (415 let)

Filozof Giordano Bruno byl upálen jako kacíř na náměstí Campo de' Fiori v Římě.

18. únor 1965 (50 let)

Biskup F. Tomášek byl papežem Pavlem VI. jmenován na apoštolského administrátora v Praze.

19. únor 1915 (100 let)

Během první světové války začala bitva o Gallipoli bombardováním provedeným spojeneckým námořnictvem.

19. únor 1920 (95 let)

České univerzitě v Praze bylo navráceno starobylé jméno Univerzita Karlova, přičemž nadále působila i německá univerzita.

19. únor 1990 (25 let)

Konala se první oficiální návštěva prezidenta Václava Havla v USA.

20. únor 1790 (225 let)

Ve Vídni zemřel císař habsburské monarchie Josef II. Do dějin se zapsal svými osvícenskými reformami z roku 1781, zejména zrušením cenzury, nevolnictví a tolerančním patentem, který zajistil občanskou a náboženskou rovnoprávnost. Díky nim si získal sympatie českého lidu.

20. únor 1890 (125 let)

Bylo zveřejněno prohlášení mladočechů, v němž byly punktace zdvořile, ale rozhodně odmítnuty.

21. únor 1420 (594 let)

Jihočeští husité dobyli Sezimovo Ústí, kde chtěli vybudovat opevněnou základnu. Protože však město nemělo výhodnou strategickou polohu, obsadili strmý ostroh nad soutokem Lužnice a Tismenického potoka se zbytky někdejšího Hradiště. Právě zde vzniklo husitské město Tábor.

22. únor 1795 (220 let)

František I. vydal nový zákon o cenzuře, který zrušil mnoho liberálních zvyklostí zavedených Josefem II. Každý autor musel odevzdat dva exempláře svého rukopisu cenzorovi ke schválení. Bylo zakázáno veřejně vystavovat literární časopisy, což vedlo ke zrušení městských čítáren.

23. únor 1455 (560 let)

Johannes Gutenberg zahájil v německé Mohuči tisk tzv. Gutenbergovy bible.

24. únor 1525 (490 let)

V bitvě u Pavie zvítězilo vojsko římskoněmeckého krále Karla V. nad Francouzi, jejichž král František I. upadl do zajetí.

24. únor 1815 (200 let)

Zemřel Robert Fulton, americký vynálezce parníku.

24. únor 1950 (65 let)

Na zasedání ÚV KSČ byly vytyčeny směrnice pro urychlenou výstavbu socialismu, které nařizovaly zvýšit některé původní úkoly pětiletky, zejména ve strojírenství, energetice, hutnictví a těžbě uhlí.

25. únor 1920 (95 let)

Parlament schválil zákony o závodních radách a o hornických rozhodčích soudech.

26. únor 1815 (205 let)

Císařským patentem bylo převedeno právo vydávat papírové peníze na zvláštní úřad.

26. únor 1815 (200 let)

Napoleon Bonaparte unikl ze svého vyhnanství na ostrově Elba.

26. únor 1990 (25 let)

V Moskvě byla uzavřena dohoda mezi vládami ČSSR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z Československa. Za Československo ji podepsal federální ministr zahraničních věcí Jiří Dientsbier a za Sovětský svaz ministr zahraničních vě


Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských,...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců....

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769)....

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku...

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat....

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců,...

Září 2015

září 1150 (865 let) Český kníže Vladislav se poprvé setkává s budoucím římským císařem...

Červenec srpen 2015

3. červenec 1945 (70 let) Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa , odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv....

Červen 2015

1. červen 1910 (105 let) V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet . Umělecké nadání zdědil po otci sochaři Emanuelovi Kodetovi. Jeho tvorba byla...

Květen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra...

Duben 2015

1290 (725 let) Narodil se francouzský architekt a stavitel Matyáš z Arrasu . Pracoval v papežských službách...

Březen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv....

Leden únor 2015

- 7985 (10 000 let) Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré. - 3985 (6 000 let) Nejstarší buben je...

Listopad prosinec 2014

1. listopad 1919 (95 let) Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor,...

Leden - prosinec 2014

Historia magistra vitae 9. ledna 1890 (125) V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách se narodil významný...

Září 2014

21. září 1109 (905) Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z  olomoucké  větve dynastie Přemyslovců , byl...

Červenec srpen 2014

11. červenec 1184 př. n. l. Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské...

Květen 2014

květen 1099 V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu ,...

Červen 2014

3. červen 969 Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších...

Duben 2014

Duben 849 Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků . Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo...

Březen 2014

6 000 př. n. l. První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v ...

Leden - únor 2014

17. únor 1650 př. n. l. Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je...

Listopad - prosinec 2013

17. prosinec 1108 Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala...

Říjen 2013

2. října 1373 Císař Karel IV. po dlouhých bojích přesvědčil Wittelsbachy, aby mu dědičně podstoupili Braniborsko . Náhradou dostali hotově...

Září 2013

1. září 2008 Dlouholetý ředitel firmy BataShoeOrganization v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa...

Červenec - sprpen 2013

1. července 1883 První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť...

Červen 2013

1. června 793 Lindisfarne, ostrov v severovýchodní Anglii, spojuje s pevninou úzká cesta průchodná jen při odlivu. Právě tady byl...

Květen 2013

1. května Svátek práce  nebo 1. máj je mezinárodní  dělnický   svátek , který se slaví od...

Duben 2013

1. dubna 1913 Sto let už funguje Jedličkův ústav v Praze jako zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ústav nese...

Březen 2013

3. března 1888 František Langer se narodil v rodině drobného obchodníka. Byl autorem čerpajícím náměty ze života Prahy i její...

Leden - únor 2013

Ach, ty ženy… 1353 a 1393 – dva významné roky v životě Karla IV., protože 2. 2. 1353 zemřela jeho druhá manželka Anna Falcká a 14. 2. 1393...

Červenec - srpen 2011

Slavný knihtiskař 31. 8. 1546 se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína, český humanista, knihtiskař, organizátor literárního života v...

Červen 2011

Attila tvrdě narazil 451 – 20. 6. došlo k bitvě na Katalaunských polích, kde bylo spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů...

Květen 2011

Malíř aktů 1471 – před 540 lety, 21. května, se v Norimberku narodil malíř a grafik Albrecht Dürer. Byl nepochybně mistr...

Duben 2011

Král dobyvatel 1271 − 13. 4. Přemysl Otakar II. podnikl vpád do Uher, protože uherský král Štěpán V. porušil předchozí...

Březen 2011

Z vápna a kamení 966 – je tomu 1 045 let, co Prahu navštívil židovský kupec a cestovatel z Andalusie Ibráhím ibn...
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.