Jak se bude jmenovat?  Přidat aktualitu

02.06.2015 | 10:23
Jak se bude jmenovat?

Jak se bude jmenovat? Přijďte na novou výstavu Národního muzea a pomozte vybrat jméno pro nově objeveného brouka!

Po otevření nové expozice Archa Noemova zahajuje Národní muzeum v Nové budově další přírodovědnou výstavu. Ta nese neobvyklý název Jak se bude jmenovat? a atraktivní formou přibližuje témata, která se zabývají názvoslovím a systematikou v přírodních vědách. Představuje tzv. typové exempláře, tedy ty, podle nichž byly popsány například jednotlivé druhy rostlin, živočichů a dalších organizmů. Návštěvníci si budou moci prohlédnout mimo jiné fosílii permského obojživelníka, nalezenou v 2. polovině 19. století nebo preparát vzácného divokého asijského osla kulana. Zhlédnout mohou i moderní digitální rekonstrukce ze života v prvohorních mořích na území dnešních středních Čech. Výstava nabídne také pohled do současného výzkumu jednotlivých přírodovědeckých oddělení Národního muzea a v neposlední řadě dá veřejnosti možnost pojmenovat nově objevený, vědecky dosud nepopsaný druh brouka.

www.nm.cz