Leden - únor 2016

11.01.2016 | 13:55

únor 1061 (955 let)

Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly, nastoupil na trůn Vratislav II. Tento panovník úděly opět obnovil a rozdělil je mezi své bratry Konráda, Otu a jejich potomky. Vznikl tak brněnský, znojemský a olomoucký úděl a jejich knížata začala razit vlastní mince.

leden 1166 (850 let)

Fridrich Barbarossa pověřil českého krále Vladislava I. zásahem v Uhrách na podporu Štěpána III. Byzantský císař Manuel I. podporující Štěpána IV. vytáhl k dunajské hranici. K bitvě nedošlo a Vladislav dosáhl uznání Štěpána III. a vnučka českého krále Helena se provdala za císařova příbuzného.

7. února 1311 (705 let)

Mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu korunoval ve Svatovítské bazilice patnáctiletého Jana Lucemburského českým králem a jeho manželku, o tři roky starší Elišku Přemyslovnu, českou královnou. Po slavnostním aktu následovala mše a průvod za doprovodu nadšených poddaných až ke kostelu sv. Jakuba, v jehož refektáři se konala velkolepá hostina.

leden 1321 (695 let)

Po úspěšných politických letech v zahraničí se král Jan Lucemburský vrací do Čech, kde jej zastupoval říšský maršál Jindřich z Lipé. Výjimečné postavení pána z Lipé, životního partnera ovdovělé české královny Alžběty Rejčky, dokládá povolení razit vlastní minci, které získal od krále Jana.

leden 1336 (680 let)

Po neshodách s otcem Janem se Karel IV. chopil vlády v Tyrolsku, kde převzal poručnictví nad svým teprve 14letým bratrem Janem Jindřichem. Cílem Karla bylo zorganizovat jeho stoupence a uvést bratra na markraběcí stolec. Nápad se stavům zamlouval a předali Karlovi tyrolskou zemskou správu.

20. února 1416 (600 let)

Reakcí na upálení Jana Husa byl protest české a moravské šlechty, která podepsala protestní listinu. Ale kostnický koncil vyhlásil půhon na všechny, kdož podepsali. Šlechta na toto nereagovala, a aby koncil dokázal svou moc, nechal upálit dalšího Čecha – Jeronýma Pražského.

únor 1461 (555 let)

Aktivity Jiřího z Poděbrad se zasloužily o jeho sílící moc. Na jejím základě jej Fridrich III. po jednání v Chebu ohledně koruny římskoněmeckého krále učinil spoluvladařem. Byl také pověřen panováním v českých zemích a jeho poradcem mu byl Martin Mair.

21. ledna 1471 (545 let)

Jiří z Poděbrad se vzdává poslední naděje vytvořit vlastní vládnoucí dynastii. Pro zachování království před Matyášem Korvínem předává vládu Jagelloncům. Dle proroctví měl za dva měsíce poté zemřít v den, kdy kometa spadne z východu. Stalo se, král Jiří byl pochován ve svatovítské katedrále.

24. ledna 1481 (535 let)

Narodil se Piram Kapoun ze Svojkova, který je považován za prapředka rodu Kapounů. Rod si dokázal získat významné postavení díky působení v purkrabství Pražského hradu či skupováním zámků i statků v Čechách nebo ve Skandinávii. První větev rodu vymřela roku 1701, druhá ale stále existuje.

19. ledna 1516 (500 let)

Tuto noc se na obloze objevilo první ze tří zatmění měsíce, které mělo podle „proroků“ přinést do Čech velké utrpení. Zpočátku byl ve vesnicích klid. Avšak s příchodem posledních dvou úplňků 13. 7. a 23. 12. zavládla mezi lidmi panika, kvůli nedostatku úrody – přišla drahota a hlad.

15. února 1611 (405 let)

Rudolf II. povolal do Čech pasovské vojsko na pomoc proti českým stavům. Pasovští vedení Leopoldem Pasovským v Čechách podnikli řadu vpádů, ale pro nedostatek financí byli donuceni k ústupu. Matyáš II. proti nim bojoval a poté převzal moc za svého bratra Rudolfa II.

23. ledna 1621 (395 let)

Toho dne Fridrich Falcký ztratil sympatie v Čechách pro germanizační tendence a uvalení říšské klatby. Situace nebyla pro Fridricha lehká, proto přesídlil i s dvorem do Haagu, kde strávil zbytek života. Jeho smrt je velkou otázkou. Dosud se neví, jak a kde zemřel a kde je pochován.

leden 1626 (390 let)

Po bitvě na Bílé hoře byl vydán patent, kterým se zakazovalo oddávat nekatolíky. Lidé se museli rozhodnout, zda odejít z Čech, nebo se podvolit římskokatolické církvi. „Pomoc“ přišla v podobě jezuitů, kteří po dobrém i zlém přiváděli odbojné nekatolíky zpět do katolické církve.

12. února 1736 (280 let)

Díky válce mezi lety 1733 a 1735, v níž bojovalo Rakousko s Ruskem proti Francii, ztratil František Štěpán I. Lotrinský území Lotrinska a Francie uznala pragmatickou sankci. Z těchto důvodů a rodových předpokladů byl schválen sňatek Marie Terezie a Františka Štěpána.

leden 1786 (230 let)

Divadelní hra „Břetislav a Jitka aneb únos z kláštera“ od Václava Tháma (26. 10. 1765 – okolo 1816) byla první původní uvedenou českou dramatickou hrou. Představení se hrálo v tehdejším Hraběcím Nosticově divadle, dnes se jedná o divadlo Stavovské, a v Městském divadle v Olomouci.

19. leden 1806 (210 let)

Václav Jindřich Veit byl český hudební skladatel. Jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů poloviny 19. století byl považován za předchůdce Bedřicha Smetany. Po studiích filozofie a práv působil jako magistrátní úředník v Praze a zároveň se také intenzivně věnoval komponování.

9. leden 1846 (170 let)

V lednu roku 1846 se narodil Jakub Seifert, vlastním jménem Jakub Sayfert. Byl to český herec a režisér. Syn divadelního mistra ze Stavovského divadla se dostal od ochotnických souborů, přes angažmá v Plzni, scénu Prozatimního divadla až do Národního divadla.

31. ledna 1846 (170 let)

Byla založena Měšťanská beseda, která sloužila jako reprezentační politicko-společenské středisko pražských měšťanů. První pokus o její založení spadá už do roku 1844, byl ale zamítnut. Koncem 20. století využívaly jejich prostory například TV Nova či Sokol.

28. ledna 1886 (130 let)

Narodila se česká spisovatelka Helena Čapková, později provdaná za Josefa Palivce, jenž byl během války vězněn, a Helena žila v ústraní. Proslavila se zejména svou knihou „Moji milí bratři“, která byla vydána až po její smrti a ve které psala o svých bratrech Josefu a Karlovi.

29. leden 1886 (130 let)

Karl Benz, německý konstruktér, na konci ledna roku 1886 získal patent na první automobil poháněný benzinem. První veřejné představení prototypu se konalo v červnu toho roku ve městě Mannheim. Už tenkrát se mohl vůz chlubit elektrickým zapalováním, karburátorem a vodním chladičem.

11. prosince 1905 (110 let)

Narodila se Hermína Týrlová, († 3. května 1993) scenáristka a animátorka, která byla zakladatelskou osobností českého animovaného filmu. Pro své filmy si sama volila náměty i psala scénáře. Hledala stále nové metody a nezastavila se před sebetěžším animátorským úkolem. Její tvorba byla oceněna řadou zahraničních cen.

7. ledna 1911 (105 let)

Narodil se český spisovatel, redaktor a fejetonista Zdeněk Jirotka, známý především díky své humoristické tvorbě. Našel si zálibu v anglosaském humoru, jenž mu byl inspirací například v prvním díle „Saturnin“. Jako redaktor působil v Lidových novinách, týdeníku Dikobraz a dalších.

27. leden 1911 (105 let)

Karel Myslikovjan, český malíř a krajinář, se narodil ve Pstruží u Frýdlantu nad Ostravicí. Rád a často maloval beskydskou krajinu okolo Lysé hory. Již od útlého mládí tíhl k umění, a to především k malbě, vyučil se malířem smaltovaného nádobí v továrně ve Frýdlantu nad Ostravicí. Věnoval se také studiu krajinářství v Ostravě.

21. února 1921 (95 let)

Krompašské železárny zaměstnávaly více než 3 500 lidí. Snižování přídělů základních potravin však vyvrcholilo krompašskou vzpourou, při které byli zabiti dva členové vedení továrny a čtyři dělníci. Po událostech byla továrna uzavřena a činnost obnovena až po roce 1945.

3. února 1926 (90 let)

Ústavní listina Československé republiky zrušila prozatímní ústavu z roku 1918. Jednou z částí byl i tzv. jazykový zákon, který v roce 1926 upravil jazykové nařízení, ve kterém bylo mimo jiné také prohlášení jazyka československého (českého nebo slovenského) za jazyk státní.

18. prosince 1930 (85 let)

Proběhla volba Edvarda Beneše (1935–1938) prezidentem republiky. Po rozhodnutí slovenských luďáků volit Beneše stáhl den před volbami protikandidát pravice B. Němec svou kandidaturu. Nová vláda tzv. široké koalice byla až na dvě změny totožná s předchozím kabinetem.

10. ledna 1931 (85 let)

Narodil se český country zpěvák a textař Ladislav Vodička, známý též pod přezdívkou „český Johny Cash“. Hrál například ve skupinách Country Beat v čele s Jiřím Brabcem nebo ve vlastní skupině Vodomilové, se kterou představil svůj největší hit „Řidič tvrdej chleba má“.

17. ledna 1931 (85 let)

Na provizorně otevřeném zimním stadiónu v Praze na Štvanici se odehrál první zápas v ledním hokeji na uměle vytvořené ploše v Československu. V roce 2000 byl stadión prohlášen kulturní památkou, ale pro svůj havarijní stav byl v květnu 2011 zbořen.

10. ledna 1946 (70 let)

V Londýně se konalo první Valné shromáždění Organizace spojených národů. Účastnili se jej zástupci z 51 členských zemí včetně Československa. V čele stál předseda, předsedové výborů a 21 místopředsedů. Dnes se shromáždění koná každoročně a jedná o věcech spojených s chartou OSN.

16. ledna 1996 (20 let)

V prostoru mezi Marsem a Jupiterem byla na jihočeské hvězdárně na Kleti objevena astronomem Zdeňkem Moravcem planetka 1996 BG. Objevitel navrhl, aby byla pojmenována na počest fiktivního českého génia Járy Cimrmana, a tak v únoru 1998 získala jméno Járacimrman.


Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských,...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců....

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769)....

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku...

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat....

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců,...

Září 2015

září 1150 (865 let) Český kníže Vladislav se poprvé setkává s budoucím římským císařem...

Červenec srpen 2015

3. červenec 1945 (70 let) Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa , odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv....

Červen 2015

1. červen 1910 (105 let) V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet . Umělecké nadání zdědil po otci sochaři Emanuelovi Kodetovi. Jeho tvorba byla...

Květen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra...

Duben 2015

1290 (725 let) Narodil se francouzský architekt a stavitel Matyáš z Arrasu . Pracoval v papežských službách...

Březen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv....

Leden únor 2015

- 7985 (10 000 let) Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré. - 3985 (6 000 let) Nejstarší buben je...

Listopad prosinec 2014

1. listopad 1919 (95 let) Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor,...

Leden - prosinec 2014

Historia magistra vitae 9. ledna 1890 (125) V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách se narodil významný...

Září 2014

21. září 1109 (905) Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z  olomoucké  větve dynastie Přemyslovců , byl...

Červenec srpen 2014

11. červenec 1184 př. n. l. Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské...

Květen 2014

květen 1099 V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu ,...

Červen 2014

3. červen 969 Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších...

Duben 2014

Duben 849 Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků . Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo...

Březen 2014

6 000 př. n. l. První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v ...

Leden - únor 2014

17. únor 1650 př. n. l. Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je...

Listopad - prosinec 2013

17. prosinec 1108 Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala...

Říjen 2013

2. října 1373 Císař Karel IV. po dlouhých bojích přesvědčil Wittelsbachy, aby mu dědičně podstoupili Braniborsko . Náhradou dostali hotově...

Září 2013

1. září 2008 Dlouholetý ředitel firmy BataShoeOrganization v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa...

Červenec - sprpen 2013

1. července 1883 První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť...

Červen 2013

1. června 793 Lindisfarne, ostrov v severovýchodní Anglii, spojuje s pevninou úzká cesta průchodná jen při odlivu. Právě tady byl...

Květen 2013

1. května Svátek práce  nebo 1. máj je mezinárodní  dělnický   svátek , který se slaví od...

Duben 2013

1. dubna 1913 Sto let už funguje Jedličkův ústav v Praze jako zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ústav nese...

Březen 2013

3. března 1888 František Langer se narodil v rodině drobného obchodníka. Byl autorem čerpajícím náměty ze života Prahy i její...

Leden - únor 2013

Ach, ty ženy… 1353 a 1393 – dva významné roky v životě Karla IV., protože 2. 2. 1353 zemřela jeho druhá manželka Anna Falcká a 14. 2. 1393...

Červenec - srpen 2011

Slavný knihtiskař 31. 8. 1546 se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína, český humanista, knihtiskař, organizátor literárního života v...

Červen 2011

Attila tvrdě narazil 451 – 20. 6. došlo k bitvě na Katalaunských polích, kde bylo spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů...

Květen 2011

Malíř aktů 1471 – před 540 lety, 21. května, se v Norimberku narodil malíř a grafik Albrecht Dürer. Byl nepochybně mistr...

Duben 2011

Král dobyvatel 1271 − 13. 4. Přemysl Otakar II. podnikl vpád do Uher, protože uherský král Štěpán V. porušil předchozí...

Březen 2011

Z vápna a kamení 966 – je tomu 1 045 let, co Prahu navštívil židovský kupec a cestovatel z Andalusie Ibráhím ibn...
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.