Rok 2016 je rokem Karla IV.

01.03.2016 | 20:13
Rok 2016 je rokem Karla IV.

V letošním roce si připomínáme jedno významné výročí. Před 700 lety se totiž narodil český král a císař Svaté říše římské – Karel IV. Ambiciózní panovník evropského významu, vynikající diplomat, kterému se nejen v zemích Koruny české, ale také v čele říše dařilo udržovat mocenskou rovnováhu, byl pragmatickým vládcem a zároveň vizionářem, jehož zakladatelské dílo přetrvalo staletí.

Narození syna znamenalo pro královskou rodinu vždy důležitou událost. Nebylo tomu jinak ani 14. května roku 1316, kdy se v Praze Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému narodil chlapec, pokřtěný tradičním jménem nejpřednějšího zemského patrona – Václav. Výrazně jej ovlivnila výchova na francouzském dvoře. Při téměř sedmiletém pobytu ve Francii, kde také přijal jméno svého kmotra francouzského krále Karel, se mu náhle otevřela cesta k rozsáhlému vzdělání. Významné politické i osobní kontakty na sebe nenechaly dlouho čekat. Přítelem se mu stal třeba Pierre Roger de Rosières – budoucí papež Kliment VI. I s jeho podporou se mohl Karel IV. později ucházet o říšský trůn. Také první Karlova manželka, Blanka z Valois, jej spojovala s francouzskými králi.

V hlubokém podzimu roku 1333 se Karel po dlouhých letech vracel do Čech. Měl za sebou pobyt v Lucembursku i vojenské zkušenosti v severoitalských signoriích.

Důležitosti Českého království si byl dobře vědom a spoléhal na ně více než na rodové Lucemburské hrabství. Mocenskou oporu i finanční zázemí hledal především v zemích Koruny české, nejprve jako markrabě moravský a později z pozice českého krále i císaře Svaté říše římské. Rezidenčním městem se mu stala Praha. Pozornost soustředil nejprve na úpravy Pražského hradu, ale časem ji rozšířil na oba břehy vltavské kotliny. Zvětšení a ohrazení dnešní Malé Strany, včetně Petřína, tzv. Hladovou zdí bylo jen drobným doplněním nejvýznamnější fundace, kterou Karel výrazně změnil Prahu. Založení Nového Města pražského v roce 1348, usazení mnoha řádů, výstavba svatyní, podpora rychlého osídlení řemeslníky, to vše vzbuzuje obdiv i dnes.

5. dubna 1355 docílil Karel IV. jedné významné mety. Byl korunován ve věčném městě císařem. Formálně tím bylo potvrzeno jeho postavení, které jej opravňovalo stát v čele Svaté říše římské a řešit problémy tehdejší Evropy. I v této roli se osvědčil.

V letošním roce bude jistě mnoho příležitostí seznámit se blíže s osobností Karla IV. Neváhejte je využít!

PhDr. Jaroslava Nováková, Prague City Tourism

VÝSTAVY
  • Národní galerie v Praze – Valdštejnská jízdárna
15. 5. – 25. 9. Císař Karel IV. 1316–2016
Bavorsko-česká zemská výstava k 700. výročí narození.
kontakt: Valdštejnská 3, Praha 1
  • Pražský hrad – Císařská konírna
15. 5. – 28. 9. Žezlo a koruna
kontakt: Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1
 
Více na www.prague.eu

Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0počet zhlédnutí: 1935

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku březen 2016

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.