říjen 2016

04.10.2016 | 13:59

říjen 1781 (235 let)
V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou čítárnu časopisů a půjčovnu knih v Praze. Byl to významný krok pro rozvoj vzdělanosti nejširších vrstev obyvatel. Denní poplatek činil jeden krejcar, předplatné na půl roku stálo dva zlaté. Půjčovala se beletrie, ale i denní tisk.

1. 10. 1756 (260 let)
bitvě u Lovosic, která byla první bitvou sedmileté války, porazil pruský král Fridrich II. Veliký rakouská vojska pod vedením generála Maximiliana Ulyssese von Brownea. Samotné boje trvaly asi sedm hodin, ztráty na obou stranách byly kolem 3 000 mužů. Lovosice sice byly dobyty, ale rakouská armáda zničena nebyla.

2. 10. 1861 (155 let)
V Praze byly potvrzeny stanovy pěveckého spolku Hlahol, jehož zakladatelem je pražský zpěvák a sládek Jan Ludevít (Ludvík) Lukes, který ze svého soukromého sboru vytvořil veřejný spolek, který poprvé vystoupil na pohřbu básníka Václava Hanky v lednu 1861. Měl celkem 120 členů – mužů.

3. 10. 1126 (890 let)
Jeden z největších českých vzdělanců raného středověku Jindřich Zdík (asi 1083–1150) byl ve Wormsu vysvěcen olomouckým biskupem. Prosazoval reformu majetku a organizace církve na Moravě a snažil se o nezávislost církve na světské moci. Usiloval též o celibát pro kněze.

3. 10. 1876 (140 let)
Narodil se Karel Fučík, operní pěvec a otec novináře Julia Fučíka. Vyučený soustružník vedle svého zaměstnání vystupoval v ochotnických představeních a v roce 1902 se rozhodl věnovat pouze divadlu. Účinkoval v operách a operetách ve smíchovských divadlech a v Městském divadle v Plzni. Zemřel 22. listopadu 1951.

4. 10. 1441 (575 let)
Husitský teolog Jan Rokycana (též Jan z Rokycan) svolal sněm do Kutné Hory, kde byly ujednány zásady husitského vyznání závazné pro všechny. Roku 1444 se soudil s tábority, kteří se odmítali přizpůsobit jednotným zásadám, vyhrál a jejich učení bylo odsouzeno. Snažil se o smíření všech stran pod obojí.

5. 10. 1846 (170 let)
František Bohuslav Batovec, český velkoobchodník a průmyslník, se narodil v Jílovém u Prahy. Provozoval úspěšné papírnictví v Praze Na Příkopě, knihtiskárnu a litografickou dílnu. Veřejně činný podnikatel, vlastenec, soudce-laik získal Řád Františka Josefa a titul císařského rady. Zesnul 14. října 1909 v Praze.

7. 10. 1886 (130 let)
Narodil se Josef Palivec, diplomat, básník, esejista a překladatel. Druhý manžel Heleny Čapkové, sestry bratří Čapků, byl účastníkem protinacistického odboje, po roce 1948 byl vězněn komunistickým režimem. Rytíř Řádu čestné legie, in memoriam mu byl udělen Řád T. G. Masaryka. Zemřel 30. ledna 1975.

13. 10. 1781 (235 let)
Císař Josef II. vydává tzv. toleranční patent, který umožnil existenci dalších nekatolických vyznání. Důvodem byla snaha vyjít vstříc osvíceneckému evropskému trendu a v neposlední řadě zabránit emigraci bohatých a schopných protestantských rodin. Patent byl prvním krokem k nastolení náboženské svobody.

14. 10. 1891 (125 let)
V Novém Hrozenkově se narodil Hubert Pilčík, český sériový vrah. Usvědčen byl z pěti vražd, skutečný počet obětí se však nepodařilo nikdy zjistit. Pracoval jako zámečník a působil jako převaděč přes hranice. Byl znám jako milovník přírody a bylinkář. Po zatčení spáchal 9. září 1951 v cele sebevraždu.

15. 10. 1401 (615 let)
Mistr Jan Hus byl zvolen děkanem artistické fakulty na zimní semestr 1401–1402 a v roce 1409 po odchodu cizích učitelů a žáků do Lipska (na základě Dekretu kutnohorského) rektorem Univerzity Karlovy. Již jako univerzitní mistr byl vysvěcen na kněze a od března 1402 začal kázat v Betlémské kapli.

15. 10. 1886 (130 let)
V Praze se narodil český grafik a malíř Vratislav Hugo Brunner. Významně ovlivnil vývoj české knižní grafiky, byl autorem hraček, divadelních scénografií, ilustrátor a karikaturista. V roce 1908 spoluzakládal Artěl, jedno z nejvýznamnějších sdružení českého užitého umění a designu první poloviny 20. století.

16. 10. 1456 (560 let)
Narodila se Ludmila z Poděbrad, dcera Jiřího z Poděbrad a jeho manželky Johany z Rožmitálu. Od dětství byla objektem sňatkové politiky svého otce. Nakonec byla provdána za lehnického knížete Fridricha I., po jehož smrti spravovala za své nezletilé potomky lehnické knížectví. Zesnula 20. ledna 1503.

16. 10. 1941 (75 let)
V Praze se narodil český dokumentární fotograf Oldřich Škácha. Je především znám jako osobní fotograf Václava Havla, fotil i další osobnosti z oblasti politiky a kultury. Byl fotoreportérem v různých nakladatelstvích a institucích, v 60. letech se zabýval i focením aktů. Zemřel 29. března 2014.

18. 10. 1891 (125 let)
Byla ukončena Všeobecná zemská výstava v Praze, které se zúčastnilo přes dva a půl milionu návštěvníků. Trvala pět měsíců a významným způsobem posílila sebevědomí českého národa a ukázala, jaká podnikavost a dovednost jsou v něm ukryty. Výstavu navštívil i císař František Josef I.

18. 10. 1896 (120 let)
V Praze se konalo první filmové představení v salonu hotelu U Černého koně Na Příkopě. Byly promítány tzv. Edisonovy živé obrazy – Korunovace ruského cara Mikuláše II., Pradleny pařížské, Tanečnice, Na plovárně, Před pařížskou Operou a Rychlovlak. Projekce trvala celkem 20 minut.

21. 10. 1941 (75 let)
Československý pěší prapor 11 – Východní pod velením podplukovníka Karla Klapálka posílil obranu Tobruku. Významnou měrou přispěl k udržení města v rukou spojenců. O jeho obranu se nejdříve staraly britské a australské jednotky, které byly vystřídány novými posilami společně s československými vojáky.

25. 10. 1781 (235 let)
Ve Stráži nad Nežárkou se narodil Bedřich Karel Eugen Všemír hrabě Berchtold z Uherčic, český lékař a botanik. Procestoval Evropu, severní Afriku, Malou Asii a Brazílii. Byl velkým vlastencem a národním buditelem, podílel se na založení Národního muzea. Zemřel na buchlovickém zámku 3. dubna 1876.

26. 10. 1901 (115 let)
V Idriji, dnešním Slovinsku, se narodil architekt Vladimír Karfík. Byl žákem Jana Kotěry i Le Corbusiera, pracoval u F. L. Wrighta v USA. Byl jeden z hlavních tvůrců Baťova Zlína, působil na Slovensku a na Maltě. Jeho stavby vynikají vytříbeným konstrukčním řešením. Zemřel v Brně 6. června 1996.

29. 10. 1946 (70 let)
Z Karlových Varů byl vypraven poslední vlak v rámci odsunu osob německé národnosti. Po skončení 2. světové války muselo opustit republiku zhruba 750 000 Němců. Divoký odsun byl postupně nahrazen organizovaným, ale i ten neprobíhal bez excesů a nelidskostí. Byl drastickým završením tisíciletého soužití Čechů a Němců.

1306 (710 let)
Rudolf Habsburský
16. 10. 1306
po smrti posledního Přemyslovce byl zvolen českým králem
 

1526 (490 let)
Ferdinand I. Habsburský
23. 10. 1526
byl zvolen českým králem
 

1576 (440 let)
Rudolf II.
12. 10. 1576
byl vyhlášen římským císařem
 

1851 (165 let)
František Koláček
* 9. 10. 1851
† 8. 12. 1913
český matematik a fyzik

1861 (155 let)
František Drtina
* 3. 10. 1861
† 14. 1. 1925
český filozof, univerzitní profesor a politik

1861 (155 let)
Alois Mrštík
* 14. 10. 1861
† 24. 2. 1925
český spisovatel, prozaik a dramatik

1861 (155 let)
Joža Uprka
* 25. 10. 1861
† 12. 1. 1940
český malíř a grafik

1871 (145 let)
Ota Bubeníček
* 31. 10. 1871
† 10. 9. 1962
český malíř a loutkoherec

1911 (105 let)
Karel Čurda
* 10. 10. 1911
† 29. 4. 1947
český voják a výsadkář Out Distance

1911 (105 let)
Karel Vlach
* 8. 10. 1911
† 26. 2. 1986
český dirigent a kapelník swingového orchestru

1921 (95 let)
Jaroslav Drobný
* 12. 10. 1921
† 13. 9. 2001
český tenista a hokejista

1926 (90 let)
Eliška Misáková
* 12. 10. 1926
† 14. 8. 1948
česká sportovní gymnastka


Husité Žatec ubránili

(595 let) Úkol zněl jasně. Obklíčit Čechy z více směrů, sevřít Prahu a tentokrát už konečně vyřešit problém s kacíři. Jenže… Vojskům druhé...

Ve službách krále

(595 let) Jan Sádlo z Janovic, na Kostelci, ze Smržova a Smitkova či Smilkova si vydobyl výhodné postavení na dvoře krále Václava IV. Díky tomu také zasáhl do politického...

My jsme šlechta, kdo je víc?

(510 let) Že jsou někdy dva chlapi ve při, se stává. Ale když se jedná o dva venkovské šlechtice, jeden z nich je zabit, a navíc pachatel ještě téhož dne podle...

Saská okupace Prahy

(385 let) Pražská města byla po porážce na Bílé hoře postižena rozsáhlými konfi skacemi a rekatolizací mimořádného rozsahu a pro pražské měšťany to znamenalo...

Saský vpád do Čech 1631–1632

(385 let) Poté co se 19. února 1631 v Pirně sešli zástupci pobělohorských exulantů, byla vypracována petice pro sjezd říšských protestantských stavů v Lipsku. Nedlouho...

Přehlížený matematik

(235 let) Berndard Placidus Johann Nepomuk Bolzano (5. 10. 1781 – 18. 12. 1848) byl geniální matematik, logik a filozof. Jak jeho jméno napovídá, narodil se italskému otci a německé matce....

Více novinář než politik

(195 let) Karel Havlíček Borovský (31. 10. 1821 – 29. 7. 1856) byl český spisovatel, satirik, politik i zakladatel české žurnalistiky. Narodil se ve vesničce Borová u Přibyslavi – odtud...

Ze Smíchova do Orientu a zpět

(165 let) Smíchovský rodák, spisovatel a cestovatel František Klement, známý také pod pseudonymem Quido Mansvet, se narodil 9. října 1851 v rodině pražského zedníka....

Pokřtěný v Zadaru

(155 let) Český architekt Rudolf Kříženecký přišel na svět 28. října 1861 v dalmatském Zadaru a byl pokřtěn jako Rodolfo Adolfo Norberto Kříženecký. Narodil se českému...

No nepotěšil jste mne…

(130 let) Plzeňský rodák a český herec František Kovářík (1. října 1886) pocházel z velmi chudých poměrů rodiny kameníka. Přestože měl sedm sourozenců, volba...

Převlékač uniforem

(130 let) Převlékání kabátů je (ne)jen český zvyk. Navíc je-li zrovna první půlka 20. století a vy máte na sobě vojenskou uniformu, je o zábavu postaráno....

Autor ne vždy libozvučných veršů

(115 let) Básník František Halas (3. 10. 1901 – 27. 10. 1949) se stal vzorem pro mnoho dalších umělců, přestože jeho tvorba byla komplikovaná. Zrcadlí se v ní chaotičnost světa...

Já s písničkou jdu jako ptáček…

(110 let) Ladislav Pešek (4. 10. 1906 – 13. 7. 1986), vlastním jménem Ladislav Pech, český herec po meči i po přeslici, dokázal rozdávat víc, než byl sám ochoten přijmout....

Absurditu měl v krvi

(80 let) Václav Havel, filozof, spisovatel, dramatik, disident, prezident, jeden z nejvýznamnějších Čechů 20. století, se narodil před 80 lety 5. října 1936. Sám jeho životní...
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.