Sňatkový podvodník Vladislav

01.06.2011 | 09:33
Vladislav Jagellonský

O tomto jagellonském panovníkovi bylo napsáno mnohé, přesto některé zajímavosti unikají naší pozornosti. Dovolím si připomenout, že kvůli němu, snad nejslabšímu českému panovníkovi, došlo k velkému úpadku královské moci v Čechách. Přesto si letos v červnu připomeňme 540 let od jeho korunovace českým králem.
Vladislav (1456–1516) byl litevský velkokníže, král český a uherský. Jistou pikantností je, že roku 1476 uzavřel sňatek per procurationem (v zastoupení) s Barborou Braniborskou, ovdovělou, teprve dvanáctiletou hlohovskou kněžnou (Hlohovské knížectví v Dolním Slezsku, vzniklé roku 1178). Nikdy však dceru braniborského kurfiřta Albrechta III. Achilla Hohenzollerna neuvedl do Prahy jako svou choť. Proč? Za vším hledejme Matyáše Korvína, který se zmocnil Hlohovska, dědictví Barbory po jejím choti, které měla přinést věnem českému králi. Přestože se Vladislav cítil být povinován svému slibu manželství, už počátkem roku 1477 hledal novou nevěstu. Nejprve ho však musela papežská kurie rozvést s Barborou. To se však nestalo, protože opět zasáhl Matyáš. Ani jemu, ani Habsburkům totiž nevyhovovalo spojení Jagellonců s Hohenzollerny. Manželství zrušil až roku 1500 papež Alexandr VI. Pozdě, Vladislav se o devět let dříve oženil s Beatricí Neapolskou (1491). Sňatek byl tedy uzavřen hned poté, co se stal uherským králem a ona vdovou po Matyáši Korvínovi. Přestože nedala potomka Matyá­šovi a bylo jasné, že jej nedá ani Vladislavovi, peníze královny vdovy ji předurčovaly udržet se v královské hře o uherský trůn. Vladislavovi však o nic nešlo. Protože rozvod s Barborou proběhl později, než se uskutečnil sňatek s Beatricí, byl nový manželský svazek neplatný. Taková byla doba. Dnes by se oba Vladislavovy sňatky daly kvalifikovat jako trestné činy – víte jaké?

Antonín Fridrich
foto © Wikipedie


Vladislavova majestátní pečeťtento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2011

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.