Za Komenským do Lešna

15.04.2010 | 16:51
Za Komenským do Lešna

Jak asi víte, Komenský odešel do exilu do polského Lešna (polsky Leszno, něm. Lissa), dnes součást Velkopolského vojvodství. První zmínky o Lešně pochází z roku 1393, v roce 1516 sem přichází první Čeští bratři, kteří zde zakládají roku 1573 svou školu, a v roce 1628 přichází také Komenský.

Dnes je Lešno výstavné a průmyslové město, ale ještě počátkem 16. století bylo spíše větší vesnicí. A právě v době povýšení na město přijalo a ochraňovalo české exulanty. Byla zde postavena škola, byly zavedeny řemeslnické cechy a městu bylo propůjčeno právo soudní. Komenský byl v Lešně zvolen biskupem a písařem, brzy se stal i zástupcem rektora gymnázia, což vedlo k jeho zájmu o pedagogiku.
Prohlídku Lešna můžete začít například návštěvou stálé expozice věnované Komenskému a Českým bratřím, která je instalována ve zdejším regionálním muzeu. Jedná se o jedinečnou ukázku sestavenou z předmětů vážících se ke Komenskému i Jednotě bratrské.
Alois Rula
Muzeum Okręgowe w Lesznie
pl. J. Metziga 17, 64-100 Leszno
e-mail: muzeum@muzeum.leszno.pl
www.muzeum@muzeum.leszno.pl


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku duben 2010

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.