Nitriansky samosprávny kraj

12.05.2009 | 19:31
Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky kraj má rozlohu 6 343 km2, čo je 12,9% z rozlohy SR, v ktorom sa nachádza 354 obcí, z ktorých 15 má štatút mesta. Na západe susedí s Trnavským krajom, na severe s Trenčianskym a na východe s Banskobystrickým krajom.

Reliéf kraja je prevažne rovinatý a nižinný, prerušovaný pahorkatinami. Patrí k najteplejším oblastiam a najproduktívnejším poľnohospodárskym centrám Slovenskej republiky. Na severe sa krajom tiahne pohorie Tríbeč, severovýchod je lemovaný výbežkami Štiavnických vrchov a z časti Pohronským Inovcom. Najväčšiu časť na juhovýchode a juhu zaberá kvalitná poľnohospodárska pôda Podunajskej nížiny s časťou Žitného ostrova, najväčšieho riečneho ostrova Európy vytvoreného medzi hlavným tokom Dunaja a Malým Dunajom s bohatými zásobami podzemných vôd. Kraj, najmä jeho južné oblasti, sú bohaté na výskyt vodných a termálnych prameňov a preteká ním viacero riek - najdlhšia slovenská rieka Váh, Dunaj, Nitra, Hron, Ipeľ a Žitava.

Prírodné a iné zaujímavosti

Skalné obydlia v Brhlovciach
K najvýznamnejším pozostatkom ľudovej architektúry patria bezpochyby Skalné obydlia v Brhlovciach. V roku 1992 tu Tekovské múzeum zriadilo muzeálnu expozíciu, ktorá dokumentuje tunajšiu zvláštnu formu ľudového obydlia, staviteľstvo a bytovú kultúru obyvateľov Brhloviec. Skalné obydlie, usadlosť č. 142, obdržala v roku 1993 medzinárodné ocenenie za záchranu a reštauráciu architektonickej pamiatky \"Europa Nostra\".

Nádvorie Európy
Komárno na svojom Nádvorí Európy umiestnilo viac ako štyri desiatky budov, postavených v mierke jedna ku jednej, ktoré reprezentujú architektúru a stavebné slohy typické pre rôzne európske štáty. Obdivovať a prípadne aj porovnávať môžete pestrofarebné budovy z Fínska, Walesu, Vatikánu, Islandu či Grónska, oddýchnuť sa dá na lavičkách pri fontáne nazvanej Milénium. Tvorcom sa podarilo vytvoriť harmonickú súhru niekedy absolútne odlišných architektonických znakov. Pri prehliadke pestrofarebných budov sa nezabudnite porozhliadnuť aj po sochách patrónov Európy, ktoré dotvárajú atmosféru nádvoria - či už je to socha Žigmunda Luxemburského, Mateja Korvína, Panny Márie či Márie Terézie. Nádvorie je obľúbenou zástavkou turistov, ktorých láka jeho osobitný príjemný charakter.

Lodný mlyn Kolárovo
Prírodný areál - plávajúceho vodného mlyna sa nachádza neďaleko mesta Kolárovo v juhozápadnej časti Žitného ostrova. Areál leží na polostrove, ktorého hranice tvoria toky Malého Dunaja a Váhu z jednej strany a mŕtveho ramena Malého Dunaja zo strany druhej. Bol vybudovaný ako súčasť kultúrnej pamiatky Plávajúci mlyn na území, ktorého zloženie flóry a fauny je typickým reprezentantom ekosystému lužného lesa.

Arborétum Mlyňany SAV
Arborétum Mlyňany nachádzajúce sa na severnom okraji Podunajskej nížiny založil v roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy Migazzi s cieľom dokázať životaschopnosť vždyzelených drevín v našich podmienkach. Územie predstavuje areál s viac ako 2000 druhmi flóry zo všetkých častí sveta. Okrem stálozelených drevín z mnohých krajín sveta tu žije 1133 druhov motýľov a 80 druhov vtákov.

Zubria obora
Zubria obora sa nachádza na sever od obce Lovce a bola založená v roku 1958. Za chránenú študijnú plochu bola vyhlásená v roku 1964. Obora bola založená za účelom aklimatizácie zubra v podmienkach zvernicového chovu.

Termálne kúpaliská
V Nitrianskom kraji sa nachádza najviac termálnych lokalít na Slovensku s veľkým bohatstvom prírodných termálnych vôd, ktorých liečivé účinky sa stali základom pre vybudovanie liečebných kúpeľov a centier zdravého životného štýlu - wellness. Najbohatším územím na liečivú vodu sú Podunajsko, Ponitrie a Dolné Považie.

Termálne kúpalisko Vadaš Štúrovo
Termálne kúpalisko je moderným centrom rekreácie, zábavy a oddychu. Nachádza sa tu niekoľko otvorených bazénov a 2 kryté bazény ako aj jediný bazén s umelým vlnobitím na Slovensku. Komplex termálneho kúpaliska ponúka pestrú paletu služieb pre oddych a krásu ako napr. jazero s možnosťou vodného bicyklovania, člnkovania, rybolovu, detský areál, tenisové kurty, minigolf, stolný tenis či bowlingové centrum. V meste sú široké možnosti ubytovania, v samotnom rekreačnom stredisku Vadaš sa nachádza hotel Thermal***.

Termálne kúpalisko Podhájska
Termálne kúpalisko Podhájska sa nachádza v blízkosti mesta Šurany a má celoročnú prevádzku. Termálna voda je slaná a má podobné účinky ako voda z Mŕtveho mora. Blahodárne pôsobí na choroby pohybového aparátu, dýchacieho a srdcovo-cievneho ústrojenstva i na gynekologické a urologické ochorenia. Pre deti je pripravené upravované ihrisko s preliezačkami, hojdacími koníkmi, pieskoviskom a tobogan. Pre dospelých je k dispozícii pieskové futbalové a volejbalové ihrisko, požičovňa bicyklov, sauna, posilňovňa či masáže. V obci ako aj v blízkom okolí sa nachádzajú široké možnosti ubytovania v rôznych štandardoch.

Hrady, zámky, kaštiele

Nitriansky hrad
Je najznámejšou dominantou mesta Nitry a národnou kultúrnou pamiatkou. Je sídlom nitrianskeho biskupstva. Počiatky hradu siahajú už do 9. storočia do obdobia Veľkej Moravy. V mohutných kazematoch je dnes odkrytá časť najstaršieho opevnenia hradu z 9. storočia aj s kostrovými pozostatkami z bývalého pohrebiska. K najstaršej časti hradu tiež patrí nádvorie s hradnou studňou, na ktorom sa nachádza zrekonštruovaná Vazilova veža. Výnimočnou pamiatkou je katedrálny Chrám Svätého Emeráma.

Zrúcanina hradu Gýmeš
Nachádza sa na strmom kremencovom kopci Dúň 514m na južnom svahu pohoria Tríbeč, zhruba 5 km na sever od obce Jelenec. Hrad pochádza z druhej polovice 13. storočia a je výraznou dominantou širokého okolia. Gýmeš bol jedným z mála hradov, na ktorých prebiehali stavebné práce ešte v 18. storočí. Až v polovici 19. storočia panstvo hrad definitívne opustilo a tým sa hrad začal rozpadávať.

Kaštieľ Topoľčianky
Pôvodne neskorogotický zámok z 15.-16. storočia v renesančnom a barokovom slohu s klasicistickými prístavbami. V kaštieli je baroková kaplnka, keramika a rozsiahly knižný fond. Areál kaštieľa a parku je národnou kultúrnou pamiatkou. Samostatnú zmienku si zasluhuje jeden z našich najväčších a najpôsobivejších parkov anglického typu, ktorého hlavná časť sa rozprestiera za kaštieľom a ďalej prechádza do voľnej prírody a lesov.

Pevnosť Komárno
Komárno je najväčším, najvýznamnejším a najzachovanejším pevnostným komplexom na Slovensku. Komárňanská pevnosť je jedinečnou ukážkou fortifikačnej architektúry 16. až 19. storočia. Možno tu vidieť bastiónový, polygonálny aj fortový systém opevnenia. Vo svojej dobe bola najväčšou obrannou stavbou Rakúsko - uhorskej monarchie. Vzhľadom k svojej monumentalite a zachovalosti patrí medzi unikáty aj v európskom meradle.

Kaštieľ Pustý Chotár - Park Hotel Tartuf Beladice
V Beladiciach, časti Pustý Chotár sa nachádza neoklasicistický kaštieľ, ktorý spolu s priľahlým 5 hektárovým parkom je evidovaný ako kultúrna pamiatka Slovenskej republiky. Dala ho postaviť šľachtická rodina Jesenských okolo roku 1820. V súčasnosti, po rozsiahlej rekonštrukcii je ideálnym pre oddych návštevníkov i organizáciu rôznych firemných a spoločenských podujatí.

Národný žrebčín Topoľčianky
Žrebčín je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku, okrem vedenia plemennej knihy lipicana je poverený vedením plemenných kníh plemena Hucul a Arab. Národný žrebčín Topoľčianky dnes patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno ho právom zaradiť za kultúrne dedičstvo národa. Je špecializovaným zariadením pre chov koní na jednotlivých výrobných objektoch, ktoré svojou architektúrou, urbanistickým riešením a citlivým zakomponovaním historických vzácnych budov do okolitej prírody slúžia ku cti vtedajších projektantov a stavbárov. Súčasťou žrebčínu je aj hipologické múzeum s množstvom zaujímavých exponátov.
 

www.unsk.sk
 

Nitriansky kraj má rozlohu 6 343 km2, čo je 12,9% z rozlohy SR, v ktorom sa nachádza 354 obcí, z ktorých 15 má štatút mesta. Na západe susedí s Trnavským krajom, na severe s Trenčianskym a na východe s Banskobystrickým krajom. Reliéf kraja je prevažne rovinatý a nižinný, prerušovaný pahorkatinami. Patrí k najteplejším oblastiam a najproduktívnejším poľnohospodárskym centrám Slovenskej republiky.


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.