Menší Město pražské

26.12.2016 | 18:10
Menší Město pražské

(760 let)
Na místě původních osad z 9. století nechal Přemysl Otakar. II v roce 1257 vystavět Nové Město pražské (Nova civitas sub castro Pragensi). Pozdější Menší Město pražské bylo nazváno Malou Stranou až v 18. století. Osídleno bylo převážně německými obyvateli.
První osídlení místa se datuje do neolitu a v 8. a 9. století bylo okolí dnešního Malostranského náměstí tržištěm, obehnané valem a příkopem. Křížily se tu důležité kupecké stezky, na které navazovaly dva vltavské brody v místech dnešního Mánesova a Karlova mostu. V průběhu 12. století tu byly postaveny opevněný biskupský dvůr, komenda johanitů a první kamenný most, tzv. Juditin. Do města se vstupovalo čtyřmi branami, které byly součástí hradeb s hranolovými věžemi. Za Lucemburků byl postaven kostel sv. Tomáše, Karel IV. nechal město rozšířit jižním směrem, postavit tzv. Hladovou zeď a roku 1357 zahájil stavbu nového kamenného mostu. Město postihlo několik požárů. První v roce 1503, kdy vyhořelé domy byly posléze nahrazeny renesančními paláci a domy měšťanskými. Další požár z roku 1541 zničil více než polovinu domů, zasáhl Pražský hrad a obnova trvala desetiletí. Čtvrť byla i několikrát vydrancována cizími vojsky, přesto se pokračovalo ve výstavbě, nyní již v barokním stylu. Samostatnost obce byla zrušena roku 1784. Po roce 1918 se stala městská část sídlem vládních úřadů. Za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1950.
Pohled na Malou Stranu s kostelem sv. Mikuláše a Pražským hradem; foto © redakce
Alice Braborcovápočet zhlédnutí: 340

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden - únor 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku