Leden 2017

26.12.2016 | 18:10

leden 1322 (695 let)
K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko. Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě u Mühldorfu. Části území se však odpojily a dostaly se do rukou říšských purkrabí v Norimberku. Zbytek byl připojen jako autonomní území k Českému království.

leden 1327 (690 let)
K Českému království bylo připojeno Horní Slezsko a část Dolního Slezska. Proces připojování slezských knížectví započal již Václav II., v letech 1327–1335 jej dovršil Jan Lucemburský. Území Slezska patřilo ve své historii k mnoha státům, v letech 1335–1742 bylo součástí Koruny české.

1. 1. 1922 (95 let)
Vstoupil v platnost zákon o vytvoření Velké Prahy, kterým bylo připojeno na 36 čtvrtí, Praha byla rozdělena na 13 obvodů a nazvána hlavní město Praha. K dalšímu rozšiřování docházelo až do roku 1974. Byl též zaveden titul primátor hlavního města Prahy, prvním byl JUDr. Karel Baxa.

2. 1. 1732 (285 let)
V Praze na Starém Městě se narodil český hudební skladatel František Xaver Brixi († 1771). Patřil mezi nejvýznamnější hudební tvůrce 18. století. Svou tvorbou se řadí k hudebnímu předklasicismu a ranému klasicismu. Působil jako varhaník v mnoha pražských chrámech, i v katedrále sv. Víta.

6. 1. 1927 (90 let)
Narodil se Karel Kyncl, český novinář a publicista, který je především znám jako dlouholetý rozhlasový zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii. Napsal několik úspěšných reportážních knih, byl aktivním překladatelem a oponentem komunistického režimu. Zemřel 1. 4. 1997 v Londýně.

12. 1. 1537 (480 let)
Ferdinand I. daroval pražským střelcům vltavský ostrov Malé Benátky, později nazvaný Střelecký. První zmínky o něm pocházejí z 12. století. Nejprve fungoval jako zahrada johanitů, za Karla IV. jako cvičiště pro střelbu z luků a kuší. V současnosti se zde konají různé kulturní akce.

23. 1. 1872 (145 let)
V Lublani se narodil Jože (Josip) Plečnik, slovinský architekt, urbanista a pedagog. Svou architektonickou činností ve 20. a 30. letech 20. století významně přispěl k rekonstrukci Pražského hradu a projektoval kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech. Zesnul 7. 1. 1957.

20. 1. 1382 (635 let)
Sestra Václava IV. Anna Česká (Lucemburská) se provdala za anglického krále Richarda II., čímž byly posíleny vzájemné styky mezi Anglií a Českým královstvím. Byla dcerou Karla IV. a Alžběty Pomořanské. V Anglii měla přezdívku „Good Queen Ann“. Zemřela bezdětná roku 1394.

20. 1. 1787 (230 let)
W. A. Mozart navštívil Prahu poprvé po velkém úspěchu své opery Figarova svatba. V Nosticově divadle dirigoval její reprízu. V tu dobu byla u něj také objednána nová opera pro příští divadelní sezonu. V říjnu 1787 se konala světová premiéra opery Don Giovanni, kterou osobně Mozart dirigoval.

26. 1. 1907 (110 let)
Císař František Josef I. schválil volební zákony, jimiž bylo v Předlitavsku zavedeno vše­obecné a rovné volební právo. Stalo se tak na základě dělnických demonstrací ve Vídni a v Praze roku 1905, které vyvolala rakouská sociální demokracie. Návrhy byly předloženy Říšské radě 23. 2. 1906.

28. 1. 1977 (40 let)
Čeští umělci a kulturní pracovníci shromáždění v Národním divadle v Praze podepsali tzv. Antichartu, dokument odsuzující Chartu 77. Komunistický režim chtěl „legitimizovat“ pronásledování signatářů Charty a izolovat je od většiny společnosti. Některé podpisy byly vynuceny nátlakem.

30. 1. 1467 (550 let)
Matyáš Korvín dobyl poslední tábor bratříků u Velkých Kostolan na Slovensku. Tím byl dokončen jejich úpadek a mnozí z nich se stali členy elitní Matyášovy gardy. Bratřické hnutí přispělo v době rozmachu k oslabení pozic Němců na Slovensku a posilovalo vědomí slovenské národnosti.

Fráňa Šrámek1877 (140 let)
Fráňa Šrámek
* 19. 1. 1877
† 1. 7. 1952
český básník, prozaik a dramatik

1882 (135 let)
Ivan Olbracht
* 6. 1. 1882
† 30. 12. 1952
český spisovatel, publicista, novinář a překladatel

1897 (120 let)
Karel Lamač
* 27. 1. 1897
† 2. 8. 1952
český filmař

1932 (85 let)
Zdeněk Borovec
* 7. 1. 1932
† 18. 2. 2001
český textař, překladatel a filmový herec

1937 (80 let)
Karel Čáslavský
* 28. 1. 1937
† 2. 1. 2013
český filmový archivář a historik

1947 (70 let)
Martin Štěpánek
* 11. 1. 1947
† 16. 9. 2010
český herec, režisér, novinář a politik


Pustý ničema

(1015 let) Ano, přesně tak charakterizoval Boleslava III. zvaného Ryšavý František Palacký. Boleslav se ujal vlády roku 999 a jeho mladší bratři usilovali o trůn po celou dobu jeho...

Klášter na Sázavě

(985 let) Sázavský klášter byl založen roku 1032 z popudu knížete Oldřicha. Jeho prvním opatem se stal svatý Prokop. Legenda...

Kolébka křesťanství v Čechách

(1035 let) Málokteré místo u nás je tak významně spojeno s historií prvních Přemyslovců jako Levý Hradec. Centrum...

Markrabě moravský aneb já, pán Moravy

(835 let) Tímto titulem se až do zániku monarchie v roce 1918 honosilo během sedmi staletí mnoho mužů. Nikdy nebyl zrušen (kromě období...

Juditin most

(845 let) První kamenný obloukový most v Praze a pravděpodobně i v zaalpské oblasti byl dokončen v roce 1172. Jeho stavba započala o 13 let dříve, v...

Spolek pro České středohoří

(130 let) Je tomu přesně 130 let, co byl v Litoměřicích 11. ledna 1887 založen Spolek pro České středohoří. Kdyby nic jiného, jako první...

Menší Město pražské

(760 let) Na místě původních osad z 9. století nechal Přemysl Otakar. II v roce 1257 vystavět Nové Město pražské (Nova civitas sub castro...

Matka Otce vlasti

(725 let) Eliška Přemyslovna byla pohlednou, inteligentní i hrdou princeznou. Narodila se 20. ledna 1292 v Praze jako dcera českého...

Po boku Karla IV.

(695 let) O životě a skutcích římského císaře Karla IV. ví bezpochyby většina z nás mnohé. Avšak s jeho mladším bratrem Janem Jindřichem...

Janovo pokání

(675 let) Bylo mu pětačtyřicet let, byl téměř slepý a právě přišel o svou milovanou dceru Markétu, vévodkyni bavorskou. Nad jejím zbraslavským hrobem se...

Závěti Karla IV.

(640 let) Roku 1377 byly sepsány Karlem IV. jeho závěti s určením dědictví zemí Václavovi, Zikmundovi, Janu Zhořeleckému, Joštovi a dalším...

Císařovna s citem pro padlé ženy

(255 let) Letos tomu je 255 let od podepsání dekretu, na jehož základě byla v Praze zřízena první porodnice s nalezincem. Do té doby pomáhaly ženám porodní báby....

Loutkář Josef Skupa

(125 let) Budoucí loutkoherec, režisér a hlavně „stvořitel“ Spejbla a Hurvínka Josef Skupa se narodil 16. ledna 1892 ve Strakonicích, jako syn četníka. Od dětství dobře...

Dobrodružné mládí Jana Vavrdy

(95 let) Dovedete si představit, že by si nějaký dnešní kluk tři dny před svými 18. narozeninami (*26. února 1922) sbalil svých pět švestek a odešel bojovat do...
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden - únor 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.