Únor 2017

26.12.2016 | 18:15

1. 2. 1932 (85 let)
Narodil se Zbyněk Janata, nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do Západního Berlína byl spolu s Václavem Švédou dopaden, předán do Československa a odsouzen k trestu smrti. Poprava se konala 2. 5. 1955, nesměl být pohřben a urna s popelem byla zničena.

3. 2. 1622 (395 let)
Císař Ferdinand II. vydal generální pardon, jímž byli omilostněni další účastníci českého stavovského povstání, kteří přiznali své provinění proti císaři. Milost se týkala jen osobních práv šlechticů, majetek jim byl však zabaven. Ten získaly výhodně jiné, mnohdy cizí šlechtické rody.

4. 2. 1402 (615 let)
Václav IV. nabídl bratru Zikmundovi správu Českého království za pomoc při dosažení císařské koruny. Václav IV. byl sesazen z funkce římskoněmeckého krále jako nezpůsobilý. Rozhodnutí však ignoroval a titul používal nadále. Nakonec byl uvězněn z popudu svého vlastního bratra.

4. 2. 1892 (125 let)
V Praze se narodil Josef Jiříkovský, český sochař a medailér. Byl žákem J. V. Myslbeka a Jana Štursy. Tvořil žánrové plastiky a portréty, mezi ty nejznámější patří socha Venuše v Lázních Bohdaneč. Vycházel z novoklasicismu, později se přiklonil k realismu. Zemřel poměrně mlád 10. listopadu 1950.

7. 2. 1922 (95 let)
Narodil se básník a prozaik Jan Skácel. Působil jako kulturní redaktor deníku Rovnost a byl šéfredaktorem revue Host do domu. Po roce 1969 mohl publikovat pouze v samizdatu a exilové literatuře. Psal poezii inspirovanou moravským folklorem. Zemřel na rozedmu plic 7. listopadu 1989.

11. 2. 1912 (105 let)
Narodil se český klavírista Rudolf Firkušný. Proslavil se ve světě svou mimořádnou hudebností a skvělou technikou hry. Od roku 1948 žil v USA, po pádu komunistického režimu se chtěl usadit v Praze, zemřel však náhle 19. července 1994. Je řazen mezi přední klavíristy 20. století.

13. 2. 1992 (25 let)
Proběhlo slavností oficiální připojení naší republiky k internetu. Došlo k tomu na pražské ČVUT. Vznikla síť CESNET, která byla zpočátku realizována se středovými uzly v Praze a Brně, propojenými pevnou linkou o rychlosti 64 kbps. K nim byla připojována další akademická města.

17. 2. 1902 (115 let)
V Třebíči se narodil Antonín Kalina († 1990), nositel titulu Spravedlivý mezi národy, jenž označuje lidi nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holocaustem. Kalina byl vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald, kde zachránil více než 900 židovských dětí.

indřich Matyáš Thurn1567 (450 let)
Jindřich Matyáš Thurn
* 24. 2. 1567
† 26. 1. 1640
vůdce českého stavovského povstání za třicetileté války

1677 (340 let)
Jan Blažej Santini-Aichel
* 3. 2. 1677
† 7. 12. 1723
český barokní architekt

1862 (155 let)
Sokol Pražský
16. 2. 1862
vznikl tělovýchovný spolek Sokol Pražský
 

1907 (110 let)
Vilém Sacher
* 17. 2. 1907
† 14. 8. 1987
generálporučík, spisovatel a signatář Charty 77

1912 (105 let)
Jiří Trnka
* 24. 2. 1912
† 30. 12. 1969
český režisér animovaného filmu

1912 (105 let)
Nataša Gollová
* 27. 2. 1912
† 29. 10. 1988
česká herečka


Pustý ničema

(1015 let) Ano, přesně tak charakterizoval Boleslava III. zvaného Ryšavý František Palacký. Boleslav se ujal vlády roku 999 a jeho mladší bratři usilovali o trůn po celou dobu jeho...

Klášter na Sázavě

(985 let) Sázavský klášter byl založen roku 1032 z popudu knížete Oldřicha. Jeho prvním opatem se stal svatý Prokop. Legenda...

Kolébka křesťanství v Čechách

(1035 let) Málokteré místo u nás je tak významně spojeno s historií prvních Přemyslovců jako Levý Hradec. Centrum...

Markrabě moravský aneb já, pán Moravy

(835 let) Tímto titulem se až do zániku monarchie v roce 1918 honosilo během sedmi staletí mnoho mužů. Nikdy nebyl zrušen (kromě období...

Juditin most

(845 let) První kamenný obloukový most v Praze a pravděpodobně i v zaalpské oblasti byl dokončen v roce 1172. Jeho stavba započala o 13 let dříve, v...

Spolek pro České středohoří

(130 let) Je tomu přesně 130 let, co byl v Litoměřicích 11. ledna 1887 založen Spolek pro České středohoří. Kdyby nic jiného, jako první...

Menší Město pražské

(760 let) Na místě původních osad z 9. století nechal Přemysl Otakar. II v roce 1257 vystavět Nové Město pražské (Nova civitas sub castro...

Matka Otce vlasti

(725 let) Eliška Přemyslovna byla pohlednou, inteligentní i hrdou princeznou. Narodila se 20. ledna 1292 v Praze jako dcera českého...

Po boku Karla IV.

(695 let) O životě a skutcích římského císaře Karla IV. ví bezpochyby většina z nás mnohé. Avšak s jeho mladším bratrem Janem Jindřichem...

Janovo pokání

(675 let) Bylo mu pětačtyřicet let, byl téměř slepý a právě přišel o svou milovanou dceru Markétu, vévodkyni bavorskou. Nad jejím zbraslavským hrobem se...

Závěti Karla IV.

(640 let) Roku 1377 byly sepsány Karlem IV. jeho závěti s určením dědictví zemí Václavovi, Zikmundovi, Janu Zhořeleckému, Joštovi a dalším...

Císařovna s citem pro padlé ženy

(255 let) Letos tomu je 255 let od podepsání dekretu, na jehož základě byla v Praze zřízena první porodnice s nalezincem. Do té doby pomáhaly ženám porodní báby....

Loutkář Josef Skupa

(125 let) Budoucí loutkoherec, režisér a hlavně „stvořitel“ Spejbla a Hurvínka Josef Skupa se narodil 16. ledna 1892 ve Strakonicích, jako syn četníka. Od dětství dobře...

Dobrodružné mládí Jana Vavrdy

(95 let) Dovedete si představit, že by si nějaký dnešní kluk tři dny před svými 18. narozeninami (*26. února 1922) sbalil svých pět švestek a odešel bojovat do...
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden - únor 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.