Císařovna s citem pro padlé ženy

26.12.2016 | 18:21
Císařovna s citem pro padlé ženy

(255 let)
Letos tomu je 255 let od podepsání dekretu, na jehož základě byla v Praze zřízena první porodnice s nalezincem. Do té doby pomáhaly ženám porodní báby. Impulz k vybudování těchto ústavů dala sama císařovna Marie Terezie v roce 1762.
Protože ale Marie Terezie neuvolnila na realizaci potřebné peníze, musely se hledat jiné finanční zdroje. Z darů Augusty Kinské z Vchynic a Tetova, pražských šlechtičen a mecenášů se postupně zakoupily domy v Soukenické ulici a zřídila se tu porodnice a nalezinec. V nové porodnici rodily především svobodné matky.
Hlavním impulzem ke zřízení ústavu byla vysoká úmrtnost nemanželských rodiček a novorozenců z důvodu sociálního vyloučení. Ženám tu bylo nově poskytováno zázemí a možnost morální nápravy. Většina ale odcházela šest dnů po porodu. Děti narozené v porodnici nalezince byly předány do péče kojným ve městě, po odstavení přecházely do péče pěstounů – obojí bylo placeno ústavem. Okolo šesti let se děti vracely zpět do ústavu, kde jim byla poskytována péče zahrnující společné ubytování, stravování, vzdělávání a zaměstnání, aby neskončily na ulici. Ve zřizovací listině stojí, že se jednalo o první ústav svého druhu se spádovým charakterem pro celé Čechy.
-jasig-

foto: Marie Terezie Habsburská (barokní malíř Jean-Étienne Liotard), Vyobrazení císařského řezu (British Library, 15. století) © Wikimedia Commons


Marie Terezie Habsburská


počet zhlédnutí: 407

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden - únor 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku