Pozvánka do města Benešov

09.03.2017 | 09:20
Pozvánka do města Benešov

Město Benešov leží necelých čtyřicet kilometrů jihovýchodně od Prahy, v kraji mezi řekou Sázavou a bájnou horou Blaník, v nádherné přírodě a rozlehlými lesy a nedalekými zámky Konopiště a Jemniště.

Na Benešovsku naleznete hustou síť cyklotras a naučných stezek, můžete se zde proletět balónem, sjet si řeku Sázavu, projet se městským vláčkem z Benešova do Konopiště anebo si jen tak sednout do zámeckých parků...

 

Kam za památkami v Benešově

Rádi bychom Vás pozvali do Benešova a okolí prostřednictvím malého výběru historických památek.

 

Kostel sv. Anny s piaristickou kolejí, Rajský dvůr

Kostel sv. Anny je dominantou Masarykova náměstí v centru Benešova. Jedná se o barokní kostel s půdorysem řeckého kříže a byl postaven na počátku 18. století spolu s piaristickou kolejí podle projektu významného italského architekta Giovanni Battisty Alliprandiho. Podnítili a financovali ji hrabě Karel Přehořovský a hrabě Jan Josef z Vrtby. K naplnění plánovaného záměru byl z Itálie přizván řád piaristů, známý šířením vědy a kultury v celé Evropě. V koleji se mimo učeben nacházela velká knihovna, refektář a místnosti pro ubytování studentů i učitelů. Jednotlivá křídla koleje uzavírají Rajský dvůr se slunečními hodinami a studnou. Podrobněji se stavbou a působením piaristů seznamuje stálá expozice Město piaristické vzdělanosti a kultury nacházející se v ambitu koleje. Rajský dvůr je možné navštívit po předchozí dohodě v Muzeu umění a designu.

 

Zřícenina minoritského kláštera a dolní zvonice

Minoritský klášter založil mezi lety 1246-1257 staroboleslavský probošt Tobiáš z Benešova. Klášter byl postupně rozšiřován a po požárech obnovován. Rozsáhlý opevněný komplex obsahoval kromě kostelů také kapitulní síň, refektář (jídelnu), dormitář (společnou ložnici mnichů), rajský dvůr a zahradu. Klášter byl v roce 1420 společně s celým městem vypálen husity. K úplnému zničení staveb došlo až ve třicetileté válce. Do dnešních dnů se dochovalo jen vysoké torzo pětibokého kněžiště se dvěma hrotitými okny a fragmenty kružeb s opěrnými pilíři. Jak vypadal klášter a jeho okolí ve 14. století, znázorňuje bronzová maketa v sousedství zříceniny.

Dolní zvonice se nachází pod zříceninou minoritského kláštera. Původní dřevěná zvonice je v písemných pramenech připomínána k roku 1627 a kresebně doložena na plánu města z roku 1680. Stála na místě někdejšího starého proboštství. V dnešní zděné podobě pochází z roku 1834. Jsou zde zazděny fragmenty architektonických článků kláštera - dvě hlavice z ambitu z doby kolem poloviny 13. století. Ve zvonici je zavěšen gotický zvon „Ave Maria“ od mistra Rudgera z roku 1322, který náleží k nejstarším v Čechách. Vyzvání u příležitosti významných událostí.

 

Kostel sv. Mikuláše a horní zvonice

Původně raně gotický kostel ze 13. století se nachází v části Karlov, v místě původně nejstaršího osídlení města a je nejstarší dochovanou stavbou. Po požárech v roce 1648 byl obnoven a zbarokizován. V interiéru se dochovala cenná barokní výzdoba - sochy Matyáše Bernarda Brauna a nástěnné malby Ignáce Raaba. Na jižní straně se dochoval gotický profilovaný portál, členěný sloupky. Na barokním hlavním oltáři je obraz madony na dřevě, který vznikl kolem roku 1500. Na jižní straně kostela je umístěno sousoší sv. Jana Nepomuckého, rovněž z období baroka.

Horní zvonice je samostatná věž stojící před vchodem do sv. Mikuláše, v jejímž zdivu by měla být částečně zachována jedna z původních věží chrámu. Nynější podoby nabyla po opravě v roce 1828, kdy byla opatřena hodinami. Ve zvonici je zavěšen zvon Matky Boží z roku 1437 a Mikulášský zvon z roku 1483. Zde původně umístěný Arklebský zvon z roku 1603 se nyní nachází v předsíni chrámu sv. Mikuláše.

 

Konopiště

Původně byl hrad Konopiště založen koncem 13. st. jako gotická pevnost. Během 700leté historie vlastnilo Konopiště 12 šlechtických rodů, které svými stavebními úpravami proměnily gotický hrad na honosný zámek. Současnou podobu dal Konopišti jeho poslední soukromý majitel, následník rakousko-uherského trůnu, František Ferdinand d´Este, který zámek koupil roku 1887 od Františka Eugena Lobkowitze. Po sňatku Františka Ferdinanda s českou hraběnkou Žofií Chotkovou se zámek stal domovem arcivévodské rodiny.

V současné době je možné navštívit na zámku 4 prohlídkové okruhy. První okruh představuje reprezentační salony jižního křídla a velkou loveckou chodbu, na druhém okruhu uvidí návštěvník salony severního křídla se zámeckými sbírkami, kterým vévodí Estenská zbrojnice, třetí okruh umožňuje nahlédnutí do soukromých pokojů Františka Ferdinanda a jeho rodiny, čtvrtým okruhem je lovecká trasa, jež je průřezem všech tří okruhů s loveckou tematikou a prostory, kam se běžně nechodí. Nedílnou součástí zámku je Muzeum sv. Jiří a Střelnice.

Kolem zámku se rozléhá zámecký park s Růžovou zahradou a naučnými stezkami. Miláčkem návštěvníků Konopiště je medvěd Jiří v hradním příkopu.

 

Kam s dětmi v Benešově

V Benešově jsme mysleli i na vaše nejmenší a rádi bychom Vás pozvali do Benešova a okolí prostřednictvím malého výběru aktivit pro děti.

 

Naučná stezka - S medem za medvědem

Vydejte se na celodenní výlet do Benešova s dětmi. Právě pro ty nejmenší je připravena prima naučná stezka S medem za medvědem, na kterou se můžete vypravit od dubna do října. Navíc na konci stezky na děti čeká veliká truhla plná pokladu.

Stezka začíná v Benešově v Turistickém informačním centru vyzvednutím herního plánu. Ten vás provede historickým jádrem Benešova a nádhernou přírodou okolo zámku Konopiště. V těchto místech na vás čeká hned několik stanovišť s rébusy. Uvidíte tak budovu radnice, dolní zvonici, zříceninu minoritského kláštera, kostel sv. Mikuláše s horní zvonicí, kostel sv. Anny či secesní budovu Muzea umění a designu. Stezka dále pokračuje na Konopiště. Tam se podíváte na pávy v Růžové zahradě nebo daňky, jelena a muflony v lesní obůrce naproti Staré myslivně. Cestou navštívíte také medvěda Jiřího. A pak už zbývá vyluštit pouze to, kde se skrývá to báječné překvapení.

Stezku doporučujeme absolvovat v měsících duben - říjen ve dnech úterý - neděle, neboť v pondělí je zavírací den na zámku i v Turistickém informačním centru v Konopišti.

 

Ekovláček z Benešova do Konopiště

Z Benešova do Konopiště se můžete svést tolik oblíbeným městským ekovláčkem. Ten od května do září jezdí 5x denně. V dubnu a říjnu pak 3x denně. Jízdní řád a informace ohledně ekovláčku najdete na webových stránkách Turistického informačního centra Benešov.

 

Experimenta

Od června 2015 je v Benešově nově otevřeno benešovské podzemí - Experimenta (přímo pod budovou radnice v centru města).

V Experimentě naleznete především interaktivní instalace, kde si děti i dospělí hrají se světlem a zvukem. Ty jsou založeny na fyzikálních procesech. Jinde se na exponáty můžete pouze dívat, u nás používáte při prohlídce nejen oči, ale především i ruce. Naše instalace musíte rozhýbat, roztočit, mačkat, a pak se dějí ty správné věci. Expozice je zaměřena především pro rodiny s dětmi.

 

Kontakt

Turistické informační centrum Benešov

Masarykovo náměstí 230

256 01 Benešov

Tel.:    317 726 004

Mob.:  737 205 534

E-mail:infocentrum@kicbenesov.cz

web:   www.kicbenesov.cz


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.