Neziskové organizace dětem  Přidat aktualitu

21.04.2017 | 10:09
Neziskové organizace dětem

Redakce KAM po Česku ve spolupráci se společností Charita dětem a s Divadlem Říše loutek připravily představení pro děti z dětských domovů a Fondu ohrožených dětí. Představení „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ se uskuteční v neděli 23. dubna od 16 hodin v Divadle Říše loutek. Děti tak budou mít jedinečnou možnost nejen vidět představení pouhý jeden den po jeho premiéře, ale také nahlédnout do zákulisí divadla. Akce se zúčastní 110 dětí z celé České republiky.

České loutkářství je českým fenoménem s letitou a slavnou tradicí. Na sklonku loňského roku bylo dokonce zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Podle Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu v Česku působí devět profesionálních loutkových divadel, 100 nezávislých skupin a dalších 300 uskupení amatérských.Do tohoto výčtu právem patří také Říše loutek, která zanedlouho oslaví úctyhodných 100 let od svého založení.

Všichni se shodneme na tom, že děti jsou pro nás velkou inspirací i důležitou investicí do budoucna. Přesto jsou v naší společnosti děti, které nemají rodiče, nebo je mají, ale ti se o ně z různých důvodů nemohou nebo dokonce nechtějí starat. Snahou všech zainteresovaných proto bylo nabídnout těmto dětem zážitek, který by jim byl jinak z řady důvodů odepřen.

 

Tři zlaté vlasy děda Vševěda

autor:Iva Peřinová

režie:Hana Zezulová

loutky a výprava:Karel Vostárek

hudba:Jan Matásek

 

Pohádka na motivy Karla Jaromíra Erbena vypráví o tom, jak si Plaváček za tři zlaté vlasy děda Vševěda zaslouží princeznu, jak při svém putování pomůže všude tam, kde je to třeba, a jak zlý král dojde potrestání. Ostatně, jak už to ve správných pohádkách bývá!

KAM po Česku,z. s., od prosince 2008 přispívá významnou měrou k podpoře domácího i příhraničního cestovního ruchu, podporuje projekty obdobného charakteru napříč regiony České republiky a podílí se na řadě charitativních i neziskových projektů. Své cíle realizuje díky vydávání tištěných periodik a provozováním internetového portálu www.kampocesku.cz a sociálních sítí.

Charita dětem,z. s., vznikla v roce 2010 s cílem pomáhat dětem z dětských domovů. Činnost Charity dětem byla zahájena projektem Dejme šanci dětem - program podpory nadaných dětí z dětských domovů. Od počátku až současnosti spolupracuje celkem s 25 dětskými domovy. Druhým projektem je Podpora potřebných dětí po onkologické léčbě a dětí s těžkými zdravotními hendikepy. Těmto dětem poskytuje materiální podporu. www.charitadetem.cz

Říše loutek, z. s.,vznikla 26. září 1920 zahajovacím představením společnosti s ručením omezeným Divadélko V říši loutek v Bubenči. Zakladatelem a prvním principálem souboru byl akad. sochař Vojtěch Sucharda. Mezinárodní loutkářská organizace UNIMA založená o devět let později, 20. května 1929 v Praze, v Divadle Říše loutek měla mezi zakládajícími členy zástupce Bulharska, Dánska, Estonska, Francie, Jugoslávie, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Sovětského svazu a Československa. Dnešní členové souboru Divadla Říše loutek jsou více než důstojným pokračovatelem této slavné tradice. www.riseloutek.cz
počet zhlédnutí: 283

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku