Květen 2017

28.04.2017 | 18:30

květen 1817 (200 let)
Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv. bosácké hnutí) proti pašování látek ze Saska. Patnáct továren přestalo pracovat, výroba klesla na třetinu a klesl i počet zaměstnanců. K podobným nepokojům došlo ještě v roce 1823 a 1837.

2. 5. 1907 (110 let)
Narodil se Pavel Nauman, vlastním jménem Miloš Nauman, český spisovatel, novinář a historik. Znám je hlavně jako autor dětské knihy Pohádky o mašinkách. Před 2. světovou válkou působil v Lidových novinách. Dlouhá léta také pracoval v redakci časopisu Ochrana přírody.

2. 5. 1627 (390 let)
Proběhla oslava k převezení ostatků zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta z Magdeburku do Prahy. Ty byly následně uloženy ve Strahovském klášteře. Pražští premonstráti si také na papeži vymohli, aby zakázal ze světcových kostí odebírat relikvie, což bylo dodržováno až do 19. století.

2. 5. 1882 (135 let)
Narodil se Antonín Dědourek, český knihař a nakladatel. V roce 1907 si otevřel knihařskou dílnu a papírnický obchod v Třebechovicích pod Orebem. První zde vydanou publikací byly Dějiny Třebechovic. Vydával edici Knihovna národních klasiků a také řadu dětských knih.

2. 5. 1892 (125 let)
V Náchodě se narodila Emilie Paličková-Mildeová, významná česká textilní výtvarnice a krajkářka. Osvobodila krajku z tradičního rámce ornamentálních schémat. V roce 1925 získala na výstavě dekorativních umění v Paříži Grand Prix. V letech 1946–1969 vedla mistrovský ateliér krajky na VŠUP.

3. 5. 1270 (747 let)
Zemřel Béla IV., uherský král z arpádovské dynastie, který soupeřil o moc s Přemyslem Otakarem II. V bitvě u Kressenbrunnu roku 1260 byl Přemyslem poražen a nabídl mu mír. Ten byl stvrzen roku 1261 sňatkem Přemysla s Bélovou vnučkou Kunhutou.

5. 5. 1982 (35 let)
Pražská tržnice 35, někdy též Holešovická tržnice je památkově chráněný areál, který se nachází u Bubenského nábřeží. Areál s prvky secese a novorenesance byl vybudovaný v letech 1893–1895 pro Ústřední jatka královského města Prahy. Svému účelu jatka sloužila až do roku 1982, kdy byla přebudována na tržnici.

6. 5. 1832 (185 let)
V Lipníku nad Bečvou se narodil Jan A. Neff , český podnikatel a mecenáš. S podnikáním začínal ve Vídni. Zabýval se především obchodem s porcelánem a zbožím vyšší kvality. Spoluzakládal kupříkladu Živnobanku, První pražskou záložnu, Národní muzeum i Národní divadlo.

7. 5. 1622 (395 let)
Byl zveřejněn tzv. generální pardon, vydaný císařem Ferdinandem II. dne 3. února 1622. Omilostňoval účastníky českého stavovského povstání (1618–1620), pokud přiznali svoji účast. Zaručoval jim osobní svobody, ale nechránil jejich majetek. Následovala proto vlna konfi skací majetku povstalců.

7. 5. 1857 (160 let)
V Brumovicích u Hustopečí se narodil Jan Herben, český politik, novinář, spisovatel a historik. V letech 1878–1883 vystudoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze historii, zeměpis a češtinu. Patří mezi představitele českého realismu v písemnictví i politice.

8.–18. 5. 1432 (585 let)
V Chebu proběhlo jednání mezi husity (Prokop Holý, Jan Rokycana, Petr Payne) a zástupci basilejského koncilu. Husitům bylo slíbeno, že budou moci na koncilu přednést a hájit svůj program. Výsledky tohoto jednání (tzv. soudce chebský) patřily k největším diplomatickým úspěchům husitů vůbec.

9. 5. 1522 (495 let)
Král Ludvík Jagellonský složil přísahu stavům na práva země. Stalo se tak na Pražském hradě při mši v pátek po svátku sv. Stanislava (9. května 1522) s korunou na hlavě a „w zlatohlawowé kápi“ na misál.

13.–15. 5. 1927 (90 let)
V Jáchymově proběhla konference Malé dohody, vojensko-politického spojenectví (1921–1939) Československa, Jugoslávie a Rumunska, výrazně podporovaného Francií, která se zabývala hospodářskými vztahy mezi členskými státy tohoto bloku. K další poradě došlo v Bukurešti 20.–21. června 1928.

14. 5. 1107 (910 let)
Českým knížetem se stal Svatopluk. Svatopluk byl knížetem olomouckého údělu, poté co se stal knížetem, předává Olomoucko Otovi. Svatopluk je posléze povolán díky převzetí trůnu v Čechách králem do Říše, Ota ho zřejmě v knížectví zastupuje.

17. 5. 1742 (275 let)
U obce Chotusice, nedaleko Čáslavi, se střetla vojska pruského krále Fridricha II. s habsburskou armádou Karla Lotrinského. Habsburské vojsko prohrálo, ale Marie Terezie, přes ztrátu Slezska, dosáhla obnovení diplomatických rozhovorů a 28. 7. 1742 uzavření míru s Pruskem.

18. 5. 1872 (145 let)
Za podpory Vojtěcha Náprstka odjel na svou první cestu do jižní Afriky Emil Holub, český lékař, cestovatel, kartograf a etnograf. V Africe pracoval jako lékař a současně se mu podařilo sestavit přírodovědeckou sbírku, kterou ve dvaceti bednách odeslal Náprstkovi do Prahy.

20. 5. 1897 (120 let)
V Praze se narodil český pediatr prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc., Dr.h.c. V letech 1945–1966 byl již jako řádný profesor přednostou I. dětské kliniky a poté se stal vedoucím pediatrické katedry Ústavu pro doškolování lékařů a farmaceutů v Praze.

24. 5. 1872 (145 let)
Následkem bouře trvající 2 dny došlo k rozvodnění říček Blšanky a Střely s následnou povodní, umocněnou protržením hrází 5 rybníků. Při devastaci území dnešního Podbořanska a Žatecka přišlo o život mnoho desítek obyvatel.

30. 5. 1917 (100 let)
Na zahájení říšské rady přednesl poslanec F. Staněk státoprávní prohlášení. Vyjádřil nespokojenost s dualistickým uspořádáním říše a chtěl její přeměnu ve spolkový stát. S vlastním státoprávním prohlášením zjevně protirakouského obsahu vystoupil A. Kalina, který požadoval zřízení samostatného československého státu.

31. 5. 1892 (125 let)
Dne 31. května 1892 se na rudném dole Marie na Březových Horách v Příbrami odehrála jedna z největších důlních katastrof v Evropě, při níž zahynulo 319 horníků. Stalo se tak díky požáru, který vznikl nedbalostí při výměně knotu lampy.

Jan Florián Hammerschmidt1652 (365 let)
Jan Florián Hammerschmidt
* 4. 5. 1652 † 4. 1. 1735
český historik, básník a katolický teolog

Jan Adam Vratislav z Mitrovic1677 (340 let)
Jan Adam Vratislav z Mitrovic
* 20. 5. 1677 † 2. 6. 1733
český katolický kněz a pražský arcibiskup

Johann Nepomuk Josef Nehr1752 (265 let)
Johann Nepomuk Josef Nehr
* 8. 5. 1752 † 13. 9. 1820
český lékař, zakladatel lázeňství v M. Lázních

Karl van der Strass1817 (200 let)
Karl van der Strass
* 5. 5. 1817 † 29. 5. 1880
český právník, starosta města Brna

Josef Lev1832 (185 let)
Josef Lev
* 1. 5. 1832 † 16. 3. 1898
český operní pěvec, hudební skladatel a pedagog

Anděla Kozáková-Jírová1897 (120 let)
Anděla Kozáková-Jírová
* 14. 5. 1897 † 1. 6. 1986
první česká doktorka práv

Anny Ondráková1902 (115 let)
Anny Ondráková
* 15. 5. 1902 † 28. 2. 1987
česká herečka

Jan Pivec1907 (110 let)
Jan Pivec
* 19. 5. 1907 † 10. 5. 1980
český herec

Jaroslav Kvapil1917 (100 let)
Manifest českých spisovatelů
vydán 17. 5. 1917,
autorem byl Jaroslav Kvapil

Jiří Pleskot1922 (95 let)
Jiří Pleskot
* 3. 5. 1922 † 1. 12. 1997
český herec

Karel Effa1922 (95 let)
Karel Effa
* 23. 5. 1922 † 11. 6. 1993
český komediální herec

Tomáš Garrigue Masaryk1927 (90 let)
Tomáš Garrigue Masaryk
24. 5. 1927 byl potřetí zvolen
prezidentem Československé republiky


„Výsosti, Karlštejn odolal!“ (595 let)

Tak nějak by mohlo znít pomyslné hlášení purkrabího Zdeslava Tluksy z Buřenic králi Zikmundovi na podzim 1422, kdy skončilo přes pět...

Zas jen politika (890 let)

V květnu roku 1127 navštívil Soběslav I. (1090?–1140) na dvorském sjezdu v Merseburku (Meziboří) římskoněmeckého krále Lothara III....

Rozporuplný muž (565 let)

Řeč je o Hynku z Poděbrad (15. nebo 17. 5. 1452 – 11. 7. 1492), nejmladším synovi Jiřího z Poděbrad. Byl nejen výtečným diplomatem, ale...

Na českém trůnu cizinkou (680 let)

Druhá manželka Jana Lucemburského Beatrix Bourbounská (* asi 1318; † 23. 12. 1383) byla dcerou vévody Ludvíka I. Bourbonského z větve...

Krvavé obléhání náchodské (560 let)

Kronika českého nakladatele, spisovatele, historika, humanisty a vysokoškolského pedagoga Daniela Adama z Veleslavína (1546–1599) ukrývá...

Jediná vládnoucí žena (300 let)

Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna Habsburská (13. 5. 1717 – 29. 11. 1780), nejstarší dcera císaře Karla VI. a Alžběty Kristýny...

Krvavá bitva u Štěrbohol (260 let)

„O třetí hodině s poledne ukončena byla bitva u Prahy svedená mezi pruským králem Fridrichem II. a Karlem…“ Toliko Veleslavín. Řeč je...

Zachránce habsburské monarchie (230 let)

Český šlechtic a rakouský vojevůdce Alfred kníže Windischgrätz se narodil 11. 5. 1787 v Bruselu. Během své služby v císařské...
počet zhlédnutí: 2221

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.