Červen 2017

29.05.2017 | 18:30

červen 1217 (800 let)
Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat. Po dlouhém vyjednávání došlo na kompromis a rozhodnutí bylo vyhlášeno na Šacké hoře, někde na moravsko-rakouském pomezí, za účasti krále a biskupa.

1. 6. 1142 (875 let)
Silné vojsko Konráda Znojemského vtrhlo do Čech, s vojskem Vladislava II. se střetlo nedaleko Čáslavi. Po počátečním vyjednávání bylo Vladislavovo vojsko poraženo. Konrád oblehl Pražský hrad, ten se však ubránil i přes požár kostela sv. Víta a kláštera sv. Jiří.

1. 6. 1302 (715 let)
Tlak ze strany papeže Bonifáce VIII. proti Václavu II. se stupňoval. Protičeské tažení směřovalo i proti vlastnictví polské koruny. Na stranu papeže přešel i Albrecht I. Habsburský. Vytvořila se protiváclavská koalice říše a římské církve.

1. 6. 1162 (855 let)
Třetí tažení Fridricha I. Barbarossy proti Milánu. Město bylo konečně dobyto a obyvatelstvo vystěhováno a Milán srovnán se zemí. Český král Vladislav II. se vrátil s velkou slávou domů. Získal i nový erb, stříbrného lva v červeném poli. Dosud užívali Přemyslovci černou orlici na stříbrném štítu.

1. 6. 1417 (600 let)
Sjezd husitské šlechty ve snaze zmírnit narůstající krizi hledal cestu ke kompromisu s koncilem. Zaslal do Kostnice spis, který měl na podkladě citací z textů významných křesťanských osobností dokázat, že na „obřadu kalicha“ není nic rouhačského. Koncil tuto vstřícnost odmítl.

1. 6. 1467 (550 let)
Většina moravských měst přešla na stranu jednoty zelenohorské (česká katolická opozice proti českému králi Jiřímu z Poděbrad). Ve Vyškově byl vytvořen branný spolek Olomouce, Brna, Znojma a Jihlavy spolu s olomouckým biskupem Tasem. Na Moravě velel královskému vojsku Jiříkův syn Viktorin.

1. 6. 1632 (385 let)
Císařské oddíly vedené generálem Gallasem vytlačily saské vojsko z Čech a hlavní voj císařské armády pod Valdštejnovým velením postoupil do Bavor, obsazených z velké části Švédy; v polovině června obsadil Valdštejn Norimberk.

1. 6. 1722 (295 let)
Založena osada Ochranov hrabětem M. R. Zinzendorfem v Horní Lužici. Prvními obyvateli se stali emigranti ze severomoravského Kravařska. Vznikla zde obnovená jednota bratrská, jejímž biskupem se stal sám Zinzendorf. Významnou osobností v dějinách české emigrace této doby byl kazatel Jan, který sepsal spisy – Klíč Davidův a Harfa nová na hoře Sion.

1. 6. 1817 (200 let)
Mechanik pražské polytechniky Josef Božek veřejně před vedl svou parní loď na Vltavě u Císařského mlýna v Bubenči. Loď byla dlouhá 13 metrů a široká skoro 3 metry a byla poháněna parou pomocí zalomeného hřídele na dvě lopatková kola.

1. 6. 1817 (200 let)
V někdejší rakouské monarchii byly zavedeny poštovní schránky. Stály u poštovních úřadů a sloužily pro odesílání vnitrostátních zásilek, které platil příjemce. Větší obliby se dočkaly po roce 1850 se zavedením poštovních známek.

3. 6. 1897 (120 let)
Narodil se Václav Kubásek, český filmař, herec, scenárista a režisér, jeden z průkopníků a zakladatelů moderní československé kinematografi e. Mezi jeho nejvýznačnější fi lmy patří např. Svítání, Láska a lidé, Naši furianti, Železný dědek nebo Milujeme. V letech 1954–1960 se podílel na vzniku československé dabingové školy.

5. 6. 1932 (85 let)
Po 10 letech byl obnoven provoz lanovky na Petřín. Stavba nové lanovky, na níž se podíleli výhradně pražští dělníci, začala 4. listopadu 1931. Byly zbořeny obě původní stanice dráhy, demontovány kolejnice a rozebrány vozy. Dva nové vozy, opět vyrobené společností Ringhoff er, byly na dráhu usazeny 3. a 10. května 1932. Na přelomu května a června probíhaly zkušební jízdy.

7. 6. 1877 (140 let)
Narodil se prof. Dr. Václav Libenský, zakladatel české kard iologie, vyšetřovacích a léčebných ústavů v Poděbradech. Jednalo se o první vědecký balneologický ústav v tehdejší Československé republice. Libenského zásluhou se Poděbrady specializují na léčení chorob srdce a oběhového ústrojí.

9. 6. 1627 (390 let)
Ferdinand III. byl zvolen českým králem, korunovace proběhla 27. 11. 1627. Byl třetím synem císaře Ferdinanda II. Otec ho nechal korunovat uherským králem v roce 1625, českým králem r. 1627 a římským králem r. 1636. Byl horlivým katolíkem. Údajně však neměl rád jezuity, ačkoliv byl jimi vychován.   12. 6. 1932 (85 let) Narodil se Jiří Pištora, významný český básník, fejetonista a literární kritik. V šedesátých letech Pištora pracoval v administrativě Svazu spisovatelů, byl i redaktorem časopisu Tvář. Vydal sbírky Hodiny v řece, Země přibližných a Mezery v paměti.

14. 6. 1897 (120 let)
Narodil se Mikuláš z Bubna-Litic. Byl to český šlechtic a politik. Za 1. světové války sloužil v rakousko-uherské armádě u dragounů. Od 3. února 1940 zastával funkci ministra zemědělství Protektorátu Čechy a Morava ve vládě Aloise Eliáše. Vládní portfolio si udržel do ledna 1942.

17. 6. 1412 (605 let)
Jan Hus ohlásil veřejnou disputaci o bulách papežských. Papež v bule vyhlásil odpustky každému, kdo se bojů zúčastní. Ve viklefovských kruzích byl odpor proti odpustkům již delší dobu zakořeněn. Jan Hus napadl odpustkovou bulu a nazval papeže antikristem. Následovaly lidové bouře, které znepokojily i krále Václav IV. A ten se rozhodl, že nebude Husa dále podporovat.

18. 6. 1882 (135 let)
Na Střeleckém ostrově se konala Jubilejní slavnost Sokola Pražského, jejíž součástí byl i průvod Prahou. Tato slavnost měla v široké veřejnosti mimořádný ohlas a pro sokolské hnutí byl tento úspěch povzbuzením k další činnosti. Po krizi v sedmdesátých letech obnovil jeho společenskou autoritu a urychlil další vzestup.

22. 6. 1197 (820 let)
Na pražský stolec byl povolán Vladislav Jindřich, nejmladší syn krále Vladislava II. Převzal tím vládu i nad Moravou. Knížecí titul si nárokoval také jeho bratr Přemysl Otakar I. Schylovalo se k válce mezi bratry. Bratři se sešli den před bitvou a smírem se na nějakou dobu ukončily boje o český knížecí trůn a v zemi nastaly konečně klidnější časy.

25. 6. 1442 (575 let)
V pondělí po svatém Janu byla velká část města Strakonic takřka spálena na uhel. A to díky neopatrnému zacházení malého chlapce se střelnou zbraní.

Matyáš Habsburský1612 (405 let)
Matyáš Habsburský
13. 6. 1612
korunován římským císařem

Ferdinand II. Štýrský1617 (400 let)
Ferdinand II. Štýrský
29. 6. 1617
byl korunován českým králem

Antonín Procházka1882 (135 let)
Antonín Procházka
* 5. 6. 1882 † 9. 6. 1945
český avantgardní malíř, grafik a ilustrátor

Jan Patočka1907 (110 let)
Jan Patočka
* 1. 6. 1907 † 13. 3. 1977
český filozof

socha K. H. Máchy1912 (105 let)
socha K. H. Máchy na Petříně v Praze
16. 6. 1912
byla slavnostně odhalena

Vít Nejedlý1912 (105 let)
Vít Nejedlý
* 22. 6. 1912 † 2. 1. 1945
český skladatel, dirigent, muzikolog, publicista a redaktor

Karel Hladík 1912 (105 let)
Karel Hladík
* 27. 6. 1912 † 27. 4. 1967
český sochař

Josef Kainar 1917 (100 let)
Josef Kainar
* 29. 6. 1917 † 16. 11. 1971
český básník, dramatik, překladatel a výtvarník

Dagmar Berková1922 (95 let)
Dagmar Berková
* 6. 6. 1922 † 29. 5. 2002
česká grafička, ilustrátorka a malířka

lanová dráha na Letnou v Praze1922 (95 let)
lanová dráha na Letnou v Praze
24. 6. 1922
byla zrušena

popravy v důsledku heydrichiády1942 (75 let)
popravy v důsledku heydrichiády
červen 1942
odvetou byly popraveny desítky lidí

Ležáky 1942 (75 let)
Ležáky
24. 6. 1942
vypáleny v důsledku heydrichiády


Únor 2022

3. 2. 1622 (400 let) „Vydal Ferdinand II. t. zv. generální pardon, jímž daroval čest i život, všem, kteří ještě...

Leden 2022

6. 1. 1882 (140 let) Spisovatel, novinář a překladatel Ivan Olbracht (vlastním jménem Karel Zeman) se narodil 6. 1. 1882 v Semilech...

Prosinec 2021

4. 12. 1941 (80 let) Do terezínského ghetta přijel další transport Židů (1 000 osob). S budováním ghetta se...

Listopad 2021

1. 11. 1781 (240 let) Patent o zrušení nevolnictví Josefa II. pro české země o ukončení „tělesného...

Říjen 2021 - PP

2. 10. 1931 (90 let) Choreograf Josef Koníček se narodil 2. 10. 1931 v Praze († 3. 4. 2010). Vyučil se sazečem, byl přijat na...

Říjen 2021

1. 10. 1961 (60 let) Horolezec Milan Sedláček se narodil 1. 10. 1961 († 20. 5. 2012). V roce 2002 vystoupal na vrchol...

Září 2021

Září 1331 (690 let) Jan Lucemburský vpadl do Polska a oblehl Poznaň. Krále Vladislava I. Lokýtka z dynastie Piastovců přinutil...

Srpen 2021

Srpen 856 (1165 let) Ludvík II. Němec, první východofranský král, se vypravil proti srbským Slovanům do Polabí...

Červenec 2021

Červenec 1401 (620 let) Obležení Prahy míšeňským vojskem markraběte Viléma I., které podpořil moravský markrabě...

Srpen 2021

Srpen 856 (1165 let) Ludvík II. Němec, první východofranský král, se vypravil proti srbským Slovanům do Polabí...

Červenec 2021

6. 7. 1851 (170 let) Za Bachova absolutismu byla zavedena cenzura. Bylo vydáno vládní nařízení umožňující úřadům...

Červen 2021

Červen 1236 (785 let) Císař Fridrich II. Štaufský (král sicilský a titulární král jeruzalémský)...

Květen 2021

Květen 1311 (710 let) Král Jan Lucemburský podnikl výpravu na Moravu. Obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských,...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců....

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769)....

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku...

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat....

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců,...

Září 2015

září 1150 (865 let) Český kníže Vladislav se poprvé setkává s budoucím římským císařem...

Červenec srpen 2015

3. červenec 1945 (70 let) Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa , odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv....

Červen 2015

1. červen 1910 (105 let) V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet . Umělecké nadání zdědil po otci sochaři Emanuelovi Kodetovi. Jeho tvorba byla...

Květen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra...

Duben 2015

1290 (725 let) Narodil se francouzský architekt a stavitel Matyáš z Arrasu . Pracoval v papežských službách...

Březen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv....

Leden únor 2015

- 7985 (10 000 let) Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré. - 3985 (6 000 let) Nejstarší buben je...

Listopad prosinec 2014

1. listopad 1919 (95 let) Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor,...

Leden - prosinec 2014

Historia magistra vitae 9. ledna 1890 (125) V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách se narodil významný...

Září 2014

21. září 1109 (905) Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z  olomoucké  větve dynastie Přemyslovců , byl...

Červenec srpen 2014

11. červenec 1184 př. n. l. Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské...

Květen 2014

květen 1099 V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu ,...

Červen 2014

3. červen 969 Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších...

Duben 2014

Duben 849 Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků . Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo...

Březen 2014

6 000 př. n. l. První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v ...

Leden - únor 2014

17. únor 1650 př. n. l. Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je...

Listopad - prosinec 2013

17. prosinec 1108 Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala...

Říjen 2013

2. října 1373 Císař Karel IV. po dlouhých bojích přesvědčil Wittelsbachy, aby mu dědičně podstoupili Braniborsko . Náhradou dostali hotově...

Září 2013

1. září 2008 Dlouholetý ředitel firmy BataShoeOrganization v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa...

Červenec - sprpen 2013

1. července 1883 První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť...
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.