Cesta do hlubin země

01.01.2010 | 01:01
Cesta do hlubin země

V ČR je dosud známo téměř 3 500 jeskyní. Většina z nich má mimořádný význam, neboť představuje nejen pozoruhodné geologické, geomorfologické a mineralogické fenomény, ale jsou zde zachovány i ty nejcennější doklady o vzniku a vývoji života. Zpřístupněno veřejnosti je čtrnáct jeskyní, které jsou v péči Správy jeskyní ČR.

Punkevní jeskyně patří mezi nejnavštěvovanější lokality v České republice. Součástí 1,2 km dlouhého atraktivního zpřístupněného okruhu je návštěva dna světoznámé propasti Macocha a 350 metrů dlouhá plavba na motorových člunech po ponorné řece Punkvě. Prohlí˝dka vrcholí v Masarykově dómu s překrásnou krápníkovou výzdobou.
Více také na: www.punkevni-jeskyne.cz.

Kateřinská jeskyně je opředena pověstí o malé pasačce Kateřince, která zde zahynula, když hledala svou zatoulanou ovečku. Návštěvníky čeká během prohlídky Hlavní dóm, s rozměry 97 x 44 x 20 metrů největší zpřístupněná prostora v republice, a také unikátní krápníkové seskupení – Bambusový lesík s barevně nasvětleným útvarem Čarodějnice. Délka trasy je 580 metrů a prohlídka trvá 40 minut.

Jeskynní bludiště Balcarka u obce Ostrov u Macochy vyniká velmi bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou. Části nazývané Galerie a Přírodní chodba patří mezi nejkrásnější podzemní prostory u nás. Pozoruhodné jsou kruhové propasti, tzv. Rotundy nebo Rovné stropy vzniklé lavicovitou odlučností vápencových vrstev. Délka trasy je 720 metrů a prohlídka trvá 60 minut.

Podzemní systém Sloupsko-šošůvských jeskyní na severním okraji Moravského krasu u městečka Sloup tvoří složitý komplex chodeb a hlubokých propastí ve dvou výškových úrovních. Návštěvníkům se otevírají fascinující pohledy do nitra mohutných propastí, ale i krápníková výzdoba některých partií je okouzlující. Součástí prohlídky je i světově proslulá archeologická lokalita – jeskyně Kůlna. Delší okruh měří 1 760 metrů a prohlídka trvá 100 minut, kratší měří 890 metrů a prohlídka trvá 60 minut.

Jeskyně Výpustek byla již před staletími rozsáhlým a unikátním podzemním systémem. Charakter prostor byl však ve 20.  století poznamenám těžbou fosfátových hlín a činností Československé a Německé armády. V 60. letech byl v jedné z chodeb vybudován podzemní protiatomový kryt. Během prohlídky jsou návštěvníci s celou historií Výpustku seznámeni. Trasa je dlouhá 500 metrů a prohlídka trvá 70 minut.

Jeskyně Na Turoldu v Pálavských vrších je naším největším podzemním systémem vytvořeným v jurských vápencích. Šikmo upadající komplex chodeb a puklin je vyzdoben masivními sintrovými povlaky. Místy byl zaznamenán výskyt drobných paličkovitých výrůstků, které jsou považovány za unikátní krápníkovou formu. Jeskyně leží na okraji Mikulova a spolu s jeskyní Liščí díra tvoří 2,5 km dlouhý labyrint chodeb. Trasa je dlouhá 300 metrů a prohlídka trvá 30 minut.

Rozsáhlý systém Javoříčských jeskyní je výjimečný svou bohatou, rozmanitou a velmi zachovalou krápníkovou výzdobou. Na začátku prohlídky jsou návštěvníci ohromeni překrásně zdobenými obrovskými dómy. Další část trasy vede vodou modelovanými chodbami, kde lze spatřit mnoho forem běžné i vzácné krápníkové výzdoby. Delší okruh měří 790 m a zabere asi 60 minut, kratší měří 360 m a trvá 40 minut.

Ve vstupní prostoře Mladečských jeskyní dýchá na návštěvníky atmosféra dávné minulosti. Dóm mrtvých je významnou archeologickou lokalitou, kde bylo mimo jiné nalezeno pravěké ohniště kromaňonských lidí. Další prostory jsou místy bohatě zdobeny krápníky, kterým dominuje překrásný stalagmit nazývaný Mumie. Délka trasy je 380 metrů a prohlídka trvá 40 minut.

Zbrašovské aragonitové jeskyně nedaleko lázní Teplice nad Bečvou jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního původu u nás. Na jejich vzniku se kromě povrchových vod podílely také hlubinné vývěry teplých kyselek. Díky tomu se zde vyskytují unikátní krasové výplně a jezera plynu oxidu uhličitého. Trasa je dlouhá 375 metrů a prohlídka trvá  50 minut. Nedaleko jeskyní leží nejhlubší propast v ČR – Hranická propast (289,5 m).

Podzemní prostory jeskyně Na Špičáku byly modelovány tavnými vodami kontinentálního ledovce. Chodby proto mají dnes typický srdcovitý profil. Protože byly jeskyně pod vrchem Špičák známy odnepaměti, dochovaly se na stěnách velmi staré nápisy a kresby. Unikátní je mj. motiv ukřižování neznámého stáří nebo nejstarší letopočet z roku 1519. Nejstarší písemná zpráva o jeskyni pochází z roku 1430.  Délka trasy měří 220 metrů a prohlídka trvá 30 minut.

Jeskyně Na Pomezí je nejdelší krasový systém v ČR vytvořený v krystalických vápencích (mramorech). Rozsáhlý komplex chodeb a puklin je bohatě zdoben krápníkovou výzdobou, ve které převládají sintrové náteky, záclony, stalaktity a stalagmity. Mezi nejkrásnější prostory patří Ledový dóm, dóm U smuteční vrby a Bílý dóm. Turistická trasa měří 350 m a zabere vám asi 45 minut.

Bozkovské dolomitové jeskyně najdete na okraji Bozkova, asi 8 km od Semil. Jedná se o nejdelší jeskynní systém vytvořený v dolomitech v ČR. Kromě krápníkové výzdoby mohou návštěvníci spatřit velmi zajímavé plástevnaté struktury křemene vzniklé tzv. selektivní korozí. Vrcholem návštěvní trasy je překrásně nasvětlené největší podzemní jezero v ČR. Veřejnosti přístupný okruh měří 350 m a prohlídka trvá asi 45 minut. Více také na www.bozkovske-jeskyne.cz.

Koněpruské jeskyně jsou nejrozsáhlejším krasovým podzemním systémem v Českém krasu. Jedná se o komplex dómů, propastí a chodeb s krápníkovou výzdobou. Návštěvníky zaujme překrásný sintrový útvar nazývaný Varhany, zajímavě modelovaný profi l Staré chodby, největší prostora Proškův dóm či prostory blízko povrchu, kde byla nalezena penězokazecká dílna. Prohlídková trasa měří 620 m a trvá asi 60 minut. Více také na www.konepruske-jeskyne.cz.

Chýnovská jeskyně byla první veřejnosti zpřístupněnou jeskyní na území ČR. Provádění návštěvníků zde probíhá od roku 1868. Podzemní systém šikmo padajících chodeb a puklin byl vytvořen ve vrstvách mramorů a amfibolitů, které dávají stěnám neobvyklou barevnost. V jeskyni je dodnes zachován starobylý ráz prohlídkové trasy. Prohlídka měří 260 m a zabere vám asi 40 minut.

Více informací o jednotlivých jeskyních, otevíracích dobách, rezervacích vstupů a podobně se dozvíte na www.jeskynecr.cz.

Správa jeskyní České republiky
Květnové náměstí čp. 3
252 43 Průhonice
tel.: +420 271 000 040
e-mail: spravajeskynicr@caves.cz
www.jeskynecr.cz
 


Bozkovské dolomitové jeskyně Balcarka – Fochův dóm Javoříčské jeskyně Kateřinská jeskyně Punkevní jeskyně – Přední dóm Sloupsko-šošůvské jeskyně Koněpruské jeskyně - U Varhan Zbrašovské aragonitové jeskyně


tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden - únor 2010

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.