Nová hra „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství“ spuštěna!

01.09.2017 | 18:26
Nová hra „Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství“ spuštěna!

Vítej, poutníče, v Tolštejnském panství! V kraji, jež svou mocnou silou utvářely a dodnes utváří čtyři živly přírodní a kde i člověk svou přítomnost nesčetněkrát obtiskl do všeho kolem. Přijmi výzvu a putuj s námi za poznáním našeho panství.

S ohnivým živlem poznáte pozůstatky zdejších sopek, navštívíte místa, co smrdí čertovinou, místa kde blesk či oheň se do krajiny podepsal. S živlem vodním se podíváte ke studánkám, rybníkům, přehradám, vodopádům a i na nějaký ten meandr dojde. K živlu země vážou se skály, suťová pole, staré lomy, jeskyně, štoly i pozůstatky tektonických dějů dávných časů. Živel větru vám představí místa, kde to pořádně fouká a fi čí, místa, kde máte k nebi blíže a kde do kraje se ze široka rozhlédnouti můžete. K tomu pak navrch vás provedeme místy spjatými s člověkem, s pátým elementem, který v posledních staletích krajinu zdejší zásadním způsobem ovlivnil a proměnil. Poznáte místa, která se vážou ke zbožnosti zdejšího lidu, k řemeslné zručnosti či k památkám na dávné rody, které zde po jistou dobu vládu uchvátily.

Jak tedy na to?
1. Nechť si ctěná společnost mobilní aplikaci na tomto odkaze do svého sluhy kapesního nainstalovat ráčí.
2. Nechť se při prvním spuštění napřímo nebo přes účet fejsbukový (o takovém buku jsem tedy nikdy neslyšel, ale prý skutečně ve Virtuálním panství roste a má se čile k světu) do aplikace přihlásí.
3. Nechť si pak společnost sama zvolí, který živel jest nejvíce s to její zvídavost uchvátiti a kterému tedy důrazně doporučuji), tak nechť posloupnost návštěv jednotlivých míst sobě dobře rozmyslí.
4. Na místě každém jest třeba tabulku s pečetí místa vyhledati, na QR kód čočku sluhy svého mobilního namířiti, otázku kontrolní správně zodpověděti, a tím pro sebe pečeť místa toho získati.
5. Tento postup jest třeba stokrát zopakovati a pak se budete moci po právu naparovati, že znalcem našeho panství jste, ba co přímo expertem, který úcty a obdivu okolí svého požívati zajisté bude.
P. S.: Pořád usilovně přemýšlíme, jak budoucí experty panství našeho odměníme. Jen co na to přijdeme, prostřednictvím pergamenu webového informovati vás budeme. Nechť se vám hra líbí a jest zdrojem zábavy a potěšením z poznávání pro celou vaši výpravu!
Váš Vilda a jeho družina

foto© MAS Český sever

Více na www.4-zivly.cz

Místní akční skupina Český sever, z.s.
Národní 486
407 47 Varnsdorf
www.masceskysever.cz


Obrázek č.0 Herní zastavení Rozhledna Jedlová Herní zastavení Akvadukt na Potokách Herní zastavení Vodopád na Lučním potoce Obrázek č.5počet zhlédnutí: 2484

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku září 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.