Památník Terezín

01.10.2017 | 14:31
Památník Terezín

V krátkém čase po skončení druhé světové války se rozvinula snaha o zachování a udržení míst utrpení a smutku tak, aby byla stálou připomínkou i výstrahou pro budoucí generace. Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.

Malá pevnost – prohlídka areálu této bývalé policejní věznice gestapa. V Muzeu Malé pevnosti je umístěna stálá expozice Malá pevnost Terezín 1940–1945 a stálá Expozice výtvarného umění Památníku Terezín. V Malé pevnosti se dále nacházejí stálé expozice Terezín 1780–1939, Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945, Internační tábor pro Němce, Malá pevnost 1945–1948, příležitostné výstavy a kino. Informace podávají návštěvníkům průvodci, případně pracovníci archivu.
do 31. 10. | denně 8–18 hod.
1. 11. – 31. 3. | denně 8.00–16.30 hod.

Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna
Muzeum ghetta – v budově se nachází stálá expozice o dějinách terezínského ghetta, kino, prostor pro příležitostné výstavy, studovna a pracoviště vzdělávacího oddělení, kde jsou také podávány odborné informace návštěvníkům.
Bývalá Magdeburská kasárna – v době ghetta sídlo židovské samosprávy. Dnes je zde umístěno Středisko setkávání, půdní divadlo a návštěvníci mohou zhlédnout repliku hromadné ubikace vězňů z doby ghetta, jakož i stálé expozice věnované různým oblastem kulturního dění v ghettu.
do 31. 10. | denně 9–18 hod.
1. 11. – 31. 3. | denně 9.00–17.30 hod.

Krematorium – v prostorách krematoria je možno zhlédnout stálou expozici o úmrtnosti a pohřbívání v ghettu.
do 31. 10. | 10–18 hod.
1. 11. – 31. 3. | 10–16 hod. v sobotu zavřeno

Kolumbárium, obřadní místnosti a  ústřední márnice Kolumbárium – v  této části bývalého opevnění byly uchovávány ostatky obětí zpopelněných v krematoriu ghetta. Obřadní místnosti a ústřední márnice ghetta – v jejich prostorách byli shromažďováni zemřelí a probíhaly zde hromadné pohřební obřady.
do 31. 10. | denně 8–18 hod.
1. 11. – 31. 3. | denně 9–17 hod.

Modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy – v bývalém hospodářském stavení na jednom z terezínských dvorků se zachoval prostor s unikátní původní výzdobou – jedna z modliteben v  bývalém ghettu. Nad ní se nacházejí pozůstatky jednoho z tzv. kumbálků. Jednalo se o malé prostory na půdách obytných i hospodářských objektů v Terezíně, které byly přeměňovány na nouzové ubytování minimálních rozměrů, poskytující malému počtu vězněných alespoň trochu soukromí. V daném případě šlo nepochybně o příbytek řemeslníků, kteří byli v uvedeném objektu soustředěni a pracovali v nedalekých ústředních dílnách ghetta. Nouzový obytný prostor nad modlitebnou naštěstí nebyl později přestavován, a tak bylo možno jej zrekonstruovat do podoby přibližně té, jakou měl v době ghetta.
do 31. 10. | denně 9–18 hod.
1. 11. – 31. 3. | denně 9.00–17.30 hod.

Zavírací dny ve všech objektech 24.–26. 12. 2017 a 1. 1. 2018

Volně přístupné prostory Památníku Terezín
Národní hřbitov – byl založen v roce 1945 a jsou na něm pochovány oběti z policejní věznice gestapa v Malé pevnosti, terezínského ghetta a koncentračního tábora v Litoměřicích.
Pietní místo u Ohře – na tomto místě byly v listopadu 1944 na příkaz SS vysypány do řeky ostatky asi 22 000 obětí zpopelněných předtím v krematoriu ghetta.
Park terezínských dětí byl vybudován na památku nejmladších vězňů ghetta jako místo piety a vzpomínek.
Hřbitov sovětských vojáků
Železniční vlečka – zbytky kolejí z bývalé trati spojující terezínské ghetto s nádražím v Bohušovicích nad Ohří se zachovaly v místech, kde byly odbavovány transporty s vězni.

V České republice je Památník Terezín jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
počet zhlédnutí: 355

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku říjen 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.


Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku