Výlety do přírody města Hustopeče

16.03.2018 | 15:21
Výlety do přírody města Hustopeče Mandloňovou stezkou na rozhlednu

Mandloňovou stezkou na rozhlednu

Mandloňový sad je unikátní v České republice. V době největšího rozmachu tohoto sadu v něm rostlo 50 tisíc mandloní. Nic obdobného neexistovalo v celé Střední Evropě.

Rozhledna stojí na okraji mandloňového sadu na Hustopečském starém vrchu v nadmořské výšce asi 300 metrů. Vysoká je 17,4 m, přičemž vyhlídková plošina se nachází ve výšce 12,6 metrů.

Vyprojektovali ji Ing. Antonín Olšina a Ing. Martin Novák. Postavila ji společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Hlavní nosné sloupy jsou z modřínového dřeva, podlahy z dubu a další dřevěné části jsou smrkové. Slavnostně byla otevřena 31. března 2012.

Hustopeče nabízí putování po stezce, která Vás dovede nejen k rozhledně, ale také do dvou mandloňových sadů.

Trasa je dlouhá necelých 9 km, můžete využít i zkrácenou variantou dlouhou asi 5 km. Na kratším okruhu je však možno navštívit jen sad s rozhlednou na Hustopečském starém vrchu. Odpočinout si můžete v altánu u Předního rybníka a na další cestě u tří posezení. Na sedmi informačních tabulích se dozvíte o mandloních, o okolní přírodě a krajině i jejím využívání.

Od března 2022 můžete při procházce do sadů využít také audioprůvodce - https://izi.travel/en/search/Hustope%C4%8De


Procházka ke kapli sv. Rocha

Lesopark s přírodním amfiteátrem a kaplí sv. Rocha sloužil až do 2. Světové války jako městský park. Také T. G. Masaryk při svých pobytech v Hustopečích chodil se svou rodinou na toto místo.
Kaple vznikla v 17. stol. v době morové epidemie. Hustopečští ji postavili jako ochranu proti moru na Volském (dnes Křížovém) vrchu, společně s morovým sloupem na náměstí. Finanční prostředky byly získány veřejnými sbírkami. Původně barokní kaple z r. 1682 byla zasvěcena patronům morových pohrom. Postupně byla několikrát přestavována a rozšiřována, až dosáhla rozměrů menšího kostelíku. Na konci 18. stol. se zde konaly pompézní barokní poutě, kterých se zúčastňovali věřící ze širokého okolí. Ke kapli vedla křížová cesta, odtud získal kopec název Křížový vrch.

V současnosti má kaple novorománskou podobu z roku 1901. Jedná se o jednoduchou kupolovitou stavbu se čtyřmi výklenky, věžičkou a zvonem. Původní sochy, barevná okna, mozaikový obraz Krista i staré nástěnné malby pohltily události a čas. Dnes mohou návštěvníci uvnitř kaple obdivovat vitráže a nástěnné malby Ludvíka Kolka.

V roce 2017 k lesoparku přibyla také relaxační zóna. Najdete se zde několik dřevěných balančních prvků, bludiště, lavičky a velkou hmatovou stezku ve tvaru šneka. Vedle zóny se nachází také chodníček osázený lučním kvítím a bylinami i s popisky. Na horizontu kopce se pak tyčí velký dubový kříž, který tvoří dominantu vysázené aleji s ořešáky a morušemi. Je zde i malý sad s ovocnými stromy, jejichž plody si budou moci návštěvníci Křížového kopce utrhnout.

Nejnovějším prvkem Křížového vrchu je discgolfové hřiště. Jedná se o zábavnou a nenáročnou hru pro celou rodinu. Disk se hází z určeného výhoziště na cíl, kterým je ocelový koš. Disky jsou k zapůjčení v místním turistickém informačním centru.

K tůním v nivě říčky Štinkovky

Tůně v nivě říčky Štinkovky v okolí hustopečských rybníků vznikly na podzim roku 2014.
Na čtyřech lokalitách bylo vyhloubeno celkem osm tůní a celkové rozloze asi 6.800 m2.

Pokud se k tůním vypravíte, uvidíte i oba hustopečské rybníky - Přední a Zadní. Byly vybudovány na potoku Štinkovka v roce 1952 a jejich hlavním účelem je protipovodňová ochrana města.

K rybníkům se dostanete po červené turistické značce, která je v tomto úseku shodná s Mandloňovovou stezkou. Tůně jsou od náměstí vzdáleny 2,5 km až 3,5 km. Najdete zde informační tabule, ze kterých se dozvíte další zajímavé informace o fauně mokřadů, i posezení k odpočinku.
 


Výlety do přírody města Hustopeče Kaple sv. Rocha Výlety do přírody města Hustopeče Relaxačí zóna, hmatová stezkaMáte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.