Dřevěné kostelíky v Maršíkově a Žárové

17.03.2018 | 16:39
Dřevěný kostelík sv. Michaela v Maršíkově

Dřevěný kostelík sv. Michaela v Maršíkově
Známy a ceněný dřevěný kostelík sv. Michaela v Maršíkově u Velkých Losiny nechal postavit na místě staršího svatostánku v r. 1609 pro luterány majitel vízmberského panství (dnes Loučná nad Desnou) Přemyslav II. ze Žerotína. Jedná se o roubenou, pozdně gotickou stavbu s renesančně řešeným interiérem kněžiště. Kostel je podélný kostel s polygonálním závěrem, vestavěnou osmibokou věží nad střešním hřebenem, předsíní a obdélnou sakristií na evangelijní straně. Presbytář je zaklenut stlačenou nepravou dřevěnou klenbou. Klenba a kazetový strop v presbyteriu byly zachovány, stejně jako potiskové zdobení stěn, zvon aj. Loď kostela je plochostropá, v sakristii se nachází trámový strop. V kostele jsou umístěny vzácné varhany, postavené v Králíkách mistrem Kašparem Weltzelem r. 1776. V r. 1973 byly restaurovány a pouze tři píšťaly z celkového počtu 315 musely být nahrazeny kopiemi.
Z obrazové výzdoby je velmi zajímavý obraz Nejsvětější trojice, který visí v levém průčelí presbyteria. Překrásně zdobená křtitelnice z r. 1615 byla z kostela odvezena do depozitářů obce a okolních muzeí, aby se zabránilo jejímu zcizení.
Vzhled kostela se od doby výstavby prakticky nezměnil, pouze byl postupně obměňován inventář. Rozsáhlejší stavební úpravy proběhly v r. 1655 – 1657, kdy byla položena nová dlažba a v r. 1776 – 1777 byl interiér kostelíka zařízen ve stylu rokoka, hlavní oltář byl nově vyzdoben obrazem malíře Ignace Raaba a byly zakoupeny také boční oltáříky. Zásadní rekonstrukce proběhla v l. 1929 – 1930, kdy byl kostel odvlhčen, opatřen kamenným základem a vyměněno mnoho prohnilých segmentů stavby. Staticky byl kostel zajištěn v r. 1994.
Roubený kostelík se nachází ve východní částí obce a je nejstarší zachovalou lidovou stavbou na severní Moravě. První zmínka o obci Maršíkov pochází z r. 1351, kdy je zde zmiňována fara. Obec je též světoznámá mineralogickými nalezišti, v r. 1820 zde byl poprvé v Evropě objeven na trati Rasovna nerost chrysoberyl.
Kostelík je přístupný na požádání správce p. Ladislava Lichnera, první dům pod kostelem.
Tel. 583 248 546


Dřevěný kostelík sv. Martina v Žárové
Žárovský dřevěný kostelík je poněkud menší a méně výpravnější než proslavenější kostel archanděla Michaela v Maršíkově. Z hlediska stavebně historického je naopak v mnoha ohledech cennější, protože byl až do dnešních dnů, v podstatě jak zvenčí, tak v interiéru, zakonzervován ve své původní formě. A protože lze soudit, že oba objekty stavěl stejný tesařský mistr (pravděpodobně Michel Hilbert), můžeme z jeho podoby naopak získávat informace o někdejším vzhledu maršíkovského kostela.
Po Bílé hoře byl kostel připojen k losinské faře. Vybavení kostela ze 17. století se nedochovalo. Pozitiv z roku 1673 byl vyměněn za dnešní varhany v roce 1757. Roku 1789 byl odstraněn starý oltář (vysvěcený v roce 1646) a ponechán pouze obraz sv. Martina, který duchovní správce nechal osadit do barokní oltářní architektury přivezené ze zrušené poutní kaple u Maršíkova. Na oltáři s krásnými akantovými řezbami je dřevěná kartuše s aliančními znaky Žerotínů a svobodných pánů z Ligenau, z čehož lze odvodit, že ho nechala zhotovit kolem roku 1720 Ludvika, rozená z Ligenau i za svého zesnulého manžela Jana Jáchyma ze Žerotína († 1716). V roce 1802 štafíř Franz Buhl z Maršíkova provedl bílý nátěr interiéru. Větší opravy objektu proběhly v roce 1837 a dláždění čtvercovými kameny bylo provedeno roku 1845, kdy byly na oltářní svatostánek zakoupeny sošky dvou andělů. Obrazy křížové cesty namalované šumperským malířem Karlem Brachtelem získal kostel v roce 1863. Zvon, který si obyvatelé Žárové a Horního Bohdíkova koupili v roce 1922 a ve 2. světové válce byl zrekvírován, se podivným řízením osudu dostal na věž šumperského farního kostela.
Dřevěný kostelík v Žárové obklopuje hřbitov. V některém z rohů kostelíka je pohřbeno 21 lidí, kteří zemřeli při morové epidemii v prosinci roku 1680.
Kostel je přístupný na požádání správkyně paní Adámkové Libuše, mobil: 604 808 476
 


Dřevěný kostelík sv. Martina v Žárové


Na Olomouc Vám jeden den nestačí

  Informační centrum Olomouc turism.olomouc.eu

Jeseník, lázeňské město pramenů

Chcete si odpočinout, projít se sami v klidném prostředí, na čerstvém horském vzduchu? Svlažit ústa čerstvou pramenitou vodou? Vydejte se po...

Přijeďte si užít ŠTERNBERK!

Monumentální hrad, slavné automobilové závody na trati Ecce Homo, jedinečná Expozice času, starobylý klášter...

Ladislav Okleštěk hejtman Olomouckého kraje

Vážené dámy a vážení pánové, zvát turisty do Olomouckého kraje mě vždy baví. Mohu je k nám do...

Krajina břidlice

Krajina poklidných vrcholků, hlubokých údolí, do kterých se statečně zařezávají mladé dravé řeky Odra a Moravice. Krajina,...

Adventní Olomouc

• Vánoční atmosféra • Punčová stezka • Vánoční trhy • Tradiční řemesla • Kulturní program...

Jesenicko – zima plná pohody

V Jeseníku a jeho okolí si můžete dopřát odpočinek po celoročním shonu. V klidu si vychutnat pohled na krásné zasněžené...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.