Navštivte Památník Terezín

26.03.2018 | 14:21
Navštivte Památník Terezín

Návštěvu všech objektů Památníku Terezín lze absolvovat bez průvodce a předchozího objednání, nebo v rámci prohlídky vedené průvodci Památníku Terezín. Vzhledem k velmi vysoké návštěvnosti však doporučujeme prohlídku předem rezervovat, a to i pro individuální návštěvníky.

První okruh – prohlídka Malé pevnosti s průvodcem (výklad: česky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, rusky) – délka 75 minut.

Druhý okruh – prohlídka bývalého ghetta Terezín s průvodcem (výklad: česky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, rusky) – délka 120 minut.

Malá pevnost – fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa. Stálé expozice: Malá pevnost 1940–1945; Expozice výtvarného umění Památníku Terezín; Terezín 1780–1939; Vězeňská prádelna; Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945; Milada Horáková 1901–1950; Vykonavatelé zločinů. Represivní aparát SS v Terezíně a Litoměřicích, 1940–1945; Kamila Ženatá: Oplakávání; Internační tábor pro Němce. Malá pevnost 1945–1948.
otevřeno: 1. 4. – 31. 10. | denně 8–18 hod.

Muzeum ghetta – při příležitosti 50. výročí zahájení deportací Židů z Protektorátu Čechy a Morava byla na podzim roku 1991 v budově bývalé městské školy v Terezíně otevřena první stálá expozice o dějinách terezínského ghetta. Stálá expozice: Terezín v „konečném řešení židovské otázky“ 1941–1945.
otevřeno: 1. 4. – 31. 10. | denně 9–18 hod.

Magdeburská kasárna – 24. listopadu 1941 bylo v Terezíně zřízeno tzv. ghetto, koncentrační tábor pro židovské vězně z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava, Německa, Rakouska, Nizozemska, Dánska, Slovenska a Maďarska. Stálé expozice: Rekonstrukce vězeňské ubikace z doby ghetta; Hudba v terezínském ghettu; Výtvarné umění v terezínském ghettu; Literární tvorba v terezínském ghettu; Divadlo v terezínském ghettu; Pravda a lež. Filmování v terezínském ghettu.
otevřeno: 1. 4. – 31. 10. | denně 9–18 hod.

Kolumbárium – po zahájení provozu krematoria v areálu Židovského hřbitova bylo třeba nalézt prostory pro uložení ostatků tisíců obětí. Řešením se stalo zřízení Kolumbária ghetta v kasematech nedaleké lunety, jež byla součástí shromaždiště XXVII Hlavní pevnosti. Stálá expozice: Ústřední márnice a pohřební obřady v ghettu.
otevřeno: 1. 4. – 31. 10. | denně 9–18 hod.

Krematorium – na Židovském hřbitově v Terezíně vybudovali vězni ghetta na rozkaz táborové komandantury SS a jeho provoz byl zahájen na přelomu září a října 1942. Evidence prováděná pracovníky krematoria podchytila na 30 000 obětí, zpopelněných v letech 1942–1945. Stálá expozice: Úmrtnost a pohřbívání v ghettu Terezín.
otevřeno: 1. 4. – 31. 10. | 10–18 hod. (sobota zavřeno)

Modlitebna z doby ghetta – mezi prostory, sloužícími v době existence terezínského ghetta k bohoslužbám, měla mimořádný význam židovská modlitebna umístěná v dnešní Dlouhé ulici č. 17, objevená až počátkem 90. let 20. stol.

Mansarda – při průzkumu nepoužívané mansardy byly objeveny pozůstatky jednoho z tzv. kumbálků. Jednalo se o malé prostory na půdách obytných i hospodářských objektů v Terezíně, které byly přeměňovány na nouzové ubytování minimálních rozměrů, poskytující malému počtu vězněných alespoň trochu soukromí.
otevřeno: 1. 4. – 31. 10. | denně 9–18 hod.

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial


Obrázek č.0 Národní hřbitov Terezíntento článek najdete ve vydání: KAM po Česku duben 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.